Det sjunde budordet – Äktenskapsbrott och världslighet (2 Mos 20:14)

Predikan av Josef Löwdin

24/2-2018, Göteborg

Länk till predikan

Du ska inte begå äktenskapsbrott. – 2 Mos 20:14

Vi har kommit fram till det sjunde av de tio budorden i vår serie, och vi skall idag kolla på äktenskapsbrott och vad det är, och hur vi ser detta en människas liv, och hur det appliceras på en församling.

Vi lever i en tid då det kanske aldrig varit så mycket skilsmässor som i vår tid. Går vi bara två generationer tillbaka i tiden var skilsmässor ovanligt och det var lite skamligt att skilja sig.

Man och hustru höll ihop och skiljde sig inte utan levde tillsammans tills dagen man dog.

I vår tid har allt förändrats och det väldigt fort.

Det har gått så långt att folk inte längre gifter sig, och tror inte på äktenskap, och ser inte att det är Guds modell för en familj.

I dag i Sverige räknar man med att det finns ungefär 1.4 miljoner människor som lever som sambos, d.v.s att man lever som gift även om man inte är det..

Statistiken visar att varje år gifter sig och runt 40.000 personer och 20.000 skiljer sig. Detta är inte alls vad Gud har tänkt med äktenskapet.

Detta är ett resultat av vad man har sått i samhället under en längre tid. Det har såtts genom experter. Artiklar som handlar om tecken på att man behöver skilja sig i stället för artiklar om hur man kan lösa problemen.

Tv-serier och filmer som glorifierar otrohet och skilsmässor är vardag. Samtidigt har ateismen brett ut sig där man säger att det finns ingen Gud, därmed kan folk leva hur de vill. Inte så konstigt att vi nu får skörda i samhället vad man under en längre tid har sått.

Äktenskapet är instiftat av Gud. Gud har skapat människan som man och kvinna för att leva tillsammans. Äktenskapet är givet av Gud till oss som ett skydd för en familj.

Tanken är att barnen skall kunna växa upp i trygghet med sin far och mor. Tanken är att en man och en kvinna skall leva tillsammans hela livet.

Det är så Gud har skapat oss, och om vi inte följer Guds modell i livet, så skapas mycket olycka i livet och många extra problem.

I skapelsen så var också tanken att det skulle vara en man och en kvinna. Polygami var inte grundplanen utan tilläts av Gud eftersom människans hjärtan är hårda. All annan form av äktenskap som inte är mellan en man eller en kvinna, är därför inte heller tillåtet enligt bibeln.

En annan tanke med äktenskapet är att det skall reflektera Jesus Kristus och församlingen. Det är en andlig bild på hur Gud är gift med sin brud, församlingen. Paulus lär oss detta :

Ni hustrur, underordna er era män, såsom under Herren, 23. för mannen är hustruns huvud, liksom också Kristus är församlingens huvud, och han är kroppens Frälsare. 24. Därför, såsom församlingen är underordnad Kristus, så ska också hustrurna i allt vara det mot sina män. 25. Ni män, älska era hustrur såsom också Kristus har älskat församlingen, och utgivit sig själv för henne” (Ef 5:22-25)

Här ser vi alltså tanken med äktenskapet. Mannen skall älska sin hustru så som Jesus Kristus älskar sin församling och har givit hela sitt liv för den.

I gengäld skall hustrun underordna sig sin man lika mycket som mannen underordnar sig Jesus Kristus, och lyder och följer Honom i allt.

Vi ser här ett väldigt svårt uppdrag för mannen. Vi skall älska vår fru lika mycket som Jesus älskar sin församling. Samtidigt skall kvinnan underordna sig sin man lika mycket som församlingen är underordnad Herren.

Gud har skapat människan för att leva som man och kvinna och för att leva i enlighet med denna modellen och det Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.

Det är därför Gud hatar när ett äktenskapsbrott begås. Jag hatar skilsmässa, säger Herren, Israels Gud (Mal 2:16).

Enligt en ordlista betyder äktenskapsbrott att man är otrogen mot sin partner. Detta är sant men Jesus, och även Paulus talar om att ett äktenskapsbrott även är att skilja sig från sin partner av någon annan orsak är just otrohet.

Otrohet är alltså det enda giltiga skälet enligt skriften för att få skilja sig. Det är för att om den ena partnern är otrogen har de redan brutit emot äktenskapslöftet.

I samhället i dag är detta dock ofta inte orsaken alltid till att folk skiljer sig, utan det kan vara en mängd andra orsaker som att ”vi växte ifrån varandra”.

Ofta är orsakerna att man inte har följt Guds orginal plan där mannen skall ge sitt liv totalt för sin hustru så länge hon lever och hustrun för sin man.

Äktenskapsbrott är därför en stor tragedi och påverkar en människa och eventuella barn något oerhört. Äktenskapsbrott är därför något som inte ens skall nämnas eller finnas i en kristens huvud.

Men otukt och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er, såsom det anstår heliga” – Ef 5:3

Det anstår inte de heliga att ens tänka en tanke att vara otrogen, mot sin make eller maka, eller att ta ut en skilsmässa. Om du därför har tankar i ditt huvud. ”Kanske livet skulle vara bättre utan denna partner”. Då behöver man omedelbart strunta i sådana tankar.

Om du har svårt i ditt äktenskap så be till Herren. Be för dig själv att du skall leva i enlighet med bibelns modell och be för din partner att den skall göra likadant.

Vidare så innebär denna syn inte bara att man är otrogen eller missbrukar sitt äktenskap utan det innefattar all typ av sexuell synd som inte är inom ett äktenskap.

I bibeln används ofta ett ord för detta som heter otukt, eller fornication på engelska. Detta är ett ord som används för olika synder som är kopplade till att begå äktenskapsbrott.

Vi finner en sådan koppling i Matt 5:32 där vi läser ” Men jag säger er: Var och en som skiljer sig från sin hustru, utom för otukts skull, är orsak till att hon begår äktenskapsbrott, och var och en som gifter sig med den frånskilda begår äktenskapsbrott. ”

Här läser vi alltså att om någon begår otukt, så är det samma sak som att begå äktenskapsbrott, eftersom man redan har brutit sitt äktenskap genom otukt.

Otukt är ett ord som inte är helt enkelt att förstå i vår tid. Det grekiska ordet för otukt är porneia. Det är samma ord vi får ordet pornografi i från och detta ordet används på många olika sätt i det nya testamentet.

Man kan säga att ordet i sig syftar på all typ av sex som inte är inom ett äktenskapet. Sex innan att man är gift, som t.e.x inom ett samboförhållande.

Sex utanför sitt äktenskap genom otrohet, incest, homosexualitet, sex med djur, men också pornografi och annat. Låt oss titta på lite olika bibelställen för att se att så är fallet.

Överallt talas det om att otukt förekommer bland er och en sådan otukt som inte ens nämns bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru” – (1 Kor 5:1)

I församlingen i Korinth fanns någon som levde med sin Pappas fru, alltså det som kallas för incest. I denna text används ordet otukt på svenska, och i grekiskan står det porneia.

Här används alltså ordet porneia för incest, alltså är detta då ett äktenskapsbrott.

När det gäller det ni skrev till mig om, svarar jag: Det är gott för en man att inte röra en kvinna, 2. men för att undgå otukt ska var man ha sin egen hustru, och var kvinna sin egen man. ” – (1 Kor 7:1-2)

I detta stycke talar Paulus om att undvika otukts synd. Ordet här är återigen porneia. Vad säger han om denna otukts synd? Jo i vers ”Det är gott för en man att inte röra en kvinna”.

Han pratar inte här om att man kan hälsa på en kvinna, eller röra lite grann. Vad han menar är att röra dem så pass mycket, att det kan leda till att man går längre, och för att undvika detta skall man i stället gifta sig.

Här ser vi alltså att all annan form av sexuell relation utanför äktenskapet är en synd och går inom kategorin äktenskapsbrott. Här ser vi att t.e.x vara sambos, särbos är en synd enligt bibeln.

Så har också Sodom och Gomorra och städerna där omkring, som på samma sätt som de bedrev otukt och gick efter främmande kött, blivit satta till ett exempel och lider den eviga eldens straff. ” – Judas vers 7

Judas här använder också ordet otukt men en böjning av ordet porneia för att beskriva Sodomi..

Vad är sodomi för något?

Vad var synden som gjorde att Gud valde att förstöra Sodom och Gomorra?. Det var otukt, och inte vilken otukt som helst utan att de gick efter främmande kött.

De övergav den naturliga relationen mellan en man och en kvinna, och det var i stället man som levde med man, eller kvinna med kvinna. Ordet för kött här kan även betyda djur. Människor som hade sex med djur.

Gud har skapat oss till att leva man och kvinna och inget annat. Allt annat är en styggelse inför Gud, och är något han hatar och är emot. Det är därför bibeln lär oss att ingen som lever i homosexualitet skall ärva Guds rike.

Otukt används alltså brett i bibeln, och är en del av ett äktenskapsbrott där man inte följer Guds grundplan för hur en man och en kvinna skall leva tillsammans.

Detta budordet är inte bara en yttre handling, utan det är en synd som kan begås i våra hjärtan. Alltså du kanske inte lever i otukt till det yttre utan följer Guds modell.

Jesus lärde oss också att äktenskapsbrott börjar i hjärtat, och finns i hjärtat, och i människans tankar och lustar.

Ni har hört att det blev sagt till dem i forna tider: Du skall inte göra hor*. 28. Men jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna,* han har redan gjort hor** med henne i sitt hjärta. . 29. Och om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det, och kasta det ifrån dig. För det är bättre för dig, att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i helvetet*. 30. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den, och kasta den ifrån dig. För det är bättre, att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i helvetet*.” (Matt 5:27-30)

Reformationsbibeln översätter lite fel här anser jag. Det skall vara ”Du skall inte begå äktenskapsbrott” i stället för ”Du skall inte göra hor”. Det eftersom Jesus här syftar på det sjunde budordet.

Vad Jesus här undervisar oss är att det sjunde budordet, inte bara är en yttre handling, utan finns även i ens hjärta. Om du ser på en kvinna med begär till henne, har du redan i ditt hjärta brutit emot troheten till din hustru.

Om du ser en vacker kvinna på stan så är det inte fel att tycka att hon är vacker, men om du har begär till henne så begår du ett äktenskapsbrott.

Pornografi är därför en syndfull industri som går ut på att föda människans äktenskapsbrott. Förr i tiden när inte internet fanns fick folk kämpa lite för att få tag på pornografi. I vår tid är det hur enkelt som helst, och vi behöver beskydda oss själva, och våra barn i från den världen.

Om du kämpar med pornografi så måste du sluta att kolla på det. Det är bättre att du hugger ut dina ögon säger Jesus än att du hamnar i helvetet på grund av din synd.

Med det menar han att man måste vara lite drastisk och extrem här. Om du behöver, så spärra porr sajterna på datorn, eller i din telefon. Eller kanske till och med göra dig av med internet.

Det går djupare än så, eftersom det tionde budet som Jesus här refererar till talar om begär i allmänhet. Inte normala begär utan syndfulla begär.

T.ex om du har samma begär, men till en av samma kön som dig så begår du även ett äktenskapsbrott.

Vi skall inte tro att bara den homosexuella yttre handlingen, är en synd utan även om det finns i ens begär är det lika mycket en synd.

Var och en som kämpar med sådant måste därför enligt Jesu ord själv bli fri i från det. Jesus kan sätta varje människa fri i från sådant. Jesus kom för att befria oss i från synden. Inte för att vi skall leva kvar i synden.

Det finns en hel rörelse i vår tid som kallar sig kristna homosexuella. En del av dem tar åtminstone avstånd i från den yttre handlingen och menar att det är förkastligt, men en  del av dem tar inte avstånd i från det inre begäret.

De kallar sig i bland med termen ”Gay” eller ”Same sex attraction” och identifierar sig som sådana eftersom de känner begären i sitt inre men lever avhållsamt.

Jesus gör ingen sådan skillnad utan det sjunde och tionde budordet lär oss att det är det onaturliga begäret i sig som är själva synden.

Om vi har begått äktenskapsbrott genom något av det jag har beskrivit, så finns det alltid förlåtelse hos Gud. Kvinnan vid Sykars brunn hade haft fem män och den hon hade nu var inte hennes man.

Jesus förlät henne när hon kom till Honom men han sade också ”Gå och synda inte mer”.

Vi blir förlåtna och upprättade om vi kommer vi korset, men Jesus säger till oss ”Gå och synda inte mer”.

För det andra finns det något i bibeln som kallar för andligt äktenskapsbrott. Detta är när man är otrogen emot Gud. Världslighet är en sådan otrohet.

Ni äktenskapsbrytare och äktenskapsbryterskor, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Därför, den som vill vara världens vän blir Guds fiende”. (Jak 4:4).

När Jesus frälste oss så tog han oss ut ur denna världen. Vi lever i världen men inte av världen. Världen hatade Jesus och kommer att hata de sanna kristna.

Denna värld är inte vårt hem utan vi är pilgrimer på denna jorden, och lever här bara tillfälligt. Därför behöver varje Jesu lärjunge vara separerad i från denna världen, eftersom Jesus har frälst oss i från denna värld.

Om en troende inte är separerad i från världen, utan söker att omformas efter denna världen så är man otrogen emot Jesus. Detta kallas ett andligt äktenskapsbrott. Denna versen framför oss är väldigt tydligt med att vänskap med denna världen är fiendeskap emot Gud.

Låt oss spendera en stund i detta ämne eftersom en av de största infiltrationerna i vår tid, i de kristnas liv och även i församlingslivet är världen. Det har nog aldrig funnits en sådan tid i kyrkans historia då världen fullständigt har invaderat oss.

Läser man kyrkans historia så hade man andra problem att kämpa emot, men jag tror en av de största striderna en kristen i dag måste bekämpa är världslighet och andligt äktenskapsbrott.

Vad innebär det då att vara en vän med världen? Separation i från världen innebär inte isolation och vara något Amish folk som bygger sina egna städer och lever helt för sig själva.

De använder inte el eller modern teknologi.

Du skulle kunna tolka det så. Jesus sade dock att vi lever i denna världen men vi är inte av den.

Bibeln lär oss att ”hela världen är i den ondes våld” och 1 Joh 2:16 lär oss att världen är ögonens begär, köttets lustar samt högmod över livets goda.

Från detta kan vi förstå att världen är ett system som för krig emot Gud, och mot det som är av Gud. Det handlar alltså om allt i denna värld som är associerat med ont, och det som går emot Gud och hans standarder.

1 Thess 5:22 säger till oss ”Håll er borta från allt slags ont”.

Ef 4:11 säger till oss ”Och ha ingen delaktighet i mörkrets ofruktbara gärningar, utan tillrättavisa dem i stället. ”

Vi måste alltså hålla oss borta ifrån allt som är associerat med det som är ont, ögonens begär, köttets lustar och högmod över livets goda.. Låt oss vara lite mer praktiska i detta.

Vi kan applicera detta på precis allt i livet för att kunna urskilja vad som är av denna värld och inte. Vi kan ta till exempel dans.

Det finns vissa dansformer som är helt moraliskt oskyldiga och man dansar på ett oskyldigt sätt och där det inte är associerat med dryckenskap och sex. .

Medans du har en dans som är helt av världen, vilket är det mesta av den moderna dansen, en del av folkdansen, och denna dans går helt ut på att följa lustan, ögonen begär vilket är av denna värld.

Vi kan ta klädstilar som ett annat exempel. Det finns klädsel som är till för att dra uppmärksamheten åt kroppen medans det finns annan klädsel som är helt oskyldig.

Vi kan ta TV. En del på TV är helt oskyldigt, medans du har en hel underhållnings industri som är av denna världen.

Vi har tv program som Idol, talang och The Voice som är högmod över livets goda, där man försöker bli känd och berömde dessutom är det pop musik, vilket är av denna världen och inget kristna skall älska.

Vi har även många tv-serier och filmer och annat som är fulla av synd och ondska som inte är heller något vi skall älska.

Vi kan ta sport som ett annat exempel. En del sport är helt oskyldigt men annat är våldsamt och går emot Jesu bud ”Vänd andra kinden till”.

Inom sporten finns även mycket huliganism, dryckenskap och avguderi där man tar på sig sitt lags tröja och man beter sig precis som om det vore ens Gud.

Vi kan högtider till exempel. Är till exempel Lucia en världslig högtid eller en neutral?

Det är av denna världen eftersom det är katolsk helgondyrkan..

Halloween av denna värld eller neutralt? Helt klart mörker, en dag man glorifierar mörkret och pumporna där satte man ut för i tiden för att hålla onda andar borta.

Vi kan ta musik som ett annat exempel. Det finns musik som är helt oskyldigt även en del gjort av icke troende, klassisk musik är ett sådant exempel. Sedan finns det musik som innehåller en agenda som emot Gud och Guds moral och upphöjer livets goda, köttets lustar och ögonen begär.

Popmusiken är ett tydligt sådant exempel där det drivs en anti-guds agenda med texter om one-night stand, sensuella dansrörelser, människocentrering, idolisering.

Rock och rapp musiken är ett annat sådant tydligt exempel som har en Anti-Guds agenda. Supande, droger, tatueringar, våld, aggressioner. Kristna kan därför inte älska sådant.

Det är därför en stor strid här och världen har totalt invaderat många kristnas liv och det är ett andligt äktenskapsbrott.

Vi har en mycket stor rörelse idag med te.x Kristen pop, rapp, raggae, jazz och rock musik. Många av dessa artister dessutom själva gillar världen inom deras egna generar.

De tar alltså musiken i från denna värld och sätter kristna texter på det. Detta är precis vad bibeln varnar för när den säger ”Anpassa er inte efter denna värld”.

Varför vill man ta i från världen när bibeln lär oss att vi skall hålla oss borta i från allt slags ont? Hur mycket håller man sig borta när man lånar det men bara ändrar i texterna?

Många av dessa artister är dessutom väldigt ekumeniska och bygger broar till Rom. Darlene Zscech i från Hillsong och Don Moen har både haft uppträdande för Påven och hyllat påven.

Hillsong är ett exempel på en kyrka totalt av denna värld, som invaderar och förstör i Kristi Kropp.

De har inte bara världslig musik utan mycket världsliga beteenden med sin klubb miljö kyrka.

Det är en kyrka där man inte har medlemskap och en kyrka där man slår sönder gitarrer. Vi skall inte ens sjunga deras sånger utan hålla oss borta i från allt slags ont!

Ett exempel på ”högmod över livets goda” som vi läser i 1 Joh 2:16, är när folk söker makt och berömmelse inte bara genom tv-shower utan inom kyrkan. Vi har mycket av detta inom kristendomen idag.

Vi ser mycket av detta i USA där man gör kristendomen till någon slags affärsverksamhet som inte skiljer sig i från vad världen gör. ‘Man bygger stora imperier och har stora avdelningar för det ena och det andra. Vi är kallade att bygga lokala församlingar inte imperier.

Världen är inte de kristnas hem och vi måste vara på vår vakt så att vi inte släpper in världen i våra liv. Och faller in i detta.

Jag minns en predikant. Han brukade predika sunt och bra. Problemet med honom var att han älskade världen. Han älskade rock musiken.

Jag var inte det minsta förvånad när han en dag försvinner helt och några år senare är han tillbaka. Då har han en ny kvinna som klär sig som denna värld, och själv ser man inget andligt längre hos denna man.

Han visar bara muskler och sitter och skriker i takt till rock musiken, och gör rock n roll tecken med fingrarna.

Världen fanns i hans hjärta hela tiden och till slut blev han helt uppslukad av den och han blev helt förstörd.

Det är bra när sådant syns tydligt. I många fall får detta härja fritt i kyrkor. Där släpper man fritt in rapp musiken eller rock musiken.

I John Pipers kyrka i USA släppte man in rapp musiken genom att låta Curtis Allen uppträda på deras möte.

Det är inte så konstigt att man ständigt ser John Piper dyka upp på konferens efter konferens där de har rapp musik, hillsong låtar och annat, när man inte är separerad i från världen. Det skapar en stor skada på Kristi kropp detta.

En mycket stor skada när populär och kändis predikanterna håller på så här. Det leder folk rakt in i andligt äktenskapsbrott. Det får inte världen ut ur människors hjärtan.

Man kan inte hålla på och utlägga skriften vers för vers, och kalla sig evangeliecentrerad , men sedan missa att separera sig i från världen. Det är en motsägelse. Då har man missat hela poängen.!

Vi behöver vara vaksamma i våra liv och pröva allt. När du skall välja musik att lyssna på så välj inte världens musik, utan sådant som är oskyldigt eller kristet men är separerat från världen.

Det är mycket svårt att finna god kristen musik i dag som är separerad i från denna värld och samtidigt följer bibelns andra principer. Det finns underbar sådan musik men inte mycket.

När du skall se på tv behöver du pröva allt först innan du tittar. I allt vi gör behöver vi vara vaksamma så att vi inte begår andligt äktenskap.

Hur kan vi göra detta? Rom 12:2 som säger till oss att inte anpassa oss efter denna värld säger också till oss att vi skall låta sinnet förnyas så att vi kan skilja mellan gott och ont. Genom att sinnet formas efter Guds ord kan vi se skillnad på dessa saker.

Vi behöver se upp för all typ av äktenskapsbrott. Bibeln varnar oss klart och tydligt att ingen äktenskapsbrytare skall ärva Guds rike. Har du kärlek till världen i ditt hjärta så be Herren om befrielse. Han kommer att sätta dig fri i från det.

Jesus Kristus har dött för våra synder för att frälsa oss i från synden inte för att vi skall leva kvar i synden. Korsets kraft är verksamt i varje troende och vi får i från korset kraft att övervinna.

De som övervinner skall få livets krona säger uppenbarelseboken.

Må vi vara sådana som övervinner och inte sådana som besegras.

David försöker dölja sin synd (2 Sam 11:6- 27)

Predikan Josef Löwdin

2/10-2016, Göteborg

 

Har du någon gång sett en amerikansk film där staten gör allt för att dölja sina brott?.

Det börjar ofta med mutor för att få folk att hålla tyst, men eskalerar till att man dödar alla vittnen och inblandade för att dölja undan vad man har gjort.

Här om dagen såg jag en polis serie, där man utreder mord och sådant. I serien så hade poliserna kommit på vem som var massmördaren. Massmördaren råkade vara deras kollega och polischefen.

När de kommer på honom så kidnappas en av kriminalarna och det slutar med att hon dödar honom. I stället för att bekänna sin synd så började de två kriminalarna att undanröja bevis och försöka få dem att försvinna så att de skulle kunna dölja och mörklägga sin synd

Man tycker det är lustigt att se dessa scenarior i filmer och tänker. ”Jaja det var bara TV och en påhittad historia”

.

Sanningen är att det sker inte bara i amerikanska filmer och serier utan det sker i verkligheten runt om i våran värld och det skedde i Kung Davids liv.

David var på toppen av sin ”karriär”. Gud hade givit honom allt som Han hade lovat och hållit sina löften till David. Gud kommer fortsätta att hålla sina löften till David även i framtiden.

Något sker nu i Davids liv som kommer få hans liv att börja gå utför och som kommer att börja splittra Israel. Davids rike Israel skulle bara två generationer senare delas upp i nord och sydriket.

Davids egna son skulle snart börja göra uppror mot honom. Davids skulle återigen snart befinna sig på flykt på grund av att folk ville ta hans liv.

Allt detta är på grund av händelserna vi kommer finna i dagens text.

Då sände David detta bud till Joab: ”Sänd hetiten Uria till mig.” Joab sände då Uria till David. 7 Och när Uria kom till honom, frågade David om allt var väl med Joab och med folket och hur kriget gick. 8 Därefter sade David till Uria: ”Gå ner till ditt hus och tvätta dina fötter.” Uria lämnade då kungens palats, och kungen sände en gåva till honom. 9
Men Uria lade sig vid ingången till kungens palats bland hans herres alla andra tjänare och gick inte ner till sitt eget hus. 
10 Detta berättades för David och man sade: ”Uria har inte gått ner till sitt hus.” Då sade David till Uria: ”Du kommer ju från en resa. Varför har du inte gått ner till ditt hus?” 11 Uria svarade David: ”Arken och Israel och Juda bor i lägerhyddor, och min herre Joab och min herres tjänare har slagit läger ute på marken. Skulle jag då gå in i mitt hus för att äta och dricka och ligga med min hustru? Så sant du lever och så sant din själ lever: Det kan jag inte göra.” 12 Då sade David till Uria: ”Stanna här i dag också, i morgon skall jag låta dig fara.” Uria stannade då i Jerusalem den dagen och dagen därpå. 13 David bjöd in honom till sig och lät honom äta och dricka så att han blev drucken. Men på kvällen gick Uria ut och lade sig på sin bädd bland sin herres tjänare. Han gick inte ner till sitt hus.

 

14 Följande morgon skrev David ett brev till Joab och sände det med Uria. 15 I brevet skrev han: ”Ställ Uria längst fram där striden är som häftigast. Drag er sedan tillbaka från honom, så att han blir slagen och dödad.” 16 Under belägringen av staden skickade Joab Uria till den plats där han visste att de tappraste männen fanns. 17 Männen i staden gjorde ett utfall och gav sig i strid med Joab, och en del av folket, av Davids tjänare, föll, och även hetiten Uria stupade. 18
Då sände Joab bud och lät berätta för David allt vad som hade hänt under striden. 
19 Han befallde budbäraren att säga: ”När du har talat om för kungen allt som har hänt under striden, 20 blir kanske kungen mycket upprörd och säger till dig: Varför gick ni under striden så nära intill staden? Visste ni inte att de skulle skjuta uppifrån muren? 21 Vem var det som dödade Abimelek, Jerubbesets son? Var det inte en kvinna som kastade en kvarnsten ner på honom från muren, så att han dödades där i Tebes? Varför gick ni så nära intill muren? Då skall du säga: Din tjänare Uria, hetiten, är också död.” 22
Budbäraren gav sig i väg. När han kom fram berättade han för David allt vad Joab hade sänt honom att säga. 
23 Budbäraren sade till David: ”Männen blev oss övermäktiga. De gjorde ett utfall mot oss på fältet, men vi slog dem tillbaka ända till stadsporten. 24 Då sköt skyttarna uppifrån muren på dina tjänare, så att en del av kungens tjänare dödades. Din tjänare Uria, hetiten, är också död.” 25 Då sade David till budbäraren: ”Så skall du säga till Joab: Låt inte detta plåga dig, för svärdet förtär den ene såväl som den andre. Fullfölj med kraft stadens belägring och förstör den. Och inge honom mod.” 26
När Urias hustru hörde att hennes man Uria var död, höll hon dödsklagan efter honom. 
27 När sorgetiden var över, sände David bud och lät hämta henne till sitt hus. Hon blev hans hustru och födde honom en son. Men det som David hade gjort misshagade Herren .

David hade precis gjorde något som han inte borde göra. Han hade varit med en annan mans hustru. Han hade missbrukat sin makt genom att låta kalla på den vackra kvinnan till sig.

Då hände det sig en kväll när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på taket till det kungliga palatset, att han från taket fick se en kvinna som badade, och kvinnan var mycket vacker. 3 David sände bud och hörde sig för om kvinnan. ”Det är Bat-Seba, dotter till Eliam och hustru till hetiten Uria”, sade man. 4 David sände då några män för att hämta henne. Hon kom till honom, och han låg med henne, när hon hade renat sig från sin orenhet. Sedan återvände hon hem. 5
Men kvinnan hade blivit havande, och hon sände bud till David och lät säga: ”Jag är havande”.

David begick en synd, en sexuell synd där han låg med en gift kvinna.

David hade säkert kunnat komma undan med denna synden och ingen skulle kunna få veta om den.

Det kunde ha stannat mellan David och Batseba.

Det fanns bara ett problem, Bat-Seba hade blivit gravid och barnet var Davids, samtidigt som Bat-Sebas man inte hade varit hemma (11:1).

Skulle skandalen komma ut skulle det vara kört för David. Aftonbladet, eller vad tidningarna hette på den tiden, hade gjort en löpsedel av detta.

Det hade varit på första sidan. Nyheterna hade säkert haft extra sändningar om att Bat-Seba var gravid och David var pappan.

Allt kunde vara slut för David om det kom ut. Istället för att ta sitt ansvar och bekänna sin synd så gör han vad en människa i sin syndafulla natur bruka göra. Han försöker dölja sin synd, så att ingen skall få reda på det.

För det borde man väl göra om man har syndat? Som en man sade en gång till mig ”Man kommer långt med sanning men längre med lögnen”. Vilken människa på denna jord skulle vilja bli ertappad och avslöjad i sin synd? Skulle du vilja det?

Jesus sade ” Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. ” (Joh 3:20)

Det är nu precis vad David gör. Han kommer inte till ljuset och bekänner inte sin synd utan flyr undan och försöker dölja sin synd.

Han kallar till sig Uria som var Bat-Sebas man. Vi finner i vers 6-13 David första försök till att dölja sin synd. Han försöker övertala Uria om att gå hem till sin hustru och ligga med henne.

Det var väl en bra plan eller hur? Om Uria bara hade gjort det, och gått hem till sin fru, så hade ingen vetat om att barnet inte var Urias.

Uria hade då trott att det var hans barn och David skulle komma undan. David bjuder därför in Uria till sitt hem.

David börjar nu ett falskspel för att få Uria att agera som David vill. Han börjar vara lite trevlig mot Uria och frågar hur kriget gick för att sedan ge Uria en gåva (vers 7-8).

Det borde väl fungera för David?. Lite falskspel och låtsas bry sig och sedan ge honom en muta.? Vi alla vet, med facit i handen att David spelade ett spel för galleriet, med andra motiv än att just bry sig om Uria.

Davids muta fungerade dock inte. David lyckades inte dölja sin synd. Uria svarade David i vers 11

Arken och Israel och Juda bor i lägerhyddor, och min herre Joab och min herres tjänare har slagit läger ute på marken. Skulle jag då gå in i mitt hus för att äta och dricka och ligga med min hustru? Så sant du lever och så sant din själ lever: Det kan jag inte göra.”

Uria var lojal i sitt arbete som en soldat, och för han var hans uppdrag viktigare än hans hustru just nu. Israel befann sig i en situation där man precis hade besegrat Ammoniterna (kap 10).

Genom denna vinst hade man också belägrat staden Rabba (vers 1), vilket var Ammoniternas viktigaste stad. Det var ett stort ögonblick för en soldat att få belägra en sådan viktig stad som Rabba.

Uria hade därför inte tid eller lust att gå hem till sin hustru för att ligga med henne. Uria var mycket lojal mot sin sitt uppdrag. Davids första plan hade misslyckats.

David tar till plan B. Har du gjort den någon gång? Du försöker dölja något dumt du har gjort, men det fungerade inte så du tar till plan B.

När en människa begår en synd är den vanliga reaktionen att man först ljuger för att skydda sig själv och fungerar inte det tar man till plan B. Allt för att inte bli avslöjad.

Davids plan B var att få honom berusad David bjöd in honom till sig och lät honom äta och dricka så att han blev drucken.” (vers 13)

Det fungerade inte heller och Uria gick fortfarande inte hem till sin hustru. :

Men på kvällen gick Uria ut och lade sig på sin bädd bland sin herres tjänare. Han gick inte ner till sitt hus. ” (vers 13)

David tar nu till det man tänker är helt otänkbart. Han låter Uria dö! (vers 14-26)

Om Uria skulle dö hade det ju räddat Davids skinn.

David kunde då snabbt gifta sig med Bat-Seba och då skulle alla tro att de fått barnet innanför deras äktenskap. Davids synd hade då blivit dold för alla.

David skriver ett brev till Joab som var den ledande krigsgeneralen i Davids armé. I brevet skriver David om sin plan att låta Uria dö.

David ville att Uria skulle strida i fronten, och när striden var som hårdast skulle Joab dra tillbaka männen så att Uria skulle dö.

Puh, David kunde pusta ut. Hans plan fungerade och nu kunde han gifta sig med Bat-Seba och problemet var löst.

Aftonbladet behövde inte skriva miltals med rader om hur kungen gjorde Bat-Seba gravid. Inte heller behövde han ha ett TV team som förföljde honom.

Det fanns bara ett problem kvar. Man kan inte fly undan Gud !!!

Vi läser i vers 27, den sista versen  Men det som David hade gjort misshagade Herren ”

David hade syndat och försökte fly undan Gud, Synd misshagar alltid Gud eftersom Gud är en helig Gud.

Gud står inte ut med att se på synden, och Gud avskyr varje syndig handling. Davids synd skulle kosta honom dyrt vilket vi också kommer se framöver.

Gud dömer alltid synden och Han sopar den inte under mattan. Gud måste döma synden eftersom han är rättvis. Om en person i samhället idag skulle begå ett brott, så ropar alla samhället och alla efter rättvisa.

Gud är rättvis och om han inte skulle känna misshag till Davids handlande och döma honom skulle inte Gud vara varken rättvis eller god.

Davids synd och agerande betyder inte att han inte var ett Guds barn eller att han tappade sin frälsning. Nej, vi vet att så var inte fallet. Men han syndade och försökte dölja sin synd.

David lyckades dock inte dölja sin synd inte Herren, eftersom Herren ser allt.

Herren ser våra handlingar och tankar och allt vi gör.

David synd kom inte med i Aftonbladet men den kom däremot med i bibeln, så att miljoner av människor världen över idag kan läsa om vad han gjorde.

Hans försök att dölja sin synd gick inte alls så bra, och han kom absolut inte ur det hela ostraffad.

Herren kommer bestraffa honom för det han gjorde men det sker i nästa kapitel och längre fram i tiden.

Jag tror vi kan alla känna igen oss i denna berättelse. Jag vet att vi alla kan göra det eftersom bibeln vittnar om att ”Alla har syndat”. Det finns ingen av oss här inne som aldrig har syndat.

Hur agerar du när du har syndat? Jo, du försöker nog gömma dig och dölja synden.

Hur många gånger har du inte försökt dölja synden i stället för att bekänna den?

Du sade något olämpligt och istället för att erkänna att du sade något olämpligt så försöker du dölja det genom att förklara bort det eller ”korrigera” det.

Hur ofta har det hänt att någon kommer och pekar på din synd och du försöker försvara den genom att citera ”Döm inte så skall du inte bli dömd”.

Har det hänt att du har gjort något, som du inte vill att din fru eller man skall se och du gör allt för att dölja det?

Du kanske har hemliga synder i ditt liv som ditt samvete vittnar emot, men du vill fortsätta dölja det och du kanske till och med gör som David, du går djupare och djupare in i synden.

Innan jag var född på nytt, syndade jag ofta och mycket och varje gång agerade jag precis som David.

Jag försökte dölja synden och blev jag påkommen så ljög jag för att skydda mig själv.

Även efter att jag blivit född på nytt så händer det att man frestas till att dölja det man har gjort fel.

Har du tänkt på det att människan bekänner sällan sina synder, utan man ljuger ofta om vad man har gjort eller förnekar det helt.

Jag har aldrig sett någon som har syndat som springer direkt till Clas Ohlsson och köper en megafon och ställer sig på gatan och säger följande.

”Kära befolkning, ni vet den där Bat-Seba. Jag såg henne här om dagen. Hon var så vacker att jag kunde inte hålla mig. Jag tog henne till mig och gjorde henne gravid. Hon var dock gift så jag behövde döda hennes man så att alla skulle tro att det var mitt barn”.

Nej, jag har aldrig sett någon agera så utan det är alltid utifrån Davids agerande. Man försöker dölja sin synd.

Kanske min vän är detta du som lyssnar idag. Kanske känner du igen dig. Du kanske vet med dig att du har syndat och försöker att dölja det.

Du vill inte bli påkommen utan ljuger för att skydda dig själv.

Låt mig ge dig några råd utifrån skriften.

1.Bekänn din synd

När du syndar kommer du att frestas till att försöka dölja din synd, eftersom att du vet att det gör ont att bekänna synden. Det känns inom dig att det är tufft att bekänna inför andra människor.

Synd misshagar alltid Herren och det hjälpte inte att David försökte dölja sin synd. Han fick ändå ta bestraffningen för sin synd.

Det går inte att fly undan Gud. Du kanske lyckas fly undan och dölja för människan. Men Herren ser allt och dömer allt rättvist.

Därför försök inte ens att dölja din synd utan bekänn den istället.

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. (1 John 1:9)

Våran fallna natur vill inte bekänna våra synder. Den ville dölja sina synder, men om vi bekänner våran synd inför Gud så förlåter han oss och renar oss i från synden.

David själv såg sin syndabekännelse som den största friheten

Han beskriver i Psalm 32 känslan av att veta att han hade syndat :

 Så länge jag teg
 förtvinade mina ben
 och jag stönade dagen lång.
 Dag och natt var din hand
 tung över mig,
 min kraft rann bort
 som i sommarens torka.

Han beskriver sin icke bekända synd som något tungt och något som plågade honom. Som ben som förtvinar. Det är en känsla av att hans ben inte fungerar. Det är tungt för honom att gå. Han hamnar i en depression.

Han beskriver det som att Herrens hand var tung över honom dag och natt och som att all kraft i kroppen rann bort i från honom.

Jag vet inte hur det är med dig, men så har jag upplevt det när jag har syndat. Det är så det känns när man har begått en synd, och man vet om det och man har inte bekänt den inför Herren.

Det kan skapa sena nätter av tyngd och sömnbrist på grund av synden.

Men vad händer? Jo, David bekände sin synd och sluta dölja sina synd.

Då erkände jag min synd för dig 
och dolde inte min skuld.
 Jag sade: ”Jag vill bekänna 
mina brott för Herren ” – 
då förlät du mig min syndaskuld ” (Ps 32:5)

Det var först när David bekände som hans börda försvann, Det var först när David slutade dölja sin synd som han blev fri från Guds hand av överbevisning.

Vi kan få syndernas förlåtelse på grund av vad Jesus har gjort för oss. Jesus Kristus dog på korset för syndare. På korset tog han på sig vår synd och blev ett med synden. När han hängde på korset ropade han ”Fader förlåt dem ty de vet inte vad de gör.”

Jesu död på korset var en försoning för våran synd. En försoning mellan Gud och människan. Människans synd separerar oss från Gud men Jesu död försonar oss igen.

Jesus inte bara dog utan han uppstod från det döda eftersom Gud accepterade synd offret. Det blev fullbordat all juridik blev fastställd.

På grund av Jesus Kristus och hans död kan vi nu frimodigt träda fram inför nådens tron. Vi kan med frimodighet bekänna våra synder och bli renade från dem.

Min vän, har du syndat och plågas av synden? Försök inte dölja den. Utan istället bekänn den inför Herren så skall du få syndernas förlåtelse.

Du kan bli fri från syndens börda, om du bekänner din synd och sätter din tilltro till att Jesus har renat dig och förlåtit din synd.

Försök inte dölja den, det leder till bundenhet, utan bekänn den för det leder till frihet.

  1. Fly undan synden

David var inte på sin vakt emot synden, han flydde inte undan den utan gav efter för den.

Han kunde ha flytt. Han behövde inte hämta till sig henne när han såg henne utan han kunde bara låtit det vara.

I stället för att kämpa emot synden så gick han djupare in i synden. Han bestämde sig för att döda Uria för att försöka dölja sin synd. Han tog ytterligare ett steg in i synden.

Vi måste se upp för synden som snärjer oss så hårt, och fly undan varje frestelse som kommer emot oss. Vi behöver som soldater, vara på vår vakt och stå mot frestelserna genom bön.

Det var Davids synd och agerande som fick Herren att känna misshag och agera mot David. Det är en varning till oss alla emot synden.

Än har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. ” – Hebr 12:4

Vi behöver aktivt bekämpa synden och frestelserna som kommer emot oss. När Potifars hustru kom till Josef och ville få honom att ligga med henne, så flydde Josef undan situationen.

Han hade förstått att han måste fly annars kommer han att falla. Denna attityd är vad bibeln uppmanar oss att ha. ”Gör motstånd till blods”.

Vi behöver fly undan synden, precis som om det gällde våra liv. I ordspråksboken kapitel 7 står det om en kvinna som förledde en man.

Det står om denna mannen i Ords 7:23

”Han liknar fågeln som skyndar till snaran utan att förstå att det gäller livet. ”

Han förstod inte att det gällde livet. Vi behöver förstå att synden är som en snara som tar död på oss. ”Syndens lön är döden”.

Därför fly undan synden, be till Herren ”inledd mig icke i frestelse”. Davids synder kostade honom väldigt mycket.

Barnet som Bat-Seba födde åt honom dog på grund av Davids synder. Davids andra söner skulle snart börja vända sig emot honom.

Absalom skulle försöka störta honom, ligga offentligt med Davids fru inför ögonen på alla och tinga David på flykt.

Det land som David hade skulle delas i två delar och den mindre delen skulle tillhöra Davids hus. Det var dock enbart på grund av Guds löfte till Davids avkomma.

Därför min fly undan synden, om du ändå hamnar i synd så försök inte dölja den utan bekänn den inför Herren.

Det bästa råd jag kan ge när det gäller att kämpa mot synden som har hjälp mig mycket är att ha blicken fäst på Kristus.

Har du blicken ständigt fäst på din synd och på lagen så kommer du aldrig ur din synd. Ex. Din granne har köpt en ny bil.

Denna bil är mycket finare än din egna och du tänker ”Du skall inte ha begär efter din nästas ägodelar”. Det fungerar bra och du lustar inte så länge du inte ser bilen.

Men så fort du kollar på bilen så kommer lustan i ditt hjärta och tänker ”Tänk om jag hade en sådan bil” Då kommer budorden tillbaka och du känner dig återigen syndig och fördömd.

Istället ha blicken fäst på Kristus då kommer du inte att lusta efter den där bilen utan du kommer att glädjas med din granne åt hans fina bil.

Det är så vi bekämpar synden i våra liv. Vi vänder blicken bort från lagen och från synden och vänder våra blickar emot Kristus.

Vi behöver sluta se oss själva som besegrade under synden och börja se oss själv så som Paulus sade att vi skall se oss själva ” Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus – Rom 6:11

Mina bröder i stället för att leva ett liv där du ständigt faller i synd som du sedan försöker täcka över och dölja. Så lev ett liv med blicken fäst mot Kristus.

 Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och tappar modet ” – Hebr 12:2-3

Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. 3 Ni har ju dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud.  ” – Kol : 3:2-3