De som hade sysslat med Magi brände upp sina böcker

Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. ” – Apg 19:19-20”

När Paulus var i Efesus så verkade Herrens kraft mäktigt i bland dem och många blev födda på nytt. Det hade skett ett djupt verk i deras hjärtan som gjorde att de övergav världen och sitt gamla liv. En del av dem, säkert ganska många hade sysslat med Magi och de bekände nu detta offentligt, men inte bara det utan de också tog sina böcker och brände upp dem.

Det kanske låter extremt. Jag har hört folk säga till mig att de tycker jag är för extrem i bland. Men det är inte extremt det är bibeln, och Herren gör extrema verk i människors hjärtan. De brände upp det för att visa sin avsky för vad de hade sysslat med i sitt gamla liv, och för att ingen annan skulle få del av de böckerna. Så här är det när en människa blir frälst och född på nytt. Hjärtat har blivit förändrat och man överger ens gamla liv. Det fanns tider i Europa då man frågade pastors aspiranter innan de ens fick bli pastorer. ”Har du givit upp världen?”, ”Har du gjort upp med ditt förflutna”?, ”Har du slängt ut din gamla skivsamling?”

Tragedin i dag i många av våra kyrkor är att så är inte fallet. Det är ofta man stöter på Pastorer och även troende som fortfarande har sina hjärtan i världen och det är resultatet av att det inte längre förkunnas vad pånyttfödelsen gör med en människa ”Om någon är i Kristus är han en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit”. De lever förfarande i det förflutna och inte mycket till förändring har skett. Vi har fallit så lågt i vår syn på vad det innebär att bli pånyttfödd och få ett nytt hjärta, och jag minns när jag själv blev omvänd hur det gamla livet for ut men hur jag efter några år igen var dum nog att börja plocka tillbaka lite av det. Men Gud vare tack att han fostrar oss på rätta vägar.

Hur är det med dig min vän? Har du upplevt pånyttfödelsens kraft som leder till att det gamla livet lämnas bakom dig? Vi finner här att det var på grund av detta som Herrens ord visade sin styrka. Bara Herrens ord kan på djupet förvandla en människa. Har detta skett med dig? Har Herren gjort ett verk i ditt hjärta? Har du gjort upp med ditt förflutna? Har världen lämnat ditt hjärta? Eller lever du kvar i världen?

Vad är pånyttfödelse och vad innebär det?

”Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. ” – Joh 3:7

Jesus sade att vi måste bli födda på nytt. Men vad handlar egentligen pånyttfödelsen om? Hur kan en människa i våra åldrar födas igen? Vi får ju inte plats i vår mammas mage. Det resonemanget hade Nikodemus när Jesus sade dessa orden till honom. Nikodemus förstod inte var det innebar att bli född på nytt och Jesus gav honom heller ingen förklaring på det mer än att det är ett verk av Anden.
Att bli född på nytt handlar inte om att en människa skall komma ur sin mamma mage återigen utan det handlar om att en andligt död människa skall väckas till liv. Bibeln lär oss att människan i sitt naturliga tillstånd är andlig död på grund av sina synder (Ef 2:1,5). En människa kan därför inte ta emot eller förstå andliga ting (1 Kor 2:14). En människa måste alltså väckas till liv så att man kan förstå och ta emot andliga ting. Detta är vad bibeln kallar för pånyttfödelsen, eller att bli en ny skapelse.

Du kan alltså vara 45 år gammal när detta sker och du blir en ny skapelse och en andlig bäbis. Pånyttfödelsen är när vi får ett nytt hjärta och vi börjar förstå skriften. Detta sker genom att vi först hör eller läser Guds ord. Då dras slöjan upp och saker vi tidigare inte förstod förstår vi helt plötsligt. En tro föds inom oss men inte bara en tro utan också omvändelsen ger Gud till oss så att vi tror samt omvänder oss. Vi får då även den helige Ande som gåva. En person som blivit pånyttfödd är alltså en som har hört evangeliet, som tror på evangeliet och som har omvänt sig från sina synder till Jesus Kristus.

Nu när vi har helige Ande som gåva så är alla troende fyllda av helige Ande, vilket också leder till att man börjar bära andlig frukt och alla får minst en andlig gåva. Pånyttfödelsen är alltså ett övernaturlig verk av Herren där en död människa väcks till liv, där man får trons gåva samt omvändelsens gåva och börjar bära andlig frukt. Det är ett verk av Herren från början till slut. En människa kan inte uppväcka sig själv från det döda utan enbart Herren kan göra detta.

I forna tider i Sverige låg betoning i förkunnelsen mycket på att man måste bli född på nytt. Nikodemus hade en tro på Jesus ”Han kom till Jesus en natt och sade: ”Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom.” (Joh 3:1-2). Ändå sade Jesus till honom ”Du måste bli född på nytt” Det är alltså fullt möjligt att ha en viss tro om vem Jesus är utan att vara född på nytt.

Evangelisten Frank Mangs brukade därför talade om en andefödd tro. Tron måste komma i från Anden annars kommer vi inte bli en ny skapelse utan fortfarande vara döda i våra synder. Den nya skapelsen producerar andlig frukt och ett andligt liv. Därför skall vi inte bli förvånade över Jesu ord ”Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. ”.

Kära läsare. Låt oss ställa samma fråga idag och rakt till ditt hjärta. Är du född på nytt? Kan du säga att du är en ny skapelse och det gamla är förgånget (2 Kor 5:17). Bär du andlig frukt och tror du på evangeliet om Jesu död och uppståndelse för våra synders förlåtelse? Är du född på nytt? Eller har du bara en tro som inte är verksam i kärlek?