Vad innebär det att leva ett heligt liv? (1 Petr 1:13-17)

Predikan av Josef Löwdin

9/6-2019, Göteborg

13. Var därför till ert sinne beredda till handling, var sansade och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del vid Jesu Kristi uppenbarelse. 14. Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni levde i förr när ni var okunniga, 15. utan såsom han som har kallat er är helig, så ska också ni leva ett alltigenom heligt liv. 16. För det står skrivet: Var heliga, för jag är helig. 17. Och om ni åkallar Fadern, som utan att göra skillnad på människor dömer var och en efter hans gärning, så vandra i fruktan under er tid här som främlingar.”

Jag satt en dag och skulle kolla på en församling i Danmark. Jag gick in på google maps för att se var den låg någonstans. Då upptäckte jag att den hade 1 stjärna av 5 möjliga i recension. Jag klickade då på recensionen för att läsa vad som stod skrivet.

Vad jag då läste förvånade mig väldigt, för det stod bara två ord och det stod ”Too Holy”. Alltså ”För heligt”. Personen i fråga ansåg att församlingen var för helig och gav den lägsta betyget.

Problemet med detta är att vi inte kan vara för heliga. Kallelsen till helighet är nämligen väldigt hög. Ingen av oss kan påstå att vi lever efter den nivå av helighet som detta stycke kallar oss till.

Jesus sätter ribban väldigt högt genom att säga orden : ”Var fullkomliga så min Fader i himlen är fullkomlig”.

Ingen kyrka kan säga eller ingen kristen kan säga att man nått upp på den nivån.

Likväl är det något vi alla skall sträva efter. Vi skall sträva efter fullkomlighet och helighet.

En del påstår att de är fullkomliga och aldrig syndar. Jag har stött på sådana men ställer man dem emot Guds moral lag ser man att även de syndar.

Vi finner i detta stycke i slutet av vers 17 att vi lever enbart på denna jorden som främlingar. Jorden är inte vårt hem. Vi är främlingar och vi är kallade att vara heliga.

Låt oss gå igenom vad det innebär att leva i helighet, men låt oss först bara snabbt gå igenom texten och vad den betyder.

Var därför till ert sinne beredda till handling , var sansade”

Om du använder en folkbibel så står det annorlunda här än i KJV och i reformationsbibeln. I folkbibeln talar det om att spänna bältet om livet. Men här står det lite annorlunda men dess betydelse blir i princip samma sak.

Petrus börjar med att nämna vårt sinne. Det är i från vårt sinne, alltså våra tankar som hela vårt liv styrs. Vi har nu blivit frälsta, och har ett arv, och en kommande frälsning som väntar oss men vägen dit är inte enkel.

Vi för gå igenom svårigheter och prövningar av olika slag vilket vi såg på i förra predikan i från första Petrusbrevet.

Vi behöver kontrollera våra sinnen så att vi kan leva ett heligt liv som främlingar här i världen.

Det är därför viktigt vad vi matar våra tankar med, och hur vi styr våra tankar för det är det som styr våra handlingar.

Sinnet är centrumet för våra liv och därför måste vi styra våra sinnen rätt.

Anledningen till att sinnet måste styras är eftersom vi befinner oss i en andlig krigföring emot ondskans makter som vill få oss på fall.

De vill hindra oss på vägen och som inte vill att vi skall leva heligt, rent, och inte vill att vi skall predika evangelium med kraft..

Därför är det en enorm kamp om våra sinnen och alla våra andra handlingar utgår i från hur vi tänker.

Bibeln lär oss på flera ställen hur vi skall styra våra tankar och vad vi skall tänka på . Ett exempel är kolosserbrevet 3:2 ”Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.

Vi behöver alltså rikta våra sinnen mot det som är där ovan, och mot det som är gott. Vi kan inte låta dåliga saker fara runt i våra sinnen. Vi behöver vaka, och vara sansade i hur vi tänker för det styr resten av vårat handlande..

Våra tankar behöver fyllas med Guds levande ord och andliga ting. Våra tankar skall inte vara fyllda med massor av ting i från denna värld.

Det är Guds ord och den helige andes kraft som gör att vi övervinner våra synder, våra dåliga beteenden och ger oss kraft för striden. Sinnets förnyelse är grunden för att kunna handla rätt.

Vi behöver se till att vi inte struntar i våra andliga discipliner i form av bibelläsning, bönen, andlig gemenskap igenom en kyrka där man tillber Herren.

Vi behöver också vara vittnen för Kristus och vara disciplinerade i våra liv för att kunna styra våra sinnen rätt. Vi behöver leva heligt, mer om det alldeles strax.

Vi behöver även ta vara på vår tid genom att inte skippa bönemöten. Vi behöver se upp med vad vi fyller våra sinnen med.

Vi behöver vaka över våra öron, vad vi hör. Vi behöver vaka över våra ögon, vad vi ser på. Ser vi på en KappAhl reklam på busshållplatsen kommer tankarna att börja snurra på den kvinnan i baddräkten du ser.

När en sådan bild kommer framför oss behöver man i sitt sinne bestämma sig för att inte låta tankarna snurra på vad man just såg.

Vi behöver se upp med vad vi läser i en tidning så att inte våra tankar omformas av lögner. Det är inte fel att läsa dagstidningen men var försiktig.

Hur kommer det sig att ett samhälle helt plötsligt börjar ändra åsikter i moraliska frågor och få för sig saker som inte är sanna? Jo genom med vad man har fyllt sitt sinne med. Om man lyssnar på en lögn ett antal gånger så blir lögnen slutligen accepterad som en sanning.

Var inte heller paralyserad av ditt förflutna som enkelt bygger upp en bitter ande. Låt inte negativa tankar fylla ditt sinne. Det är enklare att minnas det dåliga än det goda.

Det är väldigt enkelt när någon har gjort något dåligt emot en, att man inte vill släppa det och hålla det emot en person. Det är viktigt att hålla bitterhet borta.

Istället skall vi tänka på det som är gott.:

””För övrigt, bröder, allt som är sant, allt som är värt aktning, allt som är rätt, allt som är rent, allt som är värt att älska, allt som är lovvärt, och om det finns någon dygd och något som förtjänar att prisas, tänk på det. ” (Fil 4:8)

Vi behöver också inte alltid säga vad vårt sinne tänker. Vi behöver lära oss vad vi skall säga och inte säga. Våra ord kan få oss på fall. Det finns ett talesätt som heter. ”Tänk innan du talar”.

Det är en bra princip men som är lättare sagt än gjort eller hur?

Vi är Jesu Kristi soldater och det är en kamp att utkämpa emot mörkret, och den kampen börjar i våra sinnen.

I vår egen kraft är detta givetvis omöjligt vi behöver därför som vi läser härefter : ”och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del vid Jesu Kristi uppenbarelse.”

Vi behöver sätta vårt hopp till nåden som kommer till oss genom evangelium om Jesus Kristus och som kommer i dess fullhet vid Jesu återkomst.

Det är det enda sättet man kan vara delaktig i striden emot ondskan. Det är det enda sättet vi kan styra våra tankar till rätt saker och leva ett heligt liv.

Utan Guds nåd kan vi inget göra. Utan att nåden verkar i våra hjärtan så är allt detta vi pratar om idag fullständigt omöjligt.

Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni levde i förr när ni var okunniga, ” (vers 14)

Som lydnadens barn. Hela grunden grunden för allting Petrus talar om börjar med vilka vi är. Kom i håg Petrus öppnar brevet med att tala om frälsningen. Vi har blivit frälsta. Därför lev nu detta nya livet.

Vi har nu blivit vad som kallas här lydnadens barn. Innan vi var frälsta så kallades vi för olydnadens barn. Lydnadens barn här är en referens till trons lydnad. Det betyder att vi har blivit lydiga genom att omvända oss och tro evangeliet.

Eftersom vi nu är lydnadens barn, så skall vi därför leva ett liv som kännetecknas av denna lydnad.

Ett kristens hela kännetecken är att man lyder Gud. Vi skall inte bara kallas lydnadens barn utan det skall också vara en verklighet i våra liv. Vilket blir tydligt när vi läser vidare :

ska ni inte styras av de begär som ni levde i förr när ni var okunniga, Vi skall inte längre leva det livet vi levde tidigare när vi var okunniga om frälsningen. Vi är kallade till ett annorlunda liv än vårat tidigare liv.

Det skall vara en stor skillnad. Vi skall inte längre låta oss styras av de begär vi följde efter innan vi var frälsta.

Vad är det för begär han syftar på här? Jo köttets begär. Ett liv i otukt, fylleri, utsvävningar med en massa onödig konsumtion, leva ett njutningsfyllt liv där allt handlar om att jag skall njuta och ha det kul hela tiden.

Vi skall inte längre släppa loss utan vara sansade och kontrollerade i ord och handling. Det gamla rock n roll livet, det gamla hippie livet, det gamla njutningslivet, det gamla världsliga livet. Allt sådant skall vi inte längre följa.

Jesus kallar oss till ett liv i självförnekelse. Han säger att om någon vill vara hans lärjunge måste man förneka sig själv och dagligen bära sitt kors. Vi måste säga nej till saker som är dåliga för våra själar. Sådant som skadar oss och för oss längre bort i från Gud.

Bibeln säger till oss ”Dra er nära Herren så skall Herren dra sig nära er”. Vill du att Gud skall dra sig nära dig så måste du dra dig nära Honom.

Det finns alltså skadliga ting för oss. De gamla begären som för strid emot oss. Vårt gamla liv vill komma tillbaka och förstöra oss. Det är en kamp emellan köttet och anden. Det nya livet som vi nu lever skall inte följa de gamla begären, i stället skall vi vara heliga.

15. utan såsom han som har kallat er är helig, så ska också ni leva ett alltigenom heligt liv. 16. För det står skrivet: Var heliga, för jag är helig. ”

Helighet är viktigt för det står skrivet i bibeln att ”utan helighet skall ingen se Gud”. Jag vet inte hur det är med dig men jag känner mig absolut inte helig så som Gud är helig.

Man kan tro att man har kommit en bit på vägen men sedan kommer Guds Ande och lyser på en och man ser hur mycket man brister i helighet. Man kommer inför Herren i förkrosselse och utgjuter sitt hjärta för Honom och ropar om mer helighet.

När vi ser Gud, inte i en vision, men när vi får en smak av Honom, så kan man inte annat än se sig själv som oren. Man kan inget annat än att göra som profeten Jesaja som när han mötte Guds härlighet utbrast ”Helig, Helig, Helig”.

Åh att vi alla kunde växa i helighet och bli mer heliga. Gud är Helig och hans barn skall vara karakteriserade av Guds helighet. En människa som inte känner Gud har ingen längtan efter mer helighet. Det är Andens verk i våra hjärtan när man längtar efter mer helighet.

När man strävar efter mer helighet kommer oheliga att bespotta dig och kalla dig allt möjligt. När folk ser helighet i dig, kommer de ljuga om dig och hitta på saker om dig som inte är sanna, för de gillar inte den helighet de ser.

Ju mer vi bär vårat kors ju svårare blir livet. Ju fler motståndare kommer du att få, men samtidigt får du mer och mer av Guds helighet och hans härlighet.

Vad innebär det då att vara Helig. ?

Detta citatet är tagit i från 3:e Moseboken 11:45. I det sammanhanget talas det om olika matregler. Dessa matregler hade ett syfte och det var för att skilja Israels folk i från sina grannfolk.

Det är en princip om att en kristen skall vara avskiljd i från denna värld. Vara ett annorlunda folk. Vara avskiljd till Gud och för Guds syften. Vi kan kalla det att vi skall vara en pilgrim.

Gud är inte som oss och inte som alla andra. Vi skall vara som Honom, heliga. Detta är en viktig del av det kristna livet för om vi inte lever heligt kommer vi att släcka anden.

Lever vi inte heligt kommer vi att bedröva anden, och vi kan inte bli använda av Gud och Guds välsignelse kommer inte vila över våra liv.

Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. – Josua 1:8

Låt mig ge en lista på vad det innebär att vara helig.

 1. Ha samma sinne som Gud.

utan låt er förvandlas genom ert sinnes förnyelse” (Rom 12:2)

En helig man har samma sinne som Gud har. Man hatar det Han hatar och älskar det Han älskar. Ens sinne omformas efter Guds vilja och som omformas efter Guds ord.

Vi behöver tänka på det som är där ovan. Om våra sinnen är fyllda med denna värld är vi inte speciellt heliga.

En del kristna vet mer om de senaste tv-serierna, sport och politik än vad de kan sina biblar. Det är tragiskt.

Ett heligt sinne även om det utför sina plikter här i världen så som arbete och skola, så betyder det inte så mycket för Honom utan han utför bara sin plikt här i världen.

Det enda som betyder något är livet som kommer efter döden. Ett heligt sinne lever helt för det kommande livet och bryr sig bara om vad Gud tycker om en inte vad andra människor tycker.

 1. Strävan efter att vara som Kristus

Den som säger sig förbli i honom är också skyldig att vandra så som han vandrade”. – (1 John 2:6)

En helig människa är aldrig nöjd förrän man är Kristus lik och vandrar som Jesus vandrade.. Med det menas inte att vi behöver gå på vatten och dö på ett kors för världens synd. Men det syftar på hans uppoffrande liv.

Jesus var en bönens människa som bad mycket. En helig person, är en person som är mycket i bön. Det är en viktig aspekt av det kristna livet att ha ett levande böneliv där vi ständigt kommer inför Herren i bön.

Bön är som bensin i bilen. Utan bensin kan inte motorn rulla och bilen står stilla. Likadant är det för oss om vi inte ber kommer vi inte växa så speciellt mycket i helighet. Vi kommer inte segra över dåliga saker i vårt liv och vi kommer bli kraftlösa i alla situationer.

Jesus bad väldigt mycket. Behövde Jesus be så behöver vi det också. Vi behöver vara böne- människor. En helig man ber mycket.

Jesus var en frimodig människa som förkunnande sanningen. Jesus var inte rädd för att säga sanningar. En helig person är inte en fegis som rädd för att stå upp för och säga sanningar.

Jesus själv sade ”Den som skäms för mig och mina ord för den skall jag skämmas för inför Fadern”.

En helig person måste inte vara rädd för att rensa i templet och stå upp för sanningen. Om Guds sanningar attackeras så är en helig man inte rädd för att säga emot falskhet.

Jesus visade barmhärtighet mot de som sökte förlåtelse. Jesus visade stor barmhärtighet mot människor. En helig person visar barmhärtighet han är inte snabb att döma ut någon.

En helig person har inte en friser salong vid ingången till kyrkan för att raka av det långa håret på alla män. Inte heller står de och vaktar vid dörren för att neka tillträde till de som inte klär sig på ett visst sätt. Istället är han tålmodig och visar barmhärtighet.

Jesus levde ett liv i uppoffring där han såg andra som viktigare än sig själv. En helig person är en person som är en tjänare av andra.

Jesus var en som ständigt talade om Guds rike. En helig person är en som ständigt sprider evangelium. Man kan inte bara sitta i soffan och hoppas att Guds frälser själar, man behöver vara aktiv i att sprida evangeliet för att Gud skall frälsa själar.

 1. Hålla sig borta i från varje synd man har vetskap om

Jag hatar lögnens alla vägar. ” – Ps 119:128

En helig människa vill följa Guds bud. Att följa Guds moraliska lag är en viktig del i att vara helig. En helig person hatar synden och är känslig för synden och all synd man har vetskap av kommer man inför Herren med.

För en helig person är synd den värsta krisen i livet. En helig person kan inte acceptera synd i sitt egna liv utan tar synden på allvar.

En helig person har ett känsligt samvete inför synden. Syndar man en gång gör man upp med synden man låter inte sitt hjärta förhärdas genom att sluta lyssna på sitt samvete.

 1. Kontrollerad tunga

En helig man är kontrollerad med sin tunga och använder få ord. I vår tid ses det som något gott att vara social och prata med alla, om allt, men detta är inte bibliskt utan är oheligt. En sann biblisk helighet gör att vi blir mer tystlåtna av oss.

Den som har vett spar sina ord” – (Ords 17:28)

Den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv för svårigheter.” (Ords 21:23)

Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala” (Jak 1:19)

Vi läser även om Jesus att han enbart sade vad han hörde sin Fader säga.

En helig person är inte så speciellt social i alla lägen och är ganska tystlåten av sig för de vaktar på sin tunga och vill inte ge sig in i samtal som inte ärar Gud.

Hur många gånger har vi inte hamnat i samtal för att sedan efteråt tänker man för sig själv. Vad var vitsen med det där?

Istället när vi talar så skall vi tala sådant som är till välsignelse för folk. Det som bygger upp. Om vi får en glimt av Guds helighet, hur lite och rätt Gud talar, så kommer vi bli som profeten Jesaja som utbrast ”Jag är en man med orena läppar”.

 1. Självbehärskning och självförnekelse

Jesu ord till oss är : ” Då sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. ” (Matt 16:24)

En helig man är en som förnekar sig själv. Detta sker på flera områden. Man sätter andra före sig själv. Man förnekar världens lustar. Man förnekar sina egna ambitioner, sina egna förmågor och följer Kristi vilja.

Man är behärskad i sitt liv, i sitt temperament. Man är kontrollerad i mat och dryck och i många fall kan man behöva förneka sådant man älskar.

Paulus lär oss i Romarbrevet kapitel 14 att man inte skall få en broder på fall genom att äta kött eller dricka vin. Vi kan behöva försaka vinet för att andra inte skall komma på fall.

Du kan behöva försaka många saker här i livet och vara beredd på att bli räknad som världens sludder. Varhelst det inte finns någon självförnekelse finns inte heller någon sann religion.

Vi kan inte följa Jesus om vi inte dagligen tar på oss Jesu Kristi kors och förnekar oss själva.

 1. Gudsfruktan

Ordet för gudsfruktan som ofta används i bibeln handlar om hur man kommer inför sin Gud. Det syftar på vördnad. Det handlar om att visa respekt inför Gud. En helig man är seriös när det gäller Gud och seriös i livet.

Han är seriös i hur han tillber Gud och full av respekt inför Gud. Han använder inte Guds namn hur som helst. Han kommer inte lätt inför Gud.

Men det handlar också om att göra det som är rätt eftersom man respekterar Guds bud och vill leva i enlighet med dem.

Nehemja var en sådan som gjorde rätt för sig eftersom han fruktade Gud. När alla andra lade bördor på folket och handlade orätt så gjorde inte Nehemja det.

Men så gjorde inte jag, för jag fruktade Gud. – Neh 5:15

  1. Andens frukt

En helig man är en man som bär på Andens frukt. Andens frukt är nio olika men egentligen har de alla med kärleken att göra. De nio är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet,  mildhet och självbehärskning.

Kärleken är grunden för alla dessa. Kärlek till Gud och till medmänniskan. Glädje har att göra med en glädje i Gud. En glädje över att vara hans barn.

En glädje över att vara frälst. En glädje över att få lida för hans skull. Detta är inte en sådan glädje som denna världen erbjuder eller kan ge. Världens glädje är annorlunda än kristen glädje.

Sedan har du friden. Frid i hjärtat med Gud. Ett renat samvete. Ett lugn i hjärtat mitt i stormen. Frid med andra människor. Du börjar inte bråka med folk, och när de bråkar med dig vänder du andra kinden till.

Sedan har du tålamodet. Tålmodighet med människor. Tålamod med att vänta på Gud. Tålamod i lidanden.

Sedan har du vänligheten som har att göra med ditt tal. Du agerar inte hårt i dina ord emot andra. Du är inte arrogant utan vänligt ställd mot människor.

Sedan har du godheten. En helig man gör gott emot andra. Hjälper fattiga. Hjälper de i nöd som frågar om det.

Sedan har du troheten. En helig man är trofast emot Gud, och trofast emot andra i sina löften. De håller vad de har lovat. De är trogna mot Gud i tjänst för honom.

Sedan har du mildheten. En helig man är mild emot Gud. Det handlar om att han har ingen hög syn på sig själv inför Gud. Men det handlar också om att han agerar i mildhet emot andra. Han hämnas inte och är inte elak emot andra.

Slutligen har du självbehärskningen som jag redan har nämnt tidigare men det har att göra med att man kontrollerar sitt liv i ord och handling. Man har ett kontrollerad framtoning och man beter sig inte som ett fyllo.

   1. Renhet i hjärtat

Jesus sade ”Saliga är de renhjärtade, för de skall se Gud” (Matt 5:8)

En helig man är ren i hjärtat. Hans tankar är rena och hans motiv är rena. Han bär inte på någon bitterhet eller orenhet i sitt hjärta.

Framförallt måste man hålla bitterhet borta, för det är demoniskt och smittar av sig. Det är lätt när man råkar ut för saker man inte gillar, att man glömmer allt det goda, och bara fokuserar på det dåliga man varit med om, och då föds bitterheten i hjärtat.

Låt inte heller orenheten finnas i dina tankar. Elakheter om andra, nakenhet, världen och andra saker som besmittar oss.

Om vi skulle lysa på våra tankar bara de senaste dagarna vad finner vi i de tankarna då? Har de varit rena? Vad som finns i våra tankar under dagen är en bra indikator på hur mycket vi brister i helighet. Vi behöver ha rena hjärtan om vi skall se Gud..

9. Helighet i klädseln

Ett heligt liv syns också i en människas klädsel. Om hjärtat är rent vill man inte klä sig orent. Om ens liv präglas av kärlek vill man inte vara en stötesten för andra.

Jag kommer gå in på detta ämne senare i Petrusbrevet när vi kommer till de texterna. Jag tänker därför inte gå in i detalj på detta nu, utan kommer ge en mängd principer att tänka på hur vi skall klä oss då.

Men en av de principerna är att våran klädsel skall reflektera helighet. ”Var heliga eftersom Gud är Helig”. Dagens bibeltext är även en princip för hur vi skall klä oss.

Vi behöver tänka på att vårt yttre också reflekterar helighet och renhet och inte massor av tatueringar och orenhet. Vi kan inte bara säga att helighet är enbart i hjärtat utan det kommer även att reflekteras i det yttre.

Jesus hade en mantel som de kastade lott om. Det säger mig en sak. Han såg inte ut som en punkare med tuppkam, rosa färgat hår, nitar och trasiga jeans. Jesus klädde sig heligt. Efter vad som på den tiden ansågs som anständigt.

10. Separerad i från världen

Slutligen en helig människa är avskiljd eller separerad i från denna världen. Vi kan inte ha både världen och helighet samtidigt. Det finns mycket i denna världen vi inte kan engagera oss i. Samtidigt finns det en del saker som är oskyldiga men som man kan behöva offra ändå.

Jag hörde att för i tiden brukade predikanter säga att du måste ha Guds kraft vilandes över dig i ditt kristna liv för att bli använd av Gud. Men om vi inte är separerade i från världen kommer vi inte ha någon kraft och Gud kan inte använda oss.

Jag minns för någon vecka sedan var det ishockey-vm. Jag satt på jobbet och slog på radion för att lyssna, men jag kunde bara inte lyssna på det.

Folks beteende på läktaren och den världsliga musiken vid spelavbrotten gjorde att det gick bara inte. Nu i dag i vår tid skulle man kalla detta lagiskhet. Men vår tid har omdefinierat ordet lagiskhet.

För i tiden brukade predikanter säga ”Du kan inte sitta och titta på fotboll om du skall har Guds kraft över dig nästa dag”.

Simson var en man med Guds ande över sitt liv. Han hade en styrka i sina muskler som ett resultat av att han var en Gud nasir.

En Guds nasir var en som var avskiljd åt Herren. De fick inte dricka vin eller klippa sitt hår.

Detta är en bild på det andliga livet.

Vi är också avskiljda åt Herren och kallade att leva heligt, men om vi älskar världen sker samma sak med oss som skedde med Simson när han lät sitt hår klippas. Simson förlorade all sin styrka. På samma sätt förlorar vi den andliga kraften för striden om vi älskar denna värld.

Simson var en rättfärdig man. Vi läser om honom att han listas som en man i tron i hebreerbrevet 11. Men hans kompromiss gjorde att han blev av med all styrka i livet.

Det betyder inte att du inte är en kristen för att du kollar på fotboll, men det kommer ta bort din andliga styrka, om du istället offrar det på altaret och spenderar tiden i bön, eller något annat uppbyggligt kommer du märka en stor skillnad i livet.

Simson blev återupprättad och fick tillbaka sin styrka och var starkare än någonsin när han tryckte sönder pelarna på templet, vilket ledde till att fler fiender än under hela hans liv dog tillsammans med honom.

Avskildheten, alltså heligheten var nyckeln till hans styrka och om vi vill vara använda av Gud i vår tid måste vi leva heligt och vara separerade i från denna världen.

Jag hörde en man som berättade för mig att för fem till sex år sedan slängde han ut TV:n. Han vittnade om att det hade stor påverkan på hans andlig liv.

En helig man är Helig eftersom Gud är Helig. Tror du verkligen att Gud själv sitter i himlen och prenumererar på netflix och kollar på filmer och tv-serier dagen lång?

Vi läser att Gud är för helig och ren för att ens kunna se på ondska.

Dina ögon är för rena för att se på det onda.” – Habackuk 1:13.

Gud kollar inte på action filmer. Gud ser inte på våld eller annan ondska. Gud lyssnar inte på dåliga skämt, när hans namn hädas och när lögner sprids. Gud kollar inte på när otukt begås.

Vi skall inte älska dessa saker om vi vill leva ett heligt liv.

Min vän Gud är Helig och vi skall vara heliga!

Brister du i helighet vilket vi alla gör. Be om mer helighet. Be att du skall få se Guds helighet och att du skall få en hunger och törst efter att vara helig så som Gud är helig.

Avslutningsvis vers 17 i vår text.

Och om ni åkallar Fadern, som utan att göra skillnad på människor dömer var och en efter hans gärning, så vandra i fruktan under er tid här som främlingar.

Gud gör inte skillnad på någon människa. Det spelar ingen roll vem man är. Gud dömer oss efter våra gärningar oavsett vem vi är.

När vi därför har kallelsen till helighet framför oss och vi vet att en dag skall Gud döma oss för hur vi levde våra liv så kallar Guds ord oss nu till att frukta honom.

Ta helighet på allvar det är att frukta Honom. Ta hans vägar och bud på allvar det finns en kommande dom.

Vill vi verkligen stå där framför honom på domens dag och se allt brinna upp framför oss och höra orden.

”Min, vän du blir frälst men du slösade bort ditt liv”. Eller ännu värre om vi inte känner Herren höra orden ”Gå bort i från mig ni laglösa” Nej låt oss frukta honom här och nu och inse att vi är främlingar här i denna värld.

Vi är här bara på en pilgrimsvandring på väg mot det eviga livet. Saliga är de som har sin styrka i dig, som har dina vägar i sitt hjärta. (Ps 84:6). En översättning använder ordet pilgrimsvandring här i stället för ”dina vägar”.

Så är det. Det kristna livet är en pilgrimsvandring. Vi har blivit frälsta för att leva heligt. Vi har blivit frälsta för att kunna leva heligt. Låt oss leva detta livet med att vara heliga för Gud är helig.

Det sjunde budordet – Äktenskapsbrott och världslighet (2 Mos 20:14)

Predikan av Josef Löwdin

24/2-2018, Göteborg

Länk till predikan

Du ska inte begå äktenskapsbrott. – 2 Mos 20:14

Vi har kommit fram till det sjunde av de tio budorden i vår serie, och vi skall idag kolla på äktenskapsbrott och vad det är, och hur vi ser detta en människas liv, och hur det appliceras på en församling.

Vi lever i en tid då det kanske aldrig varit så mycket skilsmässor som i vår tid. Går vi bara två generationer tillbaka i tiden var skilsmässor ovanligt och det var lite skamligt att skilja sig.

Man och hustru höll ihop och skiljde sig inte utan levde tillsammans tills dagen man dog.

I vår tid har allt förändrats och det väldigt fort.

Det har gått så långt att folk inte längre gifter sig, och tror inte på äktenskap, och ser inte att det är Guds modell för en familj.

I dag i Sverige räknar man med att det finns ungefär 1.4 miljoner människor som lever som sambos, d.v.s att man lever som gift även om man inte är det..

Statistiken visar att varje år gifter sig och runt 40.000 personer och 20.000 skiljer sig. Detta är inte alls vad Gud har tänkt med äktenskapet.

Detta är ett resultat av vad man har sått i samhället under en längre tid. Det har såtts genom experter. Artiklar som handlar om tecken på att man behöver skilja sig i stället för artiklar om hur man kan lösa problemen.

Tv-serier och filmer som glorifierar otrohet och skilsmässor är vardag. Samtidigt har ateismen brett ut sig där man säger att det finns ingen Gud, därmed kan folk leva hur de vill. Inte så konstigt att vi nu får skörda i samhället vad man under en längre tid har sått.

Äktenskapet är instiftat av Gud. Gud har skapat människan som man och kvinna för att leva tillsammans. Äktenskapet är givet av Gud till oss som ett skydd för en familj.

Tanken är att barnen skall kunna växa upp i trygghet med sin far och mor. Tanken är att en man och en kvinna skall leva tillsammans hela livet.

Det är så Gud har skapat oss, och om vi inte följer Guds modell i livet, så skapas mycket olycka i livet och många extra problem.

I skapelsen så var också tanken att det skulle vara en man och en kvinna. Polygami var inte grundplanen utan tilläts av Gud eftersom människans hjärtan är hårda. All annan form av äktenskap som inte är mellan en man eller en kvinna, är därför inte heller tillåtet enligt bibeln.

En annan tanke med äktenskapet är att det skall reflektera Jesus Kristus och församlingen. Det är en andlig bild på hur Gud är gift med sin brud, församlingen. Paulus lär oss detta :

Ni hustrur, underordna er era män, såsom under Herren, 23. för mannen är hustruns huvud, liksom också Kristus är församlingens huvud, och han är kroppens Frälsare. 24. Därför, såsom församlingen är underordnad Kristus, så ska också hustrurna i allt vara det mot sina män. 25. Ni män, älska era hustrur såsom också Kristus har älskat församlingen, och utgivit sig själv för henne” (Ef 5:22-25)

Här ser vi alltså tanken med äktenskapet. Mannen skall älska sin hustru så som Jesus Kristus älskar sin församling och har givit hela sitt liv för den.

I gengäld skall hustrun underordna sig sin man lika mycket som mannen underordnar sig Jesus Kristus, och lyder och följer Honom i allt.

Vi ser här ett väldigt svårt uppdrag för mannen. Vi skall älska vår fru lika mycket som Jesus älskar sin församling. Samtidigt skall kvinnan underordna sig sin man lika mycket som församlingen är underordnad Herren.

Gud har skapat människan för att leva som man och kvinna och för att leva i enlighet med denna modellen och det Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.

Det är därför Gud hatar när ett äktenskapsbrott begås. Jag hatar skilsmässa, säger Herren, Israels Gud (Mal 2:16).

Enligt en ordlista betyder äktenskapsbrott att man är otrogen mot sin partner. Detta är sant men Jesus, och även Paulus talar om att ett äktenskapsbrott även är att skilja sig från sin partner av någon annan orsak är just otrohet.

Otrohet är alltså det enda giltiga skälet enligt skriften för att få skilja sig. Det är för att om den ena partnern är otrogen har de redan brutit emot äktenskapslöftet.

I samhället i dag är detta dock ofta inte orsaken alltid till att folk skiljer sig, utan det kan vara en mängd andra orsaker som att ”vi växte ifrån varandra”.

Ofta är orsakerna att man inte har följt Guds orginal plan där mannen skall ge sitt liv totalt för sin hustru så länge hon lever och hustrun för sin man.

Äktenskapsbrott är därför en stor tragedi och påverkar en människa och eventuella barn något oerhört. Äktenskapsbrott är därför något som inte ens skall nämnas eller finnas i en kristens huvud.

Men otukt och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er, såsom det anstår heliga” – Ef 5:3

Det anstår inte de heliga att ens tänka en tanke att vara otrogen, mot sin make eller maka, eller att ta ut en skilsmässa. Om du därför har tankar i ditt huvud. ”Kanske livet skulle vara bättre utan denna partner”. Då behöver man omedelbart strunta i sådana tankar.

Om du har svårt i ditt äktenskap så be till Herren. Be för dig själv att du skall leva i enlighet med bibelns modell och be för din partner att den skall göra likadant.

Vidare så innebär denna syn inte bara att man är otrogen eller missbrukar sitt äktenskap utan det innefattar all typ av sexuell synd som inte är inom ett äktenskap.

I bibeln används ofta ett ord för detta som heter otukt, eller fornication på engelska. Detta är ett ord som används för olika synder som är kopplade till att begå äktenskapsbrott.

Vi finner en sådan koppling i Matt 5:32 där vi läser ” Men jag säger er: Var och en som skiljer sig från sin hustru, utom för otukts skull, är orsak till att hon begår äktenskapsbrott, och var och en som gifter sig med den frånskilda begår äktenskapsbrott. ”

Här läser vi alltså att om någon begår otukt, så är det samma sak som att begå äktenskapsbrott, eftersom man redan har brutit sitt äktenskap genom otukt.

Otukt är ett ord som inte är helt enkelt att förstå i vår tid. Det grekiska ordet för otukt är porneia. Det är samma ord vi får ordet pornografi i från och detta ordet används på många olika sätt i det nya testamentet.

Man kan säga att ordet i sig syftar på all typ av sex som inte är inom ett äktenskapet. Sex innan att man är gift, som t.e.x inom ett samboförhållande.

Sex utanför sitt äktenskap genom otrohet, incest, homosexualitet, sex med djur, men också pornografi och annat. Låt oss titta på lite olika bibelställen för att se att så är fallet.

Överallt talas det om att otukt förekommer bland er och en sådan otukt som inte ens nämns bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru” – (1 Kor 5:1)

I församlingen i Korinth fanns någon som levde med sin Pappas fru, alltså det som kallas för incest. I denna text används ordet otukt på svenska, och i grekiskan står det porneia.

Här används alltså ordet porneia för incest, alltså är detta då ett äktenskapsbrott.

När det gäller det ni skrev till mig om, svarar jag: Det är gott för en man att inte röra en kvinna, 2. men för att undgå otukt ska var man ha sin egen hustru, och var kvinna sin egen man. ” – (1 Kor 7:1-2)

I detta stycke talar Paulus om att undvika otukts synd. Ordet här är återigen porneia. Vad säger han om denna otukts synd? Jo i vers ”Det är gott för en man att inte röra en kvinna”.

Han pratar inte här om att man kan hälsa på en kvinna, eller röra lite grann. Vad han menar är att röra dem så pass mycket, att det kan leda till att man går längre, och för att undvika detta skall man i stället gifta sig.

Här ser vi alltså att all annan form av sexuell relation utanför äktenskapet är en synd och går inom kategorin äktenskapsbrott. Här ser vi att t.e.x vara sambos, särbos är en synd enligt bibeln.

Så har också Sodom och Gomorra och städerna där omkring, som på samma sätt som de bedrev otukt och gick efter främmande kött, blivit satta till ett exempel och lider den eviga eldens straff. ” – Judas vers 7

Judas här använder också ordet otukt men en böjning av ordet porneia för att beskriva Sodomi..

Vad är sodomi för något?

Vad var synden som gjorde att Gud valde att förstöra Sodom och Gomorra?. Det var otukt, och inte vilken otukt som helst utan att de gick efter främmande kött.

De övergav den naturliga relationen mellan en man och en kvinna, och det var i stället man som levde med man, eller kvinna med kvinna. Ordet för kött här kan även betyda djur. Människor som hade sex med djur.

Gud har skapat oss till att leva man och kvinna och inget annat. Allt annat är en styggelse inför Gud, och är något han hatar och är emot. Det är därför bibeln lär oss att ingen som lever i homosexualitet skall ärva Guds rike.

Otukt används alltså brett i bibeln, och är en del av ett äktenskapsbrott där man inte följer Guds grundplan för hur en man och en kvinna skall leva tillsammans.

Detta budordet är inte bara en yttre handling, utan det är en synd som kan begås i våra hjärtan. Alltså du kanske inte lever i otukt till det yttre utan följer Guds modell.

Jesus lärde oss också att äktenskapsbrott börjar i hjärtat, och finns i hjärtat, och i människans tankar och lustar.

Ni har hört att det blev sagt till dem i forna tider: Du skall inte göra hor*. 28. Men jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna,* han har redan gjort hor** med henne i sitt hjärta. . 29. Och om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det, och kasta det ifrån dig. För det är bättre för dig, att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i helvetet*. 30. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den, och kasta den ifrån dig. För det är bättre, att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i helvetet*.” (Matt 5:27-30)

Reformationsbibeln översätter lite fel här anser jag. Det skall vara ”Du skall inte begå äktenskapsbrott” i stället för ”Du skall inte göra hor”. Det eftersom Jesus här syftar på det sjunde budordet.

Vad Jesus här undervisar oss är att det sjunde budordet, inte bara är en yttre handling, utan finns även i ens hjärta. Om du ser på en kvinna med begär till henne, har du redan i ditt hjärta brutit emot troheten till din hustru.

Om du ser en vacker kvinna på stan så är det inte fel att tycka att hon är vacker, men om du har begär till henne så begår du ett äktenskapsbrott.

Pornografi är därför en syndfull industri som går ut på att föda människans äktenskapsbrott. Förr i tiden när inte internet fanns fick folk kämpa lite för att få tag på pornografi. I vår tid är det hur enkelt som helst, och vi behöver beskydda oss själva, och våra barn i från den världen.

Om du kämpar med pornografi så måste du sluta att kolla på det. Det är bättre att du hugger ut dina ögon säger Jesus än att du hamnar i helvetet på grund av din synd.

Med det menar han att man måste vara lite drastisk och extrem här. Om du behöver, så spärra porr sajterna på datorn, eller i din telefon. Eller kanske till och med göra dig av med internet.

Det går djupare än så, eftersom det tionde budet som Jesus här refererar till talar om begär i allmänhet. Inte normala begär utan syndfulla begär.

T.ex om du har samma begär, men till en av samma kön som dig så begår du även ett äktenskapsbrott.

Vi skall inte tro att bara den homosexuella yttre handlingen, är en synd utan även om det finns i ens begär är det lika mycket en synd.

Var och en som kämpar med sådant måste därför enligt Jesu ord själv bli fri i från det. Jesus kan sätta varje människa fri i från sådant. Jesus kom för att befria oss i från synden. Inte för att vi skall leva kvar i synden.

Det finns en hel rörelse i vår tid som kallar sig kristna homosexuella. En del av dem tar åtminstone avstånd i från den yttre handlingen och menar att det är förkastligt, men en  del av dem tar inte avstånd i från det inre begäret.

De kallar sig i bland med termen ”Gay” eller ”Same sex attraction” och identifierar sig som sådana eftersom de känner begären i sitt inre men lever avhållsamt.

Jesus gör ingen sådan skillnad utan det sjunde och tionde budordet lär oss att det är det onaturliga begäret i sig som är själva synden.

Om vi har begått äktenskapsbrott genom något av det jag har beskrivit, så finns det alltid förlåtelse hos Gud. Kvinnan vid Sykars brunn hade haft fem män och den hon hade nu var inte hennes man.

Jesus förlät henne när hon kom till Honom men han sade också ”Gå och synda inte mer”.

Vi blir förlåtna och upprättade om vi kommer vi korset, men Jesus säger till oss ”Gå och synda inte mer”.

För det andra finns det något i bibeln som kallar för andligt äktenskapsbrott. Detta är när man är otrogen emot Gud. Världslighet är en sådan otrohet.

Ni äktenskapsbrytare och äktenskapsbryterskor, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Därför, den som vill vara världens vän blir Guds fiende”. (Jak 4:4).

När Jesus frälste oss så tog han oss ut ur denna världen. Vi lever i världen men inte av världen. Världen hatade Jesus och kommer att hata de sanna kristna.

Denna värld är inte vårt hem utan vi är pilgrimer på denna jorden, och lever här bara tillfälligt. Därför behöver varje Jesu lärjunge vara separerad i från denna världen, eftersom Jesus har frälst oss i från denna värld.

Om en troende inte är separerad i från världen, utan söker att omformas efter denna världen så är man otrogen emot Jesus. Detta kallas ett andligt äktenskapsbrott. Denna versen framför oss är väldigt tydligt med att vänskap med denna världen är fiendeskap emot Gud.

Låt oss spendera en stund i detta ämne eftersom en av de största infiltrationerna i vår tid, i de kristnas liv och även i församlingslivet är världen. Det har nog aldrig funnits en sådan tid i kyrkans historia då världen fullständigt har invaderat oss.

Läser man kyrkans historia så hade man andra problem att kämpa emot, men jag tror en av de största striderna en kristen i dag måste bekämpa är världslighet och andligt äktenskapsbrott.

Vad innebär det då att vara en vän med världen? Separation i från världen innebär inte isolation och vara något Amish folk som bygger sina egna städer och lever helt för sig själva.

De använder inte el eller modern teknologi.

Du skulle kunna tolka det så. Jesus sade dock att vi lever i denna världen men vi är inte av den.

Bibeln lär oss att ”hela världen är i den ondes våld” och 1 Joh 2:16 lär oss att världen är ögonens begär, köttets lustar samt högmod över livets goda.

Från detta kan vi förstå att världen är ett system som för krig emot Gud, och mot det som är av Gud. Det handlar alltså om allt i denna värld som är associerat med ont, och det som går emot Gud och hans standarder.

1 Thess 5:22 säger till oss ”Håll er borta från allt slags ont”.

Ef 4:11 säger till oss ”Och ha ingen delaktighet i mörkrets ofruktbara gärningar, utan tillrättavisa dem i stället. ”

Vi måste alltså hålla oss borta ifrån allt som är associerat med det som är ont, ögonens begär, köttets lustar och högmod över livets goda.. Låt oss vara lite mer praktiska i detta.

Vi kan applicera detta på precis allt i livet för att kunna urskilja vad som är av denna värld och inte. Vi kan ta till exempel dans.

Det finns vissa dansformer som är helt moraliskt oskyldiga och man dansar på ett oskyldigt sätt och där det inte är associerat med dryckenskap och sex. .

Medans du har en dans som är helt av världen, vilket är det mesta av den moderna dansen, en del av folkdansen, och denna dans går helt ut på att följa lustan, ögonen begär vilket är av denna värld.

Vi kan ta klädstilar som ett annat exempel. Det finns klädsel som är till för att dra uppmärksamheten åt kroppen medans det finns annan klädsel som är helt oskyldig.

Vi kan ta TV. En del på TV är helt oskyldigt, medans du har en hel underhållnings industri som är av denna världen.

Vi har tv program som Idol, talang och The Voice som är högmod över livets goda, där man försöker bli känd och berömde dessutom är det pop musik, vilket är av denna världen och inget kristna skall älska.

Vi har även många tv-serier och filmer och annat som är fulla av synd och ondska som inte är heller något vi skall älska.

Vi kan ta sport som ett annat exempel. En del sport är helt oskyldigt men annat är våldsamt och går emot Jesu bud ”Vänd andra kinden till”.

Inom sporten finns även mycket huliganism, dryckenskap och avguderi där man tar på sig sitt lags tröja och man beter sig precis som om det vore ens Gud.

Vi kan högtider till exempel. Är till exempel Lucia en världslig högtid eller en neutral?

Det är av denna världen eftersom det är katolsk helgondyrkan..

Halloween av denna värld eller neutralt? Helt klart mörker, en dag man glorifierar mörkret och pumporna där satte man ut för i tiden för att hålla onda andar borta.

Vi kan ta musik som ett annat exempel. Det finns musik som är helt oskyldigt även en del gjort av icke troende, klassisk musik är ett sådant exempel. Sedan finns det musik som innehåller en agenda som emot Gud och Guds moral och upphöjer livets goda, köttets lustar och ögonen begär.

Popmusiken är ett tydligt sådant exempel där det drivs en anti-guds agenda med texter om one-night stand, sensuella dansrörelser, människocentrering, idolisering.

Rock och rapp musiken är ett annat sådant tydligt exempel som har en Anti-Guds agenda. Supande, droger, tatueringar, våld, aggressioner. Kristna kan därför inte älska sådant.

Det är därför en stor strid här och världen har totalt invaderat många kristnas liv och det är ett andligt äktenskapsbrott.

Vi har en mycket stor rörelse idag med te.x Kristen pop, rapp, raggae, jazz och rock musik. Många av dessa artister dessutom själva gillar världen inom deras egna generar.

De tar alltså musiken i från denna värld och sätter kristna texter på det. Detta är precis vad bibeln varnar för när den säger ”Anpassa er inte efter denna värld”.

Varför vill man ta i från världen när bibeln lär oss att vi skall hålla oss borta i från allt slags ont? Hur mycket håller man sig borta när man lånar det men bara ändrar i texterna?

Många av dessa artister är dessutom väldigt ekumeniska och bygger broar till Rom. Darlene Zscech i från Hillsong och Don Moen har både haft uppträdande för Påven och hyllat påven.

Hillsong är ett exempel på en kyrka totalt av denna värld, som invaderar och förstör i Kristi Kropp.

De har inte bara världslig musik utan mycket världsliga beteenden med sin klubb miljö kyrka.

Det är en kyrka där man inte har medlemskap och en kyrka där man slår sönder gitarrer. Vi skall inte ens sjunga deras sånger utan hålla oss borta i från allt slags ont!

Ett exempel på ”högmod över livets goda” som vi läser i 1 Joh 2:16, är när folk söker makt och berömmelse inte bara genom tv-shower utan inom kyrkan. Vi har mycket av detta inom kristendomen idag.

Vi ser mycket av detta i USA där man gör kristendomen till någon slags affärsverksamhet som inte skiljer sig i från vad världen gör. ‘Man bygger stora imperier och har stora avdelningar för det ena och det andra. Vi är kallade att bygga lokala församlingar inte imperier.

Världen är inte de kristnas hem och vi måste vara på vår vakt så att vi inte släpper in världen i våra liv. Och faller in i detta.

Jag minns en predikant. Han brukade predika sunt och bra. Problemet med honom var att han älskade världen. Han älskade rock musiken.

Jag var inte det minsta förvånad när han en dag försvinner helt och några år senare är han tillbaka. Då har han en ny kvinna som klär sig som denna värld, och själv ser man inget andligt längre hos denna man.

Han visar bara muskler och sitter och skriker i takt till rock musiken, och gör rock n roll tecken med fingrarna.

Världen fanns i hans hjärta hela tiden och till slut blev han helt uppslukad av den och han blev helt förstörd.

Det är bra när sådant syns tydligt. I många fall får detta härja fritt i kyrkor. Där släpper man fritt in rapp musiken eller rock musiken.

I John Pipers kyrka i USA släppte man in rapp musiken genom att låta Curtis Allen uppträda på deras möte.

Det är inte så konstigt att man ständigt ser John Piper dyka upp på konferens efter konferens där de har rapp musik, hillsong låtar och annat, när man inte är separerad i från världen. Det skapar en stor skada på Kristi kropp detta.

En mycket stor skada när populär och kändis predikanterna håller på så här. Det leder folk rakt in i andligt äktenskapsbrott. Det får inte världen ut ur människors hjärtan.

Man kan inte hålla på och utlägga skriften vers för vers, och kalla sig evangeliecentrerad , men sedan missa att separera sig i från världen. Det är en motsägelse. Då har man missat hela poängen.!

Vi behöver vara vaksamma i våra liv och pröva allt. När du skall välja musik att lyssna på så välj inte världens musik, utan sådant som är oskyldigt eller kristet men är separerat från världen.

Det är mycket svårt att finna god kristen musik i dag som är separerad i från denna värld och samtidigt följer bibelns andra principer. Det finns underbar sådan musik men inte mycket.

När du skall se på tv behöver du pröva allt först innan du tittar. I allt vi gör behöver vi vara vaksamma så att vi inte begår andligt äktenskap.

Hur kan vi göra detta? Rom 12:2 som säger till oss att inte anpassa oss efter denna värld säger också till oss att vi skall låta sinnet förnyas så att vi kan skilja mellan gott och ont. Genom att sinnet formas efter Guds ord kan vi se skillnad på dessa saker.

Vi behöver se upp för all typ av äktenskapsbrott. Bibeln varnar oss klart och tydligt att ingen äktenskapsbrytare skall ärva Guds rike. Har du kärlek till världen i ditt hjärta så be Herren om befrielse. Han kommer att sätta dig fri i från det.

Jesus Kristus har dött för våra synder för att frälsa oss i från synden inte för att vi skall leva kvar i synden. Korsets kraft är verksamt i varje troende och vi får i från korset kraft att övervinna.

De som övervinner skall få livets krona säger uppenbarelseboken.

Må vi vara sådana som övervinner och inte sådana som besegras.