Du kan inte tjäna både Gud och girigheten

”Ni kan inte tjäna både Gud och mammon ” – (Matt 6:24).

Det är omöjligt att tjäna både Gud och mammon för de är dess raka motsatser. Mammon enligt det Arameiska språket som talades under Jesu tid betyder ”rikedom, pengar, girighet”. Kyrkofadern Jerome förklarar att ordet i Arameiskan för rikedom som man använde var ordet mammon. Ordet mammon dock i den judiska traditionen som samariterna levde i betydde ”girighet”. Därför kan man säga att ordet mammon har med girighet, pengar och rikedomar att göra.

Det är då inte så konstigt att vi varnas gång på gång i nya testamentet att se upp för girighet, eftersom det inte har något med Gud att göra utan är en avgud (Kol 3:5). Vi varnas även av Jesus för att försöka utöka våran affärsverksamhet för att tjäna ännu mera pengar ”Och han berättade en liknelse för dem: ”En rik mans åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv: Vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. å här ska jag göra, tänkte han: Jag river mina lador och bygger större, och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sedan ska jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt. Ät, drick och var glad.
Men Gud sade till honom: Din dåre! I natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.”


Bibeln lär oss i stället att vara nöjda med det vi har och har vi mat och kläder så räcker det och vi behöver inte söka efter att få mera. Vi skall därför inte byta jobb bara för att tjäna bättre inte heller skall vi söka rikedomar utan nöja oss med det vi har. Fly därför undan mammon för du kan inte tjäna både mammon och Gud. Att tjäna mammon bryter mot Guds kärleksbud som uppmanar oss att hjälpa de i nöd. När vi vandrar i kärleken så tjänar vi inte mammon.

Samla inga skatter på jorden

Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl.” Matt 6:19-20

När vi samlar på oss massor av ägodelar här på jorden, så riskerar det att bli förstört eller att någon stjäl det ifrån oss. Det finns även en risk att man börjar älska Mammon och ägodelar och därmed kan man inte tjäna Jesus längre. Allt vi har här på jorden kan bli förstört i en brand eller vi kan bli rånade på stan eller det kan bli en översvämning som förstör allt. Istället uppmanar Jesus oss att samla våra skatter i himlen där inget kan bli förstört av någon brand, där inga översvämningar kommer in och där tjuvarna inte har någon plats för att kunna stjäla det du äger.

I stället för att leva själviskt är vi kallade att leva i kärlek och leva ett liv där vi inte samlar på oss massor av dyra skatter utan istället dela med oss till de behövande. Detta brukar göra så ont i svensken så att man vänder sig emot detta och kommer med alla möjliga argument för att slippa undan och jag har hört dem alla. Men Jesu ord står ändå kvar här. Han säger inte samla på er massor av ägodelar. Han säger : samla inte på er skatter här på jorden utan lägg era skatter i himlen i stället.

Varje gång du tar en av dina egna skatter och ger till någon annan som som är i behov så samlar du skatter i himlen. Låt oss samla skatterna där och inte i våra hem låt oss vandra i kärleken ty det står skrivet . ”Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?
  ” – 1 Joh 3:17