Ibland tvingar Gud fram sin vilja

Men Herren sade till Mose: ”Nu skall du få se vad jag skall göra med farao, ty genom min starka hand skall han tvingas släppa dem, och genom min starka hand skall han tvingas driva dem ut ur sitt land.” – 2 Mos 6:1

Gud tvingar ingen säger folk ibland detta är dock inte sant. För om Gud aldrig någonsin tvingar någon människa då är han inte Gud och kan inte råda som Gud på denna jorden. Gud vore då hjälplös i många situationer. Israel befann sig i en situation där man var under slaveri i Egypten. Gud hade dock andra planer, Han ville befria sitt folk i från Farao. För att göra detta behöva dock Herren tvinga Farao att släppa Israels folk detta gjorde han på ett sätt som var lite som en gentleman genom att han skapar omständigheter som är Guds starka hand för att få Farao att tvingas släppa folket. Ibland tvingar Gud folk till att utföra Guds vilja. Vi kan vara tacksamma för detta eftersom människan i sin syndfulla natur inte vill följa Guds vilja. Även med oss som troende så tvingar Gud ibland fram sin vilja i våra liv. Vi är ofta envisa att stå emot Gud, men då skapar Herren omständigheter som tvingar oss till lydnad. Detta betyder inte att vi skall vara passiva och säga Om Gud vill något får han tvinga mig”. Nej, vi är också ansvariga för vad vi gör och inte gör i livet, men det betyder inte att Gud aldrig någonsin tvingar fram sin vilja i oss. Han tvingade Farao att släppa Guds folk så att Guds vilja skulle ske annars hade inte Guds vilja skett eftersom Farao hade nog inte släppt folket frivilligt. Hur mycket bör vi inte prisa Herren för hans makt över oss? Hur tacksamma bör vi inte vara när vi vet att Gud kan tvinga fram sin vilja i alla livets omständigheter. Vi kanske är i den mest omöjliga av situationer men Herren kan förändra allt genom att tvinga fram en utväg. Israel befann sig i den mest omöjliga situationen. De befann sig i slaveri under en stark hand, Farao. Guds makt och hand var dock starkare än Faraos och Guds vilja krossade Faraos vilja så att Guds vilja skedde och Israel kom ut i frihet från slaveriet. Låt oss prisa Herren för hans makt och storhet.