Det nionde budet – Är vi sanningssägare eller lögnare? (2 Mos 20:16)

Predikan av Josef Löwdin

24/3-2019 , Göteborg

Länk till ljudfilen..

Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. (2 Mos 20:16)

För inte så länge sedan stod det i en artikel i en svensk tidning om en man som under 13 års tid hade blivit falskt anklagad för en våldtäkt mot en flicka han inte hade begått.

Hela hans liv blev förstört, han blev av med bostad och arbetet och vänner. När allt skulle komma upp i en rättegång så drog flickan tillbaka allting och erkände för polisen att hon bara hade ljugit.

Allting hade redan fått stora konsekvenser för denne mannen på grund av hennes lögn. Flickans tunga hade förstörd mannens liv.

Det nionde budordet handlar om hur vi använder vår tunga. Det handlar om att ljuga om vår nästa, till vår nästa, till Gud eller om Gud.

Bibeln beskriver Gud som sanning och Gud kan inte ljuga utan enbart tala sanning. Samtidigt så beskriver bibeln djävulen som lögnens fader och all lögn har sin källa hos djävulen.

Varje gång en människa ljuger följer man djävulen och hans vilja medans när vi talar sanning följer vi Gud och hans vilja.

Ni är av djävulen, er far, och vad er far har begär till, det vill ni göra. Han var en mördare från början, och i sanningen står han inte, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, därför att han är en lögnare och dess fader. ” – Joh 8:44

Eftersom varje lögnare är av djävulen är det viktigt att vi förstår detta budordet så vi inte hamnar på djävulens sida och gör hans vilja utan istället är sanningssägare.

Grundbetydelsen av detta budordet hade att göra med en rättegång i det judiska samhället. För att skydda mot att folk skulle ljuga och hitta på saker i en rättegång om andra.

Så krävde Mose lag att man skulle ha två eller tre vittnen emot någon för att det skulle räknas som giltigt. Om det alltså bara fanns ett vittne så kunde man inte döma någon som skyldig.

Domaren skulle noga eftersöka fallet, och höra alla vittnen, om det visade sig att vittnet vittnade falskt, skulle det som vittnet ville skulle ske med den andra drabba honom själv, ”öga för öga tand för tand” som det heter. (5 Mos 19:15-21)

Alltså om någon ville att en person skulle dömas till döden, och anklagar en annan person för mord, men sedan vittnar han falskt för att få honom dömd, så skulle det falska vittnet bli den som skulle bli dömd till döden i stället för den anklagade..

Vittnen är alltså till för att skydda sin medmänniska i från att bli oskyldigt dömd.

När Jesus kom vad hände då? Jo de fixade flertalet vittnen, som skulle vittna falskt emot Jesus för att få honom dömd.

De hade inget att anklaga honom för så de sade ”Han sade att han skulle förstöra templet och bygga upp det igen på tre dagar”.

Jesus hade sagt detta men han menade inte vad de som anklagade honom för menade.

De trodde att han fysiskt skulle förstöra templet med våld. Jesus menade något helt annat. Jesus talade om sin egna död och uppståndelse.

Herodes ville inte vara skyldig till Jesu blod då han ansåg Jesus vara oskyldig, så han tvättade sina händer rena och lade blodet och skulden på judarna.

Judarna blev sedan dömda av Gud år 70 när hela Israel jämnades med marken, eftersom de hade utlämnat Jesus till döden inför romarna.

Detta är en grundläggande och primära betydelsen av detta budordet, men som alla andra budord så har det en djupare och bredare betydelse än att bara vittna i en rättegång.

Den djupare och bredare betydelsen av detta budordet förbjuder all form av lögn om vår nästa, till vår nästa men även om och till Gud.

Vi har tre olika typer av lögner emot nästan som bibeln nämner men som betyder i stort sätt samma sak, men de skiljer sig lite åt. De tre är förtal, skvaller och baktaleri.

Dessa tre handlar alla om att man ljuger om sin nästa och sprider rykten som inte är sanna för att de skall få ett dåligt rykte.

De skiljer sig lite grann. Förtal handlar om att ärekränka någon och måla upp någon som en brottsling. Ett exempel på detta detta är när en friidrotts tränare för några år sedan påstod att en viss fotbollsspelare hade dopat sig. Han dömdes i tingsrätten till böter för förtal när han sade så.

Förtal är alltså att påstå något om en människa som det inte finns några bevis för. Förtal kan även vara att ljuga om en människa och fara med osanningar. Man överdriver om en annan människa en del. Det kan baseras på en del sanning men det läggs till och blir till något helt annat.

Bibeln säger ”Du sprider ondska med din mun och spinner svek med din tunga. Du sitter och förtalar din bror, du smutskastar din mors son! (Ps 50:19-20)

Skvaller är liknande men det handlar om att sprida rykten om en person som inte är sant. Bibeln säger att man inte skall sprida vidare ett falskt rykte : Du ska inte sprida ett falskt rykte. Du ska inte stödja den ogudaktige genom att bli ett falskt vittne”. (2 Mos 23:1).

Baktaleri är att förtala eller att skvallra eller tala illa om någon, men man gör det i hemlighet. Man talar om en person som inte finns i rummet. Bibeln säger om detta : Den som baktalar sin nästa ska jag förgöra, stolta ögon och högmodigt hjärta tål jag inte. (Ps 101:5)

Alltså den som säger att en viss fotbolls spelare är dopad, när så inte är fallet eller bevisat, är den som förtalar. Den som sprider ryktet vidare är skvallraren, och den som sitter och säger detta bakom fotbollsspelarens rygg är baktalaren.

Allt handlar om att ljuga om sin nästa och säga lögner. Skvaller har också en annan betydelse enligt bibeln och det är att avslöja någons hemlighet.

Det betyder att det man säger kan vara sant, men en person har sagt till exempel att ”Jag är gravid” men de vill inte att du skall sprida det vidare. Sprider man det ändå vidare då blir det skvaller.

Denna typ av skvaller är inte att ljuga och inte det jag talar om idag. Utan denna typ av skvaller handlar mer om att man bryter mot ett förtroende någon har givit till dig.

Vi skall inte bära falskt vittnesbörd emot vår nästa. Gud hatar sådant när man börjar ljuga om sin nästa det är inte att älska sin nästa utan att förstöra för dem.

Vi behöver därför vara noggranna vad vi säger om andra om vi väljer att säga något. Det är inte fel att prata om andra. Bibeln gör det hela tiden och bibeln talar om folks synder. Det är inte fel för det var ingen lögn .

Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som gärna vill vara främst bland dem, tar inte emot oss. 10 Om jag kommer ska jag därför påminna om det han gör, hur han sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med det, utan han vägrar ta emot bröderna, och när andra vill göra det hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen.

11 Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.  (3 John 9-11).

Johannes nämner här ett namn och exakt vad han sysslar med. Johannes skvallrar inte här och han förtalar inte, inte heller är det baktaleri.

Det var tvärtom det var Diotrefes som var den som spred förtal och Johannes varnade de andra för honom. Det är alltså inte en synd eller skvaller att säga sådant som är sant om andra människor.

Vi behöver dock vara ytterst försiktiga när vi pratar om andra eller nämner namn. Detta så att vi inte ljuger om andra, eller att vi sprider osanningar, för det är att begå falskt vittnesbörd.

Många gånger tror vi oss ha rätt men senare kan det visa sig att man har fel, och då kan det redan vara försent och skadan är redan skedd. Vår fiende djävulen älskar att ljuga om människor och speciellt om de kristna.

Han vill få oss att falla in i lögn och börja ljuga om andra. Så var och en av oss behöver vara försiktiga för jag tror vi alla har någon gång fallit på detta området.

Jag minns hur en politiker i detta land sade att ”invandrare inte hör hemma i Sverige”. Det blev en väldig uppståndelse kring detta, men när man såg vad han sade i sin hela kontext så hade det en helt annan betydelse än vad folk ville få det till.

Därför skall man vara försiktig med att dra alltför stora slutsatser av ett citat för det kan bli helt fel, och det bli ett falskt vittnesbörd mot sin nästa.

Vi skall inte hela lyssna till skvaller och förtal av olika slag En ond människa lyssnar till onda tungor, en lögnare lånar sitt öra åt fördärvligt prat. – (Ords 17:4)

När folk alltså pratar illa om andra så skall vi inte lyssna på det om det inte finns någon sanning bakom det. Vi behöver alltså fråga oss är detta sant? Vi behöver alltså vara försiktiga här.

Annars blir det att vi faktiskt lyssnar till det som är ont och lånar vårt öra till sådant.

Jag minns en gång på jobbet så satt mina kollegor och fullständigt pratade illa om en viss person på företaget. Helt plötsligt kom denna person in i rummet och jag minns hur det blev dödstyst inne i rummet och personen frågade ”Vad pratar ni om?”

Helt plötsligt ville ingen säga något mera. Alla förstod att de pratade illa och syndade emot denna personen. Vi skall inte ta emot sådant prat. Det är lika ont att lyssna till det som att faktiskt säga det själv.

Alltså om någon säger ”Han är dopad” om vi då tror på det när det inte finns någon grund för det. Då blir vi medskyldiga.

2. Ljuga för eget försvar

Vi har en annan typ av lögn som också är syndig, och det är att bära falskt vittnesbörd till sin nästa genom att ljuga. Ett exempel på detta är att ljuga för sitt eget försvar.

Bibeln lär oss att om vi syndar skall vi bekänna våra synder och inte försvara oss. Detta är dock inte hur, den syndfulla och fallna människan brukar agera eller vill agera.

När en människa syndar vill man alltid ursäkta sig själv, skylla på omständigheter, skylla på andra, skylla på sin barndom, skylla på den ena grejen efter den andra. Andra vill bara neka till vad man har gjort och hitta på en förklaring.

Den som döljer sina brott går det inte väl, den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. – (Ords 28:13)

Det går aldrig en människa väl när man försöker dölja sina synder. Det skapar bara problem i livet. Det kan leda till sjukdomar, till depressioner, till skilsmässor, till konflikter, psykisk ohälsa, och en rad olika problem.

Det skapar ett liv utan gemenskap med Gud och slutligen leder till att man missar det eviga livet och får leva en evighet utan Gud.

    1. Ljuga för egen vinning

För några nävar korn och några bitar bröd vanärar ni mig bland mitt folk, genom att ni dödar människor som inte ska dö och låter människor leva som inte ska leva. Ni ljuger för mitt folk, som gärna lyssnar på lögn. ” – (Hes 13:19)

Profeten Hesekiel fördömde de falska profeterna för att de ljög för folket, så att de kunde få några nävar korn och lite bröd och det ledde till att oskyldiga dog.

De skodde sig alltså på folk genom lögner för sin egen vinnings skull.

Det finns gott om sådant folk idag som är villiga att ljuga för egen vinning skull, på bekostnad av sina nästa.

Det kan vara sådana som söker positioner och ljuger om andra för att ta bort alla hot emot deras egna position.

Det kan vara sådana som ljuger för att lura till sig pengar av folk. De kan dra fantastiska historier för att lura dig på pengar.

Även inom kyrkor finns sådant folk som kommer i Guds namn för att tjäna lite pengar av folk. Det finns en dokumentär om Marjoe Gortner i från 1972. Det var han själv som spelade in den.

Marjoe Gortner hade varit predikant på 60-70 talet i USA och höll tält möten som var i en pingst-karismatisk stil.

Han växte upp i en predikant familj där hans pappa hade överlevt på att samla in mycket pengar genom predikan. Hans föräldrar lärde honom alla knep som kunde användas och han lärde sig av andra predikanter alla olika knep som fanns.

Marjoe levde ett hippieliv och var inte alls en troende. En dag fick han ekonomiska besvär och bestämde sig för att börja predika inom pingstförsamlingar för att tjäna pengar.

Ser man denna dokumentär så skulle man kunna tro att han var en sann pingstpredikant, vilket även folk i dokumentären säger om honom. Han var bara en bluff och han erkänner det själv och tar med en kamera för att spela in det inför allas ögon.

Det var inte bara han utan många andra också använde samma tricks under hans tid och jag är säker på att många i vår tid gör likadant.

1972 släppte han denna egna producerade dokumentär där han spelar in sig själv och hur han gör. Dokumentären slog ner som en bomb på den tiden, men den avslöjar en sanning här.

Det finns många som kommer in i kristendomen för egen vinningskull för att bli rika och tjäna pengar och de ljuger för sin nästa för att nå det målet.

De inte bara ljuger utan de är skådespelare som har lärt sig precis hur man skall prata och de har lärt sig hur man hypnotiserar åhörarna.

    1. Ljuga genom falskhet

En annan for av lögn är att säga men sak men sedan inte göra det. Man kanske lovar något till sin nästa men man uppfyller inte sitt löfte.

Jesus själv lär oss att vi skall låta vårat ”Ja vara Ja” och vårt ”Nej vara ett Nej” allt annat är av ondo.

Alltså om vi lovar något var också noggrann med att hålla ditt löfte.

Det är farligt för en människa att snabbt helga något och överväga löftena först efteråt. – (Ords 20:25)

Om en människa ständigt säger en sak, men inte gör det så tappar man förtroendet hos andra. Det kan vara folk som säger ”Jag skall komma på evangelisationen” Men sedan dyker de aldrig upp och utan att höra av sig.

Det kan vara folk som säger ”Jag skall fixa detta på Måndag” Men sedan inte gör det. Visst vi är alla mänskliga och kan glömma vad vi har sagt. men om man håller på så mycket så tappar man förtroendet hos folk och det är en form av lögn.

En annan form av lögn är att låtsas som att allt är ok när det inte är det. I bland händer det att kristna gör hemska saker och behöver disciplineras då kan man inte bara låtsas som att allt är OK.

Då sänder man ett fel budskap och en felaktig signal vilket är en form av lögn.

Jag hörde en historia om en man som hade uppvaktat en kvinna.

Kvinnan hade gett stora löften och sänt mannen många signaler som tydde på att han var intresserad.

När kvinnan sedan sade nej till mannen var mannen helt förtvivlad eftersom han kände att kvinnan hade uppträtt som en lögnare. Vi skall inte sända fel signaler till folk det är en lögn.

Detta är att gå emot det nionde budet som förbjuder all form av lögn.

5. Ljuga om Gud

Det är också viktigt att tala sanning om Gud och inte ljuga om Honom. Vår fiende ljuger om Gud och är en lögnare. Redan i Edens lustgård var ormen där och ljög om Gud.

Han sade till Adam och Eva. ”Inte har väl Gud sagt” och ”Ni skall visst inte dö”. Han ljög för dem om Gud och Guds ord.

Vi måste se upp så att vi är sanningssägare och inte lögnare. I vår tid finns det nämligen många som ljuger om Gud. Du kan höra ”Gud är kärlek och dömer ingen”.

Är detta sant? Gud är absolut kärlek, men han dömer rättvist så det är en lögn. Fienden vill alltid tvista Guds ord och få oss att tro på en lögn och tala lögn i stället för sanning.

Fienden vill komma med halvsanningar för att bedraga oss och få oss att bli lögnare. Det finns många där ute som kommer med sina böcker, sina bloggar och tidningsartiklar som ljuger om Gud.

Vi behöver se upp för sådana. Vi behöver också se upp och vaka så att vi själva inte hamnar i samma synd.

Det är därför viktigt att vi inte tror på fiendens lögner utan håller oss till sanningen, och har en kärlek till sanningen så att vi inte börjar tala lögner till folk om Gud, för då har vi hamnat i fiendens fälla.

6. Ljuga om Guds verk

En annan typ av att bära falskt vittnesbörd mot sin nästa är att ljuga om Guds verk. Detta innebär att man överdriver.

Jag minns en undersökning som någon hade gjort, om hur många som hade blivit frälsta bara genom amerikanska evangelisters kampanjer och det visade sig att hela världen hade blivit frälst två gånger om.

Alltså det ljugs något väldigt och överdrivs något väldigt om Guds verk. ”76 St blev frälsta” kan man höra, men vad är sanningen blev verkligen så många frälsta?

Jag minns när jag en gång i tiden var på en kampanj med evangelisten Carlos Anacondia. Han gjorde en form av inbjudan till frälsning och många kom fram.

Problemet var att Söndagen där på kom ingen av dem till kyrkan. Jag kollade i andra kyrkor och ingen gick dit heller. Vart tog alla dessa vägen som gick fram till en frälsningsinbjudan?

Sanningen är att många av dessa, nu vet jag inte om Anacondia gjorde det, men de tar dessa siffror och lägger upp i sina nyhetsbrev och de berättar för kristna tidningar och allt skrivs det vilt om.

Sådan är verkligheten skulle man lägga ihop alla summor och siffror av alla dessa så har jorden blivit frälst flera gånger om enligt denna undersökning. Vi alla förstår att så inte är sanningen.

I en del fall är säkert siffrorna ärliga, men i väldigt många fall överdrivs det. Vi måste vara försiktiga så att vi inte ljuger om Guds verk i dag för det finns många nyhetsbrev och magasin där man gör det.

Det är bättre att säga att man inte vet än att försöka dra på med siffrorna. Mycket av Guds verk i dag sker i det fördolda ändå där folk inte skryter om siffror.

Slutligen Lögnens konsekvenser..

Detta budordet förbjuder all form av lögn. Lögn för med sig konsekvenser oavsett om det sker mot en människa eller emot Gud.

 Ett falskt vittne blir inte ostraffat, den som främjar lögn kommer inte undan. – (Ords 19:5)

Gud kommer att straffa all form av lögn, man kommer inte undan detta. Din lögn kommer att avslöjas inför Gud på domens dag, vi kan inte dölja lögn för honom. Vi kanske kommer undan i detta livet med att ljuga oss igenom livet, men på domens dag kommer det att avslöjas.

Ananias och Safira i Apg kapitel 5 ljög för Gud och det kostade dem livet.

Vad bestod deras lögn i? De sålde sin mark och tog en del av pengarna för sig själva men sedan påstod de att de pengarna de gav till apostlarna var hela beloppet men det var inte sant.

Deras synd var att de ljög och det gjorde att Gud omedelbart dödade dem och stor fruktan kom över församlingen.

Det är inte alltid Gud avslöjar och dömer alla lögnare här och nu som i detta fallet, men det kommer en domens dag då alla människor skall stå inför Gud och dömas.

Vad blir domen för en lögnare?

Men de fega och de otroende och de avskyvärda samt mördare och otuktiga och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare ska få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel, som är den andra döden. ” – (Upp 21:8)

Var och en som ljuger eller stödjer lögn behöver därför komma inför Gud och bekänna sin synd och få rening i Jesu Kristi blod. Jesus är nådefull och förlåter och renar var och en som kommer till honom.

Vi behöver vara försiktiga med våra ord, för efter våra ord skall vi dömas, och efter våra ord skall vi frias. Tungan är ett vapen och det är ofta med tungan vi begår mest synder.

Vi behöver göra som Kung David gjorde och be till Herren : Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr. ” – Ps 141:3

Samvetet kan bedövas på detta område så man inte längre blir känslig för denna synd, eftersom man har begått den så ofta och tystat ner sitt samvete.

Vi behöver be för ett känsligt samvete här och när samvetet övertygar oss behöver vi bekänna vår synd och be om kraft att motstå igen.

Är vi sanningssägare eller lögnare? Lögn tillhör den gamla människan och inte den nya människan vi har i Jesus Kristus.

Ljug inte för varandra, ni som har klätt av er den gamla människan med hennes gärningar ” – Kol 3:9

Det nionde budordet – Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot sin nästa

”Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. ”- 2 Mos 20:16

Redan innan lagen gavs så förstod Job att det var fel att bära falskt vittnesbörd genom att tala svek och orättfärdighet. (Job 27:3-4). Att bära falskt vittnesbörd mot sin nästa är en serie av olika synder som innebär att man på något sätt skadar sin nästa genom vad man säger.  Job här nämner svek och att svika något är ofta något vi gör men som inte skall förekomma ibland oss. Jesus lärde oss att vi skall låta vårat ja vara ett ja och ett nej vara ett nej. Predikaren lär oss att om vi lovar något så skall vi göra allt i vår makt för att hålla det. Håller vi inte vad vi lovar så sviker vi den andre personen genom att bryta ett löfte. Många idag säger ”Jag kommer” men sedan kommer de inte eller hör inte av sig. Andra säger ”Jag återkommer med ett svar” men de återkommer inte. Därför bör vi vara oerhört försiktiga med vad vi lovar och säger till andra så att vi inte bär falskt vittnesbörd mot vår nästa och tappar i vårt eget anseende.

Ett annat sätt på vilket vi ljuger mot vår nästa är att komma med förtal, eller skvaller. Bibeln förbjuder oss att sprida falska rykten . ”Du skall inte sprida ett falskt rykte.” (2 Mos 23:1). Detta eftersom det som man hör inte ens behöver vara sant om det sprids blir det ett falskt vittnesbörd mot en nästa vilket kan skada hans rykte och anseende. Vad det hela handlar om är alltså att inte säga något om någon som inte är sant. Det spelar ingen roll vem det är eller om det är en person du anser förtjänar det, oavsett skall vi inte bära falskt vittnesbörd utan enbart säga det som är sant. Allt vi därför säger till våran nästa måste vara sant.

Detta är något vi alla faller in i och det visar oss på hur mycket av syndanaturen som finns kvar inom oss och vi kan vara tacksamma för att vi inte står under lagen som en vägen till frälsning utan under nåden. (Rom 6:14) Det är genom nåden vi helgas så att vi kan följa lagen och hålla alla dess bud. Låt oss därför ha blicken fäst på nåden som kom genom Jesus Kristus så att vi får kraft att lägga bort allt falskt vittnesbörd och så att vi kan leva ett liv som behagar Herren.