Det åttonde budordet – Olika typer av tjuvar och stöld (2 Mos 20:15)

Predikan av Josef Löwdin

10/3-2019 , Göteborg.

Länk till predikan… 

Du ska inte stjäla ” – 2 Mos 20:15

Det åttonde budordet lär oss att vi inte skall stjäla. Ordet stjäla innebär att man tar något i från någon annan, utan lov.

Det betyder också att man undanhåller någon någonting som de har rätt till. Detta gäller både i vår relation med människan och med Gud.

Orsaken till stöld är folks girighet och kärlekslöshet. Om en människan inte är girig så kommer han inte heller att stjäla i från andra. Den djupare orsaken är människans synd, i deras hjärtan.

Stöld är också sataniskt, djävulen själv kallas för en tjuv som kommer för att stjäla slakta och förgöra. Han kommer för att stjäla det vi har i Gud ifrån oss och komma med en villfarelse i stället.

Tjuven vill få oss på fall och få oss själva bli tjuvar som börjar stjäla och blir som honom.

Låt oss gå lite djupare in i detta och titta lite mer specifikt vad det innebär att stjäla. Det finns nämligen många olika typer av tjuvar och stöld, och har alltid funnits.

1.Stjäla från människor

Att fysiskt stjäla någonting i från en annan person, detta är den uppenbara meningen av stöld. Det kan vara vad som helst. Allt i från att gå i i någons trädgård och plocka äpplen i från deras träd till att råna en bank.

Det kan vara så litet som en penna i från jobbet eller ett suddgummi. Det är lika mycket stöld som allt annat. Det är inte av lika stora proportioner som att råna en bank men det är lika mycket stöld.

Det är stöld eftersom att Gud har skapat människan med ett privat ägande, och det man äger och har arbetat för det har man rätt att äga. En människan skall inte stjäla i från någon annan. Behöver man något kan man ju fråga om man kan få det i stället för att stjäla det.

Det kan också vara att stjäla någon annans verk.

Till exempel i världen har vi Copyright lagar som skall skydda upphovsmännen och deras rätt till deras verk. Den gäller i 70 år efter att en person har dött.

Jag hörde en gång om en Pastor som hade stulit andras predikningar. Det var inte bara att han hade tagit inspiration i från någon annan, det kan man göra, utan han hade rakt av tagit hela predikan.

Det var inte bara vid ett tillfälle i okunnighet, utan pågick under en lång tid, tills en dag när han blev upptäckt och fick sluta som Pastor.

Man kan ta vissa bitar. punkter, illustrationer o.s.v., men man får inte kopiera rakt av och påstå att det är en egna verk. Det blir stöld.

Samma sak gäller med bilder som man inte får ta i från internet och använda hur som helst om det inte är en bild som är fri att använda.

Du har tjuvar som gör affärer. De spenderar tiden på att lura folk. Dessa människor är inte ärliga utan är bara ute efter att luras. De kan luras, komma med knep och knåp för att stjäla i från dig.

Jag minns när jag bodde på Filippinerna så brukade en del ändra på vågen när man skulle köpa fisk så att du betalade för ett kilo men fick inte ett kilo.

Vi finner detta i Amos 8:5 : ni som säger: När är nymånadsdagen slut så vi får sälja säd, och sabbaten så vi får öppna kornboden? Då ska vi minska efa-måttetoch höja priset och fuska med vågen så att den ljuger. ”.

Det fanns folk i Israel som bara väntade på att sabbaten skulle ta slut så att de kunde öppna sina affärer igen och lura folk genom att ställa om vågen.

Det är stöld eftersom en kund betalar för en viss mängd, men får inte den mängden han betalar för.

I vårt samhälle har vi inte ett sådant system, men stöld sker på många andra sätt genom att en kund inte får vad som är utlovat.

Det kan också ske genom att någon säljer en bil och vet om massor av problem med bilen men inte säger detta till kunden, eller inte sänker priset på grund av det. Då blir det en form av stöld.

En annan form av stöld är att leva på andra. ” Den som stjäl ska inte längre stjäla, utan i stället arbeta och göra det som är gott med sina händer, så att han kan ha något att dela med sig åt den som behöver. ” – Ef 4:28

Här står det att de är som tjuvar skall sluta med det, och i stället arbeta. Här kopplas stöld direkt samman med att inte arbeta. Vi finner på andra platser hur Paulus säger :

Vi åt inte gratis av någons bröd, utan vi arbetade dag och natt”. Och på ett annat ställe konfronterar Paulus de som inte arbetar och bara gör massor av annat.

Det är alltså en biblisk princip att man skall arbeta för sitt egna bröd och den som inte arbetar skall inte heller äta. Givetvis kan inte gamla och barn och sjuka arbeta.

De som kan arbeta skall arbeta. Enligt Paulus undervisning skall man inte leva på andras bröd. Det är att stjäla.

När hippierörelsen kom till Sverige under 1970-talet var det vanligt att de förespråkade att man skulle bo i kollektiv och ha allting gemensamt.

Det finns bibelställen som talar om att ha allting gemensamt. Men det betydde inte att de levde i kollektiv eftersom de hade egna hus, och det betydde inte att man inte arbetade för sitt eget bröd.

På denna tiden när folk bodde i kollektiv så var det många som bara bodde där och inte arbetade och levde på andra.

Jag har hört hur de som arbetade fick betala tandläkarräkningar och allt möjligt för de som inte arbetade. Det skapade dessutom mycket konflikter och irritation hos de som faktiskt arbetade.

Detta är inte bibliskt. Det är stöld när man lever på andra hela tiden, och inte har någon plan på att arbeta.

Det finns många sådana i vårt samhälle idag, som inte vill arbeta för de vet att man kan leva på socialen år ut och år in.

En del till och med tar ett svart jobb vid sidan av och har ett annat bankkonto bara för att stjäla pengar i från socialen.

Se, den lön som ni genom bedrägeri har undanhållit arbetarna som har bärgat era åkrar, den ropar, och skördemännens rop har nått Herren Sebaots öron” – Jak 5:4

Nästa typ av tjuvar är de som undanhåller arbetaren dess lön. Den som arbetar skall ha en lön och i Sverige har vi kollektivavtal som bestämmer hur mycket en människa skall tjäna.

Den som undanhåller människan en lön eller inte betalar vad de har kommit överens om är en tjuv. Detta gäller inte bara de som är arbetsgivare utan varje människa i samhället.

Det gäller att betala för sig annars stjäl man i från arbetaren.

Ett väldigt tydligt exempel på detta i dagens Göteborg med det system vi har här är; våran kollektivtrafik som bygger helt på att man litar på att folk betalar för sig.

Det finns visserligen biljettkontrollanter som kommer ibland, men folket har lärt sig att man bara kan kliva av om man ser dem, och så kan man fusk åka sig fram hela livet igenom.

Detta är stöld. Det är att undanhålla arbetaren sin lön. Det kostar pengar att driva kollektivtrafik men de som struntar i att betala berövar de som jobbar med kollektivtrafiken på deras lön.

Jag minns en ung man en gång som satt framför mig när jag åkte spårvagn. Spårvagnen var full så jag stod bakom honom. Han hade förberett en biljett betalning i den mobila appen, men han tryckte aldrig på betala knappen.

I stället satt han och kollade efter biljettkontrollanter, i fall de skulle komma först då skulle han nog trycka på betala knappen. Han var en tjuv.

Jag minns när jag var ung så brukade folk ladda ner musik och filmer via olika program på internet. Jag vet inte om folk gör det fortfarande. Detta är även en stöld för man undanhåller arbetaren deras lön.

De som har gjort musiken och filmerna får inte de pengar de har rätt till eftersom folk är giriga i sina hjärtan och hellre vill stjäla i från dem än att betala för sig.

Vi har en annan typ av stöld i form av att undanhålla staten det som staten skall ha i form av skatt.

Jesus lärde oss att vi skall ge till kejsaren det som tillhör Honom. Det var dåtidens skatt han pratade om.

Det finns många i vår tid som noggrant försöker hitta sätt att fuska med skatten eller fly undan skatten. Det finns även de som gömmer sig under lagen för att hitta kryphål för att kunna slippa undan.

All skatteflykt är dock en stöld i från staten. Vi som kristna skall absolut inte syssla med sådant utan behöver vara ärliga här om vi har egna företag.. Vi skall inte ha brevlådeföretag i skatteparadis för att komma undan att betala vår skatt.

En annan form av stöld är att stjäla tid i från sin arbetsgivare. Vi får betalt för ett visst antal timmar och om vi fuskar med detta så stjäl vi i från dem. Det är en sak om man inte har något att göra, och man kan ta det lite lugnt, men en helt annan om man är lat.

Jag minns mitt första jobb jag hade när jag var i 16 års åldern ungefär. Det var ett sommarjobb och jag var lat. Jag brukade stjäla tid i från arbetsgivaren. När det var fint väder satte jag mig i solen och latade mig medans de andra arbetade på.

En dag såg min arbetsgivare mig och han konfronterade mig mycket riktigt för vad jag gjorde och jag fick stå där och skämmas.

När jag några år senare fann frälsningen i Jesus Kristus slutade jag med en sådan lathet och ville i stället arbeta hårt och inte stjäla tid i från min arbetsgivare något mera.

Det är vanligt i vår tid att folk sitter med sina mobiler på arbetstid och gör allt annat privat som inte har med arbetet att göra. Om det är ok för din arbetsgivare så är det ingen stöld men annars är det stöld av tid.

Nästa form av stöld finner vi :

Du ska inte låna honom pengar mot ockerränta eller ge honom av din mat mot ränta. (3 Mos 25:37).

Lagen förbjöd folket att ta ut ockerräntor eller ta ut ränta för mat. I stället var max gränsen för ett lån 10% ränta.

Om han var fattig och hade gett dig sin filt som pant skulle man ge tillbaka filten över natten så att han inte skulle frysa ihjäl.

Ocker är alltså en form av stöld mot sin nästa, där man tjänar pengar på de utsatta istället för att hjälpa dem.

I Neh 5:1-10 finner vi en berättelse där folket i Israel började klaga mot sina egna landsmän. En del hade ingen säd för att kunna överleva. Andra tvingades panta sina åkrar för att överleva. Andra var tvunga att låna pengar för att kunna betala skatten till kungen.

Nehemja blev upprörd när han hörde folkets berättelser och i vers 7 läser vi Jag överlade med mig själv och tillrättavisade stormännen och föreståndarna och sade till dem: ”Ni bedriver ocker mot era bröder!”

Detta ocker var också ett dåligt vittnesbörd för de kringliggande nationerna som såg detta. Det var ett dåligt vittnesbörd om Gud.. Nehemja ville nu istället att de inte skulle kräva någon ränta utan lämna tillbaka åkrarna till folket.

De stal genom att ta ut höga räntor trotts att de såg folkets behov. Det var en stöld att ta någon annans åker genom räntor.

Nästa form av stöld :

Den gudlöse lånar och betalar inte tillbaka, men den rättfärdige är barmhärtig och generös. – Ps 37:21

Vi har de som lånar men aldrig betalar tillbaka. Jag anser inte att en kristen skall låna pengar alls för bibeln talar om lån som något negativt på flera ställen. Det talar om det som ett slaveri.

Det finns många människor som lånar pengar privat av andra men aldrig betalar tillbaka. Det är att stjäla i från en annan person. Detta beteende kommer ibland även in inom kyrkan.

En broder lånar något men betalar inte tillbaka. Jag vet inte hur många folk har lånat ut pengar och det aldrig kommer tillbaka till den man lånar av. Kanske har de glömt kanske inte. Om vi har glömt är det en sak, men om vi inte har glömt så skall vi betala tillbaka.

Om vi lånar ut pengar så lär Jesus oss att vi inte skall förvänta det tillbaka. Det är likväl en stöld ändå speciellt om du är den som lånar av någon, och inte betalar tillbaka eller lämnar tillbaka.

Jag minns en familj som var med i en kyrka. De brukade ofta gå runt och låna av folk på grund av fattigdom.

Problemet med denna familj var att så fort de hade pengar och kunde betala sina lån så brukade man istället slösa de pengarna på dyra födelsedagskalas och allt annat möjligt onödigt.

Det är att stjäla i från sin medmänniska. Lånar man och man inte kan betala tillbaka skall man åtminstone kontakta den man har lånat av och prata med dem.

Vi kan applicera detta på annat än pengar. Vi kan applicera det på allt. Lånar vi en bok av någon så måste vi också lämna tillbaka boken annars blir det en stöld.

Lånar du en bok i från biblioteket och du inte lämnar tillbaka den kommer de skicka ett kravbrev där de kräver dig på pengar för boken.

Varför då inte lämna tillbaka allt man lånar ifrån en privatperson oavsett om det är en tröja, en bok eller en filt?. En del har satt i system att alltid låna men aldrig betala tillbaka. Sådana är tjuvar.

Nästa form av stöld :

Se, därför är jag emot profeterna, säger Herren, de som stjäl mina ord från varandra. (Jer 23:30)

Här har vi en annan typ av bedragare den falske profeten. Det är sådana som imiterar de sanna profeterna. De har inga riktiga ord i från Gud.

De predikar inte Guds ord, utan istället utger dem sig, och imiterar en predikant genom att stjäla ord i från de riktiga profeterna. Alltså de tar lösryckta versar ur bibeln och förvränger dem för sin egen vinnings skull.

De leker profeter men är de inte är det. I vår tid har vi mängder av sådana. Speciellt i Afrika men de finns över hela världen. De kommer som profeter med sina falska drömmar och ord och de lurar folk på pengar.

Jag läste en artikel om att de rikaste pastorerna i hela världen finns inte i USA utan i Nigeria. Då finns det ändå pastorer i USA, som har en egen flygplats och egna flygplan och en stor tomt och flotta hus. Ändå är flertalet pastorer i Nigeria rikare.

De skor sig på de fattiga genom att leka profeter. Genom att stjäla Herrens ord, missbruka det till att bli rika på andras bekostnad.

Sedan har vi de som kanske inte vill tjäna pengar men ändå har samma beteende. De stjäl i från profeterna. Med det menas att de leker profeter när de inte är det. De kommer med orden ”Så säger Herren” när herren inte har talat.

Det är stöld av Herrens ord lika mycket som det är ett missbruk av Herrens namn.. De finns överallt i denna värld och även här i Sverige finns det gått om sådana.’

Vi har en annan typ av stöld som sker inom äktenskapet.

Mannen ska visa sin hustru den ömhet som han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. 4. Hustrun bestämmer inte över sin egen kropp, utan mannen. Och på samma sätt bestämmer inte heller mannen över sin egen kropp, utan hustrun. 5. Dra er inte ifrån varandra, om det inte sker för en tid med bådas samtycke, för att kunna ägna er åt fastan och bönen. Och kom sedan tillsammans igen, för att Satan inte ska fresta er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. ” (1 Kor 7:3-5)

Paulus här talar om vissa skyldigheter som man har till sin man eller hustru. Dessa skyldigheter består av ömhet mot den andres kropp, samt att inte hålla sig borta i från varandra under en längre tid.

Ömhet här talar om vara omtänksam, beskyddande och vårdande. Din man eller fru har alltså rätt att vara älskade. Om man inte uppfyller dessa skyldigheter så stjäl man vad den andre har rätt till.

Alla vi har sett nu handlar om att inte stjäla i från vår medmänniska. Vi skall nu titta på den andra sidan av det hela och det är att stjäla i från Gud.

2.Stjäla från Gud

Paulus i Apg 26, när han står inför Festus, berättar han i vers 21 och 22 hur judarna grep honom och försökte döda honom. Vidare säger han att det var Gud som räddade honom.

Om vi läser berättelsen några kapitel tidigare så vet vi att det var soldaterna som räddade honom. Ändå ger Paulus Gud äran för det eftersom han förstod att Gud hade skickat soldaterna för att rädda honom.

Herodes… Låt oss läsa.

Och på utsatt dag klädde sig Herodes i kunglig skrud och satte sig på tronen och höll ett tal till dem. 22. Och folket ropade: Detta är en guds röst, och inte en människas! 23. Men genast slog en Herrens ängel honom därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och gav upp andan. ” (Apg 12:21-23).

Herodes hade under denna tiden legat i en bitter strid mot Tyrus och Sidon. Det är två städer som ligger på Libanons kust.

Herodes hade lyckats få till en fred med dessa städer, vilket var väldigt viktigt för landets ekonomi.

Vad som nu sker är att Herodes håller ett tal, och efter talet är slut börjar folket hylla honom som en guds röst.

Vi vet inte vad talet innehöll men vi kan bara spekulera och jag kan spekulera lite i att han sade något i stil med ”I dag har jag skapat fred åt er och ordnat så att vi nu får en god ekonomi i detta landet.”.

Resultatet av detta var att Gud omedelbart sände en Ängel som gjorde att Herodes blev uppäten av maskar och dog.. Vad var problemet? Jo, Han gav inte Gud äran.

Av detta kan vi lära oss en väldigt viktig sak, och det är att all ära tillhör Herren. Visst var det Herodes som hade fixat freden, men vi behöver förstå att alla våra förmågor kommer enbart i från Herren.

Vi har fått detta livet av Herren, vi kan inte andas om han inte hade gett oss lungor och luft. Vi kan inte äta om Herren inte hade gett oss en mage, en mun och mat. Allting kommer i från Herren.

Alla människans förmågor kommer i från Herren. Inser vi inte detta kommer vi ta åt oss ära när folk hyllar oss, och då stjäl vi äran som Herren skall ha. All ära för allting måste ges till Herren annars blir vi som Herodes här en tjuv som stjäl den äran Herren skall ha.

En sista form av stöld :

Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: Vad har vi stulit från dig?” Tionde och offergåvor. – Mal 3:8

I Israel behövde man ge tionde till templet.

Detta tionde bestod av mat och dryck i från deras skördar, och var det för långt att frakta det till templet kunde man istället sälja sitt tionde och ta pengarna och använda de för att köpa mat och dryck som skulle användas till de fattiga i landet.

Om de inte betalade sitt tionde så säger Herren själv att det var stöld om man inte gav offergåvor till Herren var det stöld av det som tillhör Honom.

Vi står inte under Israels lagar och behöver inte göra så här. Detta är däremot en princip för oss i vår tid. Den principen är att Herren äger våra ägodelar och vi har ingen rätt att stjäla från Honom genom att slösa bort dem på onödiga saker.

Vi skall istället använda det som blir över för att ge till de fattiga och till Guds rike.

Vi är förvaltare av allting han har givit till oss, och vi skall därför med vishet hantera våra ägodelar så att vi inte blir tjuvar och stjäl i från det som tillhör Herren.

3. Stöldens konsekvenser ..

Stöld för med sig konsekvenser och dess konsekvens är att man inte kommer in i Guds rike ” Vet ni inte att de orättfärdiga inte ska ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant* 10. eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller utsugare* ska ärva Guds rike” (1 Kor 6:9-10)

Vi skall alltså inte vara tjuvar utan det är något vi behöver omvända oss ifrån, och låta oss bli tvättade rena genom Jesu blod. . Är vi i Kristus och har bekänt vår synd renar han oss och förlåter oss och vi kommer in i Guds rike, men det får ändå med sig konsekvenser i livet, lidande, ingen välsignelse.Etc.

Stöld är ett tecken på att man inte älskar sin nästa som sig själv. Älskar man sin nästa vill man inte stjäla ifrån dem. Stöld i från Gud är också ett tecken på att man inte älskar Gud av hela sitt hjärta. Hade man gjort det hade man inte stulit i från Herren.

Låt oss därför älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Låt oss älska vår nästa som oss själva. Låt var och en som stjäl sluta stjäla.

Det åttonde budordet- Du skall inte stjäla

Du skall inte stjäla. ” – 2 Mos 20:15

Redan innan lagen gavs sade Jakob att alla getter och lamm som han hade som inte såg ut på ett visst sätt skulle ”räknas som stulna” (1 Mos 30:33). Vi finner alltså Guds lag nedlagd i Jakob flera hundra år innan den gavs till Mose. Det därför att den lades ner i människan redan vid skapelsen.

Att stjäla är att ta något från någon annan och behålla det för sig själv. Men även att undanhåll någon något som tillhör dem är att stjäla, Bibeln ger flertalet exempel på detta. Vi har de som inte betalar ut till arbetarna vad de har rätt till för sitt arbete.Nu ropar den lön ni undanhållit arbetarna som skördat era åkrar, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron. (Jak 5:4)

Detta sker när arbetsgivare inte betalar ut till folk vad de skall få men även när vi inte betalar för oss för arbeten som utförs åt oss. T.e.x planka på spårvagnen, Bussen eller Tunnelbanan. Ladda ner torrent filer från internet eller på något annat sätt fuska med att betala arbetaren det han är värd.

Vi stjäl genom att inte ge till Herren det som tillhör honom ” ”Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. ” (Mal 3:10). Under det gamla förbundet skulle man ge tionde men vi är inte under det förbundet istället handlar om offergåvor för Guds verk i form av mission och att ge till de fattiga. Men det handlar också om att stjäla ära från Herren och inte ge honom äran som Han förtjänar.

Vi stjäl också när vi fuskar med våran arbetstid genom att sitta och slöa på arbetet eller gå hem tidigare utan lov. (Kol 3:22).Vi stjäl även genom att fuska med skatten och inte betala in det som vi skall till staten.(Luk 20:25). Även religiös stöld är vanlig där folk stjäl någon annans undervisningsmaterial och gör det till sin eget. Visst kan man ta vissa delar och inspireras men inte ta rakt av.

Är det så att vi har fler tjuvar ibland oss än vad vi anar? Tjuvar skall inte ärva Guds rike (1 Kor 6:10). Vi som troende skall därför inte syssla med detta utan skall lägga av oss all form av stöld. Därför om du lever som en tjuv så sluta stjäla och börja betala för dig i samhället. Lev så som Kristus lär oss att leva och ta inte något som inte tillhör dig.