Om vi inte konfronterar synd, syndar vi själva.

Den som alltså förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar. ” – Jak 4:17

Om vi förstår vad som är rätt men inte gör det så syndar vi. För de flesta av oss är det självklart att detta handlar om att t hand om fattiga och att göra gott mot varandra samt att tala det som är gott.

En sak jag tänker på när jag läser detta som vi ofta kanske inte tänker på, men som jag läste i morse är att varna för synden. Hesekiel var en man som var sänd av Gud till att förkunna hans ord till Israel. Det intressanta dock med Hesekiel är att Gud säger till honom i Hes 3:16-21 Att om han inte varnar folket för deras synder så skall deras synder och ansvaret för dem komma över Hesekiel själv men detta är en princip vi finner på flera ställen i skriften. Vi finner Paulus säger till de äldste i Efesus ”Därför betygar jag i dag för er att jag inte är skyldig till någons blod ” (Apg 20:26). Paulus hade varit en trogen förkunnare av HELA Guds rådslut och därmed hade han också flitigt varnat för synden och genom att han hade gjort det var han inte skyldig till någons blod.

Detta är exakt samma som Gud sade till Hesekiel ”Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då skall han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ ” (Hes 3:19) samt ”Men om du varnar den rättfärdige för att synda och han avhåller sig från synd, då skall han få leva därför att han lät varna sig, och själv har du räddat ditt liv. ” (Hes 3:22). Men om Hesekiel inte gjorde detta skulle Gud hålla honom skyldig och ansvarig ”men hans blod skall jag utkräva av din hand. ” (Hes 3:18).

Om vi därför har kännedom om vad som är rätt och fel utifrån skriften men tiger och aldrig någonsin talar om det så är vi skyldiga till deras blod och vi syndar. Det är precis det som Jakob säger i denna versen Den som alltså förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar”. De betyder ju inte att vi skall runt och leta efter fel men det betyder att vi skall vara profeter som talar Guds ord och varnar för syndens konsekvenser och pekar på lösningen på problemet som är Jesus Kristus som dog för syndare och tog syndares straff genom sin död på korset. Så att vi syndare kan undgå den kommande domen om vi omvänder oss till Jesus och tror på vad han har gjort för oss.. Detta var Hesekiels uppdrag och det är lika mycket vårt uppdrag.

Alla har syndat och saknar härligheten från Gud

Alla har syndat och saknar härligheten från Gud ” – Rom 3:23

Det finns en sak vi alla människor har gemensamt oavsett var ifrån vi kommer eller under vilken tid under världens historia vi lever. Oavsett hur våran uppväxt har varit som barn, oavsett om vi är fattiga eller rika, har goda förutsättningar eller ej. Vi har alla en sak gemensamt. Vi har alla syndat.

Vad innebär det att synda? Synd innebär att bryta emot Guds lag (1 Joh 3:4). Synd är något vi inte undkommer utan det har infekterat oss så illa att det finns ingen människan som aldrig någonsin syndar. En del bryter mot Guds lag mer än andra absolut men bryter man mot en enda av Guds lagar så är man skyldig till allt. Redan när ett barn är litet så ser man hur infekterad av synden en människa är. Du behöver aldrig lära dina barn olydnad, de kommer vara olydiga mot auktoritet ändå. Du behöver inte lära dina barn att ljuga, de lär de sig av sig själva. Redan i mycket tidig ålder ser du har människan syndar och när vi växer upp fortsätter vi att synda. Människan talar illa om varandra, sviker varandra. Skvallrar och ljuger, lustar efter andra kvinnor än sin egna fru, kollar på porr, hädar Gud, stjäl, mördar, kivas ock bråkar, splittrar. Ja allt möjligt som bryter emot kärleksbuden mot sina medmänniskor och kärleksbudet emot Herren. Synden är alltså det största problemet människan har och på grund av denna synd har vi så många krig i världen, konflikter i hemmen, konflikter på arbetsplatsen. På grund av synden splittras familjerna och Gud kastas ut ur samhället. Denna synd leder till separation till Gud vilket också leder till separation mellan människor. Syndens konsekvens är en av saknad av Guds härlighet. Synden ärar inte Gud och en syndare kan därför inte se Gud. Därför behöver människan frälsning ifrån sina synder och denna frälsning har Gud nu givit till oss genom att skänka sin Son Jesus Kristus till oss. Genom hela gamla testamentets tid så förberedde Gud att Jesus skulle komma. Det profeterades om Jesus, det kom lagar som skulle peka på att människan är under syndens välde och behöver en frälsare. Det instiftades offersystem som skulle peka på att Jesus skulle offra sig. Det instiftades präster som skulle peka på att människan behöver en medlare mellan Människan och Gud. Det instiftades Kungar för att peka fram på den sanne Konungen. Jesus uppfyllde allt detta. Han var Gud som kom som en människa för att medla mellan människan och Gud. Han var också fullkomlig och den enda människan som aldrig syndade, detta för att kunna vara medlaren. Han frestades för att kunna hjälpa dem som frestas att överkomma frestelserna. Jesus dog för våra synder. All våran synd lades på honom så att när Gud ser på oss i från himlen ser han inte längre våra synder utan han ser Jesu Fullkomlighet. Vår syndaskuld inför Gud är struken och vi får nu evigt liv där vi i evigheternas evigheter skall leva med vår skapare. Allt är helt av nåd och helt gratis. Det enda vi behöver göra är att tro på detta och omvända oss till honom så får vi del av det eviga livet och våra synder blir förlåtna…