Hur blir man fri i från synden?

”Och hon ska föda en Son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. – Matt 1:21

Synd kan plåga en del människor en del, och en del kämpar med synd i sina liv men upplever inte att de blir fria. Hur kan då en människa bli fri i från synden?

För det första måste man inse sin synd, om man inte har någon insikt kommer man inte heller försöka bli fri i från synden.

För det andra behöver man inse att ens synd är en synd inför en Helig Gud som förtjänar att dömas. Bryter du mot Sveriges rike lag förtjänar man att dömas. Likadant är det när vi syndar emot Gud.

För det tredje behöver vi ångra vår synd och sörja över den. Vi behöver bekänna den inför Gud. Kung Saul i bibeln, bekände sin synd, men hade ingen ånger över sin synd, och Gud straffade honom ändå.

För det fjärde måste vi tro på Guds löften om frälsning i från vår synd. Jesus kom inte bara för att förlåta vår synder, utan även sätta oss fria i från våra syndabegär och ge oss ett nytt hjärta. Han kom inte enbart för att förlåta oss när vi kollar på pornografi utan för att sätta oss fria i från begäret att ens kolla på det.

Jesus är en frälsare för syndare och Jesus sätter syndare fria tro på det!. Omvänd dig i från synden och kom till Jesus i förtröstan då blir du fri i från synden.

Vi skapar våra egna problem här i livet.

och Josua sade: ”O, Herre Gud, varför har du fört detta folk över Jordan för att ge oss i amoreernas hand och förgöra oss? (Jos 7:7);

Då svarade Herren Josua: ”Res dig upp! Varför ligger du där på ditt ansikte? 11 Israel har syndat, de har brutit mot mitt förbund som jag ingått med dem. De har tagit av det som var vigt åt förintelse, de har stulit, ljugit och lagt det stulna bland sina egna ägodelar.(Jos 7:10-11)

Israel hade syndat genom att bryta mot Guds förbund, stjäla, ljuga och göra saker de inte fick. Deras fiender besegrade dem i krig och var dem övermäktiga. Herrens hand var inte längre med dem utan istället hade nu Guds vrede drabbat dem. Josua förstod inte detta utan skyllde deras problem på Herren. Han ropade på Herren som om Herren var problemet. Problemet var inte Herren, utan problemet var att de själva hade syndat och dragit på sig Guds vrede.

Så kan det ibland vara i våra liv. Vi skyller på Herren för våra problem och vi vill inte erkänna att problemet är att det är vi som själva drar på oss problemen genom våran synd eller världslighet. Vi skyller istället på omständigheter eller på annat. Orsaken till problemen i våra liv är alltid vi själva och ingen annan. Vi kan inte som Adsm skylla på Eva eller skylla på Gud.

Har du problem i livet bör vi ställa oss själva frågan. Har jag gjort något som har dragit på mig Guds vrede? I såfall behöver vi omvända oss och ställa det till rätta annars kommer inte problemen att upphöra utan vi kommer att förstöra våra liv..