Tillbe Herren med vördnad och fruktan inte med rockband

På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan (Hebr 12:28).

När vi tillber Herren i vardagen men också i kyrkan så måste vi göra det med vördnad och fruktan och med ordning (1 Kor 14:40) samt i Ande och i Sanning (Joh 4:34). Detta innebär en djup vördnad inför vår Kung och Herre och universums skapare, men också en djup fruktan för vem han är. Det är alltså något som är seriöst och något man tar på allvar. Man beter sig inte hur som helt eller agerar hur som helst när man kommer inför Herren för att tjäna honom, utan det måste ske med vördnad och fruktan.

Tyvärr i vår tid genom den karismatiska rörelsens frammarsch har det kommit in en ny syn på tillbedjan av Herren där man har glömt bort dessa principer och man har ersatt dem med världens principer där det hela handlar om underhållning. I stället för att tillbe med vördnad och respekt har vi nu folk som spelar rock låtar, folk som rappar och även disco musik har jag sett i våra kyrkor. Precis som om det vore en konsert. Men det är inte på det sättet man skall tillbe Herren. När man drar in rockbanden så försvinner genast ordningen och folk börjar hoppa och skutta (1 Kor 14:40) Genast är den heliga vördnaden och fruktan borta. Vem skulle bete sig så inför den Största Kungen som finns?

Vem skulle bete sig som om det berodde på hur man rör på sig som räknas när man står inför en helig Gud? Tyvärr är detta vad som sker mitt ibland många kyrkor idag och speciellt på ungdomsmöten. Vi har kända band som Hillsong, Planetshakers m.fl där man har glömt bort detta och det handlar mer om underhållning än vördnad och fruktan inför en helig Gud. Finns det något kvar av detta ibland oss i vår tid? Har vi fallit så långt att vi inte längre tillber Gud med vördnad och fruktan? I såfall behöver vi vända oss tillbaka till bibelns princip om hur man tillber Gud. Låt all ske på ett ordningsfullt sätt med fruktan och med vördnad inför den han är. Sådan är sann tillbedjan och tjänst inför Gud och endast det behagar honom.

Visa respekt för alla

”Visa aktning (respekt) för alla” – 1 Petr 2:17

Petrus uppmanar oss att visa respekt för alla människor. Det är verkligen ord att ta till vara på idag för det finns nog ingenstans jag stött på så mycket respektlösa människor som just inom kyrkorna. Nu kanske jag tog i lite för visst finns det ju respektlösa människor även utanför kyrkona. Ja det finns det men många gånger är folk som inte ens sätter sin fot inom en kyrka mer respektfulla än många som inte gör annat än och sätter sin fot inom kyrkornas väggar.

Jag minns gånger man skulle sova i samma rum som andra som läste samma bibel som mig och respekt var det sista man fick möta. Sova fick man inte eftersom de skulle prata hela natten och störa alla som ville sova. Även om de blev tillsagda brydde de sig inte utan fortsatte sina konversationer. Jag har också stött på folk som läser samma bibel som inte har någon som helst respekt för lagar och andra och bland till och med att man skröt om vem som kunde få upp bilen i högst hastighet.
Petrus inspirerad av Gud själv visste att detta är en grej som behöver nämnas så att folk förstår det. Vi skall leva i respekt för andra och inte störa dem i onödan. Vi skall leva i respekt för myndigheter och lagar och regler samt våran nästa. Detta om något är verkligen att leva i enlighet med Kärleksbuden som vår Herre gav oss. Lever vi inte i respekt så lever vi inte heller i kärleken. Respekt innebär inte att man behöver kompromissa med ens övertygelser eller att kunna säga vad man anser är sant till folk. Utan sann respekt är att sätta andra framför sig själv. Det är att agera som Abram gjorde mot Lot. Han sade till honom ”Om du går till höger så går jag till vänster, men om du går till vänster så går jag till höger” Abram satte sin broder först och lät honom välja land först. Abram blev välsignad av Gud och blev mycket rik medans Lot även om han var rättfärdig slutligen fick se sin stad förstöras och hans fru bli en sten. Låt oss därför sträva efter att visa aktning för alla och vara goda föredömmen i det i vardagen. Låt det börja i ditt eget hem, om din familj inte vill lyssna på just din favorit musik så stäng av eller använd hörlurar. Du behöver inte heller spela så högt så att grannar klagar, respektera de regler bostadsbolaget har satt upp. Bjuder du in dina grannar så respektera om de inte äter någon speciellt mat eller dryck. Respektera regler på arbetsplatsen och i samhället. Respektera filmskaparna genom att inte olagligt se på deras filmer, respektera musikartister genom att inte olagligt lyssna på deras musik. I allt vi gör låt oss visa respekt och inte bete oss illa. Detta om något är ett liv efter Guds vilja.