Villfarelsen att dopet är frälsande. (1 Petr 3:18-22)

Predikan av Josef Löwdin

10/11-2019, Göteborg

Länk till predikan

Under reformationen så reformerades evangeliet och man skiljde sig i från Rom. Dock så fanns en del saker kvar i från Rom som inte reformerades av Luther. Jag tänker på hans syn på barndopet och hur dopet är frälsande.

Detta är den katolska kyrkans lära att dopet frälser dig. Att du blir pånyttfödd genom dopet.

Än i dag har många kvar denna synen och denna syn är en villolära som man inte skall tiga om utan predika emot med full kraft.

Jag tror absolut att även om man är barndöpt så är en del sant frälsta eftersom de inte vet bättre. Men inte på grund av deras dop utan på grund av att de satt sin tro på evangeliet och fått sina hjärtan förvandlade.

Däremot är jag övertygad att det finns nog ingen religiös lära som går under namnet kristendom som skickar fler människor till det eviga fördärvet än just barndopsläran.

Det lurar många att tro att bara för att de är döpta som barn och tar sakramenten så är de frälsta.

Detta är en mänsklig tradition som går långt tillbaka i kyrkans historia som reformatorerna inte bröt med.

Det är inte bara en del barndöpare som tror att dopet är frälsande utan det finns även folk som förespråkar att dopet frälser oss men som samtidigt förespråkar ett vuxen dop.

Den populära Danske karismatiska förkunnaren Torben Söndergaard har denna falska syn att vuxen dopet är ett steg i frälsningen och att man blir född på nytt genom dopet.

En luthersk präst sade följande om en predikan som höll en annan syn på omvändelsen än vad denna lutheran höll.

Jag fann denna kommentar på youtube som en kommentar till en predikan och jag vet mycket väl vem denna lutherska prästen är. Jag citerar:

Ni [Baptister] får nog vara lite försiktiga med hur ni uttrycker er. Att säga att Gud inte frälser genom dopets vatten är ju att vända sig emot vad Gud i bibeltexten 1 Petr :21 säger ordagrant.”

Man kan tänka. Kanske denna lutherska präst uttrycker sig lite slarvigt. Men jag tror inte alls så är fallet för jag skall nu citera vad Martin Luther själv undervisade i detta ämne så får vi detta tydligt framför oss.

[Läs ur Luthers stora katekes sidan 140-141]

24] Fatta därför saken helt enfaldigt så, att dopets kraft, uppgift, gagn, frukt och ändamål är att saliggöra. Ty man döper ingen därför, att han skall bliva en furste, utan, såsom orden lyda, för att han skall bliva salig.

Man kan ju undra här vad Luther menar med ordet salig? Menar han bli glad och lycklig eller vad menar han? Han gör det väldigt tydligt för oss att han pratar om att bli frälst om vi läer vidare.

[25] Men att bliva salig betyder, såsom vi veta, ingenting annat än att, förlossad från synder, död och djävul, komma i Kristi rike och evigt leva med honom. 26] Här ser du återigen, huru dyrt och högt dopet bör skattas, då vi därigenom vinna en sådan outsäglig skatt. Detta borde väl också visa, att det icke kan rätt och slätt vara fråga om blott vatten, ty blott vatten kunde icke verka sådant. Men ordet och det ovan framhållna, att Guds namn är däri, hava denna verkan. 

27] Men varest Guds namn är, där måste också liv och salighet vara, så att det med rätta må kallas ett gudomligt, saligt, fruktbart och nåderikt vatten. Ty genom ordet få dopet kraft att bliva ett bad till ny födelse, såsom Paulus benämner det i Tit. 3:5.

28] Men då våra små vismän, de moderna andarna, förebära, att tron allena gör salig, gärningarna åter och yttre ting därvid intet ha att betyda, så svara vi, att visserligen intet annat än tron uträttar något i oss, såsom vi ännu ytterligare skola höra. 29] Det vilja dessa blinda ledare icke inse, att tron måste hava någonting, som den tror, d.v.s. ett stöd att hålla sig till och ett fotfäste och en grund att stå på. Så håller sig tron till vattnet och tror, att dopet, vari är idel salighet och liv, har sin kraft icke – såsom redan tillräckligt är sagt – genom vattnet, utan därigenom att vattnet har blivit ett med Guds ord och stiftelse och därigenom att hans namn är därmed förenat. Om jag nu tror detta, vad gäller då min tro annat än Gud, såsom den som har infört och planterat sitt ord i dopet och framställer för oss detta utvärtes ting såsom medel att vinna den skatt, varom vi talat?”

Det finns ingen som helst tvekan när vi läser detta och det kan inte på något sätt misstolkas att Luther trodde verkligen att en dopet är vad som frälser dig och ger dig en plats i himlen om det kopplas till ordet..

Många idag lever med denna föreställning. Jag pratade med en man som är ortodox som menade att man måste snabbt döpa en bebis eftersom de är syndare och kan dö när de är spädbarn. Man måste därför snabbt döpa dem så de blir frälsta.

Vi skall därför idag ta upp denna bibeltext som hänvisas så ofta till av barndöpare och kolla på den i relation till frälsningen. Förstår vi denna text så förstår vi även (Tit 3:5) samt andra texter som verkar koppla dopet till frälsningen och som Luther hänvisar till.

  1. För också Kristus led en gång för synder, rättfärdig för orättfärdiga, för att han skulle föra oss till Gud, visserligen dödad till köttet, men levandegjord i Anden, 19. i vilken han också gick bort och proklamerade för andarna i fängelset, . 20. de som en gång i tiden var olydiga*, den gången när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, det vill säga åtta personer, frälsta genom vatten. 21. Efter denna förebild blir också vi nu frälsta i dopet, som inte innebär ett avläggande av köttets orenhet, utan en bön till Gud om ett gott samvete, genom Jesu Kristi uppståndelse, 22. han som är på Guds högra sida sedan han har stigit upp till himlen. Änglar, väldigheter och makter har blivit lagda under honom.

Luther trodde att du blir frälst genom Tron allena genom Kristus Allena. Här håller jag med, men hans syn om dopet motsäger fullständigt detta.

Problemet han gjorde och många gör idag är att man tar inte dessa stora sanningarna och börjar tolka därifrån.

Man tar inte skriftens tydliga läror och börjar därifrån utan man tar någon vers här och där och tolkar dem utan att tänka på vad bibeln lär på andra ställen,

Mycket av dagens eskatologi hamnar snett för man inte tillämpar denna princip. Man tar de tydliga sakerna och tolkar därifrån utan man finner tusen år i en enda vers och börjar genast tolka in ett tusenårsrike där.

Istället för att utgå i från Jesu undervisning och Apostlarnas lära i frågan som inte ger något som helst rum för något tusenårsrike.

På samma sätt går barndöparna helt snett. Man utgår inte i från den tydliga läran om frälsning genom tron, och att tron kommer av något som är fött i ens hjärta som resulterar i en bekännelse.

Ett litet spädbarn kan givetvis inte ha en sådan bekännelse då man inte ens kan prata. Men om man bara hade trott på barndop av andra anledningar som en del barndöpare gör så kan man leva med det.

I detta fallet blandar man in frälsningen i det hela och himmelriket och även frihet i från synden och då blir det en grav villolära som kommer i från människans kött och inte i från Anden.

Vi finner här i texten att det är Kristus allena som är frälsningen för våra synder.

För också Kristus led en gång för synder, rättfärdig för orättfärdiga, för att han skulle föra oss till Gud,

Kristus led en gång för våra synder. Det är fullbordat. Det behövs inget mer syndaoffer eller något annat syndaoffer. Han led för våra lagöverträdelser. Han led för alla de gångerna som vi har brutit emot Guds lag.

Han led för de orättfärdiga. Vi var dessa orättfärdiga. Orättfärdig betyder att man har en rättegång framför sig och att man är skyldig till ett eller flera brott. Det är så bibeln beskriver människans situation.

Vi är alla skyldiga till att bryta emot Guds lag men Jesus kom och dog för våra synder och utplånade dem.

Kristus beskrivs här som rättfärdig. Alltså Kristus har aldrig syndat och är inte på väg till någon rättegång.

Vi måste förstå att det är den himmelska rättegången det talar om här. Där vi döms efter Guds lag och inte efter en nations lag.

Jesus höll alltså alla Guds bud och syndade aldrig för det behövdes ett syndfritt offer som kunde ta vår plats och vårt straff.

Han led för att föra oss till Gud. Det betyder att vi nu kan leva återigen i gemenskap med Gud och fria i från vårat straff.

Bibeln beskriver det på andra ställen att vi alla människor på grund av sin synd lever i fiendskap med Gud. På grund av synden har man Gud som sin fiende. Detta bryts ner och försvinner genom Jesus Kristus.

Vi förs till Gud i en gemenskap med honom igen. Det blir fred mellan den som tror och Gud. Fiendskapen upphör.

Det var våra synder som skiljde oss i från Gud men nu har den skiljemuren försvunnit och på grund av Jesus kan vi komma till Gud.

Detta talar om att Jesus Kristus är enda vägen till Gud. Ingen behöver gå genom vissa ritualer eller reningar eller offer för att komma till Gud. Du behöver inte döpas i vatten för att komma till Gud.

Om en människa vill komma till Gud måste man gå genom tron på Jesus att han led för våra synder och att han var rättfärdig. Jesus själv sade att han är enda vägen till Fadern. Han sade inte att vattendopet är vägen till Fadern.

visserligen dödad till köttet, men levandegjord i Anden,

Jesus dog till köttet, alltså hans kropp dog. Hela Jesus dog. Det var inte att han var medvetslös en stund utan han dog.

Sedan blev Jesus levandegjord i Anden. Det är ganska omtalat vad som menas med denna fras.

En del menar att det var Helige Ande som uppväckte Jesus.

Andra menar att det var hans gudomliga natur som uppväckte honom själv. Oavsett vilket man tror så var hela treenigheten med vid uppståndelsen. Vilket jag nu skall visa.

Först så ser vi hur Sonen själv har makt att ta tillbaka sitt liv.

Joh 10:17-18 säger till oss : ”17. Därför älskar Fadern mig, eftersom jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. 18. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av mig själv. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka.”

Sedan finner vi att Helighetens Ande var involverad i uppståndelsen.

Rom 1:4 säger till oss : ”. och som med kraft är bevisad vara Guds Son enligt helighetens Ande, genom uppståndelsen från de döda, Jesus Kristus, vår Herre. ”

Slutligen finner vi att det var Fadern som uppväckte Jesus.

Apg 3:15 säger till oss ” och ni dödade Livets Furste, som Gud har uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till.

Hela treenigheten var alltså involverad i Jesus Kristi uppståndelse. Här har vi kärnan i hela det kristna evangeliet.

Jesu Kristi död och uppståndelse, och det är viktigt att förstå att det är enbart genom tron på Jesu Kristi död och uppståndelse som en människa blir en kristen.

Kom i håg detta när vi snart kommer in på en vers som börjar prata om dopet. För dopet det talar om har handlar inte ett dugg om ett vattendop.

Vers 19.”i vilken han också gick bort och proklamerade för andarna i fängelset,

Jesu död på korset var också en deklaration för de som idag är döda. Denna vers används ofta av trosrörelsen för att predika JDS läran. Alltså de säger att Jesus dog andligen och led i helvetet för oss.

Vad predikanter så som Kenneth Copeland och Joyce Meyer säger till oss är Jesus ”gick till helvetet i vårt ställe” .

Kenneth Hagin som var trosrörelsen grundare sade att Jesu hela inre människa och hans ande gick till helvetet i vårt ställe.

Det är inte alls vad denna versen säger eller någon annars vers. Jesus hamnade inte i helvetet. Utan vad vi ser här är att hans uppståndelse förkunnade för andarna i fängelset.

Andarna som syftas på här tror många syftar på de onda andarna.

Det tror inte jag, för det stämmer inte med nästkommande vers. Utan jag tror det handlar om människor som i dag är döda som i bland kallas också för andar i skriften.

och till en högtidsskara och församling av förstfödda, som är uppskrivna i himlen*, och till Gud, allas domare, och till de rättfärdigas andar som har fullkomnats” Hebr 12:23

Vad det alltså visar oss här är att de som idag är döda är levande andar. Antingen är de i fängelset som troligen syftar på dödsriket eller så är de i himlen. En människa är inte död i väntan på den slutliga domen.

Dessa andar här som Petrus talar om var människor som levde under Noahs dagar. Men som flera tusen år senare efter deras död är förvarade i fängelset.

Jesu uppståndelse var alltså en proklamation av sanningen för de som en gång i tiden var olydiga ordet.

Sammanhanget här talar om de som var olydiga under Noahs tid. Det syftar alltså inte på onda andar utan på människans ande.

Vilket vi läser vidare i vers 20 ”

de som en gång i tiden var olydiga*, den gången när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, det vill säga åtta personer, frälsta genom vatten.

Under Noahs dagar så var ondskan så stor på jorden och människans tankar ständigt allt i genom onda så Gud.

På grund av all denna ondska så beslutade Gud sig för att förstöra jorden men han visar sin godhet och nåd och inte bara förstör jorden.

Istället förbereder Gud en räddning för alla som ville komma. Han kallade Noah till att bygga en båt som skulle frälsa alla människor som kom.

Noah beskrivs nämligen som en rättfärdighetens förkunnare i 2 Petrus 2:5, och under tiden han byggde båten så varnades människan för att Gud skulle förstöra jorden.

Jag tror att även om vi inte finner det i skriften, så erbjöds alla att komma in i båten för räddning. De varnades under hela de 120 åren som de fick på sig innan floden kom..

Gud visade alltså sitt tålamod mot de olydiga och gav en väg till frälsning. Vattnet skulle förstöra jorden och båten var den enda räddningen.

Detta är en bild på evangeliet. Där båten symboliserar Jesus och vad vi just har läst. Hans död och uppståndelse för våra synder. Vattnet symboliserar Guds dom över synden.

Men detta är en förebild på frälsningen och dopet. Vilket vi läser vidare :

  1. Efter denna förebild blir också vi nu frälsta i dopet, ‘

Betoningen här ligger på att det är förebilden som ligger till grund för själva frälsningen.

Men vad som menas här är inte ett vattendop utan ett dop in i Kristus.

Det kan inte betyda ett vattendop för då måste man samtidigt förneka att det är tron på Kristus Allena som frälser oss.

Vidare i kontexten finner vi senare också att det är en bön som frälser och gör detta. Genom tron alltså på Jesu Kristi död och uppståndelse för just dina och mina synder så blir man döpt i den Helige Ande in i Kristus.

Det är det sanna dopet som bibeln talar om. Varje gång vi ser ordet dop i bibeln när det är relaterat till frälsningen så syftar det på att döpas in i Kristus genom tron.

Det innebär att man blir född på nytt. Får ett nytt hjärta och blir renad av Jesu blod.

Ett löfte som Gud ger oss om pånyttfödelsen finner vi i (Hesekiel 36: 25-27)

Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag ska låta min Ande komma in i er  och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Här ser du hur ordet vatten används och det används inte i relation till ett barndop utan i relation till frälsningen. Alltså Gud stänker vatten på oss så att vi blir rena. Det resulterar i ett nytt hjärta och Guds Ande kommer in i oss.

En lutheran som jag förklarade detta med dopet för och hänvisade till den här versarna menade på fullt allvar att detta stycke i Hesekiel 36 handlar om barndopet.

Men vad gör ett yttre dop med oss?. Ingenting egentligen. Dopet i våran Baptistiska teologi är bara en symbol.

Det yttre vattendopet är bara en yttre handling för att visa för omvärlden att man redan har blivit döpt in i Kristus. Det är en yttre symbolisk handling för att visa på en inre verklighet.

Precis som båten åkte igenom vattnet och det frälste dem åtta stycken i Noahs familj så blir nu alla de som är döpta in i Kristus frälsta i från Guds vrede.

Dopet sker alltså i ens hjärta när man får ett nytt hjärta. Det är inte tvärtom som Luther hävdar att vattendopet är vad som ger dig ett nytt hjärta.

Sedan läser vi här frasen ”som inte innebär ett avläggande av köttets orenhet, utan en bön till Gud om ett gott samvete, genom Jesu Kristi uppståndelse”

Frälsningens syfte är att ge oss ett gott samvete och det sker genom en bön ser vi här. Det innebär att en människa blir frälst genom tron.

Man ser sin syndaskuld. Man ser att man är hopplöst förlorad och man kommer till Kristus och ber till Honom om frälsning.

I gamla testamentet så blev du renad genom vatten, du hade också omskärelsen som var en symbol på dopet. Men dessa saker var bara temporära läser vi.

Liksom med reglerna om mat och dryck och olika reningar handlar det bara om yttre regler fram till tiden för en bättre ordning.”(Hebr 9:10).

De skulle vara en skuggbild på det som kommer. Men dessa reningar och omskärelsen kunde bara rena köttets orenhet. Det kunde inte ge människan ett gott samvete.

På samma sätt kan inget dop i världen göra något annat med oss än att ta bort köttets orenhet. Alltså med det menas. Smutsen i från kroppen.

När du badar med tvål och vatten så blir du ren i från smuts. Mer än så kan inte vattendopet göra dig. Det kan inte frälsa dig och du kan inte bli ren i samvetet genom det.

Jag vill också ta upp Tit 3:5 som barndöparna ofta hänvisar till. Givetvis har de många fler versar men det är samma princip i allt detta.

 Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, 6 som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, 7 för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv (Tit 3:5)

Kristus frälste oss genom ett bad till ny födelse läser vi här. Då tänker man. Aha här ser vi det att du blir frälst genom dopet. Det räcker med att bada och att prästen förkunnar orden för dig, så blir du frälst.

Men detta är ett bad av rening som det syftar på. När vi kommer till tro så blir vi badade och tvättade rena och vi får en förnyelse i den helige Ande.

Alltså det gamla stenhjärtat dör och bytts ut mot ett nytt hjärta och en ny Ande. Den här versen talar alltså inte om att dopet frälser dig som Martin Luther hävdade.

Låt mig ta två versar till som de ofta pekar på.

Joh 3:5 Jesus svarade: ”Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.  ”.

Vad man menar här är att man måste döpas. Man menar att vattnet syftar på dop. Men vi som baptister går återigen tillbaka till Hes 36 och menar att det syftar på rening och hela pånyttfödelsen.

Vattnet är en metafor för detta och det syftar inte på fysiskt vatten som vi dricker.

Slutligen Rom 6:3-4

 Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? 4 Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet.

Vi är begravda med Honom genom dopet läser vi här. Men vi läser precis innan att vi som är döpta till Kristus.

Återigen syftar detta på att vi blir dopade in i Kristus genom pånyttfödelsen. När vi kommer till tro så får vi ett nytt hjärta och Kristus tar sin boning i oss. Det är alltså ett dop in i honom.

Allt detta sker genom tron på Kristus allena och inte genom en dop gärning.

Varför är detta så viktigt? Jo det är väldigt viktigt eftersom Luther trodde man blev pånyttfödd genom spädbarnsdopet.

Det vaggar in många i en falsk frälsningsvisshet. Många som inte alls har kommit till tro utan bara har fått höra att de blivit frälsta genom dopet blir lurade.

Jag tror detta sänder fler människor till det eviga fördärvet än någon annan lära som går under namnet kristendom.

Detta är en allvarlig villolära som hålls av den katolska kyrkan men som Luther inte reformerade men baptisterna gjorde det.

Det är en lära som tar bort människans personliga behov av omvändelse. Det lurar människa att tro att de bara behöver ta sitt sakrament. När vad som i själva verket behövs är en personlig omvändelse och tro på Jesus som Herre och frälsare.

Vi kan applicera dagens text vidare på vikten av att vara döpt in i Kristus som enda frälsningen. Vi behöver förstå att inga yttre ritualer är vad som frälser en människa.

Du blir inte frälst av att läsa bibeln eller be till Gud. Du blir inte frälst av att besöka en kyrka Söndag efter Söndag.

Vad som frälser en människa är dopet in i Kristus där vi blir renade och får ett nytt hjärta det sker genom tron.

En andra applikation är att Petrus här pekar på vad Kristus har gjort i en kontext av lidande. Han har tidigare pekat på att vi kan få lida för vår tro genom framförallt hån av andra.

Petrus pekar på hur Kristus också led, så med andra ord eftersom Kristus led trotts att han var oskyldig, så får vi räkna med att vi som Guds barn också kommer att få lida trotts att vi ibland är oskyldiga.

Vi kan därför i en sådan situation tänka på Kristus som fick lida så att vi inte tappar hoppet under lidandet utan istället kan glädja oss att vi får anses värdiga samma hån som vår mästare gick igenom.

22. han som är på Guds högra sida sedan han har stigit upp till himlen. Änglar, väldigheter och makter har blivit lagda under honom.

Lev som präster och Guds folk i den här världen (1 Petr 2:4-12)

Predikan av Josef Löwdin 25/8-2019

länk till ljudfil

4. Till honom har ni kommit såsom till en levande sten, som visserligen är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. 5. Också ni, såsom levande stenar, är uppbyggda till ett andligt hus, ett heligt prästerskap för att frambära andliga offer, som är välbehagliga

för Gud genom Jesus Kristus. Därför står det också i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på honom ska inte komma på skam. 7. För er som tror är han alltså dyrbar, men för dem som inte är lydiga, har stenen som byggnadsarbetarna förkastat, blivit huvudhörnstenen. 8. och en sten som man stöter sig på, och en klippa till anstöt. De stöter sig på ordet eftersom de är olydiga*. Till det var de också bestämda. 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans underbara gärningar*, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. hans goda egenskaper. 10. Ni som förut inte var ett folk, men nu är Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet.11. Älskade, jag förmanar er som främlingar och gäster, att ni aktar er för de köttsliga begären som för krig mot själen. 12. Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de förtalar er såsom onda människor, ser era goda gärningar, och kan prisa Gud på den dag då han uppsöker dem. ”

Aposteln Petrus försätter att uppmuntra de lidande själarna som är kringspridda runt om i världen. Han gör nu detta genom att återigen tala om frälsningen och om vilka de nu är.

Petrus gör detta om och om igen i sitt brev. Han pekar på evangeliet eller det nya livet för att undervisa en kristen livsstil. Detta är viktigt också för annars blir det bara moralism.

Nu talar Petrus i andra termer än vad han är talat om tidigare. Han gör nu jämförelse med templet och det gamla förbundet för att visa på den nya verkligheten.

Till honom har ni kommit såsom till en levande sten

Jesus Kristus liknas här vid en sten och senare i texten vid en hörnsten. Jesus är huvudet för sin församling och den som leder och bygger sin församling.

Förr i tiden när man byggde ett hus så brukade man använda sig av en hörnsten. Denna hörnsten lade man först i husets bygge. Hörnstenens funktion var en referens för andra stenar hur de skulle ligga och hörnstenen bestämde hela byggnadens position.

Hörnstenen var alltså grunden för hela bygget och en sådan hörnsten behövdes för att byggnaden skulle bli stabil och inte falla sönder och samman.

Till en sådan sten har vi nu kommit. Vi har kommit till Jesus Kristus genom tron på Honom och det han har gjort för oss. Han är huvudet för hela församlingen och uppehåller och bygger hela sin församling.

Det är ingen människa som bygger eller bildar en församling utan det är Jesus Kristus som bygger en församling och Jesus är dess ägare och huvud.

byggnadsstenar och en hörnstenen är dock döda. De är livlösa och de bara ligger där, de rör sig inte en millimeter om ingen flyttar på dem.

Jesus Kristus är ingen sådan livlös sten utan vi läser här att Han är en levande sten. Denna levande sten var och är än i dag en förkastad sten.

Vi läser vidare ”som visserligen är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud.

Jesus Kristus var förkastad av människor men utvald av Gud till att vara hörnstenen, till att vara Guds son som skulle bygga församlingen.

Vi såg detta tidigare i Petrusbrevet hur Jesus var utvald förre Jorden ens var skapad. Han var förutbestämd till att vara denna hörnstenen redan innan han skapade Adam och Eva. Jesus Kristus är därför dyrbar inför Gud oavsett hur mycket människan förkastar Honom.

Jesus har alltid varit förkastad oavsett vilken tid och vilket samhälle du lever i. Judarna som skulle vara Guds folk och Guds representanter på jorden förkastade Honom.

Folk i vår tid förkastar Jesus genom att hålla sig till andra religionen eller till ateismen. Den romerska katolska kyrkan förkastar Jesus genom att ha påven som tar Jesu plats som kyrkans överhuvud.

De förkastar även Jesus genom att ha Maria som medlaren. Det romersk katolska systemet är anti-kristligt även om de har någon form av bekännelse till Jesus.

Också ni, såsom levande stenar, är uppbyggda till ett andligt hus

Varje troende liknas också vid en sten. Vi är inga hörnstenar som håller uppe och visar hur byggnaden skall byggas, utan vi är stenar och en del i bygget.

Petrus här liknar församlingen vid ett tempel. I gamla testamentet hade Israel ett ytligt tempel men nu är församlingen det nya templet.

Vi är också levande stenar. Templets stenar var döda vilket var en symbol på andligt döda människor som behövde bli uppväckta i från döden och bli levande.

Vi har blivit levande gjorda säger Paulus i Efesierbrevet, vi som tidigare var döda i våra synder. Vi är nu levande stenar och en del i det andliga huset.

Varje medlem i en församling är en del av det större bygget. Varje troende har sin funktion precis som en sten har sin plats i bygget.

Varje troende har fått del av en andlig nådegåva man skall använda i det andliga bygget. I det gamla testamentet så offrade prästerna offer till Gud. Bara de som kom i från Levi stam kunde bli en präst och ingen annan av Israels folk.

Nu är alla troende präster som offrar inte ytliga offer, utan andliga offer. Vi läser vidare ”ett heligt prästerskap för att frambära andliga offer, som är välbehagliga För Gud genom Jesus Kristus. ”

Vi har alltså våra gåvor och vi offrar andliga offer genom vår tillbedjan av Gud, genom vårt tjänande i en lokal församling där vi använder våra gåvor för Guds ära.

Inte alla har samma gåvor. En del har gåvor att dela ut gåvor till folk som ingen annan har. Ibland möter man Kristna det är som att hela deras liv går ut på att ge saker till andra.

Hjälpa andra ekonomiskt, ge till de fattiga. Detta är en speciell gåva säger Paulus i Rom kapitel 12.

Andra har gåvan att uppmuntra andra. När folk är sjuka eller lider, finns det de som är där med sin gåva och säger de rätta orden som blir till uppmuntran för andra. Detta är en gåva enligt Paulus i Rom 12.

Andra har en gåva att vara en tjänare. De är bara där och hjälper till med precis allt. Andra har en gåva att undervisa skriften, eller att vara en ledare.

Andra har en bönens gåva och klarar av att leva ett liv mer än andra i bön. Ibland möter man kristna som ber för allt och alla. Även det är en gåva och det behövs förebedjare.

En del är evangelister och har en gåva att prata med alla de möter överallt om Jesus Kristus.

Vi behöver förstå att folk har olika gåvor, för när vi inte förstår det försöker man göra om folk.

Vi har alla olika gåvor. Vi är ett heligt prästerskap inför Gud och skall använda våra gåvor för att frambära ett välbehagligt offer inför Gud.

Vi är alltså stenar och präster och en del av Guds tempel. En troende behöver därför vara den stenen han är kallad till och den prästen han är kallat till och vara med i en församling.

De tider vi lever i idag är väldigt märkliga, där det är vanligt med konceptet Internet kyrkor och internet pastorer.

Det finns många som sitter hemma ensamma och deras kyrka är andra ensamma troende runt om i världen och deras pastor är någon internet pastor någonstans som de givetvis aldrig har träffat eller känner.

Även om man till viss del kan använda sina gåvor via internet så är det inte det som är Guds modell.

Det är inget fel i sig att skriva något på internet.

Det är vår tids tidskrifter och tryckpress men en del tar det hela för långt och överlåter sig inte till en lokal församling och intar sin plats som en levande sten och en helig präst där Kristus är huvudet genom församlingen.

Därför står det också i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på honom ska inte komma på skam. För er som tror är han alltså dyrbar, men för dem som inte är lydiga, har stenen som byggnadsarbetarna förkastat, blivit huvudhörnstenen. 8. och en sten som man stöter sig på, och en klippa till anstöt.

För oss som tror är hörnstenen Jesus Kristus något dyrbart. Det är vad som frälser oss och vad som styr våra liv och våra församlingars liv.

Jesus blir lika dyrbart som hörnstenen är i en byggnad. Förr i tiden när man byggde hörnstenen var det ofta även den dyrbaraste stenen i hela bygget och jag har sett bilder på byggnader där hörnstenen är gjord i mycket finare sten än andra delar av huset.

Jag har även sett fina designer på hörnstenen och det visar vilket värde Kristus skall ha för oss. Det måste vara på Kristus som våra liv är byggda och inte på något annat.

Detta var en profetia i från profeten Jesaja. Den ena profetian i från kapitel 28 och vers 16 säger det positiva med Jesus Kristus som en hörnsten, hur dyrbar den skall vara för de som tror.

Kristus beskrivs här som en fast grundval och den som tror behöver inte fly. Den andra profetian i från kapitel 8 och vers 14 talar om den negativa sidan av hörnstenen Jesus Kristus.

De som inte tror utan förkastar hörnstenen. De som bygger sina hus utan en fast grund, utan något som vägleder huset och håller ihop huset, kommer att bli en klippa till fall eller en snara och en fälla för ens liv.

De som inte lyder ordet kommer att falla. Det blir som en sten som ligger lös utanför huset och den kan man snubbla på när man går på vägen, och då trillar man och skadar sig. Så är det med var och en som förkastar Jesus.

Så var det med judarna. De snubblade över hörnstenen och det blev deras fall. Varför snubblade de?

Jo de sökte frälsningen genom sina egna gärningar och inte genom tron. Det finns tusentals och många miljontals i denna världen idag för vilka Jesus är en stötesten. De tänker jag är god nog och om jag försöker upprätthålla min godhet, genom gärningar så är det bra för mig.

De faller på stötesten och faller eftersom de inte gillar att höra att ingen är god nog, inte ens de själva. Ingen kan bli rättfärdig genom att hålla sig till lag gärningar eftersom laggärningar kräver perfektion och misslyckas du en enda gång är du redan körd.

De tänker att det är för enkelt med bara att tro. Ens egna stolthet ett hinder. Man vill inte kapitulera och bekänna sig som en syndare som inte är förmögen genom egna gärningar att frälsa sig själv.

Ett sådant tankesätt är en stötesten för dem och därmed kommer de snubbla på Jesus, precis som judarna gjorde. De föll för de trodde Mose lag var vägen att gå på.

Alla som inte omvänder sig till Jesus och börjar följa ordet kommer att falla och är bestämda till att falla.

Till det var de också bestämda.

Denna vers betyder inte att vissa är bestämda i förväg till helvetet utan vad versen säger är att de som inte är lydiga ordet är bestämda till att falla.

De är bestämda att falla eftersom Jesus är enda vägen till Gud. Jesus är enda vägen till frälsningen och enda vägen till frälsningen sker genom tron och inte genom laggärningar.

Förkastar man den vägen är man bestämd till att falla. Man faller på grund av ens egna synd. Man faller på grund av ens egna vilja inte vill omvända sig. Det är alltså inte Gud som får dem att falla utan de själva.

Men vi som tror tillhör inte de som faller utan vi har nu en ny position och Petrus går vidare med att säga ” Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans underbara gärningar”

Vi är något annat vi har en annan position. Inom tron brukar vi skilja mellan position och handlande.

Vi har läst tidigare i kapitel 1 hur vi skall vara heliga. Det är hur vi skall leva och handla. Men här läser vi att vi redan är ett heligt folk.

Vi måste alltså förstå att vi har en position som heliga. Vi har blivit utvalda av Gud till att vara hans präster. Vi har alltså blivit avskilja till ett nytt liv alltså vi har blivit heliga, ett heligt folk. Sedan behöver vi leva ut den heligheten också.

Vi kan likna detta vi en bokförsäljare. Han är anställd för att sälja böcker, det är hans position. Nu behöver han bara sälja lite böcker också, och inte bara stå där i affären och vägra sälja några böcker och inte ens försöka.

Vi är också ett Guds egendomsfolk. Det innebär att vi är Guds folk som Gud själv äger. Vi är hans egendom. Alla människor på jorden är inte Guds folk, även om alla är Guds skapelse.

Vi har vår nya position som präster, som utvalda av Gud, som heliga och som ett egendomsfolk för ett visst syfte. Vi ser detta syfte här och det syftet är att förkunna hans underbara gärningar till de andra folken.

Detta är en referens till en profetia i Jesaja 43:21 där det står att hans folk skall bringa fram hans lov. Det är också så KJV översätter det hela.

Det handlar alltså om att prisa Herren och ge honom lov genom våra andliga gärningar. Vi skall alltså leva på ett sätt som ger honom äran.

Vi skall leva som präster i denna världen. Vi skall leva som ett Guds egendomsfolk. En kristens liv skall inte vara som en icke kristens liv. Israel och deras präster levde inte som någon annan i denna världen.

De levde i världen, men inte av denna världen. Folk runt omkring kallade till och med judarna för en sekt i Apostlagärningarna för de levde så annorlunda mot resten av världen.

Nu behöver man inte bli extrem och en sekterist för det, men det visar ändå att livet skall vara annorlunda. Det kristna livet skall vara annorlunda i tal, i handling och i liv.

han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. hans goda egenskaper.

Jesus har frälst oss i från mörkret och därför skall vi inte leva i mörkret på hedningarnas vis.

Istället har vi nu en kallelse att vandra i ljuset och leva för goda gärningar.

Goda gärningar emot Gud och emot andra. Detta betyder inte att bli en vänsterextrem aktivist utan det handlar om vad bibeln kallar för goda gärningar.

Ni som förut inte var ett folk, men nu är Guds folk.

Vi var tidigare inte präster och vi var inte en del av Guds egendoms folk. Tidigare vandrade vi i mörkret och följde djävulen.

En människa utan Gud följer djävulen. De följer hans tankar och ideologier. De följer sin egna natur och sin egna vilja som är emot Guds vilja.

De som vandrar i mörkret de lever som de vill, ingen självförnekelse. Man följer fritt sina lustar. Vill man tala illa om någon gör man det. Vill man dricka sig berusad gör man det.

Vill man vara otrogen gör man det. Livet utan Gud är mörker och frukten av ett sådant liv är ingen god frukt. Det ger en mörk frukt.

Ni som inte hade fått barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet.

Men vi som levde i mörkret har nu fått barmhärtighet. Jesus har frälst oss, och gett oss ett nytt liv i ljuset. Ett så mycket bättre liv med sann glädje. Han har visat oss en så stor barmhärtighet.

Ordet barmhärtighet betyder medlidande. Gud såg vårat lidande i mörkret och all den dåliga frukt det producerade i våra liv och han visade oss barmhärtighet genom att göra oss till sitt folk och ta oss ut i från mörkrets rike.

Petrus har nu förklarat vilka vi nu är. Han har förklarat vår position och nu kommer han till förmaningarna. Som präster och Guds egendoms folk visar han nu på hur vi skall leva.

Han ger oss en hel del uppmaningar men vi skall bara titta på två av dessa idag.

Det första han säger : 11. Älskade, jag förmanar er som främlingar och gäster, att ni aktar er för de köttsliga begären som för krig mot själen.

Petrus kallar oss för främlingar och gäster. Det är samma som han kallade oss i början av brevet. Detta syftar på att vi är en pilgrim i denna världen.

Denna världen är inte vårt hem, även om vi har en lägenhet här och bor här så tillhör vi inte denna världen. Vårt hem är det himmelska hemmet med Gud dit vi skall dagen vi dör.

Därför kallar Petrus oss gäster. Vi är bara på besök på denna jorden en kort stund innan vi skall in i det eviga livet.

På grund av detta måste vi akta oss från det som vill beröva oss det eviga livet och vill förstöra vår eviga destination, de köttsliga begären.

Dessa köttsliga begär är inget litet utan det står att de för krig emot våran själ. Det betyder att även om du har semester och en ledig dag så kommer ändå begären att kriga emot dig.

Detta kriget upphör aldrig eftersom köttet vill förstöra din själ. Man kanske tänker. ”Jag känner inget krig inom mig”.

Min , vän om du inte känner ett krig inom dig så har du nog redan stupat i kriget och följer antagligen redan dina köttsliga begär.

Vad är de köttsliga begären det talas om här? Vad är det som krigar emot vår själ?

Det är allt som är emot Anden och Gud.

Några exempel på köttets gärningar är avgudadyrkan, ockultism, gräl, avund, själviskhet, illvilja, vilda fester, villoläror.

Allt sådant kommer att kriga emot dig och vill få dig på fall. Du hamnar i den där situationen och du vill börja gräla, istället för att följa Anden och inte gräla.

Du ser den där filmen och ockultismen kommer och du vill se på det istället för att stänga av.

Din bästa vän får det bättre än dig i livet och avundet kommer upp i ditt hjärta istället för att unna honom det bättre.

Rockbandet eller discot kommer till stan och du vill släppa loss och festa vilt till musiken i stället för självbehärskningens väg och stanna hemma.

Många kristna har fallit för den. De till och med tar in det i Guds hus. Vem hade trott att köttets gärningar skulle komma in i kyrkan?

Jag vet inte om du har sett den där video med Chris Tomlin hur han rockar loss i Guds guds hus. De hoppar och skuttar och släpper loss. Men det är precis vad som är köttets gärning om man studerar det grekiska ordet för vilda fester.

Den där nya synen på Gud kommer genom en artikel och du frestas att bli en avgudadyrkare, istället för att hålla fast vid skriften. Det finns pastorer i vår tid som lär ut att Gud är en hen. Det är avgudadyrkan.

Någon gör dig illa och illvilja reser sig i ditt hjärta och skadeglädjen när det går illa för dem.

Allt detta är köttets begär och så mycket mera som strider emot våra själar och vill få oss på fall.

Vår gamla människa och dess begär ploppar ibland upp och vill vinna kriget. De krigar aktivt emot oss och ofta är den lediga tiden den farligaste för då har man mer tid över.

Vi måste akta oss för dessa köttsliga begär säger bibeln för de är skadliga för våra själar. De hindrar oss och får oss på fall. Vi behöver därför korsfästa dessa begären och inte längre följa dem.

Vi behöver vandra samma väg som vår mästare Jesus som blev korsfäst. Genom den helige Ande går vi segrande i denna striden. Genom korsets kraft kan vi leva i seger över köttet och vandra efter anden.

Det andra han säger : 12. Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de förtalar er såsom onda människor, ser era goda gärningar, och kan prisa Gud på den dag då han uppsöker dem.

Som en kristen kommer folk att förtala dig och hitta på allt möjligt om dig och sprida runt ibland andra. Men vi skall därför uppträda väl i bland hedningarna så att de i stället ser våra goda gärningar och får skämmas för sitt förtal.

Vi behöver alltså vara extra noggranna i denna tid vi lever i. Speciellt i tider med internet där folk tar skärmdumpar med allt du säger och sprider runt.

Vi måste se upp för all form av hyckleri, all form av lögn och allt som folk kan hålla emot oss. Istället när folk ser våra liv skall de kunna prisa Gud då de ser våra goda gärningar.

När andra talar illa, skall vi tala väl. När andra hånar, skall vi inte ge oss in i hånets väg. När andra börjar gräla skall vi inte börja gräla också.

Jag läste en gång en berättelse i från Charles Spurgeon. Han berättade hur han hade predikat evangeliet men efter predikan hade han dragit ett skämt som hade förstört den allvarsamma atmosfären.

Efteråt kom en man fram och sade jag var så nära att bli en kristen men sedan förstörde ditt skämt alltihopa.

Min vän. Bibeln talar om att vi är kristusbrev som världen läser. De studerar våra liv i detalj för att se om det finns någon äkthet i det hela eller om vi bara är hycklare. Vi kan alla falla och göra eller säga något olämpligt.

Vi behöver dock ha detta framför våra ögon att uppträda väl inför hedningarna så att de inte kan anklaga oss.

Det finns inget värre än när det sker något stort och det är folk som kallar sig kristna som är inblandade.

Vi minns alla morden i Knutby hur det drog ner hela pingströrelsens rykte. Vi minns kanske att det var en skjutning i USA då en baptist var inblandad och det drog ner baptisternas rykte.

Vi alla känner säkert till om den predikant i Sverige som flertalet gånger åkte dit för rattfylla. Världens medier rapporterade om det och den kristna tron blev nedsmutsad.

Vi behöver vara noggranna med att följa lagar i samhället men det kommer i nästa stycke.

Petrus säger att när de kallar er onda skall de bara kunna se det goda vi gör och på ett annat ställe i skriften står det att de skall få skämmas för sitt förtal.

Oh hur noggranna och försiktiga vi måste vara i vår tid. Vi kan inte vara impulsiva någonstans utan måste agera med stor eftertänksamhet.

Allt detta är en del av vårt nya liv som präster, som Guds egendomsfolk och som en pilgrim i denna värld.

Låt oss alla ta vårt nya liv på allvar. Låt oss leva ett liv som vittnar om Guds gods gärningar.

Vi är därför alla i behov av Guds nåd och hans fostran.

Vi är dagligen i behov av Guds hjälp och kraft över våra liv.

Jesus sade till oss att vi skall be dagligen att vi inte skall bli inledda i frestelse och att vi skall bli frälsta i den onde.

Gud hjälper oss om vi ber honom om det. Ber vi inte om hjälp får vi heller ingen hjälp.

Må vi alla ha det nya livet i vårt fokus och leva som gäster och främlingar i den här världen med fokus på evigheten, vårt sanna hem. Amen.