Är det en synd att bli vred?

Men jag säger er, att var och en som blir vred på sin broder utan giltigt skäl, han blir skyldig under domen ” – Matt 5:22

Att bli vred är inget fel eller syndigt i sig. Vi som konstant studerar våra biblar vet till exempel att Gud kan bli vred. Vi vet även att Jesus som är Herren, Gud blev vred (Mark 3:5). Att bli vred i sig är inget fel men att bli vred utan ett giltigt skäl är fel och kommer leda till att man blir skyldig under domen.

Vad är då skillnaden. Vad är ett giltigt skäl som vi ser här i texten framför oss? Ett giltigt skäl är när vreden är rättfärdigad, alltså om man blir vred över saker som Gud blir vred över då är den rättfärdig. Vrede som inte är rättfärdigad kommer att göra oss skyldiga under Guds domstol.

Ett exempel på en rättfärdig vrede är om någon mördar. Bibeln säger att ”du skall inte mörda” och en någon mördar så är vreden rättfärdigad. Eller om en man är otrogen mot sin hustru så är det en rättfärdigad vrede.

En vrede som dock inte är rättfärdigad är en vrede emot sådant som inte går emot Guds moral eller karaktär. Om en man blir vred på en fru som bränner maten på spisen är det inte en rättfärdigad vrede, utan det gör oss skyldiga under domen.

Att bli vred i sig är alltså inte fel för Herren blir vred ibland men att bli vred av fel orsak är fel och sådant måste vi omvända oss ifrån. Frågan vi bör ställa oss när vi blir vreda är om man blir vred av rätt orsak eller av fel orsak? Må vi alla bara bli vreda av rätt orsak och inte hamna under domen.

Det sjätte budordet – Du skall inte mörda

Du skall inte mörda ” – 2 Mos 20:13

Detta budord finns nedlagt i människan redan i skapelsen. Redan innan lagen gavs så finner vi hur barnmorskorna i 2 Mo 1:15-17. Vägrar döda små barn på kungens befallning. De förstod att det var fel att mörda. Mörda är dock inte samma sak som att döda. Redan när det första mordet skedde sade Gud att mord är fel och var och en som mördar en annan människan skall straffas med döden. Så detta budord handlar om mord och inte om dödande i sig.

I bibeln är det mycket dödade genom krig och genom att t.e.x Kung David tillämpande dödsstraff mot mördare, och om vi inte förstår att dödande var ok så länge det skedde i enlighet med lagen eller i krig så kommer vi misstolka vad detta budordet lär oss. Det är mord det talar om, orättfärdigt dödande. Det handlar om att döda någon när man inte har rätt till det. Du kan alltså inte bara gå runt på stan och döda alla du vill eller alla du anser förtjänar att dö. Det är vad detta bud förbjuder. De enda som har rätten att ta en människas liv är Herren själv eller staten men då enbart i enlighet med Guds lag. Allt annat dödade är en synd och fel.

Denna lag talar dock inte enbart om en yttre handling där man tar en människas liv utan det talar även om ett inre hat i ens hjärta emot någon annan. 1 Joh 3:15 talar om att den som hatar sin broder han är en mördare och en sådan person har inget evigt liv i sig.

Jesus också undervisade samma sak men med andra ord när han förklarar denna lag. ” Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda , och Den som mördar är skyldig inför domstolen 22 Jag säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger ’idiot ’ till sin broder är skyldig inför Rådet , och den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Gehenna . (Matt 5:21-22). Om du därför känner en vrede mot en broder som är hatisk då är du en mördare och skyldig inför domstolen och riskerar att hamna i det brinnande gehenna om man inte omvänder sig.

Om vi därför säger att vi vandrar i kärlek men bär på hat mot en broder. Då ljuger vi och vandrar inte i ljuset utan i mörkret och vi är mördar, inte till det yttre men i våra hjärtan. Lägg därför bort all form av mord och låt oss i stället vandra i kärlek till varandra.