Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud

”Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar ” – Rom 1:21-22

Trots att människan mycket väl vet att Gud finns så tackar man honom inte för allt han har gjort. I stället har synden fördärvad människan så mycket så att nu råder mörkret i ens hjärtan. Man blir därmed förblindad av falska föreställningar om Gud om rätt och fel. När mörkret kommer in i människan råder synden och avgudarna växer på hög. Man har skapat sig själva falska föreställningar. Gud är inte längre värt något utan nu är det människans ego som står i centrum och man göra sig själv gudar som passar en själv. Mörkret i hjärtat inte bara skapar falska föreställningar om gud och en själv utan den gör människan stolt. Man börjar se sig själv som vis. Nu är det inte längre vad Gud säger om människan och skapelsen som gäller utan det är ens egna vishet och åsikter som kallas för vishet. Det skapar ett samhälle där alla skall tycka och tänka på ett visst sätt för att klassas som ”vis”. Men Paulus och Gud som inspirerade Paulus att skriva detta kallar det för dårskap. Att förneka Gud är att vara en dåre som psalmisten säger ”Dåren säger i sitt hjärta att det finns ingen Gud”. Det är ren dårskap att förneka Gud trots att allt i hela skapelsen vittnar om att Gud finns. Kunskapen om sanningen är inget värt och förnekar man inte Gud så faller man i andra synder så som att skapa sig själv egna gudar som passar en själv och ens själviska livsstil och ens egna falska föreställningar. Mörkret råder i en människas hjärta utan sanningen och därför behöver människan bli född på nytt. Han prisar och tackar inte Gud utan följer hellre mörkret som Jesus sade ”ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas.”

Guds skapelse gör att människan har ingen ursäkt att inte tro

Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.
” – Rom 1:20

I vers 18 läste vi att Guds vrede har uppenbarats från himlen. Gud är arg, vred och ilsken på alla människor som lever i synd. Man kan ju undra varför Gud skulle vara arg på sin egna skapelse. Hans osynliga egenskaper har tydligt visats för människan sedan världens skapelse. Många i dag söker bevis på att Gud finns och undrar varför han inte har visat sig för dem. Men sanningen är att det har Han visst gjort. Han har visat sig för alla människor genom skapelsen. Min dotter börjar nu att fråga oss ”Mamma, Pappa” Varför har jag en hand?, ”Varför har jag en mun?” Ja hur kommer det sig?. Hur kommer det sig att vi är skapade just till man och kvinna? Därför att Gud har skapat oss och visar oss alla hans egenskaper genom skapelsen. Min dotter förstår att allt har en funktion och detta visar på att Gud har en tanke bakom sin skapelse. Han skapade fem fingrar på varje hand av en anledning, han gav oss en mun och en tunga av en anledning. Inte bara det, han gav oss ett perfekt klimat vi kan leva i. Hade jorden varit varmare solen eller längre i från hade vi inte överlevt. Gud ses genom alla hans verk. Genom lagen visar han sin rättfärdighet och helighet. Genom skapelsen visar han sin makt. Genom sitt handlade genom historien visar Han sin natur, allt genom de verk Han har skapat. Detta är så uppenbart, lika uppenbart som att någon har tillverkat en mobiltelefon eller en dator. Ingen kan säga ”Jag visste inte att Gud inte fanns” . Därför är människan utan ursäkt och Guds vrede vilar över de som i sin orättfärdighet undantrycker sanningen. ”