Vikten av att namnge och peka ut personer som bringar skada

”och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.” 2 Tim 2:17-18

En del troende har fått för sig att man inte skall nämna namn på personer för det är inte kärleksfullt. Detta är så långt i från sanningen man kan komma. Som en kristen ledare och predikant måste man nämna namn på personer och på läror som är farliga och skadliga för de troende. Om du har barn så vill du inte hålla på att sätta på plåster för att dina barn slår sig hela tiden. Du vill skydda dem och vill deras bästa eftersom att du älskar dem. Därför säger du till dem att hålla sig borta från vissa saker och inte göra vissa saker. Samma sak är det med kristen kärlek. Allt vi gör utgår i från kärleken till våra får och i att skydda dem. När Paulus pekade ut Hymeneus och Filetus så var det för att skydda fåren för dessa två bringade skada in i församlingen genom sina villoläror som sade att ”Uppståndelsen redan ägt rum” Därför måste vi som predikanter och ledere men även som fäder skydda de Gud har satt över oss. Vi behöver vara specifika med att nämna namn på farliga läror och nämna namn på personer som kan bringa skada in i församlingen. Samt man skall även ta AVSTÅND från sådant och inte hålla på och gulla runt med det hela (Rom 16:17). Om något är skadligt varför då hålla på att gulla runt med det? Det är en falsk kärlek att tro att man skall hålla tyst och inte säga något och ha gemenskap med allt och alla. Det är en falsk kärlek att hålla på att gulla runt med personer som bringar skada in i församlingen. Jag har ofta nämnt namn på personer och organisationer detta gör att folk reagerar men det är inte för att jag är en farisée utan för att jag vill andras bästa. Jag vill inte att man skall komma till skada. När jag t.ex. nämner New Wine som farligt så är det för att det är skadligt. De har förvrängt synen på vad profetia handlar om, Profetia handlar om att framsäga sanningen inte hålla på att stänga ögonen och försöka höra inre ord eller se inre bilder. Det är mera hinduism än kristendom och bringar bara stor skada och förvirring in bland de troende om vad profetia faktiskt handlar om. Det måste därför pekas ut, markeras emot och tagas avstånd i från.

Var vaksamma mot vargarna

Var därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar.
” – Apg 20:31

Paulus håller sitt avskeds tal när han säger dessa ord. I versen innan har han precis varnat för att falska läror skall komma från deras egna krets. Därför skall de vara vakna för djävulen är en mästare på att förklä sig och bedraga. Paulus visar här äkta kärlek. Han säger att han under tre år både under dagen och natten har varnat dem för de falska lärarna och inte bara varnat utan även under tårar. I dag ses det som jobbiga typer som håller på att varna folk för villolärare. Man ses som udda och ”heresy hunter”. Folk som har den synen har helt missuppfattat vad Guds kärlek handlar om. Vi ser här hur Paulus hade gjort det under tre års tid för försmlingen i Efesus. Både under dagen och natten. Det var alltså något viktigt för Paulus något som en sann Apostel och församlingsplanterare måste hålla på med. En sann Guds tjänare ser vargarna som kommer in i ens egna kretsar som en stor fara för Guds rike och därför måste han varna och inte hålla tyst. Hur är det med dig? Är du fylld av samma kärlek som Paulus och behöver varna andra för villfarelser som kryper in? Eller tillhör du de likgiltiga ledarna som inte bryr sig när evangeliet förvrängs och därmed håller tyst?