Så många som var bestämda till det eviga livet kom till tro.

”När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv.” (Apg 13:48)

Det finns två läger inom den kristna tron. De som hävdar att människan utväljer sig själv till frälsning genom tron och de som hävdar att Gud utväljer människor till frälsning.

Jag tror det senare och det skäms jag inte över, oavsett vad andra anser om detta så ser jag detta som en biblisk sanning. Denna vers framför oss är ofta den versen dem som har en annan uppfattning misslyckas med att bortförklara.

Paulus hade predikat för judarna som förkastade evangeliet, de hade blivit förblindade och förhärdade enligt Rom kap 9-11 för en tid för att hedningarna skall bli frälsta istället. En liten rest av judar skall dock komma till tro.

Nu predikar han för hedningarna och vi läser att så många som var bestämda det eviga livet kom till tro.

De som försöker förklara bort detta går in i grekiskan och försöker få det till att de satte sig själva i en position för att kunna bli frälsta. Det är inte vad grekiskan kan betyda i detta stycke.

Det grekiska ordet betyder bokstavligt ”arrangerad” eller ”bestämd” eller ” utsedd”. Det är alltså absolut inget fel på översättningen här. De som har översatt har förstått precis vad som menas.

Så många som blivit arrangerade, bestämda eller utsedda. Allt syftar på att någon annan har gjort detta. Självklart är det Gud som har bestämt hur många som skulle tro.

Samma grekiska ord används till exempel i Apg 22:10 ”Jag frågade: Vad ska jag göra, Herre? Herren sade till mig: Res dig och gå in till Damaskus! Där ska du få veta allt som det är bestämt att du ska göra.” . Ett annat exempel ”Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom.

En annan tolkning än att Gud har utvalt att ett visst antal skulle tro blir en förvrängning av denna vers.

En annan sak vi kan se här vilket stödjer denna synen är att det finns ett bestämt antal som skall bli frälsta och exakt det antalet blev frälsta. Gud i förväg har bestämt ett antal som skall bli frälsta och alla dessa blev frälsta!

I Rom 11:25 läser vi att ”till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.

Det finns alltså ett visst antal människor som Gud har bestämt skall bli frälsta. Vi vet inte detta antal men när antalet är fullt kommer slutet och då skall Jesus komma tillbaka. Gud har tålamod med människan och väntar på sitt fulla antal att de skall komma till omvändelse.

En del områden har inte nåtts ännu och bibeln säger i Upp 5:9 att Kristus har friköpt folk i från alla språk och stammar. Det finns alltså en del av antalet bland de onådda som måste nås innan Jesus kan komma tillbaka.

När vi alltså vet att frälsningen är i Guds händer borde inte det göra oss mer passionerade med att gå ut med evangeliet till andra?

Jesus Kallar till sig lärjungar (Mark 3:7-19)

Predikan av Josef Löwdin den 14 April 2013

7 Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön. Mycket folk från Galileen följde efter. Också från Judeen, 8 Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten av Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror, när de hörde talas om allt han gjorde. 9 Jesus sade åt sina lärjungar att hålla en båt i beredskap åt honom, så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. 10 Ty han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig inpå för att få röra vid honom. 11 Och när de orena andarna såg honom, kastade de sig ner för honom och ropade: ”Du är Guds Son.” 12 Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.

Det första vi kan se i denna text ser vi redan i vers 7. ”Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön” Jesus hade nu blivit väldigt känd över hela Israel. Kanske var han en av de mest kända i hela landet.

Jesus drog sig undan från folksamlingarna tillsammans med sina lärjungar. Hans intresse låg helt i Guds vilja och inte i sin egna. Han gick inte in i folkskarorna som följde honom och skrev autografer. Han vinkade in och vevade inte med armarna och smickrade dem med tomma ord.

Jesus verkade njuta mer av att dra sig undan och vara för sig själv än att vara i centrum. Han verkade inte intresserad av att medverka på tv shower och i tidningar och i tv. Det fanns nog inte heller på den tiden. Men han verkade dra sig undan allt sådant.

Han var en super kändis i hela Israel ändå så drog han sig undan för att vara med sina lärjungar. Jesu hela liv verkade bestå i att utrusta sina lärjungar. Han verkade se det som det viktigaste och folkskorna många gånger ignorerade han.

Vi kan lära oss något av detta.

Det första vi kan lära oss är vikten av att lära ut några få det som vi har fått.

Vi ser gång på gång hur Jesus drar sig undan för att vara själv med sina lärjungar. Och vi ser gång på gång hur Jesus bara säger vissa saker till sina lärjungar.

När Jesus var på väg upp till Jerusalem, tog han de tolv lärjungarna åt sidan och sade till dem ” (Matt 20:17)

När de var ensamma, vände sig Jesus till lärjungarna och sade: ”Saliga är de ögon som ser det ni ser. ” – Luk (10:23)

På ett ställe som jag inte hittade står det att ”mycket folk kom till Jesus men då vände han sig till sina lärjungar”

När Paulus skriver till Timoteus så uppmanar han honom ”Och det som du har hört av mig inför många vittnen skall du anförtro åt pålitliga människor, som i sin tur skall bli utrustade att undervisa andra.” (2 Tim 2:2).

Vi ser alltså gång på gång vikten av att göra lärjungar. I missionsbefallningen läser vi att vi skall Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!– (Matt 28:19)

Att göra lärjungar innebär att man har några få som man lär att följa Jesus. Vi ser vikten av detta i Jesu liv och i Paulus liv och i Timoteus liv och i bibelns befallningar om att göra lärjungar. Rannsaka ditt liv och kolla igenom om du har folk med dig som du gör till lärjungar?

Det andra vi kan lära oss är hela vårt fokus måste vara Gud. Jesus vilja var endast att göra Guds vilja. Många gånger är vi intresserade av allt annat. Men istället borde vi ha tider där vi drar oss undan och bara tränar lärjungar.

Vi skall inte vara i centrum utan Gud. Det finns en frestelse hos alla när man har framgång att njuta av publiciteten och framgången. Men kom ihåg att Jesus drog sig undan. Han stannade inte och smickrade sina beundrare och det skall inte vi heller göra.

Även om du vore den mest kända personen i Sverige så skall var och en leva som om han ingenting vore.

Det andra vi ser i texten är att folk följde Jesus på grund av hans gärningar. Vi läser i slutet av vers 8 ”folk till honom i stora skaror, när de hörde talas om allt han gjorde.”

Syftet med alla mirakler Jesus gjorde var att peka på att han var sänd av Gud och att han är Gud. Han hade samma makt som Gud har. Jesus sade på ett ställe Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. ” (Joh 14:11)

Så folket hade hört talas om alla mirakler Jesus gjorde och mängder av folk kom till honom. Folk hade olika motiv varför de kom. Vi läser i Joh 2:23 ”att många kom till tro på honom när de såg de mirakler han gjorde”. Men Jesus trodde inte på dem utan han såg deras hjärtan.

Dessa följde honom bara för miraklerna. De vill ha action i sitt liv eller kanske ville bara bli botade från sina fysiska plågor.

Andra följde honom för hans ord. Vi ser i Joh kapitel 8 att folk kom till tro på honom genom hans ord. För att i några verser senare kallar Jesus dessa som kom till tro för ”djävulens barn”.

Skaror följde alltså Jesus och beundrade honom men få sökte honom som sin frälsare från sina synder. Jesus hade tusentals efterföljare medans han levde.

Men efter hans himmelsfärd hade bara 120 samlats för att be (Apg 1:15). Jesus var den bästa förkunnaren som någonsin levt. Ändå var det bara 120 stycken som träffades för att be i övre salen efter hans död.

Av detta kan vi lära oss två saker. Det första vi kan lära oss är att följa Jesus av rätt motiv.

Många på denna planet skulle gå till en doktor för att bli av med sjukdomarna. Många skulle vilja få hjälp med alkohol problem. Många skulle vilja ha ett bra liv. Många skulle vilja ha samma kraft och makt som Jesus och blir lika berömda.

Alla motiv finns. Men följer du Jesus för att han är din frälsare? Är Jesus den som frälser dig från dina synder? En sann lärjunge följer Jesus för han är vår enda räddare från synden. Man älskar honom på grund av vad han har gjort för oss.

Rannsaka dig själv och se om det är dina motiv eller om du är som de tusentals som Jesus kallade för djävulens barn som följde Jesus av andra motiv?

Det andra vi kan lära oss är att folkskarorna var inte Jesus fokus.

Trotts mängder av under och tecken och mängder av folk som hörde honom och såg hans mirakler var det bara 120 som hade samlats!

I dag är det vanligt i Sverige med modeller. Man försöker hitta modeller som skall ge församlingstillväxt. I stället blir det att man suddar ut evangelium och plockar bort det stötande så att folk skall gilla att komma till kyrkan. Men så gjorde inte Jesus eller Apostlarna.

Detta visar att man inte skall förakta det lilla. Vi är en liten kyrkan och även om vi skulle förbli små så kan vi veta att folk följde inte heller Jesus när han levde.

En stor församling är inget tecken på ett Guds verk inte heller en liten församling. Men vi ser här att Jesus tränade 11 stycken som i sin tur förde vidare vad de hade sett och hört. Vi behöver bara vara lydiga Jesu ord om att träna lärjungar så kan vi vara lugna även om vi har 15 personer eller 2000 i denna församling.

De var 120 men när anden föll blev de 3000 på en dag!

Så även om det kanske känns som att: ”var är Gud i vårt arbete?” Så skall vi veta att Jesus fokuserade på de tolv och bara 120 hade samlats i övre salen för att be på pingstdagen. Sedan valde Gud att skicka en väckelse.

Det sista vi kan finna i denna text finner vi i från vers 10. Här ser vi Jesus bota sjuka och kasta ut onda andar. Denna makt har Jesus eftersom han är världens skapare. Han har fullständig makt att bota sjuka och kasta ut onda andar.

Vi kan vara helt trygga oavsett vad vi går igenom. För vi kan lita på att den Gud som har frälst oss i från våra synder även har makten att bota oss från sjukdomar. Om det inte var omöjligt att frälsa dig skulle det då vara omöjligt för Gud att bota sjuka?

Jesu mirakler var stora mirakler. Det var inte någon stor tå som kände sig bättre utan hans mirakler drog till sig stora enorma skaror och gjorde honom till rikskändis.

Vilken av alla dessa helande predikanter som vi har runt omkring oss har blivit en rikskändis på grund av miraklerna? I dag när vi har media och internet vore inte sannorlikheten ännu större idag än på Jesu tid.

Det är för att det mest kallas helanden i dag inte är mycket till helande. De flesta rapporter jag läser i från Sverige handlar om en stortå eller en axel som kände sig bättre. Och när det väl sker något stort som ett järn ben inne i benet försvinner och någon blir mirkulöst helad så visar det sig senare att så inte var fallet. Järnbiten fanns kvar och hans ben kändes lite bättre. Men något större mirakel hade inte skett.

Men Jesu mirakler var riktiga mirakler som gjorde honom till en rikskändis så att folk från hela Israel kom för att följa honom. Vi tjänar universums skapare som har makten att genomföra stora mirakler. Han kan om han vill absolut bota vem som helst.

Det finns hopp för oss som plågas att även Gud inte väljer att bota oss i detta livet så kommer det en dag när vi skall gå in i hans härlighet då det inte finns några fler sjukdomar i vår kropp.

13 Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt, och de kom till honom. 14 Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom, och han skulle sända ut dem att predika 15 och de skulle ha makt att driva ut onda andar. 16 Han utsåg dessa tolv: Simon, som han gav namnet Petrus, 17 Jakob, Sebedeus son, och Johannes, Jakobs bror – dem kallade han Boanerges, det betyder Åskans söner – 18 vidare Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus son, Taddeus, Simon ivraren 19 och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

Utifrån detta stycke kan vi lära oss flera saker. Det första vi lär oss är att Jesus utväljer. Många idag har en snedvriden bild av vad ett utväljande är.

Så ofta hör jag folk säga att man utväljer sig själv bara genom att säga ett ja eller tacka ja till ett erbjudande. Men är detta verkligen vad ett utväljande betyder?

Ordet utvälja betyder att man väljer ut någon eller några i från en grupp. Man väljer till exempel ut en gruppledare. Man väljer ut en president eller man väljer en lagkapten.

Allting detta leder till att man förkastar andra kandidater. På samma sätt fungerar det när Gud utväljer. Vi läser i gamla testamentet hur Gud utvalde ett folk och förkastade alla andra folk.

Ty du är ett heligt folk inför HERREN, din Gud. Dig har HERREN, din Gud, utvalt att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jordens yta. 
7 Det var inte för att ni var större än alla andra folk som HERREN fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärtom mindre än alla andra folk. (5 Mos 7:6-7)

Gud valde alltså inte Israel på grund av några meriter eller deras storhet utan han valde ett av de minsta folken på jorden för att vara hans egna egendomsfolk. Han valde inte egyptien, eller persien eller någon annan nation. Gud förkastade de.

När Josua intar Landet som Gud hade lovat så befaller Gud att man skall utrota alla folk som bodde där. Så Gud utvalde Israel av en mängd folk.

På samma sätt är det i nya testamentet. Gud utväljer vilka som skall bli frälsta utav en mängd olika folk. Inte för att han ser något gott hos dem utan tvärtom. Det dåraktiga vad det som Gud valde.

Vi läser Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. ” (1 Kor 1:27-31)

Detta sker för att de visa skall stå där med skam och för att de utvalda endast skall kunna berömma sig av Herren. Gud kunde lika gärna ha utvalt min och din granne och låtit dig vara en av de visa som skall komma på skam.

Hur många med synen om att man utväljer sig själv skulle be på följande sett : ”

Herre Jag tackar dig att jag är inte som dessa jobbiga reformerta, utan jag var minsann född med en stor fri vilja. Jag föddes med en kraft att kunna reformera mig själv. Jag har förbättrat din nåd genom att använda min förmåga. Om alla hade gjort som jag hade de också blivit frälsta och kunde berömma sig som jag kan. Jag vet att du inte påverkar vår vilja om vi inte vill ha dig. Du ger ju nåd till alla som vill. Men de flesta vill inte ha den, men jag ville det. Det är många som går till helvetet för de var inte smarta som jag så de får skylla sig själva. De hörde samma budskap och fick samma erbjudande men de acceptera inte ditt erbjudande. Men det gjorde jag. Jag vände på mitt egna liv genom att ta emot vad du hade med de gjorde det inte. Det är den enda skillnaden mellan dem och mig,. Tack Gud att du accepterade denna skillnad.”

Har du hört någon be så ? Det är vad man borde be om man tror att man utväljer sig själv. Istället har vi absolut ingenting att berömma oss av. Det är bara nåd och nåd och en underbar nåd som gör oss till vilka vi är.!

Det finns mängder av versar som talar om Guds utväljande i bibeln vi kan inte beröra alla idag men vi tar några av dem :

Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen.” – 2 Thess 2:13

liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. 5 I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut (Ef 1:4-5)

När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv.(Apg 13:48)

I denna sista vers ser vi att bara de som var utvalda var de som blev frälsta. Detta är en tröst för oss när vi predikar evangelium. Det beror inte alls på oss om folk blir frälsta eller ej utan helt på Gud.

Gud kommer att frälsa sina utvalda genom att vi förkunnar Guds ord. Det enda vi behöver göra är att troget hålla ut och förkunna Guds ord och lita på att han kommer att frälsa sina utvalda.

Ge inte upp kampen och evangeliets förkunnelse. Gud kommer att frälsa sina utvalda. Vi ser hur Paulus levde med denna övertygelse i flertalet versar.

Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de skall vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten (2 Tim 2:12)

Paulus satt i fängelse när han sade detta. Han uthärdade allt för att de utvalda skulle bli frälsta.Han visste att i varje stad han åkte fanns det utvalda som ännu inte hade hört evangelium och därför kunde han hålla i sina svåra lidanden för deras skull.

Vi ser ytterligare ett tillfälle i Apg 18:10 Jag är med dig, och ingen skall angripa dig och göra dig något ont, ty jag har mycket folk här i staden”

Paulus befann sig nu i Korinth och i en dröm om natten talade Gud dessa ord till honom. Vad Gud sade var att han har mycket folk i staden, alltså många utvalda. Läser vi nästa vers så ser vi att Paulus stannade ytterligare sex månader efter detta.

Genom att Gud sade till Paulus att det fanns många utvalda i Korinth fick det Paulus att fortsätta sitt arbete där istället för att dra vidare vilken vi ser i vers 6 att han var på väg att göra.

Det andra vi kan lära oss i från detta är inte bara att Gud utväljer vem han vill men han också utväljer till tjänster och gåvor och utrustar dem.

Vi ser här hur Gud utvalde dem till att förkunna evangelium och bota sjuka och kasta ut onda andar. Det var en specifik kallelse i från Gud.

Alla troende har inte samma kallelse i från Gud. Jeremia var innan han ens var född utvald till att vara en Guds profet (Jer 1:5). Paulus var utvald till att vara en hedningarnas apostel (Gal 1:15). Jona var utvald att Predika i Nineveh. Gideon var utvald till att slås mot midjaniterna.

Det finns inte ett enda exempel i bibeln på hur någon har missat sin kallelse. Utan det blir vad Gud säger och gör.

Jag läste precis om Anders Bogren som var den största själavinnaren inom baptismen på 1800 talet i Sverige.

Han fick sin kallelse när han var nyfrälst. Han hörde en fysisk röst äga till honom ”Du skall gå ut och predika”. När han vände sig om såg han ingen. Denna röst kom gång på gång. Men Anders ville försöka bli av med det. Han gjorde allt för att slippa men han skriver att det gick inte. Gud sände en nöd till honom över de förlorade. Tillslut packade hans vin väska med en bibel och lite Luther böcker och gick ut.

Resultatet blev en stor väckelse i norra Sverige där byar omvände sig och stora massdop anhölls..

William Carey hade en liknande upplevelse med en extern röst som kallade honom till Indien. Och trotts att hans fru vägrade åka med honom så blev det som Gud hade sagt!

Resultatet blev att evangelium kom till Indien i början på 1800 talet.

Vad jag vill säga är att den Gud kallar kommer han också att utrusta. Guds kallade kommer att komma in i det och blir utrustade till det. Du kan vara lugn och trygg att om Gud utväljer dig till något specifikt så kommer du inte att missa det. Utan Gud kommer se till att det han vill med ditt liv sker.

Jag är så trött på förkunnelsen jag ser som säger ”missa inte Guds kallelse i ditt liv”. För det första finns det ingen i bibeln som har missat sin kallelse. För det andra ser man ned på Guds makt att skicka ut sina arbetare.

Jesus kallade dessa tolv och så blev det. Vi läser i senare i Markus evangeliet hur det blev som Jesus sade. De gick ut och botade sjuka och kastade ut demoner.

fotnot*

Det kan uppfattas som att jag helt förnekar att Jesus brydde sig om folkskarorna vilket vi ser i vers 10 inte stämmer. Där Jesus trots allt botar sjuka och brydde sig om folket som kom till honom. Jag ville lyfta fram något annat och missade helt denna viktiga bit och använde formuleringar som kan uppfattas som att jag trodde annorlunda. Därför vill jag med denna kommentar peka på Jesus inte ignorerade folket (v10) som kom till honom utan visade medlidande för deras situtioner – Josef Löwdin