Det sjunde budordet – Äktenskapsbrott och världslighet (2 Mos 20:14)

Predikan av Josef Löwdin

24/2-2018, Göteborg

Länk till predikan

Du ska inte begå äktenskapsbrott. – 2 Mos 20:14

Vi har kommit fram till det sjunde av de tio budorden i vår serie, och vi skall idag kolla på äktenskapsbrott och vad det är, och hur vi ser detta en människas liv, och hur det appliceras på en församling.

Vi lever i en tid då det kanske aldrig varit så mycket skilsmässor som i vår tid. Går vi bara två generationer tillbaka i tiden var skilsmässor ovanligt och det var lite skamligt att skilja sig.

Man och hustru höll ihop och skiljde sig inte utan levde tillsammans tills dagen man dog.

I vår tid har allt förändrats och det väldigt fort.

Det har gått så långt att folk inte längre gifter sig, och tror inte på äktenskap, och ser inte att det är Guds modell för en familj.

I dag i Sverige räknar man med att det finns ungefär 1.4 miljoner människor som lever som sambos, d.v.s att man lever som gift även om man inte är det..

Statistiken visar att varje år gifter sig och runt 40.000 personer och 20.000 skiljer sig. Detta är inte alls vad Gud har tänkt med äktenskapet.

Detta är ett resultat av vad man har sått i samhället under en längre tid. Det har såtts genom experter. Artiklar som handlar om tecken på att man behöver skilja sig i stället för artiklar om hur man kan lösa problemen.

Tv-serier och filmer som glorifierar otrohet och skilsmässor är vardag. Samtidigt har ateismen brett ut sig där man säger att det finns ingen Gud, därmed kan folk leva hur de vill. Inte så konstigt att vi nu får skörda i samhället vad man under en längre tid har sått.

Äktenskapet är instiftat av Gud. Gud har skapat människan som man och kvinna för att leva tillsammans. Äktenskapet är givet av Gud till oss som ett skydd för en familj.

Tanken är att barnen skall kunna växa upp i trygghet med sin far och mor. Tanken är att en man och en kvinna skall leva tillsammans hela livet.

Det är så Gud har skapat oss, och om vi inte följer Guds modell i livet, så skapas mycket olycka i livet och många extra problem.

I skapelsen så var också tanken att det skulle vara en man och en kvinna. Polygami var inte grundplanen utan tilläts av Gud eftersom människans hjärtan är hårda. All annan form av äktenskap som inte är mellan en man eller en kvinna, är därför inte heller tillåtet enligt bibeln.

En annan tanke med äktenskapet är att det skall reflektera Jesus Kristus och församlingen. Det är en andlig bild på hur Gud är gift med sin brud, församlingen. Paulus lär oss detta :

Ni hustrur, underordna er era män, såsom under Herren, 23. för mannen är hustruns huvud, liksom också Kristus är församlingens huvud, och han är kroppens Frälsare. 24. Därför, såsom församlingen är underordnad Kristus, så ska också hustrurna i allt vara det mot sina män. 25. Ni män, älska era hustrur såsom också Kristus har älskat församlingen, och utgivit sig själv för henne” (Ef 5:22-25)

Här ser vi alltså tanken med äktenskapet. Mannen skall älska sin hustru så som Jesus Kristus älskar sin församling och har givit hela sitt liv för den.

I gengäld skall hustrun underordna sig sin man lika mycket som mannen underordnar sig Jesus Kristus, och lyder och följer Honom i allt.

Vi ser här ett väldigt svårt uppdrag för mannen. Vi skall älska vår fru lika mycket som Jesus älskar sin församling. Samtidigt skall kvinnan underordna sig sin man lika mycket som församlingen är underordnad Herren.

Gud har skapat människan för att leva som man och kvinna och för att leva i enlighet med denna modellen och det Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.

Det är därför Gud hatar när ett äktenskapsbrott begås. Jag hatar skilsmässa, säger Herren, Israels Gud (Mal 2:16).

Enligt en ordlista betyder äktenskapsbrott att man är otrogen mot sin partner. Detta är sant men Jesus, och även Paulus talar om att ett äktenskapsbrott även är att skilja sig från sin partner av någon annan orsak är just otrohet.

Otrohet är alltså det enda giltiga skälet enligt skriften för att få skilja sig. Det är för att om den ena partnern är otrogen har de redan brutit emot äktenskapslöftet.

I samhället i dag är detta dock ofta inte orsaken alltid till att folk skiljer sig, utan det kan vara en mängd andra orsaker som att ”vi växte ifrån varandra”.

Ofta är orsakerna att man inte har följt Guds orginal plan där mannen skall ge sitt liv totalt för sin hustru så länge hon lever och hustrun för sin man.

Äktenskapsbrott är därför en stor tragedi och påverkar en människa och eventuella barn något oerhört. Äktenskapsbrott är därför något som inte ens skall nämnas eller finnas i en kristens huvud.

Men otukt och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er, såsom det anstår heliga” – Ef 5:3

Det anstår inte de heliga att ens tänka en tanke att vara otrogen, mot sin make eller maka, eller att ta ut en skilsmässa. Om du därför har tankar i ditt huvud. ”Kanske livet skulle vara bättre utan denna partner”. Då behöver man omedelbart strunta i sådana tankar.

Om du har svårt i ditt äktenskap så be till Herren. Be för dig själv att du skall leva i enlighet med bibelns modell och be för din partner att den skall göra likadant.

Vidare så innebär denna syn inte bara att man är otrogen eller missbrukar sitt äktenskap utan det innefattar all typ av sexuell synd som inte är inom ett äktenskap.

I bibeln används ofta ett ord för detta som heter otukt, eller fornication på engelska. Detta är ett ord som används för olika synder som är kopplade till att begå äktenskapsbrott.

Vi finner en sådan koppling i Matt 5:32 där vi läser ” Men jag säger er: Var och en som skiljer sig från sin hustru, utom för otukts skull, är orsak till att hon begår äktenskapsbrott, och var och en som gifter sig med den frånskilda begår äktenskapsbrott. ”

Här läser vi alltså att om någon begår otukt, så är det samma sak som att begå äktenskapsbrott, eftersom man redan har brutit sitt äktenskap genom otukt.

Otukt är ett ord som inte är helt enkelt att förstå i vår tid. Det grekiska ordet för otukt är porneia. Det är samma ord vi får ordet pornografi i från och detta ordet används på många olika sätt i det nya testamentet.

Man kan säga att ordet i sig syftar på all typ av sex som inte är inom ett äktenskapet. Sex innan att man är gift, som t.e.x inom ett samboförhållande.

Sex utanför sitt äktenskap genom otrohet, incest, homosexualitet, sex med djur, men också pornografi och annat. Låt oss titta på lite olika bibelställen för att se att så är fallet.

Överallt talas det om att otukt förekommer bland er och en sådan otukt som inte ens nämns bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru” – (1 Kor 5:1)

I församlingen i Korinth fanns någon som levde med sin Pappas fru, alltså det som kallas för incest. I denna text används ordet otukt på svenska, och i grekiskan står det porneia.

Här används alltså ordet porneia för incest, alltså är detta då ett äktenskapsbrott.

När det gäller det ni skrev till mig om, svarar jag: Det är gott för en man att inte röra en kvinna, 2. men för att undgå otukt ska var man ha sin egen hustru, och var kvinna sin egen man. ” – (1 Kor 7:1-2)

I detta stycke talar Paulus om att undvika otukts synd. Ordet här är återigen porneia. Vad säger han om denna otukts synd? Jo i vers ”Det är gott för en man att inte röra en kvinna”.

Han pratar inte här om att man kan hälsa på en kvinna, eller röra lite grann. Vad han menar är att röra dem så pass mycket, att det kan leda till att man går längre, och för att undvika detta skall man i stället gifta sig.

Här ser vi alltså att all annan form av sexuell relation utanför äktenskapet är en synd och går inom kategorin äktenskapsbrott. Här ser vi att t.e.x vara sambos, särbos är en synd enligt bibeln.

Så har också Sodom och Gomorra och städerna där omkring, som på samma sätt som de bedrev otukt och gick efter främmande kött, blivit satta till ett exempel och lider den eviga eldens straff. ” – Judas vers 7

Judas här använder också ordet otukt men en böjning av ordet porneia för att beskriva Sodomi..

Vad är sodomi för något?

Vad var synden som gjorde att Gud valde att förstöra Sodom och Gomorra?. Det var otukt, och inte vilken otukt som helst utan att de gick efter främmande kött.

De övergav den naturliga relationen mellan en man och en kvinna, och det var i stället man som levde med man, eller kvinna med kvinna. Ordet för kött här kan även betyda djur. Människor som hade sex med djur.

Gud har skapat oss till att leva man och kvinna och inget annat. Allt annat är en styggelse inför Gud, och är något han hatar och är emot. Det är därför bibeln lär oss att ingen som lever i homosexualitet skall ärva Guds rike.

Otukt används alltså brett i bibeln, och är en del av ett äktenskapsbrott där man inte följer Guds grundplan för hur en man och en kvinna skall leva tillsammans.

Detta budordet är inte bara en yttre handling, utan det är en synd som kan begås i våra hjärtan. Alltså du kanske inte lever i otukt till det yttre utan följer Guds modell.

Jesus lärde oss också att äktenskapsbrott börjar i hjärtat, och finns i hjärtat, och i människans tankar och lustar.

Ni har hört att det blev sagt till dem i forna tider: Du skall inte göra hor*. 28. Men jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna,* han har redan gjort hor** med henne i sitt hjärta. . 29. Och om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det, och kasta det ifrån dig. För det är bättre för dig, att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i helvetet*. 30. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den, och kasta den ifrån dig. För det är bättre, att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i helvetet*.” (Matt 5:27-30)

Reformationsbibeln översätter lite fel här anser jag. Det skall vara ”Du skall inte begå äktenskapsbrott” i stället för ”Du skall inte göra hor”. Det eftersom Jesus här syftar på det sjunde budordet.

Vad Jesus här undervisar oss är att det sjunde budordet, inte bara är en yttre handling, utan finns även i ens hjärta. Om du ser på en kvinna med begär till henne, har du redan i ditt hjärta brutit emot troheten till din hustru.

Om du ser en vacker kvinna på stan så är det inte fel att tycka att hon är vacker, men om du har begär till henne så begår du ett äktenskapsbrott.

Pornografi är därför en syndfull industri som går ut på att föda människans äktenskapsbrott. Förr i tiden när inte internet fanns fick folk kämpa lite för att få tag på pornografi. I vår tid är det hur enkelt som helst, och vi behöver beskydda oss själva, och våra barn i från den världen.

Om du kämpar med pornografi så måste du sluta att kolla på det. Det är bättre att du hugger ut dina ögon säger Jesus än att du hamnar i helvetet på grund av din synd.

Med det menar han att man måste vara lite drastisk och extrem här. Om du behöver, så spärra porr sajterna på datorn, eller i din telefon. Eller kanske till och med göra dig av med internet.

Det går djupare än så, eftersom det tionde budet som Jesus här refererar till talar om begär i allmänhet. Inte normala begär utan syndfulla begär.

T.ex om du har samma begär, men till en av samma kön som dig så begår du även ett äktenskapsbrott.

Vi skall inte tro att bara den homosexuella yttre handlingen, är en synd utan även om det finns i ens begär är det lika mycket en synd.

Var och en som kämpar med sådant måste därför enligt Jesu ord själv bli fri i från det. Jesus kan sätta varje människa fri i från sådant. Jesus kom för att befria oss i från synden. Inte för att vi skall leva kvar i synden.

Det finns en hel rörelse i vår tid som kallar sig kristna homosexuella. En del av dem tar åtminstone avstånd i från den yttre handlingen och menar att det är förkastligt, men en  del av dem tar inte avstånd i från det inre begäret.

De kallar sig i bland med termen ”Gay” eller ”Same sex attraction” och identifierar sig som sådana eftersom de känner begären i sitt inre men lever avhållsamt.

Jesus gör ingen sådan skillnad utan det sjunde och tionde budordet lär oss att det är det onaturliga begäret i sig som är själva synden.

Om vi har begått äktenskapsbrott genom något av det jag har beskrivit, så finns det alltid förlåtelse hos Gud. Kvinnan vid Sykars brunn hade haft fem män och den hon hade nu var inte hennes man.

Jesus förlät henne när hon kom till Honom men han sade också ”Gå och synda inte mer”.

Vi blir förlåtna och upprättade om vi kommer vi korset, men Jesus säger till oss ”Gå och synda inte mer”.

För det andra finns det något i bibeln som kallar för andligt äktenskapsbrott. Detta är när man är otrogen emot Gud. Världslighet är en sådan otrohet.

Ni äktenskapsbrytare och äktenskapsbryterskor, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Därför, den som vill vara världens vän blir Guds fiende”. (Jak 4:4).

När Jesus frälste oss så tog han oss ut ur denna världen. Vi lever i världen men inte av världen. Världen hatade Jesus och kommer att hata de sanna kristna.

Denna värld är inte vårt hem utan vi är pilgrimer på denna jorden, och lever här bara tillfälligt. Därför behöver varje Jesu lärjunge vara separerad i från denna världen, eftersom Jesus har frälst oss i från denna värld.

Om en troende inte är separerad i från världen, utan söker att omformas efter denna världen så är man otrogen emot Jesus. Detta kallas ett andligt äktenskapsbrott. Denna versen framför oss är väldigt tydligt med att vänskap med denna världen är fiendeskap emot Gud.

Låt oss spendera en stund i detta ämne eftersom en av de största infiltrationerna i vår tid, i de kristnas liv och även i församlingslivet är världen. Det har nog aldrig funnits en sådan tid i kyrkans historia då världen fullständigt har invaderat oss.

Läser man kyrkans historia så hade man andra problem att kämpa emot, men jag tror en av de största striderna en kristen i dag måste bekämpa är världslighet och andligt äktenskapsbrott.

Vad innebär det då att vara en vän med världen? Separation i från världen innebär inte isolation och vara något Amish folk som bygger sina egna städer och lever helt för sig själva.

De använder inte el eller modern teknologi.

Du skulle kunna tolka det så. Jesus sade dock att vi lever i denna världen men vi är inte av den.

Bibeln lär oss att ”hela världen är i den ondes våld” och 1 Joh 2:16 lär oss att världen är ögonens begär, köttets lustar samt högmod över livets goda.

Från detta kan vi förstå att världen är ett system som för krig emot Gud, och mot det som är av Gud. Det handlar alltså om allt i denna värld som är associerat med ont, och det som går emot Gud och hans standarder.

1 Thess 5:22 säger till oss ”Håll er borta från allt slags ont”.

Ef 4:11 säger till oss ”Och ha ingen delaktighet i mörkrets ofruktbara gärningar, utan tillrättavisa dem i stället. ”

Vi måste alltså hålla oss borta ifrån allt som är associerat med det som är ont, ögonens begär, köttets lustar och högmod över livets goda.. Låt oss vara lite mer praktiska i detta.

Vi kan applicera detta på precis allt i livet för att kunna urskilja vad som är av denna värld och inte. Vi kan ta till exempel dans.

Det finns vissa dansformer som är helt moraliskt oskyldiga och man dansar på ett oskyldigt sätt och där det inte är associerat med dryckenskap och sex. .

Medans du har en dans som är helt av världen, vilket är det mesta av den moderna dansen, en del av folkdansen, och denna dans går helt ut på att följa lustan, ögonen begär vilket är av denna värld.

Vi kan ta klädstilar som ett annat exempel. Det finns klädsel som är till för att dra uppmärksamheten åt kroppen medans det finns annan klädsel som är helt oskyldig.

Vi kan ta TV. En del på TV är helt oskyldigt, medans du har en hel underhållnings industri som är av denna världen.

Vi har tv program som Idol, talang och The Voice som är högmod över livets goda, där man försöker bli känd och berömde dessutom är det pop musik, vilket är av denna världen och inget kristna skall älska.

Vi har även många tv-serier och filmer och annat som är fulla av synd och ondska som inte är heller något vi skall älska.

Vi kan ta sport som ett annat exempel. En del sport är helt oskyldigt men annat är våldsamt och går emot Jesu bud ”Vänd andra kinden till”.

Inom sporten finns även mycket huliganism, dryckenskap och avguderi där man tar på sig sitt lags tröja och man beter sig precis som om det vore ens Gud.

Vi kan högtider till exempel. Är till exempel Lucia en världslig högtid eller en neutral?

Det är av denna världen eftersom det är katolsk helgondyrkan..

Halloween av denna värld eller neutralt? Helt klart mörker, en dag man glorifierar mörkret och pumporna där satte man ut för i tiden för att hålla onda andar borta.

Vi kan ta musik som ett annat exempel. Det finns musik som är helt oskyldigt även en del gjort av icke troende, klassisk musik är ett sådant exempel. Sedan finns det musik som innehåller en agenda som emot Gud och Guds moral och upphöjer livets goda, köttets lustar och ögonen begär.

Popmusiken är ett tydligt sådant exempel där det drivs en anti-guds agenda med texter om one-night stand, sensuella dansrörelser, människocentrering, idolisering.

Rock och rapp musiken är ett annat sådant tydligt exempel som har en Anti-Guds agenda. Supande, droger, tatueringar, våld, aggressioner. Kristna kan därför inte älska sådant.

Det är därför en stor strid här och världen har totalt invaderat många kristnas liv och det är ett andligt äktenskapsbrott.

Vi har en mycket stor rörelse idag med te.x Kristen pop, rapp, raggae, jazz och rock musik. Många av dessa artister dessutom själva gillar världen inom deras egna generar.

De tar alltså musiken i från denna värld och sätter kristna texter på det. Detta är precis vad bibeln varnar för när den säger ”Anpassa er inte efter denna värld”.

Varför vill man ta i från världen när bibeln lär oss att vi skall hålla oss borta i från allt slags ont? Hur mycket håller man sig borta när man lånar det men bara ändrar i texterna?

Många av dessa artister är dessutom väldigt ekumeniska och bygger broar till Rom. Darlene Zscech i från Hillsong och Don Moen har både haft uppträdande för Påven och hyllat påven.

Hillsong är ett exempel på en kyrka totalt av denna värld, som invaderar och förstör i Kristi Kropp.

De har inte bara världslig musik utan mycket världsliga beteenden med sin klubb miljö kyrka.

Det är en kyrka där man inte har medlemskap och en kyrka där man slår sönder gitarrer. Vi skall inte ens sjunga deras sånger utan hålla oss borta i från allt slags ont!

Ett exempel på ”högmod över livets goda” som vi läser i 1 Joh 2:16, är när folk söker makt och berömmelse inte bara genom tv-shower utan inom kyrkan. Vi har mycket av detta inom kristendomen idag.

Vi ser mycket av detta i USA där man gör kristendomen till någon slags affärsverksamhet som inte skiljer sig i från vad världen gör. ‘Man bygger stora imperier och har stora avdelningar för det ena och det andra. Vi är kallade att bygga lokala församlingar inte imperier.

Världen är inte de kristnas hem och vi måste vara på vår vakt så att vi inte släpper in världen i våra liv. Och faller in i detta.

Jag minns en predikant. Han brukade predika sunt och bra. Problemet med honom var att han älskade världen. Han älskade rock musiken.

Jag var inte det minsta förvånad när han en dag försvinner helt och några år senare är han tillbaka. Då har han en ny kvinna som klär sig som denna värld, och själv ser man inget andligt längre hos denna man.

Han visar bara muskler och sitter och skriker i takt till rock musiken, och gör rock n roll tecken med fingrarna.

Världen fanns i hans hjärta hela tiden och till slut blev han helt uppslukad av den och han blev helt förstörd.

Det är bra när sådant syns tydligt. I många fall får detta härja fritt i kyrkor. Där släpper man fritt in rapp musiken eller rock musiken.

I John Pipers kyrka i USA släppte man in rapp musiken genom att låta Curtis Allen uppträda på deras möte.

Det är inte så konstigt att man ständigt ser John Piper dyka upp på konferens efter konferens där de har rapp musik, hillsong låtar och annat, när man inte är separerad i från världen. Det skapar en stor skada på Kristi kropp detta.

En mycket stor skada när populär och kändis predikanterna håller på så här. Det leder folk rakt in i andligt äktenskapsbrott. Det får inte världen ut ur människors hjärtan.

Man kan inte hålla på och utlägga skriften vers för vers, och kalla sig evangeliecentrerad , men sedan missa att separera sig i från världen. Det är en motsägelse. Då har man missat hela poängen.!

Vi behöver vara vaksamma i våra liv och pröva allt. När du skall välja musik att lyssna på så välj inte världens musik, utan sådant som är oskyldigt eller kristet men är separerat från världen.

Det är mycket svårt att finna god kristen musik i dag som är separerad i från denna värld och samtidigt följer bibelns andra principer. Det finns underbar sådan musik men inte mycket.

När du skall se på tv behöver du pröva allt först innan du tittar. I allt vi gör behöver vi vara vaksamma så att vi inte begår andligt äktenskap.

Hur kan vi göra detta? Rom 12:2 som säger till oss att inte anpassa oss efter denna värld säger också till oss att vi skall låta sinnet förnyas så att vi kan skilja mellan gott och ont. Genom att sinnet formas efter Guds ord kan vi se skillnad på dessa saker.

Vi behöver se upp för all typ av äktenskapsbrott. Bibeln varnar oss klart och tydligt att ingen äktenskapsbrytare skall ärva Guds rike. Har du kärlek till världen i ditt hjärta så be Herren om befrielse. Han kommer att sätta dig fri i från det.

Jesus Kristus har dött för våra synder för att frälsa oss i från synden inte för att vi skall leva kvar i synden. Korsets kraft är verksamt i varje troende och vi får i från korset kraft att övervinna.

De som övervinner skall få livets krona säger uppenbarelseboken.

Må vi vara sådana som övervinner och inte sådana som besegras.

Lev avskiljt i från denna värld

Ni ska hålla er heliga och vara heliga, för jag är helig ” – 3 Mos 11:44

Överallt i skriften både i gamla och i nya testamentet finner vi denna uppmaning att hålla sig helig, vilket innebär att leva avskiljt i från denna världen. Israels barn skulle inte vara som hedningarna runt omkring dem. I detta fall talade Herren om att de skulle äta en diet som var annorlunda än de kringliggande ländernas diet. I andra fall skulle de inte kantklippa sitt skägg eftersom männen i andra nationer gjorde det. I andra fall skulle de inte ta efter hedningarnas fester och högtider utan hålla sina egna högtider. De skulle inte vara som världen runt omkring dem och inte anpassa sig efter dem. Nu lever vi inte under Israels lagar och regler om mat och hur man klipper skägget och vi behöver inte följa det. Dock finns principen kvar och uppmaningen till att leva ett heligt och avskiljt liv från världen finns även i nya testamentet.

I dag dock har det blivit tvärtom i många av våra kyrkor och även i våra personliga liv och det finns ingen skillnad på de troende och på världen, och folk som har sina hjärtan kvar i världen fyller våra kyrkor och kallar sig kristna men har inget heligt liv.

I många kyrkor tänker man ”Vi måste följa världen så att folk kommer till vår kyrka, låt oss därför slänga ut kyrkorgeln och ta in trummor och rock band och rappare och lite lampor så att det ser ut som en klubb och är likt världen”. Andra tänker ”Vi kanske inte skall gå så långt men låt oss i stället göra oss av med gamla sånger för de känns för kyrkliga vi måste i stället ha något nytt, något som låter som världens musik så att folk känner sig mer hemma”.

Andra tänker vi måste anpassa oss till kulturen och göra musik för dem som det gillar annars kommer de inte ta emot budskapet. Många plockar även in världens fester så som halloween och lucia m.m rätt in i sina kyrkor och försöker vara så nära världen som möjligt. Vi skall dock inte vara som världen i sättet vi bedriver kyrka eller i våra privata liv utan vi skall leva avskiljda. Det skall vara en stor skillnad mot hur vi lever våra liv jämfört med hur världen lever sina liv, eftersom Gud är helig. Annars lever vi i direkt uppror emot Guds ord i skriften.

Vi får dock inte enbart tro att det handlar om ett yttre beteende utan allt kommer i från hjärtat och skall reflektera vad som finns inne i hjärtat. Därför skall även vårt sätt att tänka, tala, leva samt agera vara heligt och annorlunda än världens. Det skall reflektera Guds avskildhet i från synden. När Gud kallar oss att vara heliga så kallar han oss att följa efter hurdan Han är. Min vän hur är det med ditt liv? Strävar du efter att leva ett heligt liv? Är det ditt hjärtas önskan att vara helig och avskiljd i från denna världen till Gud? Eller är ditt hjärta kvar i världen och du drar in världens saker men i ”kristen” skepnad? Hur är ditt sätt att leva ? Reflekterar det Guds heligt eller reflekterar det denna världen? Låt det vara ditt liv, att eftersträva helighet så som Gud är helig. Låt det vara våra kyrkors liv att eftersträva helighet och inte världslighet eftersom vår Gud är en helig Gud och kallar oss till samma liv.