Hela skriften är utandad av Gud och för oss idag

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet,” – 2 Tim 3:16

Det finns inget som är så attackerat idag inom kristenheten som skriftens auktoritet. Det absolut vanligaste idag är att folk säger ”Ja men de är ju gamla testamentet och inte relevant för oss idag”. Eller ”Det Paulus sade gäller inte utan Jesu ord går över Paulus ord”

. ”Paulus talade bara om hur kulturen var och det gäller inte oss idag”, ”Paulus sade så men han menade inte så, Jesu ord står högre” ”Vad jag upplevde gick rakt emot bibeln, men Gud är så mycket större än bibeln”. Det finns många attacker på Guds ord idag i från olika håll och på olika sätt.

Hela skriften är dock utandad av Gud, Även om män skrev bibeln så skrev de under inspiration av Guds Ande. Skriften är nyttig för oss idag. Det är skriften som är vår guide för oss som troende idag. Det är från skriften vi får all vår vägledning om hur vi skall leva och agera i alla livets situationer. Skriften är inspirerad av Guds Ande. Man kan inte skilja Guds ord och Guds ande åt. I bland hör man folk säga. ”Om Gud vill säga något till mig kan han ju tala direkt till mig”. Vi behöver förstå att Gud talar genom sitt ord och Han använder sitt ord idag till oss. Paulus listar fyra funktioner hur hela skriften (gamla testamentet plus nya testamentet, de 66 böckerna) är relevanta för oss idag. Det första han säger är att skriften är nyttig till undervisning. Skriften undervisar oss doktriner och lära, hur vi skall leva, den undervisar oss om Guds vägar och Guds karaktär, Den undervisar oss om frälsningen i Kristus och om Guds rike och massor av annat. Nästa sak Paulus nämner är att skriften är nyttig för tillrättavisning. Om vi som troende går eller agerar fel eller börjar tro fel i minsta lilla avseende så är det skriften som tillrättavisar oss, den visar oss den rätta vägen och för oss tillbaka på vägen. Det tredje Paulus säger är upprättelse i engelskan står det reproof vilket är det rätta ordet. Skriften upprättar våra liv från ett liv i synd till ett liv med Jesus Kristus i hans rike. Den upprättar syndare som lever under mörkrets välde och vänder sig till Jesus Kristus en den lägger också läran tillrätta. Om man viker av i lära så är det skriften som upprättar läran igen.. Slutligen är hela skriften nyttig för vår fostran. Skriften fostrar oss när vi går fel. När vi nu ser detta hur mycket borde vi då inte studera skriften och lyssna till skriften? När en människan blir född på nytt dras man därför till skriften och baserar sitt liv på skriftens undervisning. Hur viktigt är det inte för varje pånyttfödd kristen att därför kunna skriften väldigt bra?. Den undervisar oss, Den fostrar oss, den tillrättavisar oss och den upprättar oss. Min vän om du har börjat slarva med bibelläsning vill jag uppmana dig att komma tillbaka till det. Du behöver det, vi alla behöver det för att kunna fostras, tillrättavisas och växa i Kristus.

Tag vara på tillrättavisning

Detta är det folk som inte lyssnar till Herre , sin Guds, röst och som inte tar emot tillrättavisning. Sanningen är försvunnen och utrotad ur deras mun.” – Jer 7:28

Tänk vilket ryckte detta folk hade. Flera tusen år senare kan vi läsa om detta folket. Och alla som lever efter oss kan fortsätta läsa om dem. Det var en folk som inte lyssnade till Herrens röst och som inte tog emot tillrättavisning och sanningen var försvunnen ur deras mun.

På vilket sätt hade man då inte lyssnat till Herrens röst? Vi läser detta i från vers 5-11 Nej, ändra ert liv och era gärningar, gör rätt mot varandra, 6 sluta att förtrycka främlingen, den faderlöse och änkan. Utgjut inte oskyldigt blod på denna plats och följ inte efter andra gudar, er själva till olycka. 7 Då vill jag för alltid låta er bo på denna plats, i det land som jag har givit åt era fäder. 8 Men se, ni litar på lögnaktigt tal som inte kan hjälpa. 9
Hur är det? Ni stjäl, mördar och begår äktenskapsbrott. Ni svär falskt och tänder rökelse åt Baal och följer andra gudar, som ni inte känner. 
10 Sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger: ”Vi är räddade” – för att sedan fortsätta med alla dessa avskyvärda ting. 11 Menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövarnäste? 

De hade inte lyssnat till Herrens tio budord utan fortsatte i sina synder samtidigt som de sade ”Jag tillhör Herren”. Vi kan taga varning av detta idag. För det är samma idag vi som kallar oss kristna behöver se upp för avgudarna, se upp att vi inte missbrukar Guds namn, leva i enlighet med kärleksbuden mot vår nästa och inte förtrycka utlänningen och de fattiga. Inte mörda varken fysiskt eller i hjärtat. Johannes sade ”Den som hatar sin broder är en mördare”, inte begå äktenskapsbrott. Idag begår de som är uppkallade efter Guds namn samma synder och lyssnar inte på tillrättavisning. Istället låt det ”döm inte”. Det är inte annorlunda på den tiden mot hur det var idag. Därför förhärda inte ditt hjärta utan omvänd dig från dina synder och vänd dig till Jesus Kristus som har utplånat alla synderna på korset.