Jesus stillar stormen och driver ut onda andar (Mark 4:35-5:20)

Predikan av Josef Löwdin 6 Juni 2013

35 På kvällen samma dag sade Jesus till sina lärjungar: ”Låt oss fara över till andra sidan.” 36 De lämnade folket och tog honom – som han var – med sig i båten. Också andra båtar följde med. 37 Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten, så att den höll på att fyllas. 38 Själv låg han i aktern och sov på en dyna. De väckte honom och ropade: ”Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?” 39 Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön: ”Tig! Var tyst!” Och vinden lade sig, och det blev alldeles lugnt. 40 Han sade till dem: ”Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro?” 41 Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: ”Vem är han, eftersom både vinden och sjön lyder honom?”

I denna text kan vi se flera saker.

Det första vi ser är att det stormade runt omkring lärjungarna.

Denna båten även om det var en fysiskt händelse och en sann historia så kan vi applicera detta andligt på oss. Båten symboliserar vår kristna vandring här i livet och så länge vi är i livet och sitter i denna båten finns det risk för stormar.

En flitig student av Guds ord kommer snart att upptäcka att stormar är något alla Jesu lärjungar måste gå igenom. Vi kan se hur det stormade:

I profeten Jeremias liv. Han blev hånad, förkastad, nedkastad i en brunn och släpad efter en häst. Allt på grund av att han talade Guds ord.

Vi kan se i Jobs liv hur det stormade. Han förlorade alla sina barn, all sin inkomst och blev sjuk allt på grund av att han var rättfärdig.

Vi kan se i profeten Daniels liv hur det stormade. Han blev kastad till lejon och hans vänner in en brinnande ugn. Allt för att man tillbad den levande Guden.

Vi kan se i Moses liv hur det stormade när Israels folk började sätta sig upp emot honom.

Vi kan se i Davids liv hur det stormade när Saul ständigt jagade honom och försökte döda honom och när hans söner försökte störta honom.

Vi kan se att överallt dit Paulus for stormade det. Han blev stenad, fängslad, föraktad, piskad, hånad och hatad.

Vi kan se hur Jesu egna apostlarna blir inkallade till stora rådet för att man förkunnade evangelium, det stormade rejält om dem. Och det sade som dem ”Här kommer de som vänder upp och ner på hela staden”

Stormar är något vi alla kommer att bemöta i livet som är Jesu efterföljare

Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd– (Matt 10:34)

När Jesus säger att han har kommit med svärdet så betyder det inte att han har kommit för att döda folk utan vad han menar är att de som följer honom kommer att få möta stormar även från sina närmaste familjemedlemmar.

Så Jesus kom för att ge oss stormar helt enkelt..

Det andra vi kan se är att Jesus är med oss mitt i stormen.

Vi kan också se att det inte bara stormade runt lärjungarna utan vi kan se att Jesus var med dem mitt i stormen. Han var med dem men han sov. Och ibland kan det kännas så i vårt liv när det stormar som mest.

Var är Gud mitt i stormen? När det stormar runt omkring oss och blåser som värst och det känns som att vi skall gå under och vi ropar till Gud men vi verkar inte få så mycket hjälp från Gud.

Men oavsett hur mycket det stormar runt omkring oss så är Jesus med oss och vi kan le mitt i stormen.

När jag växte upp som ett litet barn så brukade vi sjunga en sång ”Med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen”. Att fröjdas mitt i stormen är mänskligt sett helt omöjligt och något vi inte vill göra. Vi vill gå och bli deprimerade och bekymra oss och vara ledsna.

Men oavsett så var Jesus med sina lärjungar i denna stormen och han sov i båten jämte dem. Och kanske undrar ibland om Gud sover när vi går igenom stormar. Men Gud har allt under kontroll

Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.(Matt 28:20)

Gud är alltid med oss och har lovat att aldrig någonsin överge oss, utan han är med oss alla dagear intill tidens slut. Det innebär att varje dag är Jesus med dig. Det finns inga dagar då han inte är med dig..

Jesus finns med oss i båten på vår resa. Mitt i de värsta stormarna så är Jesus fortfarande med oss. Mitt när det rasar som värst och det känns som en tornado kommer flygandes mot dig så är Jesus med dig.

Det sista vi kan se är att Jesus har makten att stilla stormen.

När de befann sig och det stormade som mest och Jesus låg och sov så vaknade han upp precis i rätt tid och stillade stormen.

Gud kommer aldrig försent och överger oss aldrig utan Gud har makten att stilla stormen och kan göra det precis när som helst.

Skulle Gud som är den allsmäktige skaparen inte ha makten att stilla stormarna i ditt liv?

Gud hade makten över Jeremias stormar. Gud hade makten över Jobs stormar.

Och HERREN gjorde slut på Jobs olycka när denne bad för sina vänner. HERREN gav Job dubbelt upp mot vad han förut hade haft. – (Job 42:10)

Gud hade makten över lejonen när Daniel var i lejongropen..

Min Gud har sänt sin ängel och stängt till lejonens gap, så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom och jag har inte heller förbrutit mig mot dig ” – (Dan 6:22)

Ja Gud har makten över allt i denna världen..

Jag har fått all makt i himlen och på jorden.” – (Matt 28:18)

Så Jesus har all makt i himlen och på jorden. Det betyder att han har all makt även över dina stormar. Att han har all makt betyder att han har 100% makt det betyder inte att han har 75% och någon annan sitter inne med de sista 25%. Nej han har all makt.

Oavsett vad vi går igenom så är Gud med oss i stormen och har makten att stilla den.

Varför gör då Gud inget åt mina stormar?

Gud kommer i sista stund. Precis som Jesus vaknade efter ett tag så kan Gud ingripa efter ett tag.

Men i vissa fall kommer han inte alls att ingripa.

Paulus bad till Gud när han hade en storm i sitt liv. Denna stormen var en törntagg som plågade honom i köttet. Han bad tre gånger honom ta bort hans törntagg men vad svarade Gud?

Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, 9 men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” (2 Kor 12:8-9)

Så oavsett om han stilar din storm eller ej så har han allt under kontroll. Vi skall inte sluta be Gud att stila stormen men om han inte gör det i detta livet så kommer det en dag när vi dör då alla stormar tystar..

Oavsett om han stillar stormen eller inte nu så har han allt under kontroll. Du kan lita på att han inte överger dig i stormen och har precis allt under kontroll. Jesus har inte tappat kontrollen utan till låter och i bland orsakar stormarna i ditt liv.

1 Så kom de över till gerasenernas område på andra sidan sjön. 2 När Jesus steg ur båten, kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande 3 och höll till bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. 4 Många gånger hade han bundits med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom. 5 Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen, och han ropade och slog sig själv med stenar. 6 När han nu på långt håll fick se Jesus, sprang han fram och föll ner för honom 7 och skrek: ”Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Jag besvär dig vid Gud: Plåga mig inte!” 8 Jesus hade just befallt honom: ”Far ut ur mannen, du orene ande!” 9 Nu frågade han honom: ”Vad är ditt namn?” Mannen svarade: ”Mitt namn är Legion,* för vi är många.” 10 Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området.

11 Där gick då en stor svinhjord och betade vid berget. 12 De orena andarna bad honom: ”Skicka i väg oss till svinen, så att vi kan fara in i dem.” 13 Det tillät han, och då for andarna ut ur mannen och in i svinen, och hjorden störtade sig utför branten ner i sjön. Det var omkring två tusen svin som drunknade. 14 De som vaktade dem flydde och berättade detta i staden och ute på landsbygden, och man gick för att se vad som hade hänt. 15 Och när de kom till Jesus och såg den besatte som haft legionen sitta där, klädd och vid sina sinnen, blev de förskräckta. 16 De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och hur det hade gått med svinen. 17 Då bad man att Jesus skulle lämna deras område.

I detta stycke kan vi lär oss en del sanningar. Det första vi ser är att det finns demoner.

När jag växte upp inom karismatiska sanningar så trodde man att det bodde demoner i varje buske i stort sett. Jag har sett folk som försökt driva ut onda andar ur folk som röker en cigarett eller som lyssnar på en annan musikstil än vad som spelas inom kyrkan.

Det fanns ett osunt fokus, där man alltid skulle be och binda och kämpa mot djävulen i stället för att be till Gud.

Men i denna texten kan vi lär oss att det finns demoner som kan besätta folk och hur det är när de är besatta. Vad vi ser först är att mannen fick bo bland gravarna och kedjas fast för att han troligtvis var en sådan fara för allmänheten.

Vi kan se på ett annat ställe när en pojke har demoner som plågas honom hur han kastar sig i eld medans på andra ställen ser vi inget alls sådant utan vi läser om t.ex. sjukdoms andar.

Men vad vi kan se är att det är en verklighet. Det finnas folk som är besatta av onda andar och vi kanske inte ser det så mycket som på Jesus tid.

Det som dock blir farligt är när man skyller allt på onda andar. Det blir att man förnekar människans syndanatur och istället skyller det på demoner som man sedan försöker driva ut.

Ofta är inte en utdrivning vad som behövs utan en befriare från synden och det är Jesus Kristus som sätter folk fria från slaveriets ok.

Men onda andar finns och i detta fallet var det tydligt. Så tydligt att man försökte kedja fast honom men inte ens det fungerade.

Vi som kristna slåss i enlighet med Efesierbrevet kapitel 6 mot andar och furstar.

Detta gör vi genom bön till Gud. Inte genom att binda satan eller befalla och strida. Utan genom att be som Jesus bad oss be ”Inledd oss inte i frestelse och fräls oss i från den onde”.

Det andra vi kan se är att Jesus har makten över dessa demoner.

Vi kan se att Jesus som har all makt bara sade till demonerna att fara ut och så gjorde de det.

Demoner har alltså ingen makt som helt utan de är en enkelt match för den levande Guden.

Men inte alla demoner kommer i från satan eller är betryck i från djävulen. Detta kanske låter konstigt men låt oss se vad skriften säger..

Men HERRENS Ande vek från Saul och en ond ande från HERREN plågade honom.– (1 Sam 16:14)

I denna versen ser vi tydligt att det var en ond ande från HERREN som plågade Saul. I detta fallet var det alltså inte alls djävulen utan det var Gud som skickade den.

Vad betyder nu detta är det Gud eller satan som skickar demonerna? Vi kan finna ett svar på detta.

19 Mika sade: ”Hör alltså HERRENS ord: Jag såg HERREN sitta på sin tron och himlens hela härskara stod hos honom på hans högra sida och på hans vänstra. 20 Och HERREN sade: Vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead, så att han stupar där? Den ene sade si och den andre så. 21 Då kom en ande fram och ställde sig inför HERREN och sade: Jag skall locka honom till det. HERREN frågade honom: Hur då? 22 Han svarade: Jag skall gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sade HERREN: Försök locka honom till det, och du skall också lyckas. Gå ut och gör så!– (1 Kung 22:19-23)

Så en demon eller ond ande kan bara operera om han har Guds tillstånd till det. Så ibland är det Gud själv som sänder ibland är det inte Gud. Men även om det inte är Gud så måste anden ha Guds tillstånd eftersom Gud har makten även över de onda andarna.

Så i detta fallet med mannen i graven så var det Guds vilja att han skulle bli befriad. Så om han inte vore besatt från början så hade ju aldrig Jesus kunnat visa sin makt.

Precis som när vi läser på ett ställe när Jesus säger att ”denna sjukdom har kommit till honom för att jag skall visa min makt”

Jesus har alltså makten över alla andar.

Det tredje vi kan se är att de onda andarna skickas in i grisarna

Detta är ytterst intressant eftersom grisar var på Jesu tid i hans kultur något man inte fick äta. Det var enligt Mose lag betraktat som oren föda.

Den skall vara oren för er; 7 svinet, ty det har visserligen klövar som är helt kluvna, men det idisslar inte. Det skall vara orent för er – (3 Mos 11:7)

Så de orena ondarna for in i de orena grisarna.

Det sista vi kan se är att det blev förföljelse mot Jesus.

Vi läser i vers 16-17 De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och hur det hade gått med svinen. 17 Då bad man att Jesus skulle lämna deras område.

Vi kan se här hur de slänger ut Jesus ur deras område. Det står inte varför de gjorde det men Jesus blev åter igen avvisad som så många gånger. De visste inte vem de avvisade men de gjorde det. Och vi som Jesu lärjungar skall inte förvänta oss mindre.

Även Jesu Apostlar och Paulus blev avvisade från många ställen och om du följer Jesus Kristus kan du räkna med att bli impopulär precis som Jesus var.

Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. 12 Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.– (Matt 5:11)

18 När han steg i båten, bad mannen som hade varit besatt att han skulle få följa med honom. 19 Men Jesus tillät det inte utan sade: ”Gå hem till de dina och berätta för dem allt vad Herren har gjort med dig och hur han förbarmade sig över dig.” 20 Mannen gick då och ropade ut över hela Dekapolis* allt vad Jesus hade gjort med honom. Och alla förundrade sig.

I detta stycke kan vi lära oss en del grejer.

Det första vi märker är att Jesus tillät honom inte att följa med honom.

Det kan vara lite märkligt för dagens människor där alla skall vara välkomna till allting.

Men här var så inte fallet. Denna man ville följa med Jesus men fick det inte?

Hur kommer det dig kan man ju då fråga?

Jo, det beror på Guds val. Jesus hade redan valt sina 12 som skulle följa honom ingen annan fick följa honom så nära som de tolv. Han fick alltså inte vara bland de tolv.

Jesus hade utvalt 12 stycken lärjungar varken mer eller mindre.

Vi kan lära oss av det att Guds val är suveränt och i enlighet med hans vilja. Gud utväljer till tjänster och ändrar inte på det. Inte alla kan vara pastorer inte alla kan vara apostlar inte alla kan tala i tungor osv. Utan det beror helt på Guds val..

Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. – (1 Kor 12:11)

Det andra vi kan se i texten är att Jesus skickade ut honom att berätta om vad som hade hänt

Denna mannen som nu varit besatt av demoner och säkert var välkänd i byn blir nu utskickad av Jesus till att göra vad då?

-Jo, till att berätta sitt personliga vittnesbörd. Han berättade om vad han hade varit med om. Och de som bodde där häpnade för de visste ju säkert precis vem han var. De visste att han var mannen som hade bott bland gravarna,

Vi kan se detta med att berätta om Guds gärningar på flera ställen i bibeln.

Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört – (Apg 4:20)

Här var det Petrus och Johannes som varit ute och predikat om Jesus som berättade både vad de hade sett och hört. De hade undervisat om Jesu död och uppståndelse som de själva var ögon vittnen till.

Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, HERREN, för att kunna tala om alla dina gärningar. – (Ps 73:28)

Så låt oss inte förakta det personliga vittnesbördet. Vad vi har sett och hört låt oss inte förakta det. Utan låt oss berätta vad vi har sett och hört när tillfälle ges.