Protestant som lever som en katolik?

” Då blev de ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli frälst?” Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.” – Mark 10:26-27

När jag var lite yngre och inte hade förstått evangeliet var jag i princip en praktiserande katolik. Ja du hörde rätt. Jag tillbad inte Maria och gillade inte påven utan jag bekände mig till karismatisk kristendom. Trotts detta kämpade jag med frälsnings visshet. När jag tänkte på döden och Guds dom blev jag skräckslagen. Allt detta ledde till att man gjorde saker som till det yttre var religiösa handlingar för att försöka vinna poäng hos Gud och bli mer accepterade av Gud. Dessa handlingar kunde vara böner, fastor, avhålla sig från viss typ av mat eller dryck. Jag var helt enkelt en praktiserande katolik i mina handlingar för inom katolicismen är man mer eller mindre rättfärdig på grund av vad man gör. Mitt tänk var som den unga rike mannen som kom till Jesus och frågade ”Vad skall jag göra för att bli frälst”. Han trodde han måste göra något. Jesus sade håll buden. Den unge rike mannen svarade ”Det har jag gjort”. Då visade Jesus honom att han inte alls hade gjort det och sade ”Gå och sälj allt du äger”. Lärjungarna blev då försträckta och frågade ”Vem kan då bli frälst? Jesus förklarar då för dem att ”För människor är det omöjligt”. Människan kan inte frälsa sig själv genom att sträva och kämpa och försöka med religiösa handlingar utan enbart Gud kan frälsa en människa genom att skänka oss trons och omvändelsens gåva. Tron på vad Jesus har gjort för oss på korset där han dog för vår synder och blev ett med våra synder. Där Han tillfredsställde Guds vrede och slutligen uppstod från det döda så att vi kan bli födda på nytt och få ett nytt hjärta som är renat från synden. Därför är det tragiskt när folk som Peter Halldorf med andra försöker få evangelikala ledare att acceptera Påven och den katolska kyrkan och deras evangelium som inte är bibeln evangelium. Det är ett falskt evangelium, ett annat evangelium som aldrig kan ge någon full frälsningsvisshet. Inom katolska kyrkan vet man det och därför tror man på en skärseld där man får en slutlig rening från synden efter döden. Medans vi kristna kan få en rening här och nu genom vad Jesus gjorde för oss på korset. Mina vänner. Människan kan inte frälsa sig själv genom bikter, avlatsbrev, ritualer, gärningar eller något annat. Enbart Gud kan frälsa en människa och det är fullbordat redan på korset och var och en som kommer till Jesus i tro på hans verk och i omvändelse från sina synder är redan fullt accepterade och kan ha full frälsningsvisshet och fruktan för livet efter döden försvinner.

Så skall du se på dig själv

Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den?
 ” -Rom 6:1-2

När vi förklaras rättfärdiga i Kristus är det lätt att börja tänka. ”Nu är jag rättfärdig och jag har fått evigt liv, nu kan jag synda hur jag vill” Detta är inget nytt, utan även på Paulus tid tänkte folk likadant. Därför svarar Paulus på just det sättet och säger att vi inte ens kan fortsätta i synden. Frälsningen sker av tron allena men dess resultat är att människan blev född från ovan. Man blir född på nytt. Man övergår från död till liv, vi är nu nya skapelser. Vi är inte vad vi var innan. Om vi var grisar innan som älskade att rulla runt i den egna smutsen så är nu de som är i Kristus får som följer sin herde. Hur kan ett får leva som en gris? Nej, det går inte, ett får kan inte bete sig eller likna en gris på något sett. Sådan kraft ligger i den nya skapelsen att vi är något helt nytt. Tidigare älskade vi att tala illa om andra, baktala, skvallra, kiva, bråka, följa våra lustar, stjäla, ljuga, vara själviska, vara giriga. Men nu är vi nya skapelser vilket resulterar i att nu hatar vi det gamla vi tidigare älskade. När andra talar illa, talar vi väl, när andra ljuger talar vi sanning. Tron utan gärningarna är död och vi kan inte och skall inte fortsätta leva i synden vi en gång för alla har dött bort i från.