Hur en släkttavla avslöjar de moderna biblarnas korruption

I morse när jag läste min bibel fastnade jag i en släktavla.

Släktavlan finner vi i Luk 3:33

”som var son till Amminadab, som var son till Aram (Ram), som var son till Hesron, som var son till Peres, som var son till Juda ” (Luk 3:33) RFB.

Denna vers enbart fäller och avslöjar de moderna biblarna och ger oss ytterliggare ett bevis på att vi skall använda en bibel baserad på textus receptus så som King James Version eller en svensk version därav så som Reformationsbibeln.

Varför det?

Om vi tittar i denna vers i folkbiblen eller en annan modern verson står det följande :

”son till Amminadab, son till Admin, son till Arni, son till Hesron, son till Peres, son till Juda” SFB

Lägg märke till här att Admin finns med här, men inte i reformationsbibeln. Jag ställde mig då frågan vilket av detta är korrekt?

Självklart är det reformationsbibeln för den är inte en korrupt bibel. Admin finns inte nämnd någon annanstans i hela bibeln. Kollar vi på släkttavlorna i det gamla testamentet så finns han inte med. Gamla testamentets släkttavlor stödjer helt den släkttavlan som reformationsbiblen ger.

”Detta är Peres fortsatta historia: Peres blev far till Hesron,  Hesron till Ram, Ram till Amminadab” – Rut 4:18-19 (SFB)

Admin finns alltså inte med.

Ett annat bevis är att de moderna översättningarna som t.ex. folkbibeln i Matt 1:3 när de återger samma släkttavla också utelämnar Admin.

”Peres till Hesron, Hesron till Ram, 4 Ram till Amminadab” (SFB)

Ram är samma person som Aram. Hur som helst. Ut ur samma moderna biblar ges två olika släkttavlor i Matteus 1:3 och Lukas 3:33. En där Admin finns med och en där han saknas. Som jag har visat så många gånger så skapar de moderna biblarna förvirring. Självklart skall Admin inte vara med då han inte finns någon annanstans, och de moderna biblarna avslöjar satans korruption av Guds ord. Jag säger det igen. Skaffa en ordentlig bibel i form av reformationsbibeln, King James, Gustav Vasa bibeln eller Karl XII:s kyrkbibel.

Det är viktigt att varje troende har det sanna oförfalskade Guds ordet i sin hand som man läser ur, och inte de moderna biblarna som skapar förvirring där samma släkttavla kan på ena stället ha med Admin (Luk 3:33) och på andra inte (Mat 1:3) medans detta problem finns inte i reformationsbibeln, utan där stämmer släkttavlorna överens.

Ytterligare problem med moderna biblar

Jag har tidigare skrivit om Varför du skall använda reformationsbibeln

Här följer ytterligare ett problem du eliminerar genom att använda reformationsbibeln.

Herren Guds Ande är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan, att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna, 2 att förkunna ett nådens år från Herren ” (Jes 61:1-2, SFB)

Det finns ytterligare ett problem med folkbibeln och andra moderna översättningar. När vi läser denna profetia i Jesaja så har vi här hur den är återgiven.

När denna profetia läses av Jesus i Luk 4:18 så saknas denna meningen ” att förbinda dem som har förkrossade hjärtan” Att hela de med förkrossade hjärtan saknas alltså när Jesus citerar versen i Jesaja. Hur kommer det sig? Läste Jesus fel?.

Titta vad det står i folkbibeln ”Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga.  Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet 19 och förkunna ett nådens år från Herren. ” (Luk 4:18, SFB)

Ser du? Den meningen saknas. Eftersom den saknas så finns det liberala som säger att Jesus läste fel och du kan inte riktigt lita på Guds ord. De som försvarar moderna biblar brukar då hävda att Jesus enbart gjorde en parafras och en sammanfattning när Han läste ur Jesaja. Problemet med detta är att Jesus LÄSTE ur profeten Jesaja.

Detta problem elimineras fullständigt om du använder King James Version, reformationsbibeln eller Karl XII kyrkbibel för där finns den meningen som saknas nämligen med.

I reformationsbibeln läser vi. ”Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna evangelium för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, och till att ge de förtryckta frihet, 19 och till att predika Herrens behagliga år. ” (Luk 4:18)

Ser du? Här finns det med. ” att hela dem som har förkrossade hjärtan”. Det som finns med i Jesaja finns också med i reformationsbibeln.

Jesus citerade därför inte fel. Skaffa en icke korrupt bibel så löser det många problem för dig själv och för andra. Skaffa en reformationsbibel.