Har vi missbrukare i bland oss? (2 Mos 20:7)

Predikan av Josef Löwdin,

6/1- 2019, Västra Frölunda.

Länk till ljudfil

Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. ” – 2 Mos 20:7

Många tror att Jobs bok är den äldsta i bibeln och man tror även att Job levde väldigt tidigt.

Ingen vet med säkerhet när han levde, men man är ganska säker på att han levde före Mose och lagen gavs iallafall.

Detta är för att i Jobs bok finns det vissa ledtrådar som tyder på att han levde efter Noa men före Mose. Jag säger detta eftersom i Jobs bok kan vi finna flertalet av de tio budorden, som Job höll utan att dem ens var givna till Mose.

Jag betonar även detta för att visa att lagen gavs i människans hjärta i skapelsen, och att den är universell, och gäller alla människor i alla tider, och efter Guds moral lag skall vi alla en dag dömas oavsett om vi har hört evangeliet eller ej.

Var och en kan dömas efter Guds moral lag eftersom den finns i deras hjärtan. Visst man kan döva sitt samvete, men ändå från när man är ung, och innan man har dövat samvetet finns lagen där.

I Jobs bok läser vi följande : När en sådan omgång av festdagar hade avslutats, sände Job bud efter dem för att helga dem. Han steg upp tidigt på morgonen och offrade ett brännoffer för var och en av dem, för Job tänkte: ”Kanske har mina barn syndat och förbannat Gud i sina hjärtan.” Så gjorde Job varje gång.” (Job 1:5)

Job hade en kunskap om det tredje budordet redan långt innan Gud gav lagen genom Mose. Job säger : Kanske har mina barn syndat och förbannat Gud i sina hjärtan.”

Job kopplar att förbanna Gud till att synda. Han hade en förståelse av att inte missbruka Herren sin Guds namn, och han hade en förståelse av att det kunde bringa Guds dom över hans barn.

Detta är vad det tredje budordet handlar om. Det handlar om att förbanna Gud. Kanske inte direkt att man uttalar en förbannelse genom att svära över Gud.

Men det handlar om att bringa Guds namn till vanära. Det handlar om att missbruka namnet så att Guds namn blir smädat. Det handlar om att vara oförsiktig med Herrens namn.

Låt oss gå igenom på vilka sätt man kan missbruka Guds namn.

  1. Bekänna sig till Herren men inte leva i enlighet med hans vilja

De påstår att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga och odugliga till varje god gärning (Tit 1:16)

Jag tror absolut att ingen människa kan bli frälst genom laggärningar, utan enbart genom tron allena. Det finns dock en stor fara när man betonar tron allena för mycket, och det är att folk missuppfattar läran och tolkar det som att tron är det enda som räknas och sedan kan man leva hur som helst.

Det är inte vad det betyder utan tron allena betyder att genom tron allena på Jesu verk på korset och hans uppståndelse, blir vi födda på nytt och får ett förändrat liv.

Detta nya liv betyder att vi lever i Jesu uppståndelse kraft, och när den är verksam i oss så sker det en förändring. Det betyder att man börjar göra goda gärningar och leva ett liv i enlighet med Guds vilja.

Under Paulus tid och även i vår tid fanns det de som missbrukade Guds nåd till ett liv i utsvävningar. De tog den kristnas frihet för långt och genom sina liv och deras gärningar förnekade de faktiskt Herren.

Det är som att man bekänner en sak, men ens gärningar vittnar om en annan sak. Det är ett missbruk av något.

Vi kan likna det vid en stor gul katt, som skulle måla svarta fläckar på sig själv och försöka vara en leopard.

Problemet är att han agerar som en katt, äter som en katt och lever som en katt brukar göra, men han försöker inbilla alla i sin omgivning att han är en leopard. Han missbrukar leopardens namn och ryckte.

På samma sätt var det med dessa män som Paulus talar om till Titus. De försäkrade sig om att de kände Gud men deras gärningar förnekade honom.

De levde alltså i uppror emot det tredje budordet. De missbrukade Guds namn samtidigt som deras gärningar var avskyvärda och odugliga till varje god gärning.

Fariséerna var sådana i en berättelsen i från Matt kapitel 15 läser vi följande :

Då kom skriftlärda och fariséer från Jerusalem till Jesus och sa: . Varför bryter dina lärjungar mot de äldstes traditioner*? För de tvättar inte sina händer när de ska äta bröd. 3. Men han svarade och sa till dem: Varför bryter även ni mot Guds bud på grund av era traditioner? 4. För Gud befallde och sa: Hedra din far och mor. Och den som förbannar sin far eller mor, han ska döden dö. 5. Men ni säger: Den som säger till sin far eller mor: Gåvan du kunde ha fått av mig till din hjälp, ger jag som offergåva. 6. Och därmed hedrar han inte sin far eller sin mor. På detta sätt upphäver ni Guds bud för era traditioners skull. 7. Hycklare, Jesaja profeterade rätt om er när han sa: 8. Detta folk närmar sig mig med sin mun och ärar mig med läpparna, men deras hjärtan är långt ifrån mig, 9. och förgäves dyrkar* de mig. De lär ut läror som är människors bud.” (Matt 15:1-9)

Problemet med dessa var att de inte höll Guds bud. I detta fallet pekar Jesus på det femte budordet som säger ” Hedra din far och din mor, och: Den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden”.

Vad gjorde dessa Fariséer? Jo, i stället för att hjälpa sina föräldrar ekonomiskt när de var i behov av det, gav de pengarna till offerkistan i templet.

På den tiden och i många länder i dag så har gamla människor som inte kan arbeta ingen pension, i fall de inte själva har sparat ihop till det, vilket många inte gör då många helt enkelt inte har råd.

Då är det barnens skyldighet att ta hand om sina egna föräldrar och följa Guds bud att hedra dem. Fariséerna dock ansåg att det var bättre att ge pengarna till Gud genom att lägga dem i offerkistan.

Deras agerande var att ära Gud med sina läppar men deras hjärtan var långt i från Gud. De försäkrade sig alltså om att de kände Gud men med sina gärningar förnekade de honom.

Fariséerna missbrukade Guds namn genom att bryta mot det femte budordet genom att inte följa Guds ord.

Om vi går runt och säger till hela världen att vi är kristna, men sedan lever ett liv där vi genom våra gärningar förnekar den kristna tron så missbrukar vi Guds namn.

Jag pratade med en sekulär kille på jobbet. Han klagade på en av de kyrkliga samfundsledarna i det här landet, som i nån debatt artikel hade sagt att de kristnas Gud och Islams Gud är samma gud och denna kvinna hade vägrat kalla Mohamed för en falsk profet.

Då ansåg denne person att denna kyrkliga ledarna hade förbrukat allt vad kristendomen är för någonting, när man inte ens kan göra en skillnad på islam och kristendomen. Till och med sekulära ser igenom detta.

Visst är det så om man kallar sig kristen och är företrädare för ett kristet samfund, men sedan inte ens kan skilja på kristendomen och islam då har man genom sina gärningar förnekat tron.

En annan sak jag har stött på är hur en del är väldigt hårda, just med att en kristen måste ge sitt tionde till kyrkan. En del till och med anser att även om man inte skulle ha pengar kvar till sin familj så skall man likväl ge tionde till kyrkan.

Detta är samma beteende som fariséerna vi läste om tidigare men på ett annat sätt. Man försöker tvinga andra att lägga i offerkistan i stället för att ta hand om ens egna familj.

Säg till Aron och hans söner att de ska hålla sig borta från de heliga gåvor som Israels barn bär fram åt mig, så att de inte ohelgar mitt heliga namn. Jag är Herren ” – (3 Mos 22:2)

Prästerna var kallade att leva ett heligt liv. Aron och hans söner var sådan präster och om de rörde vid offret, alltså gjorde saker med det de inte fick, så var det att vanhelga Herrens namn. Det var att missbruka Herrens namn.

Vi som kristna behöver därför vara noggranna med hur vi lever, så att vi inte vanhelgar Herrens namn. Jag möter ofta kristna som är väldigt oförsiktiga och ibland undrar man ens om de är pånyttfödda.

Jag hörde en gång i från en talarstol i Sverige pastorer som skröt om hur snabbt de kunde köra på en 90-väg. Det handlade alltså inte om att hålla hastigheten, utan att köra så fort som möjligt.

Vid ett annat tillfälle mötte jag en man som vi skulle åka tillsammans med till ett annat ställe och denna man skröt om att han inte brukar hålla hastigheterna, och när jag körde efter och höll hastigheterna, så hade jag inte en chans att hänga efter.

Det värsta av allt är när sådana har en sådan där ishtys fisk på bilen för att visa att de är kristna. ”Jag är kristen och jag håller inte hastigheter !” – Säger man till världen.

Ni är vårt brev, inskrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. 3. Det är uppenbart att ni är ett Kristi brev” (2 Kor 3:2-3).

Världen studerar oss, de ser hur vi lever. De läser av våra liv om vi då bär Kristi namn men lever på ett sätt som inte behagar Honom så missbrukar vi Herrens namn.

Jag minns en annan gång hur jag satt på en buss och in i bussen kom en man som skrek och var mycket upprörd över att en viss utländsk krydda i Sverige inte alls var som i hans hemland.

Han skrek och alla hörde honom hur han klagade, och skämde han ut sig totalt. Hans fru skämdes som ett djur och var mycket upprörd över sin mans beteende.

Denna man visste jag vem det var, han gick på samma bibelskola som jag gick på. För ett tag sedan råkade jag finna hans profil på internet någonstans och jag klickade på den och det stod med stora bokstäver ”I love Jesus” samtidigt som han höll ett glas vin i sin hand.

Det är lätt att se hur andra gör men vi får se till att vi själva inte faller. Utan att vi lever ett liv som är i enlighet med Guds vilja så att vi inte genom våra gärningar förnekar tron och därmed missbrukar Herrens namn.

  1. Missbruka hans namn genom att säga saker om Herren som inte Herren alls har sagt.

När jag var en ung kristen förstod jag mig inte alls på det tredje budordet. Jag brukade ibland missbruka Herrens namn genom att säga ”Så säger Herren” när Herren inte alls hade talat.

Under profeten Hesekiels tid var Herren mycket vred på Israels barn. De hade kränkt hans lag men inte bara folket utan även prästerna som skulle leda folket och profeterna som skulle tala sanningen.

Dessa profeter talade inte sanning istället sysslade de med sina falska syner :

 De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De ser falska profetsyner åt dem och spår lögnaktiga spådomar åt dem. De säger: Så säger Herren Gud, fastän Herren inte har talat. – (Hes 22:28)

Profeterna trodde att de talade för Herren genom deras syner och visioner, men det var inte sant. Herren hade inte talat och det de sysslade med var i stället spådom.

Om någon säger ”Så säger Herren” om framtiden, och inte säger vad bibeln säger, så är det spådom man sysslar med och inte profetia.

Under profeten Jeremias tid var det precis samma problem :

 Men Herren sade till mig: Profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller befallt dem eller talat till dem. Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans bedrägerier är vad de profeterar för er. – Jer 14:14

Deras syner var deras egna hjärtans bedrägerier. De hade syner men de kom inte från Gud utan från deras egna hjärtan. Det blir då spådom och ett missbruk av Herrens namn.

Man säger ”Så säger Herren” men Herren har inte sagt det. Missbruk av Herrens namn.

I många år höll jag på att missbruka Herrens namn i min ignorans.

Herren talar genom sitt ord, och inte genom våra syner och hjärtans illusioner. Visst på den tiden hade de sanna profeterna syner som Herren hade givit dem. De falska profeterna hade det inte. De talade ur sina egna hjärtan.

Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn: ”Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm!” 26 Hur länge? Vad har profeterna i hjärtat, lögnprofeterna som profeterar sina egna hjärtans bedrägeri?  – Jer 23:25-26

Jag minns en gång jag var på ett möte med Benny Hinn när han var i Sverige. Jag minns inget i från mötet men jag minns en falsk profetia som levererades.

Den var något i stil med ”Så säger Herren innan år 2005 kommer regimen i Iran att falla”. Efter det kallade han fram alla från Iran för att be för dem.

År 2005 kom och ingen förändring skedde i Iran. Detta är bara en av mängd av falskheter som Benny har levererat.

En gång när jag kollade på TBN en så kallad kristen kanal, så var det ett inslag där, han som var programledare för hela TBN på den tiden, sade något i stil med. Jag minns inte exakt.

”Så säger Herren, om ni ger en gåva inom 12 minuter så skall ni få en dubbel välsignelse på den gåvan”. Tiden gick och de minuterna löpte ut och det var en reklam paus.

Programmet fortsatte och hör och häpna nu slänger programledaren ur sig ”Herren säger till mig att ni får ytterligare 10 minuter på er att ge er gåva med en dubbel välsignelse”.

En annan gång hörde jag om en konferens i Sverige där en talare skulle ha sagt ”Så säger Herren, inom ett år skall ni alla som är på plats här leda 10 personer var till Kristus”.

Jag noterade detta och kände några som var på plats, och efter ett år hade gått hade ingen av dem lett 10 st till Kristus.

De som ser falska syner, drömmar och säger ”Så säger Herren” när Herren inte har talat är precis sådana vi läser om här i skriften. I stället för att omvända sig ,så hoppas de att deras hjärtas illusioner skall bli sanna.

Nyårs profetior är en annan sak som är vanligt. Varje gång det är en nyårskonferens så verkar detta ”Så säger Herren” folket träda fram med sina illusioner.

Jag minns när jag var lite yngre så var det en viss konferens här i Sverige och jag besökte där flertalet gånger och varje gång just efter midnatt kom det ”Så säger Herren”. Jag noterade detta och det som sades var lögn i Herrens namn.

Herren talar nämligen genom sitt ord. Vill du veta vad ”Så säger Herren” är för år 2019 så öppna din bibel och börja läs.

Hur kan jag prata på detta sättet? Jo, för jag är övertygad om att profetia är Guds ofelbara ord, och innehåller inte fel, och att Herrens ord har redan getts till oss genom apostlarna och profeterna, en gång för alla och att vi skall hålla fast vid det profetiska ordet.

Jag tror på reformationens ”Sola Scriptura”, ”Skriften Allena” och då kan jag inte samtidigt tro på ny uppenbarelse i vår tid. Därför tror jag att dessa ”Så säger Herren” gubbarna i vår tid bara talar sina hjärtans illusioner och drömmar.

Vilket det också har visat sig gång på gång att så är fallet.

Precis som man gjorde på Jeremias och Hesekiels tid.

Vi behöver vara försiktiga så att vi inte blandar ihop våra egna tankar, drömmar och illusioner med Guds levande ord. Annars blir det ett missbruk av Herrens namn.

Falsk lära är också att missbruka Herrens namn. Vi läste tidigare :

Detta folk närmar sig mig med sin mun och ärar mig med läpparna, men deras hjärtan är långt ifrån mig, 9. och förgäves dyrkar* de mig. De lär ut läror som är människors bud.” (Matt 15:8-9)”

Fariséernas falska religion bestod i att de lärde ut människobud. De hade massor lagar och regler som var baserat på Talmud och inte på bibeln som de blandade in i sin religion.

Det var alltså falsk lära, och det var att missbruka Herrens namn och förgäves dyrka Herren. Vad vi säger om Herren, och hur vi beskriver Honom och presenterar Honom, är därför ingen liten grej utan det handlar om att inte missbruka Herrens namn.

    1. Missbruka Herrens namn genom att använda det på ett icke vördnadsfullt sätt.

Och den som smädar Herrens namn ska straffas med döden. Hela församlingen ska stena honom. Vare sig det är en främling eller en infödd som smädar Namnet ska han dödas. – (3 Mos 24:16)

Israel hade sina lagar som baserades på Guds morallag. I detta fallet var det tredje budet som nämns. Om någon smädade Guds namn skulle han stenas till döds.

Det var en del av den civila lagen så det gäller inte oss idag, att vi skall gå runt och stena folk.

Principen dock om att inte smäda Herrens namns gäller.

Det handlar om att inte använda Herrens namn på ett icke vördnadsfullt sätt.

Ordet för smäda här betyder att tala nedsättande, ringakta, skymfa Guds namn.

Ni ska inte svära falskt vid mitt namn. Då ohelgar du din Guds namn. Jag är Herren. – (3 Mos 19:12)

Vid rättegångar är det vanligt att man skall svära på Guds namn, i vissa länder är det så än i dag och även på Jesu tid brukade folk använda Guds namn för att svära falskt vid det, vilket Jesus säger man inte skall göra.

Åter har ni hört att det blev sagt till dem i forna tider: Du ska inte svära falskt, utan du ska hålla din ed inför Herren. 34. Men jag säger er: Ni ska inte svära alls, varken vid himlen, för den är Guds tron, 35. inte heller vid jorden, för den är hans fotpall, inte heller vid Jerusalem, för det är den store Konungens stad. . Inte heller ska du svära vid ditt huvud, för du kan inte göra ett hårstrå vitt eller svart. 37. Utan ert tal ska vara ja, ja, nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde. ” – Matt 5: 33-37

Svär man vid Guds namn måste man alltså hålla sin ed inför Honom. Enda gången vi gör det i vårt svenska samhälle är när vi gifter oss. Då får man svära på Guds namn att vi skall älska och vara trogna vår hustru.

Bryter man mot vad man har svurit så vanhelgar man Guds namn. Man missbrukar det och drar på sig Guds vrede.

Andra delen av versen här i 3 Mos 19:12 säger i folkbibeln ”Då ohelgar du din Guds namn. Jag är Herren.”.

Men den inspirerade King James versionen säger här ”inte heller skall du vanhelga Guds namn”

då blir det en annan betydelse, även om det också är att vanhelga Guds namn, genom att svära saker vid hans namn som man inte håller.

Men denna översättning blir det mer att man inte på något sätt skall vanhelga Guds namn, och det är precis vad budordet handlar om, att inte missbruka Herrens namn för det leder till att hans namn vanhelgas.

Istället skall vi använda Herrens namn på ett vördnadsfullt sätt. Inte som denna värld som använder det lite som en svordom och i vardagsspråket och lite lössläppt.

Vi behöver komma inför Herren med vördad och använda hans namn med vördnad. I Herrens bön lär vi oss i början på bönen att använda namnet med vördnad.

Därför ska ni be så: Fader vår som är i himlarna! Helgat vare ditt namn. ” -Matt 6:9

Vi kan kolla på samhället runt omkring oss och lyssna på när folk pratar. Guds namn används flitigt i konversationer och på ett sätt som inte alls är vördnadsfullt.

Jag minns en gång vi träffade en tjej som vi besökte eller hon besökte oss, jag minns inte exakt, och i varje mening i stort sätt använde hon Guds namn på ett icke vördnadsfullt sätt. Denna person kallade sig även en kristen. Jag har mina betänkligheter.

Om en person kan gå runt och missbruka Herrens namn i konversation, i livsstil år ut och år in, och aldrig bli disciplinerad tror inte jag det är ett Guds barn.

Eftersom skriften säger att de som är äkta barn blir fostrade av Herren. Saknas en sådan fostran är man inget Guds barn.

Man missbrukar Herrens namn även när man ber, lovsjunger eller talar om Jesus på ett lössläppt sätt.

T.ex när vi är här i församlingen och vi sjunger våra hymner och psalmer så kanske våra tankar egentligen är någon annanstans. Om inte hela vårt hjärta är med i det vi sjunger, så missbrukar vi Herrens namn och det blir bara en religiös ritual.

Samma sak när vi ber, om vi inte ber av hjärtat, så blir det att man missbrukar Herrens namn. Om vi använder hans namn, men våra tankar är någon helt annanstans det ärar inte Honom.

Ibland, speciellt vi som är män, kanske sitter vid datorn, och gör något, och våra barn eller fru pratar med oss, men vi svarar ändå men vet inte riktigt vad de frågade eller sade. Vad tror du dina barn eller din fru tänker om det?

Detta beteende kommer dock in i mångas böneliv. Man ropar på Herrens namn men ens tankar är någon helt annanstans, det är en form av att inte vörda Herren och blir att missbruka hans namn.

Hur är det med våra liv. Finns det något område vi missbrukar hans namn? Eller är vi väldigt försiktiga med hur vi använder Herrens namn och hur vi talar om honom. ?

Låt oss frukta honom och hålla hans namn heligt och inte missbruka det.

Vi kan lita på det profetiska ordet.

”Som det står skrivet hos profeterna: Se, jag sänder min budbärare framför ditt ansikte, som ska bereda din väg framför dig. . 3. En röst ropar i öknen: Bered Herrens väg, gör hans stigar raka. ” (Mark 1:2-3)

I gamla testamentet använde Herren sina profeter för att förmedla sitt ord till folket och allt det som dessa profeterna sade blev också uppfyllt. De misslyckades inte och fick sedan stå där och säga ”Jag hörde fel”. De talade under inspiration Guds ofelbara ord som inte innehåller några fel.

Vi läser här ”skrivet hos profeterna”. Detta är två olika profetior i från två olika ställen och två olika profeter. Den första profetian i vers 2 är i från Malaki 3:1 och den andra i vers tre kommer i från Jesaja 40:3.

Det är viktigt att notera att det var olika profeter i två olika tider eftersom moderna bibelöversättningar så som folkbibeln här översätter det ”Skrivet hos profeten Jesaja” men det nämner inget om Malaki och det blir ju totalt fel och sår in tvivel hos läsare som kan tänka. ”Kan vi verkligen lita på Guds ord när det bara står Profeten Jesaja men inte också Malaki.”?

Därför är denna översättning i från textus receptus, som reformationsbibeln och karl den tolftes bibel, King James Bible, är mer korrekt där det står ”profeterna”. Vi kan därför lita på två saker. Det första är att när Herren talat något genom sitt ord så blir det så och att Herren har bevarad sitt ofelbara ord som inte skall så tvivel hos läsarna utan snarare styrka deras tro.