Felsteget när Josua inte rådfrågade Herren

Då tog Israels män av deras reskost  men frågade inte Herren. (Jos 9:14)

Folkslagen runtomkring Israel hade hört talas om vad Israel gjorde med Jeriko och Aj. Gibeoniterna blev nu rädda för Israel och visste att de kommer att bli utrotade. Därför bestämde de sig för att lura Josua och låtsas som att de kommer långt ifrån och inte från ett grannland och ville försöka ingå ett förbund med Josua.

Josua ställde lite frågor till dem och sedan tog de av deras reskost och ingick ett förbund med dem.

Vad de aldrig gjorde var att de rådfrågade Herren om saken. De kringliggande länderna var vidga åt förintelse och Herren skulle ge dem i Josuas hand och överta hela landet.

Detta var inte för att de var oskyldiga utan vi läser på andra ställen i Moseböckerna hur dessa folk dödade och offrade sina egna barn åt andra gudar och ägnade sig åt att ha sex med djur och massor av andra vidrigheter och just detta var orsaken till att Herren ville fördriva och förinta dem.

Josua hade nu satt sig i en svår situation. Eftersom han hade ingått ett förbund med dessa kunde han inte längre anfalla de som Herren hade befallt honom att anfalla. Han kunde nu inte lyda Herren i frågan eftersom han var nu tvungen att följa sitt förbund annars hade Herrens vrede vänts emot Israel.

Problemet från första början var att Josua hade inte rådfrågat Herren i situationen och folket i Israel var nu arga på Josua.

Vi i vår tid behöver ta tillvara på detta så att vi rådfrågar Herren i alla större beslut. Gör vi inte detta kan det få med sig kostsamma konsekvenser i livet. Du vill gifta dig, men rådfrågar inte Herren och gifter dig helt fel och får senare ta smällen. Du vill göra något för Herren men har inte först rådfrågat Herren, och det hela kan sluta med en katastrof för dig själv och för andra.

Vi bör därför taga varning av denna berättelse och i alla större beslut vi fattar alltid rådfråga Herren.