Var alltså vid gott mod under den goda dagen och besinna under den onda dagen

Var alltså vid gott mod under den goda dagen och besinna
under den onda dagen,
 att den ena såväl som den andra har Gud gjort ” – Pred 7:15

Gud kunde ha skapat bara goda dagar för oss människor eller så kunde han gett oss enbart onda dagar. Men det gjorde han inte utan han ger oss både goda och onda dagar och bägge har Herren gjort. Under de goda dagarna är det lätt att vara glad och för dem skall vi prisa Herren för det goda han ger oss. Men under de onda dagarna som Herren ger oss testas människan. En sann troende kommer att besinna sig och vända sig till Gud under de onda dagarna. När Job hade det som värst och hans barn dog vände han sig till Herren och välsignade Herren för det om hade skett utan att han syndande. När Davids fru blev kidnappad vände sig David till Herren och fann sin styrka hos Herren. Men folk som inte har sin förtröstan på Herren och inte litar på att ”allt samverkar till det bästa” kommer att bli bittra och besvikna på Herren. Så skall det inte vara utan även under de onda dagarna skall vi lita på Herren och besinna oss och inte att även dem dagarna har Herren gjort. Paulus hade lärt sig detta och säger ”Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen: att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. ” Paulus litade helt på Gud oavsett omständighet och till den tilliten vill och kommer Gud ta varje troende. Låt oss även under de onda dagarna vara vid gott mod.