Herrens Dag en glädjens dag (2 Mos 20:8-11)

Predikan av Josef Löwdin

13/1 – 2019

Länk till ljudfil

Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 9 Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. 10 Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. 11 För på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.”

Det fjärde budordet är i vår tid ganska omdebatterat. Det har inte alltid varit så, ser du tillbaka i tiden så trodde i stort sett alla evangeliskt kristna på att det fjärde budordet är för oss idag.

Läser du gamla böcker av evangeliska kristna och gamla predikningar så finner du att det ganska ofta talas om sabbatsbrott.

Jag läste till och med hur en del blev omvända till kristna på grund av att de blev överbevisade, om att de hade brutit mot det sabbatsbudet och behövde en frälsare.

I mina studier under åren där jag har läst mycket äldre litteratur i från olika samfund har det slagit mig att man har lagt stor vikt på detta det fjärde budordet.

Det finns till exempel flera psalmer i vår äldre psalmböcker som baseras på detta det fjärde budordet bland annat den mest kända ”Sabbat hur skön du är” skriven av Joel Blomqvist år 1877.

Här med mig har jag Psalmisten, den sjunde upplagan, i från 1919. Denna psalmbok som baptisterna använde, innehåller fyra sånger om sabbaten psalm nummer 580 ”Sabbatsdag du dyra gåfva” samt psalm nummer 577 ”Sabbatsmorgon nu väcker mig”. Samt psalm 578,579

Det fanns även en tid när budet var så pass nedlagt i samhället, så att till och med icke kristna ville inte gå och handla på en Söndag, och om en kristen gjorde det sågs man till och med av världen som en avfällig.

Det fanns en djup respekt för Guds lag och även för sabbatsbudet. I vår tid har saker förändrats och det väldigt fort.

I dag inte bara är kristna i allmänhet ignoranta av detta bud utan idag förnekas det att det ens är giltigt för de kristna.

Det som en gång i tiden fanns i många församlingars trosbekännelser (där det ofta står att de tio budorden är giltiga för oss idag), i psalmböcker och i predikningar, har nu börjat suddas ut.

Hade många av oss med denna attityden levt under väckelserna och förr i tiden hade vi inte ens blivit antagna som medlemmar i församlingarna.

Förr i tiden hade man en hög syn på sabbaten , en del tog det för långt också och motståndare till sabbaten tar alltid upp skräckexemplen. Bara för att det finns skräckexempel betyder inte att budordet inte gäller.

Vi kan inte heller mena att detta är en liten fråga utan en viktig fråga då Herren dödade folk i bibeln då de bröt emot Sabbaten.

” Medan Israels barn var i öknen, ertappades en man med att samla ved på sabbatsdagen. 33 De som ertappade honom med att samla ved förde honom till Mose och Aron och hela församlingen. 34 Då det inte var klart utsagt vad som borde göras med honom, satte de honom i förvar.

35 Och Herren sade till Mose: ”Mannen ska straffas med döden. Hela församlingen ska stena honom utanför lägret.” 36 Då förde hela församlingen ut honom utanför lägret och stenade honom till döds, så som Herren hade befallt Mose.” (4 Mos 15: 32-36)

Det vanligaste synsättet är att bara nio av de tio budorden gäller oss som kristna eftersom detta det fjärde, inte nämns i nya testamentet och att det var en del av den cermoniella lagen.

Budet nämns dock flitigt i det nya testamentet och Jesus talade om detta bud vid flera tillfällen.

Det fjärde budordet baseras inte på den cermoniella lagen eftersom den cermoniella lagen kom långt senare. Den cermoniella lagen hade vissa dagar som hade en sabbat knutet till sig.. Absolut men det är inte samma sabbat det talar om.

Om Herren dödar folk för att de bryter emot detta bud betyder det att det är moraliskt mer än cermoniellt.

Utan vi ser här i denna text att denna lag baseras på skapelsen och inte på den cermoniella lagen först läser vi ” Tänk på sabbatsdagen”

Ordet för Sabbat det hebreiska ordet för vila. Varifrån kommer detta med att man skall tänka på Sabbatsdagen? Det finns ju inget bud som säger att det skall finnas en officiell Sabbatsdag annat än exemplet fyra kapitel tidigare i 2 Mos kapitel 16.

Vad Herren gör här är att han pekar tillbaka på skapelsen. Det kan alltså omöjligt vara en cermoniell lag utan Gud själv vilade på den sjunde dagen i från sitt arbete. Vilket vi finner i vers 11 :

För på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.”

Herren vår Gud vilade på den sjunde dagen. Troligen inte för att han var trött , utan för att etablera en dag för sig själv som vi som människor skall helga.

Själva syftet med dagen är att helga vilodagen. Vilket vi finner två gånger i texten. I vers 8 ” Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den” samt i vers 11. ”Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.”.

Gud har alltså skapat en dag och syftet med denna dag, är att det skall vara en dag då man tillber Herren och ger dagen till Herren. Det är vad ordet helga betyder. Helga betyder att separera något, att avskilja något.

För att vi skall kunna avskilja en dag till Herren så behöver man lägga undan allt annat och ge dagen till Herren.

Därför säger Herren till oss att vi skall lägga bort vissa saker för att kunna ge en dag till Herren.

Vers 10: ”Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, eller främlingen som bor hos dig inom dina portar.”

För att kunna ge en dag till Herren skall vi alltså inte arbeta en dag av sju, men det är inte bara därför utan också för vårt eget bästa eftersom kroppen behöver vila. Så det är både för fysisk vila men också för att bli uppbyggd andligen.

Vi lever i en tid av extrem lathet. Folk vill jobba så lite som möjligt men tjäna pengar så mycket som möjligt. En sådan attityd är dock emot bibeln och hur Gud har skapat oss. Vers 9 ” 9 Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor.”

Sex dagar skall vi arbeta och utföra våra sysslor. Du kan alltså arbeta i fem dagar eller mindre men använda de andra till dina sysslor.

Själva poängen dock är att vi skall vara hårt arbetande och en sex dagars arbetsvecka vore det mest bibliska.

Sysslor här syftar nog mera på vardagssysslor tror jag. Det kan vara att betala sina räkningar, laga sin bil, snickra på huset, gå och handla kläder. Spela tennis om du gillar det. Listan kan göras lång.

Det var inte bara du som skulle vara ledig och alla andra skulle jobba utan texten säger här. ”Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, eller främlingen som bor hos dig inom dina portar.”

Ingen skulle arbeta inte ens främlingen, alltså invandraren i landet. Dina barn och dina tjänare, alltså om dy har ett företag skall dina anställd vara lediga.

Slutligen skulle också en djur vara lediga för de som använder djuren i sitt arbete. Det gällde alla. Det fanns dock vissa undantag.

Präster fick arbeta med att ställa i ordning templet inför Gudstjänsten, och landets soldater i krig behövde inte vila under vilodagen utan kunde kriga på, eller vakta kungen som en del av dem gjorde..

Det fanns alltså undantag och vi kommer tillbaka till det lite senare i från Jesu undervisning.

Detta är anledningen till att man förr i tiden brukade stänga sina affärer på Söndagen och inte låta någon arbeta.

Inte heller ville man stödja verksamhet som höll öppet på en Söndag genom att ens handla på en Söndag eftersom det står att ens tjänare också skall vara ledig. Man ville inte stödja att folk bröt emot sabbaten.

Det fanns de som tog det för långt och inte tillät någon att göra något. Man skulle i stort sett bara titta in i en vägg hela dagen, och barnen fick inte leka. Budordet förbjuder inte barn att leka, det förbjuder barn att arbeta.

Herrens Dag är alltså en speciell dag, för att då vi kan lyssna på predikan, umgås med andra troende. Lovsjunga Herren, läsa bibeln lite extra. Undervisa våra barn i tron. Det är Herrens Dag inte Herrens timme.

En del har fått för sig att det är bara att gå i kyrkan någon timme, sedan spendera resten av dagen att kolla på fotboll och inte ägna en tanke åt Herren.

Sedan finns det de som menar att varje dag är Herren dag. Visst vi skall leva varje dag för Herren men inte varje måltid är Herrens måltid eller hur? Inte heller varje dag är Herrens Dag. Syftet var att ha en speciell dag då man vilar och ger den till Herren.

Israels barn hade denna sabbatsdag för att gå till templet, De spenderade varje Sabbat med att läsa gamla testamentet till folket. Jesus och även Paulus tog detta tillfälle att förkunna evangelium för dem och förklara att nu är allt ni läser uppfyllt.

Och han höll samtal i synagogan varje sabbat och övertygade både judar och greker.”

(Apg 18:4)

Varje Sabbat”. Paulus ägnade alltså Sabbaten till att försöka övertyga dem att de behöver Jesus Kristus. Han ägnade den inte bara till att tillbe Herren utan också till evangelisation.

Det finns en välsignelse i att hålla Sabbaten. En glädje som inte finns om vi struntar i att hålla sabbaten.

Om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga dag, om du kallar sabbaten en fröjd, helgad åt Herren och ärad, om du ärar den genom att inte gå egna vägar och inte sköta dina sysslor eller tala tomma ord, 14 då ska du få fröjda dig i Herren, och jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. – (Jes 58:13-14)

Här finner vi att det finns en välsignelse i att hålla sabbaten helig, genom att inte göra sina sysslor eller ens tala tomma ord på sabbaten.

Denna välsignelse består i att vi skall få fröjda oss i Herren. Tänk de som slänger bort denna dag på att göra allt annat. De kommer missa denna fröjd det ger att få bli uppbyggd. Kunna studera ordet lite extra, samt att tillsammans med andra kunna tillbe Herren.

Vi skall titta på vad Jesus sade i ämnet.

23. Och det hände att han på sabbaten gick genom sädesfälten, och hans lärjungar började rycka av axen medan de gick. 24. Då sa fariseerna till honom: Se, varför gör de sådant som inte är tillåtet på sabbaten? . 25. Då sa han till dem: Har ni aldrig läst vad David gjorde, då han och de som var med honom kom i nöd och blev hungriga? 26. Hur han gick in i Guds hus under översteprästen Abjatars tid, och åt skådebröden, som det inte är tillåtet att äta utom för prästerna och gav även åt dem som var med honom? 27. Och han sa till dem: Sabbaten blev till för människans skull, och inte människan för sabbatens skull. 28. Därför är Människosonen Herre också över sabbaten.” (Mark 2:23-28)

Fariséerna hade fel förståelse av sabbaten och de hade egna bud och regler om vad som var tillåtet och inte på sabbaten. Jesus förklarar för dem ” Sabbaten blev till för människans skull, och inte människan för sabbatens skull”.

Människan skapades inte för att följa en sabbat, bara för att det är en sabbat utan det är tvärtom, att sabbaten gavs eftersom människan behöver en sabbat en dag i veckan.

Sabbaten är alltså något gott för oss, trotts att folk går emot detta i vår tid. Det är något gott att stänga av nyheter och tv program en dag i veckan, för att istället fokusera på Herren för det ger oss sann vila.

Det andra Jesus här säger är ”Därför är Människosonen Herre också över sabbaten.”. Vad Jesus menar här är att han är sabbatens Herre, alltså den som har instiftat den och skapat sabbaten redan i skapelsen.

Han säger här att han är Gud och att han vet precis hur man skall tolka sabbatsbudet rätt vilket inte fariséerna gjorde. De hade helt fel förståelse deras förståelse var att man fick inte göra det som är gott på en sabbat.

Inte ens rycka sädesax av ett fält om man var hungrig eftersom det ansågs vara ett arbete. De verkade anse att man skulle gå hungrig på sabbaten om det innebar att man inte hade plockats axen dagen innan sabbaten. Detta var en helt galen tolkning. Människan får givetvis äta på sabbaten.

För Människosonen är Herre också över sabbaten. 9. Sedan han hade gått därifrån gick han in i deras synagoga. 10. Och se, där var en man som hade en förtvinad hand. För att kunna anklaga honom frågade de honom och sa: Är det tillåtet att bota på sabbaten? 11. Men han sa till dem: Vilken är den människa bland er, som har ett får och om det faller i en grop på sabbaten, inte griper tag i det och drar upp det? 12. Hur mycket mer är inte en människa värd än ett får! Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. ” (Matt 12:8-12)

I Matteus 12 finner vi samma historia och hur den fortsätter. Jesus upphäver inte sabbaten utan säger att han är dess Herre och har dess korrekta tolkning och nu botar han en sjuk på sabbaten.

Genom att bota denna sjuka ville fariséerna göra sig av med honom eftersom de ansåg att han bröt mot Sabbaten. Jesus bröt inte mot Sabbaten utan gjorde gott på sabbaten.

Jesus undervisar här alltså tre saker i från dessa två versar.

  1. Jesus är sabbatens Herre. Den är inte upphävd. Det vore ytterst märkligt om Jesus om Jesus säger ”Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. ” För att sedan skulle den upphävas bara en kort stund därefter.
  2. Det är tillåtet att göra gott på Sabbaten.
  3. Ibland måste man bara göra saker på Sabbaten.

Vem av er hade inte hjälpt ett får, som faller i en grop på sabbaten? Och på ett annat ställe i Luk 13:15 säger Jesus att vem av er skulle inte hjälpa sin oxe att dricka under sabbaten?

Det finns alltså saker som är absolut nödvändiga att göra under en sabbat, och då kan man göra de. Till exempel en präst behövde ställa i ordning templet.

En soldat behövde vakta kungen och kriga ibland. Djuren behövde dricka vatten. Om ett får hamnade i knipa kunde man hjälpa dem upp ur gropen. Djuren som inte fick arbeta behövde ändå hjälp att dricka under Sabbaten.

På den tiden hade många i det romerska riket slavar och de tvingades arbete på sabbaten. De hade helt enkelt inget val och de kunde inte byta sitt jobb.

I vår tid är det likadant. Även om vi skall undvika att arbeta på sabbaten så finns det de som inte har utbildning för att kunna få ett jobb där man undviker att jobba på sabbaten.

Det finns mammor som är ensamstående och helt enkelt tvingas jobba en sabbat för att överleva. Sedan har vi samhällsfunktioner så som polis, brandmän och sjukvård och även transport som helt enkelt måste finnas även på sabbaten.

Vi som kristna skall försöka undvika att ta arbeten där vi behöver jobba på sabbaten men om vi inte har något val så har vi inte. Det är en form av modernt slaveri när en troende emot sin vilja tvingas arbeta på sabbaten.

Annars skall vi hålla sabbaten helig och inte heller stödja sabbatsbrott genom att gå och handla skor eller en glass eller möbler m på IKEA. (2 Krön 19:2)

Inget sådant är nödvändigt på sabbaten och det är inte nödvändigt att sådana affärer är öppna på sabbaten. Vi kan göra sådant de sex andra dagarna i veckan. Herren har gett oss sex dagar till sådant.

Låt mig avsluta med att först bemöta argument som säger att sabbaten inte är för idag och sedan tala om vilken dag är sabbaten på och hur den gäller oss.

  1. Några svar på argument emot sabbaten

Den absolut vanligaste versen är Kol 2:16-17

Låt därför ingen döma er i fråga om mat eller dryck, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat, 17. som är en skugga av det som skulle komma, Kristi kropp. ”

Det finns två förklaringar på denna här versen. Den första är att Paulus här talar om den cermoniella sabbaten som finns i 3 Mos kapitel 23. I det stycket talar det om olika högtider som var specifika för landet Israel och var en del av det cermoniella.

Där hade du Påsken, förstlingsfrukten, pingsten, nyår, försoningsdagen samt lövhyddohögtiden. Alla dessa dagar hade en sabbat med sig, så att man kunde vila och fira dessa högtider. Det var alltså en extra Sabbat utöver den vanliga. Vissa av dessa hade även flera sabbatsdagar.

Vad Paulus alltså pratar om i kolosserbrevet kapitel 2 är judiska cermoniella dagar. Lägg märkte till att han säger ” i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat”.

Detta är även samma som Paulus menar i Galterbrevet 4:10. Vi som kristna behöver alltså inte fira dessa högtider med dess sabbater. De var en del av den cermoniella lagen.

I den tidiga kyrkan hade man mycket problem med judiska lärare som försökte få de hedniska troende att följa just dessa judiska högtider och dagar, vilket Paulus går emot och säger ”Låt ingen döma er för att ni inte följer dessa dagar”. Han pratar alltså inte alls om det fjärde budordet.

Ett annat sätt man också kan se på detta är att det kan handla om det fjärde budordet men att judarna som höll sabbaten från fredag klockan 18 tills lördag klockan 18, dömde de hedniskt kristna eftersom de höll sabbaten på Söndagar istället och det kunde skapa konflikter om dömanden om att det var på fel dag.

Personligen tror jag det andra alternativet är lite bättre tolkning, men jag tror det första är korrekt också, då i den tidiga kyrkan efter bibelns tid, brukade de tidiga kristna ledarna fördöma lördagssabbaten och den judiska modellen, och istället förespråka sammankomster och en hel 24 timmars vilodag på Söndagen.

Ett annat bibelställe som också brukas ta upp för att gå emot det fjärde budordets giltighet för vår tid är i från Rom kapitel 14.

Den ene gör skillnad mellan dag och dag. Den andre anser att alla dagar är lika. Låt var och en vara fullt övertygad i sitt eget sinne. . 6. Den som uppmärksammar dagen gör det för Herren, och den som inte uppmärksammar dagen gör det för Herren. Den som äter, han äter för Herren, för han tackar Gud. Och den som inte äter, han gör det för Herren, och tackar Gud. ” (Rom 14:5-6)

När Paulus här talar om dagar så menar han inte Herrens Dag. I sammanhanget så talar han om mat och dryck. Han pratar alltså om judiska matregler och dryckesregler och judiska dagar.

Det är alltså samma som i övriga ställen. De judiskt kristna höll fast vid allt i lagen. Även matreglerna och alla högtiderna. Vi vet detta i från Apostlagärningarna där det står väldigt tydligt att de gjorde så, och Paulus också för att inte stöta sig med dem höll de judiska lagarna eftersom han var jude.

Hedningarna behövde inte hålla dessa dagar och problemen i den tidiga kyrkan var att de dömde varandra, och var varandra till en stötesten på grund av dessa saker vilket Paulus uppmanar dem att inte vara.

Vi kan alltså inte tolka bort det fjärde budordet utifrån dessa versar utan i stället måste vi kolla på bibelns helhet.

Bibeln lär oss att moral lagen gäller och att den lades ner i människan vid skapelsen. Bibeln upphäver inte de tio budorden någonstans utan Jesus förklarade flera av dem i sin undervisning.

Jag var i Anden på Herrens dag ” – (Upp 1:10)

Aposteln Johannes som fick denna syn som han skrev ner i uppenbarelseboken, fick denna synen på Herrens Dag!.

Vilken dag är detta om inte en speciell dag? Hade det varit en vanlig tisdag eller onsdag hade han inte sagt så här. Hade alla dagar varit likadana så hade han inte kallat denna dag för Herrens Dag.

Därför återstår en sabbatsvila för Guds folk. ” – (Hebr 4:9).

Hebreerbrevet är här ganska tydligt med att det finns en sabbatsvila kvar. Vi som kommer till tro kommer in i Guds sabbatsvila med Kristus, men denna vilan återstår. Den är alltså inte upphävd.

  1. Vilken dag är sabbatsdagen?

Det som varit mest om debaterat bland kristna i vår tid är vilken dag skall man ha en sabbat på.

Adventisterna förespråkar lördagen medans de andra, baptister, pingst, metodister, lutheraner etc har sagt att det är Söndagen.

Judarna själva hade fredag kväll till lördag kväll men de tidiga kristna höll Söndagen. Vilket är det? Budordet i sig säger inte vilken dag det är.

Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. 10 Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat.”.

Budordet säger alltså inte vilken dag det måste vara, utan det står Sex dagar skall du arbeta men den sjunde är Herren din Guds sabbat. Alltså om tisdagen skulle vara första dagen blir måndagen den sjunde.

Det är sant i från början var det lördagen och även i många av de äldre språken heter lördagen ”sabbat” t.e.x i Filipinskan som kommer i från spanskan, vilket är ett gammalt språk, betyder ordet för Lördag ”Sabado” Sabbat.

Samma är det i franskan, grekiskan, polskan, portugisiskan, ryskan. Samt en rad urgamla språk så som koptiskan, arabiskan, babylonska, gammaldag syrianska, samt hebeiskan.

I alla dessa språk betyder ordet för lördagen ”Sabbat”. Sabbaten var alltså nerlagt i många andra nationer och länder än just Israel.

När Jesus kom så bytte helt enkelt de kristna dag till den första dagen i veckan i stället, vilket var Söndagen. Detta eftersom att det var den dagen Jesus uppstod och istället för att kalla den Sabbat kallade man den, Herrens Dag.

Den baserades dock på det fjärde budordet och man tog en dag av sju till sammankomster, brödsbrytelsen. Insamling av hjälp till de heliga, och till Herren.

Och på första dagen i veckan, då lärjungarna hade kommit tillsammans för att bryta bröd, predikade Paulus för dem och fortsatte tala ända till midnatt, eftersom han skulle resa nästa dag. ” (Apg 20:7)

Här finner vi att de hade en dag de samlades och det var hela dagen men gick in på natten just denna dag då Paulus skulle resa vidare nästa dag. De samlades alltså extra länge.

När det gäller insamlingen till de heliga, ska ni också följa de anvisningar som jag har gett församlingarna i Galatien. 2. På första veckodagen lägger var och en undan hemma hos sig det han har lyckats samla ihop, så att insamlingen inte sker först när jag kommer.” (1 Kor 16:1-2)

Här finner vi återigen att det var den första dagen man träffades. Det var den första dagen man skulle ta med sig det man hade sparat ihop under veckan som blev över för att använda till de fattiga som behövde hjälpa.

En del menar nu att det var Konstantin en romersk kejsare som ändrade det till Söndagen eftersom det var en romersk solguds dag och därför skall det inte vara på Söndagen.

Detta tror inte jag är sant. Han ändrade till Söndagen eftersom de kristna i flera hundra år hade firat Herres Dag på Söndagen och därför gjorde han Söndagen till den sjunde dagen i kalendern istället för lördagen vilket det var tidigare.

De kristnas praktiserande genom de första århundraden var alltså grunden för att Söndagen slutligen blev den nya vilodagen och den sjunde dagen.

En del menar även att skuggorna i GT samt en del profetior talar om den åttonde dagen. Alltså söndagen, och att den skulle bli den nya dagen.

Vi finner till exempel i 4 Mos 29:35  På åttonde dagen ska ni hålla en högtidssamling. Då ska inget arbete utföras. 36 Som brännoffer, som eldsoffer, ska ni då offra till en ljuvlig doft för Herren en tjur, en bagge, sju felfria årsgamla lamm, 37 med det matoffer och dryckesoffer som ska offras tillsammans med dem, med tjuren, baggen och lammen efter deras antal på föreskrivet sätt. 38 Dessutom ska ni offra en syndofferbock, utöver det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer och dryckesoffer.

De gamla testamentets högtider är bara en förebild på församlingen och det nya som skulle komma, här finner vi dock att den åttonde dagen skulle vara en högtidssamling och en vilodag då inget arbete skulle utföras. På den dagens skulle offer offras.

Detta är en förebild på församlingen som skulle komma. På den dagen skall församlingen komma samman och minnas Jesus offer för våra synder medans i GT såg man framåt i skuggbilder i form av offer.

Det var också på den åttonde dagen som man skulle omskära små pojkar. Vi vet att omskärelsen enligt nya testamentet är en förebild på dopet in i Anden och frälsningen. Det var alltså på den dagen Jesus uppstod från det döda.

Det finns även en profetia någonstans i profetböckerna som jag har glömt bort var någonstans men en del bibelkommentatorer menar att det är en profetia på den nya dagen, den åttonde dagen som skulle bli Herrens Dag.

  1. Vad kan man då göra på Herrens Dag och inte göra?

Jag är inte här för att ge er en lång lista på saker man får göra och inte göra.. Budet säger vad det säger och man får följa ens egna övertygelser här..

T.e.x kan man cykla på Herrens Dag? För en del som älskar att cykla varje dag och brukar ha det lite som en hobby i livet, kan det vara bra att inte cykla den dagen, medans för en annan kan det vara ett bra sätt att komma bort i från arbete och sysslor och kunna reflektera över Herrens godhet.

Förr i tiden brukade sport vara bannlyst på Söndagarna och man T.e.x spelade fotboll på Söndagen kunde man bli utesluten ur en församling. Varför var det så. ?

Jag tror av två orsaker. För det första att ens tankar inte kan fokusera på Herren då fotboll är en lagsport. För det andra eftersom fotbolls matcher ofta ligger på Söndagarna och fick en att vara borta i från gudstjänsterna.

När jag var yngre spelade jag pingis, men det var mycket tävlingar på Söndagarna så jag slutade med det.

Även TV tittande brukade kristna inte göra förr i tiden på Herrens Dag. Men ser man på en predikan, eller ett kristet program, som sänds på TV den dagen är det ju inget fel.

Vi får själva avgöra vad vi skall göra och inte göra på en Söndag i dessa områden där bibeln är tyst. Om det får dig att inte gå på gudstjänsterna, och det absolut inte är nödvändigt,, är det absolut inget vi skall göra, och samt om det får vårt fokus bort i från att det är Herrens Dag är det inget vi bör göra heller.

Vissa saker kan därför vara olika för olika familjer och olika personer. Herrens Dag är en glädjens Dag. En dag vi skall glädja oss i Herren.

Välsignelsen i att helga vilodagen

Om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga dag,om du kallar sabbaten en fröjd, helgad åt Herren och ärad, om du ärar den genom att inte gå egna vägar och inte sköta dina sysslor eller tala tomma ord, då ska du få fröjda dig i Herren, och jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. ” – Jes 58:13-14

När Gud skapade jorden så vilade han på den sjunde dagen och gjorde det till en dag åt sig själv som ett exempel för oss. Guds egna mun har lovat en välsignelse och fröjd i Herren om vi helgar vilodagen. Vi lever i en tid då man inte längre arbetar sex dagar i veckan men trotts detta är vi kanske mer upptagna än någonsin och glömmer bort Herren. Under veckans andra dagar har vi ett arbete att sköta. Barn att lämna och hämta på fritids. Bankärenden, shopping, arbeta på huset, laga bilen, kalas och mycket annat som upptar våran tid.

Därför finns det en speciell dag då församlingen samlas för att fira Herrens Dag och äta Herrens Måltid och då vi vilar upp oss. Dock om man struntar i detta och gör vad ens lustar har begär till eller talar tomma ord så missar vi den välsignelse vi skulle ha fått om vi i stället hade helgad tiden för Herren.

Vilodagen är en försmak av himlen och biskopen av Liverpool J.C Ryle brukade säga ”Kan vi inte spendera en dag med Herren i veckan i vårt liv här och nu kommer vi inte gilla himlen då vi spenderar all tid med honom”. Vilodagen är alltså till för att andligt vila upp sig och samla ny styrka. Den är till för att ära Herren och det är en dag av fröjd och glädje.

Genom tiderna finns det dem som missar poängen med det, och de bara vilar och sitter och tittar i en vägg utan att göra något, men det är inte syftet utan syftet är att helga dagen. Redan under Israels tid var det inte bara en vilodag utan även en dag man gick till templet och offrade offer.

Genom tiderna har troende hållt vilodagen helig och när man har gjort det har också församlingarna välsignats. Herren genom profeten Jesajas mun lovar alltså en välsignelse för de som tar dagen på allvar.

Tar du vilodagen på allvar? Helgar du dagen för Herren? Eller gör du vad dina lustar har lust till? Eller kanske du hellre talar tomma ord? Är det en glädje för dig att spendera ett dygn med Herren? Det är en bra indikator för att se ditt hjärtas tillstånd. Älskar du Honom av Hela ditt hjärta? Varför då inte ge en dag till Honom som är helig, då du lägger bort andra sysslor och annat prat för att istället fokusera på Herren??