Lev ett liv i Gudsfruktan

vandra då i gudsfruktan under er tid här som främlingar. ” – 1 Petr 1:17

I dag när jag satt och läste min bibel på morgonen kunde jag inte fortsätta läsa. Jag hamnade på mina knän full av Gudsfruktan i min själ. Orsaken var att jag läste 1 Samuelsboken kapitel 28.

Saul hade inte hållit Gud befallning om att döda Amalek och hans folk (1 Sam 28:18) och nu hade Herren slutat att tala med Saul genom profeterna och genom drömmar.

I stället gick Saul till en andebesvärjare för att få svar. Där väcks profeten Samuel till liv och förkunnar att Herren har förkastat honom och skall ge riket till David. Saul faller då ner på sina knän och äter ingenting och är helt förkrossad eftersom Gud hade kommit med en sådan dom över honom och Gud ändrar inte sitt beslut över detta heller. Oavsett hur mycket Saul försökte inför Herren så hjälpte det inte eftersom han redan var förkastad och Gud hade bestämt sig. Detta fick en känsla av Gudsfruktan över vem Herren är och över han han agerar med Saul, att komma in i min själ, som gjorde att jag kunde inte fortsätta läsa.

Detta är ofta något vi saknar mycket av i vår tid. Det är något det talas lite om och de är något folk inte upplever eftersom Guds helighet inte förkunnas. Vi lever i en tid då det bara pratas om Guds kärlek hela tiden, men lite om att leva ett liv i helighet och gudsfruktan. I just 1 Petrusbrevet har Petrus just kallat till ett liv i helighet (1:16) eftersom Gud dömer oss rättvist(1:17), för att sedan säga just detta att vi skall vandra i gudsfruktan (resten av vers 17). Bara för att vi har blivit frälsta och fått syndernas förlåtelse skall vi alltså inte ignorera detta liv i helighet, och gudsfruktan, utan just för att vi har blivit frälsta och fått syndernas förlåtelse skall vi leva i helighet och gudsfruktan.

Men vad är då gudsfruktan?. Det är två saker. Det första är att se vem Gud är till sin karaktär, en helig och rättvis domare och man kan inte göra vad man vill med Gud och man kan inte agera hur som helst inför honom och människor utan att det får med sig konsekvenser. För det andra är det att hata det han hatar, synden, ondskan, högmod, högfärd, en falsk mun etc. (Ords 8:13). Att vandra i Gudsfruktan är alltså att se vem Herren är och att vandra i ett liv i helighet. Det innebär inte enbart att se vem Herren är men att också vandra i enlighet med Guds vilja och hålla sig borta från det som är ont. Vi som är Guds barn är enbart främlingar här på jorden, för vi tillhör Guds rike och har det eviga livet därför är vi bara främlingar och hör inte hemma här. Därför skall vi också vandra i gudsfruktan med Gud framför våra ögon, och hans domar och vägar framför våra ögon.

Guds hand bevarar oss i svårigheter

Saul sökte varje dag efter honom, men Gud gav honom inte i hans hand.” 1 Sam 23:14

Saul ville döda David eftersom han var avundsjuk på David. David var nämligen kallad till att bli ny kung och dessutom älskade folket honom. Detta gjorde att Saul ville döda David och gjorde allt i sin makt för att göra så.

Gud var dock hela tiden med David, även om det kändes jobbigt och svårt för honom så hade Gud inte övergivit honom. Hela tiden hade David blicken fäst på Herren och förtröstade på honom. Saul hade dock en stor armé och var den styrande i landet. Trotts detta kom han inte åt David som bara hade en liten armé. Vad var orsaken till detta? Jo, vi läser ” men Gud gav honom inte i hans hand”. Gud tillät alltså inte Saul att fånga och döda David, eftersom Herren hade andra planer för David och det var att David skulle bli Kung i landet.

Likadant är det med oss i livet vi kan gå igenom tider av förföljelser och tider av svårigheter i form av sjukdom och andra lidanden. Men i allt detta har Herren inte övergivit oss. Om vi är rättfärdiga förklarade rättfärdiga genom tron så kommer aldrig Gud att låta någon prövning möta oss som är oss övermäktiga. Han kommer inte låta oss dö innan tiden är inne för att vi skall dö. Du kommer att leva så länge som Gud har bestämt att du skall leva. Du är trygg i Guds hand även om det inte alltid känns så. I bland känner vi oss utlämnade åt ödet men så är det inte.

David befann sig i öknen bland bergen och klipporna (1 Sam 23:14). Det är en plats av torka och en plats som inte är så roligt att vara i. Men just där befann sig David och just där lät Herren inte Saul komma åt David. Vi känner ofta torka i våra liv som om vi vore i en öken, men Herren har inte övergivit sina barn utan beskyddar oss i från det onda. Gud utlämnar oss heller inte åt djävulen. Djävulen är efter oss varje dag och vill få oss på fall. Men om vi kommer till honom och ber ”inledd oss icke i frestelse, utan fräls oss i från ondo” så kommer inte heller Herren låta djävulens hand komma åt oss. Jesu verk på korset är något kraftfullt och starkt och det befriar och bevarar oss i från synden. I Mos 20:6 läser vi om hur det var Herren som hindrade Abimelek i från att synda. Likadant är det med oss. Precis som David beskyddades från Saul och Abimelek i från synden så bevarar Herren sina egna barn i från den ondo och låter oss inte falla i den ondes hand om han inte vill det. Om du är ett Guds barn så kan du vara säker på att Gud kommer att beskydda dig och inget kommer att ske dig som inte han tillåter. Därför när du går igenom svårigheter som David gjorde så var vid gott mod. Vår Gud har inte övergivit oss.