Överge inte sammankomsterna

” Låt oss inte överge våra sammankomster*, som somliga brukar göra, ” – Hebr 10:25

I dagens elektroniska tid finns en trend som inte är bibliskt alls och det är en form an internet kyrka och internet gemenskap.

En sådan gemenskap är inte alls biblisk för bibeln talar ibland om de troendes gemenskap. Gemenskap i bibeln handlar om andlig gemenskap där man tillber Gud tillsammans.

Ordet för sammankomst i grekiskan syftar just på det. Det är ingen sann biblisk sammankomst om det inte handlar om att tillbe Gud. Att gå och fika eller grilla tillsammans är ingen biblisk sammankomst. Att chatta över internet eller vara med i någon internet grupp är ingen biblisk sammankomst. Jag fruktar att många överger de sanna sammankomsterna idag.

Inte bara det där ute på internet finns många som framstår som hjältar på internet. De har stora följarskaror och uttrycker fritt sina åsikter. Men när det gäller sammankomst. Eller att vara aktiv i en lokal församling genom att tjäna där eller att komma på ett bönemöte eller att gå ut på stan och evangelisera som är engagemanget lika med noll.

Låt oss därför inte överge de sanna bibliska sammankomsterna där man tillber Herren tillsammans och arbetar för Guds rike tillsammans som en lokal församling.

Överge inte sammankomsterna

”Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig” – Hebr 10:25

Författaren till denna vers uppmanade de troende att inte överge de heligas sammankomster. Det hade blivit en vana hos en del att dra sig undan eller göra andra saker i livet än att gå på sammankomsterna man hade i församlingen. Vi behöver varandra och syftet är att man skall kunna uppmuntra varandra. Därför är det otroligt viktigt att ha regelbundna sammankomster att kunna gå i stället om sitter man hemma och isolerar sig själv kommer man aldrig kunna bli uppmuntrad, inte kunna få någon hjälp när man är sjuk eller ekonomisk hjälp när det krisar. Hela syftet med sammankomsterna är att kunna växa i kärleken till varandra och kunna utöva kärlek till varandra i goda gärningar i form av uppmuntran och andra goda gärningar. Har man ingen sammankomst kan man inte heller utöva kärlek mot sina syskon. Därför betonar vår författare framför oss vikten av att inte överge sammankomsterna. Jag ser en allmän trend i dagens samhälle och den trenden heter ”internet gemenskap”. Man har en pastor via nätet man lyssnar på vilket inte är fel i sig, men då missar man hela sammankomsterna inklusive herrens måltid som är befalld i bibeln.. Därför låt oss inte överge sammankomsterna som en del brukar göra. Har du ingen sammankomst att gå till så sitt inte passivt och luta dig tillbaka med det som en ursäkt utan ordna en själv och bjud in lite folk, eller leta upp en. Det finns alltid de ”7000” som inte har böjt sina knän för Baal.