Sök Guds rike och hans rättfärdighet så skall resten tillfalla dig.

Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. ” – Matt 6:33

Jesus har precis talat om att man kan inte tjäna mammon och Gud samtidigt och att hedningarna söker efter pengar och samt och kläder.

Vi som är Guds barn dock behöver inte oroa oss över detta. Vi är hans barn och tillhör Honom och en Fader tar hand om sina barn. Det finns dock ett villkor för allt detta. Villkoret är att vi skall söka först Guds rike och hans rättfärdighet.Vad innebär nu detta?. Jag tror det innebär två saker.

Först och främst innebär det att söka efter frälsningen och rättfärdigheten i Jesus. De som ännu inte har gjort det skall göra det medans det ännu finns tid. Det andra vilket jag tror det mest syftar på är att söka Guds rike och dess utbredning.

Detta innebär saker som har med Guds rike att göra, själars frälsning. Det är församlingens uppdrag och varje troendes uppdrag att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Detta är något vi skall be över och ivrigt söka.

Det andra Jesus säger är att vi skall söka hans rättfärdighet. Med detta menas att vi skall söka hans helighet och söka efter att i allt leva i enlighet med Guds vilja.

Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. ” (1 Joh 2:16).

Vår kallelse är inte att vara passiva utan vi skall aktivt söka att leva efter Jesu rättfärdighet. I ord och handling.

Därför, mina älskade, när ni nu väntar på detta, gör allt ni kan för att bli funna rena och fläckfria inför honom i frid.  ” (2 Petr 3:14) .

Petrus uppmanar oss att göra allt vi kan för att bli funna rena och fläckfria. Detta är vad det innebär att söka hans rättfärdighet.Därför mina älskade. Studera hans bud och sträva och gör allt du kan för att hålla dem. Lev ett sådant liv och du behöver inte oroa dig för mat och kläder utan det kommer du att få.

Människans tungor är fulla av huggormsgift

Deras strupe är en öppen grav, sina tungor använder de till svek. De har huggormsgift
 bakom sina läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. ” – Rom 3:13-14

Nej, människan är inte innerst inne god. Det är bara att lyssna på vad som kommer ur din och min mun för att inse det. Paulus har precis talat om att alla människor är syndare. Det spelar ingen roll varifrån i världen man kommer, vi lider alla av samma problem, Synden. Synden finns i människans hjärtan och det som finns i en människas hjärta kommer också ur deras mun. Paulus ger ett exempel på hur alla människor har syndat, och det är att peka på människans tungor och hur man talar.

Han citerar ett stycke från gamla testamentet som beskriver detta. Människans tunga är som en öppen grav. En grav är en plats där döda lik ligger och som stinker illa. När sedan graven öppnar kommer denna lukt ut. Det är på detta sättet som människans tunga är, som en öppen grav som luktar illa. Våra ord luktar illa och de är som huggormsgift. Likt huggormsgift så dödar våra ord andra människor. Vi sviker varandra. Lovar en sak men håller det inte. Talar illa om andra som inte är närvarande i rummet, så fort de kommer in i rummet blir det tyst. Tungan används till förbannelser och bitterhet, hat, skvaller, hån, nedlåtande kommentarer. Tungan används till att säga en sak inför en person men säga en annan sak om dem bakom deras rygg. Tungan används till att svära, förbanna, häda och ljuga och allt som är ont. Ja, det är som Paulus säger, att tungan är som en öppen grav och huggormsgift kommer ur våra tungor. Det är något alla människor någon gång varit skyldiga till. Varför är det så mycket problem i relationer? Det är på grund av människans tunga. Varför har vi så mycket bråk och kiv i familjer och i samhället? Det är på grund av människans tunga. Människan är inte god i sig själv, utan ond, och tungan visar våran ondska. Vi behöver en frälsare från våran ondska och någon som förlåter oss våran ondska. Vi kan inte försöka gottgöra våra gärningar genom att försöka ändra oss själva. Även om man skulle ”lyckas” ändra sig själv så är vi ändå skyldiga för vad i har sagt mot våra medmänniskor. ”Men jag säger er: Varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. ” – (Matt 12:36).

Det kommer en domens dag då vi skall stå till svars för våra ord. Vad blir det av oss då? Är det ute för oss? Finns det något hopp för oss? Ja det finns hopp.. Nu finns en Guds rättfärdighet, Jesus Kristus som levde ett felfritt liv. Nu har vi som tror på honom förklarats rättfärdiga. Gud ser oss inte längre som skyldiga och vi kan gå fria på domens dag på grund av vad Jesus Kristus har gjort för oss. En gåva från Gud är det till arma syndare som oss. Vi förtjänar det inte utan vi förtjänar Guds dom och vrede. Men på grund av sin kärlek till oss kan vi nu bli rättfärdiga inte genom laggärningar utan genom tron. Detta sker genom att vi vänder oss bort i från synden och vänder oss till Jesus Kristus i tro på Hans namn som frälser oss i från våra synder.