Öppna ditt hjärta för tillrättavisning

Öppna ditt hjärta för tillrättavisning ” – Ords 23:12

Det finns ingen bättre välsignelse för oss kristna än att bli tillrättavisade. Gång på gång i Ordspråksboken talas det om vikten av att lyssna på tillrättavisning och genom det skall vi få bo bland de visa och själva bli visa och finna livet. Det finns dock två faror vi inte heller får ignorera.

Den första faran är att vi bara lyssnar på tillrättavisning om den kommer från ett visst håll men inte från ett annat. Vi vet dock i från skriften att tillrättavisning kan komma från det mest oväntade hållet. Bileam blev tillrättavisad av en åsna. Vem hade förväntat sig att bli tillrättavisad av ett djur? Så är det ibland Gud kan använda vem han vill, och ibland har jag fått erfara tillrättavisning från det mest oväntade hållet och vi får inte ignorera tillrättavisning bara för att det kommer från folk vi inte ens känner.

Den andra faran är att vi lyssnar på all tillrättavisning som kommer utan att urskilja om det är bibliskt eller inte. Jesus blev tillrättavisad av Petrus när Jesus skulle gå och dö på korset, men Jesus såg att det var djävulen som sådde in människotankar som var rakt emot bibeln för att försöka få Jesus att inte gå och dö för människans synd. Ibland kan ”tillrättavisning” genom andra kristna, ske för att få dig att inte göra det du vet du skall göra. Vi måste alltså pröva allt vi hör med skriften och inte bara svälja allt för att det kommer från en respektabel kristen som Petrus var, då kommer vi hamna snett.

Vi skall öppna våra hjärtan för att bli tillrättavisade från vem det än kommer för genom det blir vi visa, genom det växer vi andligen och genom det formas våra liv i enlighet med Guds vilja. Tillrättavisning är Guds modell och väg att fostra och forma oss. Ibland gör det ont att höra sanningen, men vi måste öppna upp oss för att höra sanningen annars kommer vi första våra andliga liv.

Därför älska fostran och tillrättavisning och bli inte dum ”Den som älskar fostran älskar kunskap, den som hatar tillrättavisning är dum ” (Ords 12:1). Är ditt hjärta öppet för tillrättavisning?

I bland måste man tillrättavisa strängt

Tillrättavisa dem därför strängt, så att de blir sunda i tron ” – Titus 1:13

Bibeln ger oss instruktioner om hur man skall tillrättavisa folk. Oftast så talar det om att vi skall tala i mildhet (Gal 6:1) och i ödmjukhet (2 Tim 2:25) Denna vers verkar dock motsäga de andra versarna så vad är det som gäller? Svaret på den frågan är att det är olika beroende situation. Det är som när vi har småbarn. Det beror på situation. I bland bör man tala på ett milt sätt med sina barn men ibland om inte det hjälper måste man tala strängt till dem. Exemplet från Gal 6:1 Verkar mera syfta på troende bröder och systrar i Herren. Med dem skall man tillrättavisa i mildhet. Exemplet från 2 Tim om att tillrättavsa med ödmjukhet verkar handla om folk utanför församlingen medans exemplet framför oss i Titus handlar om falska lärare som kommer in i församlingen och infiltrerar den. Paulus ger instruktioner till Titus om att han skall insätta äldsten på Kreta. Paulus ger honom instruktioner för hur en sådan äldste skall vara och han avslutar med att säga att han skall ”tillrättavisa motståndarna” (Tit 1:9). Han ger sedan ett exempel på dessa motståndare och avslutar med att säga att de skall ”tillrättavisas strängt så att de bli sunda i tron”. Det var folk som lärde ut judiska myter och människobud. Bud som var påhitt men inte från Gud. Dessa var också personer som försäkrade sig inför församlingen att de känner Gud men deras gärningar visade att de förnekar Gud (Tit 1:16). Det var i en sådan kontext som en sträng tillrättavisning behövdes och en äldste i församlingen i Kreta behövde ha denna förmåga att kunna med stränghet tillrättavisa dessa falska gudsdyrkare.

I vår tid finns det två diken när det gäller tillrättavisning. Det ena är att man blir för mild och aldrig blir sträng när det behövs. Det andra diket är att man blir för sträng och där man skall vara mild i stället blir för sträng. Vi finner dock bägge sanningarna i skriften och vi får inte glömma bort det annars blir vi som fäder som alltid blir för milda med våra barn vilket resulterar i att barnen kommer att börja leva som de vill. Det andra är att man blir för sträng med sina barn vilket resulterar i att barnen kommer vända sig emot sina föräldrar i hat emot dem.

Många idag speciellt pastorer i Sverige behöver mer av den stränga dosen för det är alldeles för mesigt ibland. Jesus och Johannes döparen tillrättavisade strängt de som var precis likadana som de omskurna som infiltrerade församlingen i Kreta. Vi finner hur helt plötsligt Paulus tongångar förändras när han skriver till galaterna om det falska evangelium som hade infiltrerat dem.

Detta var för att dessa kom i Guds namn och när någon kommer i Guds namn blir det genast farligt för då kan fåren dras iväg och då måste en ledare driva bort vargen i från lägret. Det är som Kalvin sade. En pastor måste med ena handen ge föda åt sina får och med den andra driva bort vargarna. Vi finner gång på gång hur Paulus fick mata fåren och uppmana till att driva bort vargarna i bland dem. När falsk lära som för bort folk i från evangeliet och dess sanningar infiltrerar en församling eller ett land, då gäller inte längre ödmjukt eller milt tal utan då måste man tillrättavisa strängt så att både folket som hör och de som sprider det falska inser allvaret i det hela.