Lev ett liv i Gudsfruktan

vandra då i gudsfruktan under er tid här som främlingar. ” – 1 Petr 1:17

I dag när jag satt och läste min bibel på morgonen kunde jag inte fortsätta läsa. Jag hamnade på mina knän full av Gudsfruktan i min själ. Orsaken var att jag läste 1 Samuelsboken kapitel 28.

Saul hade inte hållit Gud befallning om att döda Amalek och hans folk (1 Sam 28:18) och nu hade Herren slutat att tala med Saul genom profeterna och genom drömmar.

I stället gick Saul till en andebesvärjare för att få svar. Där väcks profeten Samuel till liv och förkunnar att Herren har förkastat honom och skall ge riket till David. Saul faller då ner på sina knän och äter ingenting och är helt förkrossad eftersom Gud hade kommit med en sådan dom över honom och Gud ändrar inte sitt beslut över detta heller. Oavsett hur mycket Saul försökte inför Herren så hjälpte det inte eftersom han redan var förkastad och Gud hade bestämt sig. Detta fick en känsla av Gudsfruktan över vem Herren är och över han han agerar med Saul, att komma in i min själ, som gjorde att jag kunde inte fortsätta läsa.

Detta är ofta något vi saknar mycket av i vår tid. Det är något det talas lite om och de är något folk inte upplever eftersom Guds helighet inte förkunnas. Vi lever i en tid då det bara pratas om Guds kärlek hela tiden, men lite om att leva ett liv i helighet och gudsfruktan. I just 1 Petrusbrevet har Petrus just kallat till ett liv i helighet (1:16) eftersom Gud dömer oss rättvist(1:17), för att sedan säga just detta att vi skall vandra i gudsfruktan (resten av vers 17). Bara för att vi har blivit frälsta och fått syndernas förlåtelse skall vi alltså inte ignorera detta liv i helighet, och gudsfruktan, utan just för att vi har blivit frälsta och fått syndernas förlåtelse skall vi leva i helighet och gudsfruktan.

Men vad är då gudsfruktan?. Det är två saker. Det första är att se vem Gud är till sin karaktär, en helig och rättvis domare och man kan inte göra vad man vill med Gud och man kan inte agera hur som helst inför honom och människor utan att det får med sig konsekvenser. För det andra är det att hata det han hatar, synden, ondskan, högmod, högfärd, en falsk mun etc. (Ords 8:13). Att vandra i Gudsfruktan är alltså att se vem Herren är och att vandra i ett liv i helighet. Det innebär inte enbart att se vem Herren är men att också vandra i enlighet med Guds vilja och hålla sig borta från det som är ont. Vi som är Guds barn är enbart främlingar här på jorden, för vi tillhör Guds rike och har det eviga livet därför är vi bara främlingar och hör inte hemma här. Därför skall vi också vandra i gudsfruktan med Gud framför våra ögon, och hans domar och vägar framför våra ögon.

Paulus klandrar Petrus för hans hyckleri

Men när Kefas kom till Antiokia gick jag öppet emot honom, eftersom han stod där dömd. ” – Gal 2:11

Kefas som även är känd som Petrus hade begått hyckleri och stod nu där som dömd. Han hade inte följt evangeliets väg utan hade som jude levt som en hedning men samtidigt tvingat hedningarna att leva som judar. Ett sådant hyckleri var inte i enligt med evangeliet och därmed var han nu dömd. Vi lär oss flera saker av detta. Det första vi lär oss är hur farligt hyckleri är. Hyckleriet här bestod i att han tvingade hedningar att leva som judar medans han själv levde som en hedning. Det fanns inget Jesus rasade så mycket mot som hyckleri. Fariseerna var experter på att lägga tunga bördor på folk som man själv aldrig följde. När vi hycklar står vi där dömda och följer inte evangeliets väg. Det andra vi kan lära oss är att Paulus konfronterade honom öppet inför alla. Det står skrivet ”Den som syndar inför alla skall tillrättavisas inför alla”. Det var nu vad Paulus gjorde, han höll inte igen och var inte rädd utan öppet inför alla konfronterade han Petrus,. Det tredje vi kan lära oss är på vilket sätt Paulus konfronterade Petrus. Det var rakt på sak inget så kallat ”ödmjukt tal” föregår utan helt rakt på sak vad det hela handlar om. ”Om du som är jude kan leva som hedning och inte som jude, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar?”
 (Gal 2:14) Låt oss fly all form av hyckleri och om vi säger till andra att leva på ett sätt så skall vi själva också leva på det sättet. Låt oss inte vara rädda för att konfrontera folk öppet och låt oss inte förställa oss och ge oss hän åt så kallat ”ödmjukt tal”.