Hoppet i genom svårigheter och prövningar i livet. (1 Petrus 1:1-12)

Predikan av Josef Löwdin 26/5-2019, Göteborg

Länk till ljudfilen 

1.Petrus, Jesu Kristi apostel, till de främlingar som bor kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien,”

Författaren av detta brevet var Aposteln Petrus. Brevet skrevs någon gång mellan år 60 och år 64. Brevets författare Petrus introducerar sig som Jesu Apostel.

Det gjorde han troligen för att peka på den auktoritet han hade som en apostel. Apostlarna hade en speciell auktoritet att för vidare den lära de hade tagit emot av Jesus själv. Denna typ av Apostel finns inte längre i vår tid.

Han skrev detta brev till de som är främlingar i olika delar av romarriket. Man kan inte riktigt med säkerhet veta exakt vilka dessa ”främlingar” var men de flesta tror att det var judar som hade blivit utdrivna ur Israel och därmed fick leva som främlingar i andra länder.

Det kan även syfta på hedningar och den mentalitet som de troende i de områderna hade. Brevet talar senare igen kapitel 2 att de är ”främlingar och gäster”.

Det talar alltså om folk som hade en pilgrimsmentalitet. Det handlar om folk som inte såg denna världen som deras egen utan istället hade himmelriket som sitt riktiga hem.

Det var folk som var separerade i från denna världen och inte var som denna världen och därför fick genomgå prövningar och lidanden av olika slag.

Lidanden de fick genomgå verkade till stor del vara att de fick genomgå verbal förföljelse. Vi finner detta i versarna : (2:12), (3:16) som talar om hur de skall agera när folk förtalar dem. .

Men framförallt i (4:14) där vi läser ; ” Saliga är ni, om ni för Kristi namns skull blir hånade, eftersom härlighetens och Guds Ande vilar över er. ”

Brevet är fullt av undervisning om hur vi skall leva våra kristna liv när vi är främlingar och pilgrimer i denna världen där vi får lida förföljelse speciellt av verbal form och genomgå prövningar av olika slag..

Det kristna livet skall vara karakteriserat av att vi är ett egendoms folk. Vi är inte som folk i denna världen. En kristen skall vara annorlunda. I ord, handling, i tankar och i hur man lever sina liv.

Eftersom vi inte är som världen kommer de också att hata oss eftersom de hatar Jesus. Det betyder inte att alla där ute hatar oss men en del gör det och på grund av det får vi lid.

Petrus börjar brevet med att uppmuntra genom att påminna dem om vilka de är och om vilken kommande frälsning som väntar dem om de håller ut i tron.

utvalda enligt Guds, Faderns, förutseende genom Andens helgelse till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i överflödande mått. (Vers 2)”

Petrus börjar med att påminna dem om utkorelsen. Att de är utvalda av Gud. Ordet utvälja betyder att någon är utvald av en större grupp människor för ett speciellt syfte.

T.ex. på en arbetsplats kan det vara så att man väljer ut en arbetsgrupp för att jobba med en speciell uppgift inom företaget. Detta betyder att inte alla är med i den gruppen.

Utväljande här har också ett syfte och det syftet är att bli frälst genom helgelsen. Detta utväljande sker av Gud själv och inte genom någon människa. Utväljande är baserat på Guds förutseende som vi läser här.

Förutseende här betyder inte att Gud satt och kollade in i framtiden för att se vilka som var frivilliga att ingå i Guds egendomsfolk.

Ordet som används i grekiskan här betyder bokstavligen ”veta i förhand”. Man skulle kunna tro att Gud visste på förhand vilka som skulle välja honom och så utvalde han dem.

Det är dock inte vad det betyder. Samma ord används i Apg 2:23 där vi läser :

Honom som genom Guds fastställda plan och förutbestämmelse blev utlämnad, har ni tagit och med onda mäns händer korsfäst och dödat. ”

Guds förutseende beror alltså på att Guds har förutbestämt. Detta är väldigt tydligt på andra ställen i skriften att folk blev utvalda redan innan de blev födda och det var inte baserat på något som Gud såg i dem.

Vi har skrift ställen i GT där det verkar som att Gud inte visste på förhand vad som skulle ske.. På ett ställe står det att Gud ångrade att han skapade människan.

Jag tror inte så var fallet utan jag tror de beskrivningarna används för att göra en skillnad emot förutsägelsen. Vad jag tror de ställerna handlar om är att Gud inte hade förutbestämt vad som skulle ske.

Han visste vad som skulle ske eftersom han är allvetande, men det var inte förutbestämt och därav står det i de termerna. Medans här hade han förutbestämt frälsningen av sitt folk och därmed var det förutsett..

Frälsningen sker dock inte automatiskt att nu blir någon utvalt och så är allt frid och fröjd och man kan sitta ner i soffan och bara invänta sin frälsning.

I stället måste man genomgå helgelse så att man blir lydig Gud. Man måste genomgå prövningar och många lidanden för att bli frälst.

3.Välsignad vare Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader, som efter sin stora barmhärtighet har fött oss på nytt till ett levande hopp, genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, 4. till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna* och som är förvarat åt er i himlen.

Petrus välsignar Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader. Välsignelse som är ordet som används här betyder att man välsignar eller ärar Gud. Det handlar om en förtjusning av Gud. Det lyfter fram honom på ett vörnadsfullt sätt.

som efter sin stora barmhärtighet ” Gud har för det första visat oss sin stora barmhärtighet. Gud är full av barmhärtighet. Vi som människor är inte fulla av barmhärtighet.

Våran barmhärtighet är väldigt begränsad jämfört med hur Guds barmhärtighet är. Inget kan mätas med Gud barmhärtighet. Hur många gånger har inte vi som människor kommit på oss själva att vi kunde ha varit mer barmhärtiga ?

Guds barmhärtighet är så stor att han har fött oss på nytt. Pånyttfödelse handlar inte om ritualer. En människa kan be och gå på ett bönemöte utan att vara född på nytt.

En människa kan vara engagerad i många olika typer av religiösa ritualer utan att vara född på nytt. Pånyttfödelsen handlar inte heller om att döpas.

Du kan inte bli född på nytt genom lite vatten. Pånyttfödelse handlar inte heller om att gå till en kyrka varje Söndag. Man kan göra det utan att vara pånyttfödd.

Pånyttfödelsen handlar om att ha en levande tro på evangeliet som har resulterat i att man har fått ett nytt hjärta, vilket resulterar i ett nytt liv.

Det är den stora barmhärtigheten Gud har visat oss genom att födda oss på nytt när vi inte har förtjänat det. Guds rättvisa kräver att en syndare straffas för sin synd. Gud visade oss barmhärtighet och födde oss på nytt.

Trotts alla gånger vi har varit upproriska emot Gud så visade han oss barmhärtighet. En oerhört stor sådan.

Vidare läser vi att han födde oss på nytt till ett levande hopp, genom Jesu Kristi uppståndelse i från de döda. När vi tillhör honom har vi ett otroligt hopp i livet.

Människan i denna världen har inte detta hopp. De lever sitt liv, men det har inget framtidshopp. De går precis som vi igenom sjukdomar, sorger och besvär men har inget hopp.

Jesus har inte lovat oss att vi skall få behålla våra jobb. Att vi skall vara friska hela livet eller att vi skall undvika svårigheter.

Nej, snarare får vi också genom gå allt sådant. Men skillnaden är att vi har hopp. Vi har ett kommande levande hopp och detta hoppet finner vi vidare i texten.

Det finns ett arv som väntar oss i himlen. Ett arv som aldrig kan förstöras. Min vän din bil kan förstörs. Du kan bli av med allt du har och äger här i livet.

Din favorittröja kan fläckas sönder. Dina träd i trädgården kan vissna. Allt här på jorden kan förstöras och vi ser det ofta genom tjuvar som stjäl, naturkatastrofer och andra omständigheter som tar ifrån oss det vi äger.

Vårt arv i himlen kan ingen ta ifrån oss. Inga tjuvar kan ta sig in och stjäla det i från oss. Inga stormar kan förstöra vårt arv. Mina vänner vi har ett arv som väntar oss i himlen. Vilket fantastiskt hopp detta är.

Israels barn var lovade löfteslandet. Det skulle bli deras arv och det var deras hopp. Detta är en bild på löfteslandet som väntar oss i framtiden när vi dör.

Skillnaden är att Israels land var inte säkrat. De kunde förlora det. Träden kunde vissna. Fienderna kunde ta det ifrån dem.

Vårat arv är inte sådant utan tillhör vi honom kommer vi att komma in i löfteslandet. Det kan inte förstöras av någon fiende eller brännas ner av någon.

Men är det inte så att en pånyttfödd kristen kan missa detta arv? Det finns de där ute som lär ut så.

Vår följande vers ger oss svaret på den frågan.

5.Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som är beredd att uppenbaras i den sista tiden. .

Det finns ett ännu större löfte än bara detta arvet och det framtids hopp vi har och det är att Gud skall bevara oss.

Gud har makten att bevara oss igenom alla svårigheter och prövningar som väntar på vägen så att vi inte förnekar honom.

Vi är lovade frälsning och har vi blivit frälsta nu kommer vi också bli frälsta till detta arv. Ingen kan ta det i från dig. Här ser vi läran om evig säkerhet.

Har du blivit frälst kommer Gud genom sin makt att bevara dig till frälsning. Du kan inte förlora din frälsning. Det finns dock ett villkor här och det är att vi stannar i tron. ”

Det är genom tron Gud bevarar oss till frälsning. En människa kan alltså inte bli passiv här och sitta och tänka.

Nu kan jag synda hur jag vill, jag kommer ändå att bli frälst oavsett vad. Man kan inte heller bara sitta i soffan och inte göra något för Guds rike.

Istället står det här att vi blir bevarade genom tron och vi vet i från jakobsbrevet att tron utan gärningar är död.

All sann tro innehåller gärningar inte bara kärleksgärningar till människor utan också till Gud.

En sann tro är inte passiv. En sann tro vill inte synda.

En frälsande tro är vad som kommer att bevara oss i från fall och behålla oss på vägen till den slutliga frälsningen. En sann tro kommer att leda oss till vårt arv som väntar på oss i himlen.

Gud har makten att bevara oss och Gud inte bara har makten utan vi läser här att han kommer att bevara oss om vi förblir i tron till frälsningen. Därför mina vänner kan vi vara glada!

I den ska ni glädja er mycket, även om ni nu en kort tid, om så behövs, måste utstå svårigheter* under många slags prövningar, för att er tro som prövats, vilken är långt mera värd än förgängligt guld som prövats genom eld, ska visa sig bli till lov, pris och ära, vid Jesu Kristi uppenbarelse. (vers 6-7).

Vi kan glädja oss i vår frälsning och i det kommande arvet när vi får gå igenom svårigheter och prövningar av olika slag. Det är alltid vår tro som prövas men det sker på olika sätt genom livet.

Vi har i gamla testamentet berättelsen om hur Gud prövade Abraham. Vi finner först hur Gud lovar honom hur han skall föda en son. Abraham var gammal och även hans fru var gammal. Hans fru skrattade och kunde i tro på Guds löfte.

De försökte i egen kraft först och Abraham födde en son genom en tjänsteflicka som var mycket yngre än Sara och enkelt kunde bli gravid. De tvivlade nog på Guds löften under tiden. Slutligen så fick de Isak.

När de väl hade fått Isak så ber Gud Abraham att offra sin egna son. Detta var nästa steg i prövningen som han fick genomgå. Denna gången tvivlade inte Gud på Guds löfte utan var helt beredd på att offra Isak.

Gud såg hans tro och stoppade det hela och gav dem ett lamm att offra istället. Abrahams prövning var en prövning av tron för att se om han litade på Guds löfte eller inte.

Det är ofta så Herren testar oss också. Vi genomgår många svårigheter och under hela tiden är man beroende av att förtrösta och hålla sig till Guds löften.

Vår tro testas även för att se om vi är uthålliga även när folk går emot oss. Hur agerar vi om vi måste välja mellan att bli av med lite vänner eller att hålla fast vid vår tro?

Är vi beredda att genomgå stora förluster här i detta livet bara för att hålla fast vi tron? Gud kommer pröva sina barn på detta område.

Herren prövar oss också genom att vi får genomgå lidanden av olika slag för att se om vi ändå skall hålla fast vid tron. Job i gamla testamentet var en sådan.

Han fick genomgå det värsta av allt där han blev av med allt han ägde och hade. Det enda han fick behålla var sin egna hustru. Annars förlorade han både barn och ägodelar och blev dessutom allvarligt sjuk.

Mitt under allt detta förbannade han inte Gud. Mitt i detta höll han fast vid tron. Han övergav inte tron bara för det han fick gå igenom.

På samma sätt testar Herren vår tro. Saker och ting i livet blir inte alltid som man har tänkt sig och Herren tillåter det för att testa vår tro. Kommer vi att hålla fast vid Guds löften trotts motgångar?

Ett annat sätt Herren prövar vår tro är att han inte svarar på våra böner alltid. Vi behöver förstå att Herren svarar på bön men inte på allt.

Det finns många gånger i livet när saker och ting inte alls blir som du har tänkt dig. Detta för att Herren prövar vår tro. Kommer vi att behålla tron även om saker inte alls går som vi tänkt oss?

Versarna framför oss säger till oss att en sådan tro är långt mycket mera värd än guld som genomgått eld.

Guld är ett material som man kan elda i en eld gång på gång och guldet smälter men guldet försvinner inte bara för att det eldas. En platspåse brinner upp. Trä brinner upp. En filt brinner upp i eld men guld gör inte det.

Den tro ett Guds barn har som genomgår prövningar och lidanden är långt mycket mer värt en sådant guld. Guldet har ett värde, men en sann tros värde är mycket dyrbarare.

Inget kan rubba en sådan tro. Klarar man av det värsta i livet kommer inget att rubba en sådan tro. En sådan tro kommer att leda till frälsning.

När vi får genomgå dessa prövningar av olika slag. Prövningar av vår tro så säger bibeltexten till oss att glädja oss över den kommande frälsningen och det arv vi har. Det handlar alltså om att ha blicken fäst på det som skall komma i framtiden och inte på det man ser här och nu.

Detta är den sanna tron som bibeln talar om. Många som faller av och ger upp på vägen har ingen sådan tro. Deras tro är inte äkta. Det är en falsk tro som inte klarar av prövningarna.

De har har en tro som inte är som guld som klarar av lite eld. Så fort det blir hett om öronen ger man upp och vill inte vara med längre.

8.”Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom tror ni ändå på honom, och ni jublar med en obeskrivlig glädje, full av härlighet, 9. när ni vinner målet för er tro, era själars frälsning.”

Tron är äkta eftersom den baseras på något vi inte har sett. Ingen av oss vet hur Jesus ser ut, eller såg ut. De hade inte sett Honom på jorden när han vandrade där för de bodde i andra områden.

De hade inte heller sett någon bild eller någon Jesus gestalt. Gud kan inte liknas vid något. Paulus själv säger detta :

Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi.  – Apg 17:29

Vår tro baseras inte på någon mänsklig konst eller fantasi utan vad vi inte har sett älskar vi.

Jesus sade orden :”Saliga är de som inte har sett men ändå tror”.

Vidare säger bibeln att tron är en visshet om de man inte har sett. Vi har en enorm glädje i Jesus trotts att vi inte har sett honom.

Vi har absolut sett honom verka i våra hjärtan. Han har förvandlat våra liv och våra intressen. Ändå har vi aldrig sett honom med våra fysiska ögon.

Om en människa påstår sig ha sett Jesus i en vision eller med sina fysiska ögon så skall man vara väldigt skeptisk till det.

Bibeln säger nämligen att i de yttersta tiderna skall det finnas många falska Messias gestalter som skall bedra många.

Många människor idag vill kunna se för att kunna tro. De säger ”Om jag inte får se Jesus kan jag inte tro”. Samma mentalitet hade Thomas tvivlaren.

Han sade ”Om jag inte får se Jesus och se hållen i hans händer sticka fingrarna igenom hållen kan jag inte tro”.

Thomas fick se Jesus efter det och göra det han ville. Andra fick också se honom. Men vi som lever efter den tiden får inte se Jesus. Det är en mänsklig reaktion att man vill se något för att kunna tro.

Vår tro baseras inte på sådant och behöver inget sådant utan den är baserad på ett budskap om Jesus. Det är denna tro som kommer att leda oss till våra själars frälsning när vi en dag dör.

Det är med detta i tankarna och i sikte som vi härdar ut i svårigheter och prövningar av olika slag. Det är i tron vårt enda hopp finns.

Denna frälsning sökte till och med profeterna efter. Denna frälsningen som vi nu fått en del i.

10.Efter denna frälsning har profeterna forskat och ihärdigt sökt efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. 11. De har efterforskat till vilken och hurdan tid Kristi Ande, som var i dem, syftade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. 12. Och det uppenbarades för dem att de inte tjänade sig själva, utan oss. Detta har nu förkunnats för er genom dem som har predikat evangelium för er i den Helige Ande, sänd från himlen, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i. ”

Låt mig avsluta med att säga en sak om dessa versar. Det finns nämligen en ny syn på hur man skall tolka skriften som kommer i från den ny evangeliska rörelsen.

Ursprungligen hade den sitt ursprung ur tysk liberalteologi och när den började komma i början av 1900 talet så förkastades den helt av den evangeliska rörelsen.

Runt år 1950 någonstans började denna syn dock att komma in i den ny evangeliska rörelsen och den blev populär genom teologen Bernard Ramm.

Bernard Ramm hade ett vetenskapligt och rationellt sätt att se på bibeln. Han var till exempel kritisk till att sex dagars skapelsen var bokstavlig och att jorden inte var ung..

Han ville bland in vetenskap in i sitt sätt att tolka skriften. Om vetenskapen säger en sak så skall skriften förstås i enlighet med den började det låta.

Han med ett nytt sätt att tolka bibeln. Det gamla sättet säger följande att ”en text måste förstås bokstavligt utifrån dess historiska sammanhang”.

Den nya synen som nu kom in säger följande ”En bibeltext måste bli förstådd bokstavligt utifrån hur den mänskliga författaren förstod texten samt hur de som levde på den tiden uppfattade det han sade.”

En annan teolog som heter Walter Kaiser gjorde detta sätt populärt genom att säga ”Huvudförfattarna sade aldrig något de inte förstod”.

När man säger på detta sättet tar man bort bibelns inspiration och bibeln blir bara en bok inspirerad av människor.

Detta som den nya synen säger som nu har tagit över på bibelseminarier och i teologiska utbildningar är inte sant. Kollar vi i de historiska böckerna i gamla testamentet så kan det inte vara sant.

Det är speciellt inte sant när vi läser profetiorna. Vi ser detta i versarna framför oss att profeterna själva forskade i skrifterna. ” Efter denna frälsning har profeterna forskat och ihärdigt sökt efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få” (vers 10)

Detta nya sätt att tolka kommer att säga att det de forskade efter var vilken tid Jesus skulle komma, men resten hade de klart för sig och förstod precis att det handlade om frälsningen..

Versarna säger dock mer än att de forskade vilken tid frälsningen skulle komma de säger även i vers 11

De har efterforskat till vilken och hurdan tid Kristi Ande, som var i dem, syftade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. ”

Alltså hurdan tiden skulle vara. De visste alltså inte tidstecknen på när frälsningen skulle komma

Forskade du i profetiorna kunde du se uppfyllelsen först när det hände.

Vidare läser vi i vers 12 att genom att efterforska i skrifterna insåg dem att den tiden de profeterade om inte var för dem utan för oss. När de profeterade hade de alltså inte full insikt om vad de sade. De fick själva efterforska.

De hade en förståelse av att det skulle komma en frälsare men de hade inte hela profetians fulla förståelse. Orden de talade var inspirerade av den helige Ande.

Profeten Daniel tror inte jag hade full insikt i vad han profeterade eftersom det han talade om låg långt fram i tiden. Vi läser :

Men du, Daniel, ska gömma dessa ord och försegla bokrullen till den sista tiden. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. När jag, Daniel, såg upp, se, då stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden. 6 En av dem sade till mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten: ”Hur länge dröjer det innan slutet kommer med dessa märkliga ting?” 7 Jag lyssnade till mannen som stod klädd i linnekläder ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra och sin vänstra hand mot himlen och svor vid honom som lever för evigt: ”Efter en tid och tider och en halv tid, när det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta fullbordas.” 8 Jag hörde det men förstod inte, så jag frågade: ”Min herre, vad blir slutet på allt detta?” 9 Då sade han: ”Gå, Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden. (Dan 12:4-9)

Det är väldigt tydligt att Daniels profetia var för de yttersta tiderna och han själv säger i vers 8 att han inte förstår.

Gud ger honom ingen uttydning vilket han gjorde i andra profetior till Daniel utan säger bara till honom att försegla detta. Många skall forska i Daniels profetior och kunskapen skall bli stor.

När Petrus själv hade en syn i Apostlagärningarna läser vi i Apg 10:17Medan Petrus undrade inom sig vad synen kunde betyda ”.

Profeterna i bibeln visste alltså inte själva vad deras syner och profetior innehöll till punkt och pricka. De förstod en del i vissa fall. De förstod frälsningen och evangelium men det förstod inte allt. De talade Guds ord och de talade bättre än vad de förstod.

Walter Kaisers tanke om att de inte visste bättre än vad de sade är fel, och baserad på tyst liberal teologi och måste därmed förkastas..

Du behöver inte känna till massa av runt omkring fakta för att tolka skriften. Det är dagens bibeltolkning sätt att du måste veta geografi. Hur kulturen var, och hur folket som hörde vad som sades förstod detta.

Detta är en ny tolkningsmodell och den genomsyras i moderna bibelkommentarer med sin geografi och historia bakom varje bibeltext för att försöka visa att författarna förstod precis vad de menade..

Folk i fattiga länder har ju givetvis inte tillgång till alla dessa böcker och kommentarer och missar denna historia och geografi som man måste veta för att förstå korrekt enligt dessa.

Jag är glad att fattiga länder inte har tillgång till dessa kommentarer och jag fruktar dagen då västerländska missionärer tar med dem ner dit och ger till fattiga pastorer.

Profeterna hade alltså inte själva full insikt utan fick själva studera skrifterna för att försöka förstå vad de genom inspiration hade profeterat. De forskade om den frälsning vi nu har fått ta del av.

Detta har nu förkunnats för er genom dem som har predikat evangelium för er i den Helige Ande, sänd från himlen, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i.” (vers 12)

Detta som profeterna skrev ner har nu förkunnats för oss genom evangelium. Detta evangelium som frälser och som vi skall glädja oss i har vi nu fått del av.

När vi därför går igenom svårigheter, prövningar av olika slag kan vi glädja oss, det gör vår tro starkare. Vi kan glädja oss över det arv som vi har framför oss.

Vi kan glädja oss för Jesus lovar att han skall bevara oss ändå till den slutliga frälsningen. Vi är det fantastiska och glada nyheter?

Hur Herren prövar sitt folks hjärtan (5 Mos 13:1-5)

Predikan av Josef Löwdin 27/5-2018, Västra Frölunda

Hur Herren prövar sitt folks hjärtan (5 Mos 13:1-5)

Herren testar och prövar sitt folk. Detta inte för att han inte känner våra hjärtan, utan för att visa för oss hur det egentligen är ställt med våra hjärtan.

Han prövade Abraham genom att be honom offra sin son Isak. Han lät Jesus frestas i öknen för att testas och prövas och han prövar sitt folk idag.

Prövningar av våra hjärtan från Herren är därför något som måste ske alla troende, och det är något gott för oss. Han prövar oss dock på många olika sätt och ett sätt skall vi kolla på i dag.

Om en profet eller drömmare  träder fram hos dig och han ger dig ett tecken eller under, 2 och sedan det tecknet eller undret inträffar och han då säger till dig: ”Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, 3 då ska du inte lyssna till den profetens ord eller den drömmaren. Det är Herren er Gud som prövar er, för att se om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ.

4 Herren er Gud ska ni följa, honom ska ni frukta, hans bud ska ni hålla, hans röst ska ni lyssna till, honom ska ni tjäna och honom ska ni hålla er till. 5 Men den profeten eller den som har drömsyner ska dödas, för han predikade avfall från Herren er Gud som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldoms huset, och han ville föra dig bort från den väg som Herren din Gud har befallt dig att gå. Du ska skaffa bort det onda hos dig” (5 Mos 13:1-5)

Jesus varnade när han vandrade här på jorden, att i de yttersta tiderna skall det komma ett stort avfall, och under denna tiden skall många falska profeter uppstå som kommer bedraga många. Dessa falska profeter kommer till och med att göra under och tecken och profetera.

Under och tecken och profetia var inte bara något bibliskt för Apostlarnas tid, utan är även djävulens metoder för att bedraga Guds folk, och föra dem bort från sanningen. Därför är det viktigt att vi kollar på denna texten så att vi inte förs bort in i detta.

Om en profet eller drömmare  träder fram hos dig och han ger dig ett tecken eller under”

I gamla testamentet hade man ingen skriven bibel förutom Torah, de fem Moseböckerna. Ville folk därför veta vad Gud hade att säga så gick man till en profet eller en drömmare.

Det är viktigt att vi förstår vad ordet för profet och profetera egentligen betyder och vad det är annars kommer vi att hamna snett här.

Ordet profetera betyder ”Framsäga”. Det handlar om att säga sanningen från Gud. På gamla testamentets tid så kom sanningarna från Gud genom profeterna. Det var Mose som var den första profeten och han fick ta emot Guds vilja och ord direkt från Herren.

Herren talade till honom på olika sätt vad som var Guds vilja, och Mose förmedlade det vidare till folket muntligt och genom att skriva ner det.

Andra profeter i skriften fick ta emot drömmar och bilder på olika sätt, när Herren talade till dem. Profeternas uppenbarelse handlade ofta om Guds straff domar.

Gud hade givit dem lagen och när folket inte höll lagen, så skulle Gud straffa folket, vilket Han hade talat till Mose skulle ske. Profetiorna baserades därför ofta på det redan uppenbarade Guds ordet som Mose fick ta emot.

Profetiorna kunde också innehålla något om framtiden för Israel, men även dessa var baserade på vad Herren redan hade sagt i 5 Mos kapitel 28 om Israels förbannelser, om de bröt emot Herrens bud.

Det var ord om hungersnöd, sjukdomar, krig samt fångenskap. Allt detta hade Herren redan talat till Mose. Profeterna i GT talade till Israel i enlighet med vad som redan hade sagts.

Andra profeter som talade till hedningarna talade i enlighet med de tio budorden. De förkunnade Guds dom över avgudadyrkan, mord och andra synder.

Slutligen så innehöll profetior ett löfte om frälsning och återupprättelser. De talade om en kommande Messias och om frälsning från synden och om ett evigt nytt rike som skulle uppstå.

Bibeln lär oss dock att detta har numera upphört. ”I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, 2 men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son ” (Hebr 1:1-2)

Det sättet Herren brukade tala till folket igenom har upphört genom att Jesus kom. Profeterna vittnade och talade om Jesus ytterst sätt, vilket Jesus själv säger i skriften.

Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. ” (Luk 24:44)

I vår tid har Jesus kommit och han har talat. Han var den profeterna talade om ,och han var uppfyllelsen av profet tjänsten. Han var den sista som kom med uppenbarelse från Herren.

Apostlarna blev undervisade av Jesus och de tog denna undervisning och grundlade församlingen med den. Vi har därför numera ingen ny uppenbarelse utan bibeln är fullständig och Gud talar inte längre genom profeter på samma sätt som i gamla testamentet.

Tror man därför på att det finns profetia i vår tid så förnekar man reformationens ”Sola Scriptura”. Därför som kristna skall vi hålla fast vid det profetiska som en gång redan har givits till oss :

Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. ” (2 Petr 1:19)

När därför nya testamentet och särskilt 1 kor kapitel 14 talar om profeter och profetera. Vad som menas är vad ordet betyder att ”framsäga en sanning”. Kommer ni i håg att jag sade det i början att det är ordets betydelse?

Att profetera idag är alltså att predika Guds redan skrivna ord, och det är ingen ny uppenbarelse som det var i GT. I GT var också profetian ofelbar, det fanns inga fel i den.

Att söka profetians gåva därför handlar om en gåva att kunna förklara de redan skrivna profetiorna i bibeln samt att kunna predika ordet in i andras liv till uppmuntran, uppbyggelse samt förmaning.

Allt som sades var sanning och skedde. Profetia är också ofelbar. Det skrivna ordet är ofelbart och det finns inga fel och allt som står skrivet är sanning och sker.

Sedan fanns det också drömmare. Josef till exempel hade drömmar och profeten Daniel likaså. Detta sätt att uppenbara sin vilja har också upphört enligt Hebr 1:1-2 som vi just läste.

Om därför en profet uppstår i vår tid, eller någon som kallar sig vara en profet, eller någon som påstår sig ha drömmar och dessa gör under och tecken så måste det väl vara från Gud eller?

Nej, även djävulen använder under och tecken, och han använder dem för att föra kristna vilse.

När djävulen använder under och tecken, så använder han just sådana som verkar vara profeter och drömmare eller mirakelgörare av olika slag.

De kallar sig apostlar, profeter eller kanske rent av en pastor men de är ljusets änglar och djävulens agenter. Det är därför dem man speciellt skall hålla ögonen på och pröva.

Bibeln är tydlig med detta låt oss kolla på följande versar :

”  Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.  ” (Matt 24:24)

Lägg märke till Herrens Jesu Kristi ord här. falska profeter skall uppstå i den yttersta tiden och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra Guds utvalda.

Vidare säger Paulus när han talar om den sista tiden före Jesu återkomst att det skall ske ett stort avfall då folk kommer ledas bort av under och tecken.

Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. 10 Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. ” (2 Thess 2:8-12)

Gud tillåter att djävulen gör stora under och tecken för att vilseleda dem som förkastar sanningen.

Det är inga under och tecken som Apostlarna i bibeln gjorde utan det är lögnens under och tecken. En del är sanna under och tecken och det säger vår text att de är, men mycket av det är fejk, som ser äkta ut.

Det sker eftersom att Guds folk inte prövar profeterna och drömmarna i enlighet med skriften. De förkastar sanningen och därför blir de villfarna av allt detta.

Även en sann troende kan för en tid gå vilse in i detta men om han är Herrens utvalda kommer han inte att stanna i dessa lögnaktiga profeters läror och under och tecken.

Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.14 Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare.  ” (Upp 13:12-14)

Här finner vi samma sak, att under och tecken används för att förleda ”Jorden invånare”, de som kallar sig kristna. Det görs stora under och tecken, genom detta vilddjur, så att till och med eld faller ner från himlen.

Om människor ser eld falla ner från himlen så tänker man genast att det måste vara Gud som ligger bakom det.

Texten dock säger att det var vilddjuret som gjorde det. Visst tillåter Gud det absolut, men det är inte Gud som gör det, utan vilddjuret.

När djävulen kom inför Herren i Jobs bok kapitel ett. Så läser vi hur Herren ger Djävulen makten att ge sig på Job ” Herren sade till Åklagaren: ”Nåväl, allt han äger är i din hand. Men du får inte räcka ut din hand mot honom själv.” Satan gick då bort från Herrens ansikte. ” (Job 1:12)

När vi sedan läser vidare i vers 16 läser vi ”Medan han talade kom en annan budbärare och sade: ”Guds eld föll från himlen och slog ner bland småboskapen och folket och förtärde dem. Jag var den ende som kom undan för att berätta det för dig. ” (Job 1:16)

Budbäraren beskrev det som att det var Gud som skickade ner eld från himlen. Det var det dock inte. Satan hade ju fått makt att göra detta mot Job, men för människan nere på jorden såg det ut som ett verk av Gud.

Likaså är det med vilddjuret och djävulen när han gör sina falska under och tecken. De sker inom kristna kretsar genom att namnet Jesus används för att bedraga folken. De kommer som profeter och drömmare, och gör under och tecken.

och sedan det tecknet eller undret inträffar och han då säger till dig: ”Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”

De kommer dock inte av rätt syften. De gör sina under och tecken för att bedraga och för att föra människor vilse och bort från sanningen. I detta fallet i gamla testamentet sade de ”Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”.

De ledde folket Israel in i synd genom att bryta Herren bud. De själva levde i synd genom att bryta mot det tredje budordet ”Du skall inte missbruka Herren din Guds namn”, men eftersom de gjorde så stora under och tecken brydde sig inte folket utan en del började följa dem.

Likadant är det i vår tid. Falska profeter kommer att missbruka Herren din Guds namn och tala i guds namn, och påstå sig tala för Gud, och göra under och tecken, men de kommer försöka leda dig bort från sanningen och in i en främmande lära.

När det står ”tjäna andra gudar” så syftar det inte enbart på att tjäna andra gudar som t.e.x katolska kyrkan där man tillber Maria, och där det är vanligt förekommande med under och tecken.

Jag såg på nyheterna nere på Filippinerna en gång, där var det ett reportage om en liten pojke som hade en staty av ett helgon, och i reportaget så berättade folk hur de hade blivit helade genom att röra vid statyn och folket började be till helgonet. Här har vi ett exempel på vad Mose pratar om.

Det syftar dock inte enbart på det utan även på de som leder dig in i att tro på en ”Annan Jesus” som Paulus pratar om i sitt brev till Korintierna eller ett ”annat evangelium” som han också pratar om.

För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. (2 Kor 4:11)

Det syftar även på de som leder dig in i synd. Avgudadyrkan var en synd. Det syftar alltså på folk som kommer med ett laglöst evangelium.

Vi finner detta i Matt 7:21-23 ”Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. 22 Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? 23 Men då ska jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. ”

ni förbrytare” här innebär att någon är laglös, en lagbrytare som reformationsbibeln säger.. De lever eller lär ut ett laglöst evangelium, en bred väg, utan helighet och den smala vägen. Ett evangelium där synd accepteras.

Det är vanligt idag att man säger att man kan ha synd i sitt liv men samtidigt komma till himlen. Det finns många predikanter jag har stött på i Sverige som gör under och tecken men som inte tycker att de kristna skall följa lagen, de tio budorden. Många skall på domens dag inte få komma in i himmelriket på grund av just detta.

Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. (1 Kor 6:9-10)

De har gjort många stora under och tecken och profeterat (predikat) i Jesu namn. De skall dock inte komma in eftersom de inte levde i Guds vilja.

Därför om en predikant uppstår bland de kristna församlingarna och de leder de kristna iväg från sanningen, genom under och tecken eller profetior som sker, men leder folket in i avgudadyrkan och synd .

, 3 då ska du inte lyssna till den profetens ord eller den drömmaren. Det är Herren er Gud som prövar er, för att se om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ.

Om profeten, predikanten därför leder dig in i synd, eller ger licens till synd, genom sin undervisning så skall du inte lyssna på honom.

Frågan blir nu varför tillåter då Gud satan att verka på detta sätt? Varför tillåter Herren villfarelsens ande? Varför inte bara stoppa det och låta alla tro likadant? Svaret finner vi i texten.

Det är Herren er Gud som prövar er, för att se om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ.”

För många, och så var det för mig under många år, så räcker inte det skrivna ordet. Man vill gå mycket längre och se häftiga grejer i sin vardag. Det är därför folk följer dessa falska profeter.

Jag brukade själv resonera och stöter på många som resonerar att ”Min erfarenhet säger mig”. Man kan se häftiga grejer och erfara andliga ting och därför så vill man inte längre ha det skriva ordet.

Man vill gå mycket längre och bryr sig inte längre om att pröva. Det finns till exempel en predikant som är väldigt populär inom den karismatiska rörelsen (Bill Johnson), där det på ytan verkar ske mycket övernaturliga grejer.

Lyssnar man dock på hans predikan så hör man aldrig något evangelium, aldrig något om den smala vägen och dessutom förkunnas en Jesus som inte är bibelns Jesus. En av hans lärjungar sade en gång ”Gud har inte kontroll, det har du”.

Denna predikant själv har sagt att Jesus behövde bli född på nytt, Jesus var ibland inte Gud ,och alla som tror på ett evangelium där man måste lida förkunnar ett falskt evangelium i enlighet med Gal 1:9. D.v.s man är under en förbannelse.

Jesus förkunnade dock en smal väg och att många inte kommer att vandra på den smala vägen. Jesus förkunnade helighet och att de som skall komma in i himmelriket måste vandra i helighet.

En annan välkänd predikant som jag läste en bok av, hade många syner och visioner och drömmar av olika slag. Läser man dock vad drömmarna säger så ser man snart att en Jesus presenteras som inte är bibelns Jesus.

En Jesus som inte längre har någon makt eftersom den är given till alla troende. En Jesus som inte är helig utan som man bara kan stå framför utan att ens reagera.

I skriften när folk mötte Jesus, efter att han hade farit upp till himlen, eller när en ängel kom från himlen så slogs folk av fruktan och skräck. De kom med en helighet från himlen som människan inte kan bara stå inför utan att reagera.

En annan svensk predikant jag läste från, pratade mycket om Jesus och tro men han förnekade omvändelsen. Omvändelsen i hans ögon var något lagiskt nu var det bara tro som gällde.

Han förkunnade en easy-believism och cheap-grace version av evangeliet

Dock sker många så kallade mirakler vilket gör att folk ser bara till det och förbiser lärorna och vad som förkunnas eller vad man leds in i.

Det är Herren som prövar sitt folk för att se vilka som verkligen älskar Herren av hela sitt hjärta och själ. Vilka ser upp till vad Herren har sagt i sitt ord mer än vad de ser till det yttre.

De som ser till det yttre hela tiden, på helanden och mirakler, blir bedragna eftersom de inte älskar sanningen. De hamnar under en kraftig villfarelse. Guds ord är alltid standarden för hur man prövar och Herren prövar sitt folk genom att tillåta sådana profeter att uppstå för att testa vår kärlek till honom.

 Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. (1 Joh 4:1-4)

Vad är det som förkunnas om Jesus? Förkunnas det om vem han är, Kristus? Förkunnas det om vad han har gjort? Förkunnas det om Jesu krav på omvändelse? Förkunnas den smala vägen? Vilken Jesus förkunnas? Bibelns Jesus eller som Paulus varnade för en ”annan Jesus”?

Nu menar jag inte vad som står i en trosbekännelse. Vem som helst kan i vår tid bara kopiera något från internet och lägga upp på sin hemsida och kalla det sina trosbekännelse, utan frågan är vad som regelbundet förkunnas ur deras munnar?

Den karismatiska rörelsen har därför orsakat mycket skada. Även deras mest uppsatta apologet verkar helt utan urskiljningsförmåga och omfamnar den ena falska profeten efter den andre.

När pingströrelsen uppstod på 1900-talet gick baptisterna och andra evangelikala i Tyskland ut offentligt med ett dokument där man varnade för rörelsen.

I dokumentet hänvisade man till att många obibliska grejer förekom, folk som trillade i marken genom förbön, märkliga ytliga andliga manifestationer, det hänvisades till den dåliga frukt som hade producerats i många människors liv.

Vad de beskrev var sådant vi finner inom trosrörelsen, torontorörelsen samt inom new wine rörelsen och andra delar av den karismatiska rörelsen men som vi inte ser så mycket inom pingst i vår tid.

Den sade bland annat : ”Den så kallade pingstörelsen är inte ovanifrån men underifrån; hon har

många framträdanden gemensamt med spiritism. Det finns demoner som arbetar i henne,”

De tog till rejält, men de skrev också att de trodde det fanns sanna troende där och uppmanade dem till omvändelse.

När Herren verkar så är det inte kaos, utan frid. Många säger: att man kan inte se till att folk faller i backen, och förkasta det för det. Dock säger bibeln att folk föll ner på sina ansikten. Dessa mirakelgörares frukt är alltså helt tvärtemot vad bibeln säger.

En del är absolut demoniskt som är under och tecken. Det kan inte förnekas, men en del är bara hypnos och ser ut som sanna mirakler men är det inte, då de får tillbaka sina sjukdomar senare i livet igen.

Det finns även sanna helanden, eftersom Herren kan ju bota vilken sjuk som helst även i vår tid och allt det som ser äkta ut är just det man skall pröva..

Mose är ändå väldigt tydlig här att Herren prövar sitt folk, och att Herren i vår tid använder den karismatiska rörelsen till det. Vad annat än den karismatiska rörelsen kan alla dessa bibel versar vi har läst syfta på?

Jag säger inte nu att varje karismatiker är en falsk profet, nej, det finns många sanna genuina troende där också.

Genom mina femton år inom rörelsen såg jag den ena falska profeten efter den andre. och det ena obibliska efter det andra. och ingen sade någonting emot det utan det bara accepterades..

Vem är det vi älskar ? Herren eller de som leder dig bort från skriften och ordets auktoritet? Vi har det skrivna ordet, vi har de tio budorden och vi har en smal väg att vandra räcker inte det?

4 Herren er Gud ska ni följa, honom ska ni frukta, hans bud ska ni hålla, hans röst ska ni lyssna till, honom ska ni tjäna och honom ska ni hålla er till. 

Enbart Herren skall vi följa och inte dessa ”profeter”. Det betyder att vi skall se igenom prövningen och hålla oss till Herren.

Honom skall vi frukta. Vad innebär det att frukta Herren? ”Att frukta Herren är att hata det onda.(Ords 8:13). När vi håller hans bud då fruktar vi honom. Istället för att springa efter andra gudar, och annat som tar oss bort från Herrens bud så fruktar vi honom.

Vi skall lyssna på hans röst. När bibeln talar om att lyssna på hans röst så innebär det inte att man skall lyssna efter någon inre röst, utan när vi finner denna term i skriften så innebär det att lyda Herrens ord.

Bibeln är Guds röst till oss i vår tid. Det är här vi kommer att bli prövade. Människor eller Herrens ord. Vilket skall vi följa efter? Människors röst som kommer tycka, tänka och säga mycket eller Guds röst?

T.ex du kommer höra och läsa häftiga historier om många som blivit döpta och till det yttre verkar allt så bra. Visst är det väl bra om folk döps, det är ju bibliskt? Det är väl bra om en profet gör under och tecken också?

Absolut dop är bibliskt, men det döps många i denna värld som inte vet något om Jesus eller vad det innebär att följa honom. Tänk på alla bäbisar som döps och vattnet gör dem ingen nytta. Tänk på alla vuxna som döps och vattnet räddar dem inte.

Allt kan vara ett test också för att se om vi följer Herren eller skriften. Jag läste om en kyrka i Sverige som döpte över hundra personer på kort tid.

Då är det lätt att följa efter dem bara för det, men kollar man på vad de står för så är det en världslig församling. De har rock musik i lovsången. De har en Pastor som slår sönder gitarrer inför ett rock solo och imiterar världen. Samt ibland hör man ett språk som är anstötligt.

Är det biblisk frukt att imitera rockstjänors beteende ? Är det biblisk frukt att imitera köttets gärningar i detta fall vredesutbrott. Är det bibliskt att stöta sig med en broder genom att hämta sitt språk från denna världen?

Nej, det är det inte, utan det kan mycket väl vara en prövning för att se vem som älskar Herren och hans ord och vem som inte gör det. Det är ett test för att se. Vem skall peka på massdopen och vem som skall kolla på frukten?

Jesus bad oss kolla på deras frukt, inget annat. Inte hur många som blir botade, hur många profetior som slår in eller ens hur många som döps.

Istället är vi bundna att hålla oss till Herren och frukta honom, oavsett vad som sker. Vi är bunda att enbart tjäna Herren och inte världen eller avgudar.

5 Men den profeten eller den som har drömsyner ska dödas, för han predikade avfall från Herren er Gud som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldoms huset, och han ville föra dig bort från den väg som Herren din Gud har befallt dig att gå. Du ska skaffa bort det onda hos dig”

I gamla testamentet var det dödsstraff för de som missbrukade Herrens namn och förledde folket. Orsaken till detta var att det onda skulle skaffas bort i landet Israel. Landet skulle vara rent och heligt.

I vår tid tillämpar vi inte dödsstraff för en falska profet, det var för Landet Israel enbart, men istället så skall de drivas ut ur församlingen.

De skall avslöjas, och man skall inte ha något med dem att göra. Detta är för att hålla en församling ren. En församling blir nämligen oren, och lite surdeg syrar hela degen, om man inte driver ut det falska ur sin krets.

De leder folken in i avfall bort från Herren och bort från skriften och vill få dig bort från troheten till Herren. Därför måste man driva ut dem.

Detta låter hårt i vår tid och kärlekslöst. Även världen dock driver ut folk ur sina fotbolls lag som beter sig illa. Eller de som skapar skandaler i sina företag eller i sina politiska partier blir också utdrivna.

Det är inte konstigare än så. Dessa profeter förledde Israel bort från Herren och världen såg hur man började följa andra gudar. De som skulle vara världens och jordens salt var det inte på grund av detta. Det var därför profeterna skulle dödas och det är därför de skall drivas ut och avslöjas.

Min vän, hur är det ställt med ditt hjärta till Herren?

Är du en sådan som lätt drivs iväg av allt som kommer på scenen?

Jag har varit med länge nog för att se den ena predikanten uppstå efter den andre, inom den karismatiske världen för att sedan komma en ny, med andra läror och tar över i popularitet.

Är du en sådan som sätter erfarenheter över skriften? I såfall kom ihåg att Herren prövar sitt folk och han gör det genom att låta det falska finnas på scenen. Du går aldrig fel om du håller dig till bibelns undervisning.

Vi behöver i denna tid av avfall hålla oss troget till Herren, frukta honom, följa hans bud och lyssna till hans ord, avslöja det falska utan att bli heresy hunters, samt hålla borta ifrån det..