Den troendes underordnande och hedrande av högre auktoriteter. (1 Petrus 2:13-25).

Predikan av Josef Löwdin 8/9-2019

länk till ljudfilen

Vi har sett att de troendes liv skall vara annorlunda nu mot hur det var innan vi var kristna och våra liv skall präglas av en pilgrims mentalitet. Petrus fortsätter nu att ge fler exempel på hur vi skall leva det kristna livet.

Vi kommer nu till en sektion som sträcker sig en bit in i kapitel 3 som talar om underordnande.

Detta är något som inte är så populärt i vår tid när det skall klimat strejkas och brytas emot skolplikten för något som jag tror är en lögn.

Bibelns scenarior om den yttersta tider skiljer sig mot vad många idag hävdar som fakta. Den enda globala uppvärmningen människan behöver oroa sig över är den som beskrivs av Petrus när jorden skall smälta sönder av hetta och Jesus skall komma tillbaka.

Den dagen skall komma som en tjuv om natten för de som inte är vakna. Man pratar hela tiden om klimat krisen men ingen säger något om att på många platser på jorden så sänks vatten nivån på grund av att marken stiger.

Många forskare som aldrig kommer till tals i media håller inte alls med om att det pågår en klimatkris. Till exempel hade vi ju under medeltiden den lilla istiden som kylde ner jordens klimat och sedan gick temperaturen upp igen.

Det är alltså inte vetenskapligt bevisat att vi befinner oss i en klimatkris men ändå har folk börjat klimat strejka.

En kristen ungdom skall inte strunta i skolplikten varje fredag utan skall gå till skolan. Vad baserar jag sådant prat på ? Jo, jag baserar det på dagens bibeltext som talar om att vi skall underordna oss.

1. Den troendes lydnad till landets lagar

  1. Underordna er all mänsklig ordning för Herrens skull, vare sig det är kungen, som är den högste, 14. eller landshövdingarna, som han har sänt ut till att bestraffa dem som gör det onda och berömma dem som gör det goda.

Vi läser att vi skall underordna oss all mänsklig ordning. Detta om ni kommer ihåg är en del av det femte budordet att hedra våra föräldrar där jag visade i från skriften hur kungar och drottningar kallas för ”föräldrar”. Det femte budordet har alltså med all auktoritet högre än oss att göra.

Ordet underordna betyder att man lyder eller att man rättar sig efter något eller någon. I detta fallet är det all mänsklig ordning som vi skall lyda.

Vi skall underordna oss för Herrens skull. Det betyder att det är Herren som tillsatt ordning och auktoriteter över oss.

Vi alla står under någon form av auktoritet. Det är inte något som någon kommer undan. Även om man skall var en kejsare eller vara härskare över hela planeten står man ändå under Guds auktoritet och är skyldig att lyda Gud.

Gud står högst upp i ordningen och har tillsatt olika ordningar för att hålla ordningen i samhället. Gud har tillsatt en högre auktoritet för att straffa dem som gör det onda.

I Sverige till exempel lagar som styr och vi har dem som upprätthåller lag och ordning. På bibelns tid och även i många andra länder hade man kungar och kejsare och landshövdingar som bestämde och även ett sådant system var tillsatt av Gud.

För Herrens skull skall vi alltså underordna oss all mänsklig ordning. Vi skall alltså lyda lagar och regler i samhället eftersom Gud har tillsatt dem för att hålla ordning och uppror emot sådant är att gå emot Gud.

Det finns ett undantag här. När lagar går emot Gud själv eller Guds ord då är man inte skyldig att lyda. Bibeln säger ”du skall inte mörda” om någon som har makt över dig vill tvinga dig att mörda så skall man inte göra det eftersom det går emot Guds bud.

Vi minns kanske alla kvinnan som vägrade ta jobb som barnmorska eftersom hon ansåg aborter som mord och inte vill utföra dem.

Nu var hon inte anställd. Men även om hon hade varit anställd hade hon gjort fullt rätt i att vägra utföra ett mord på en ofödd.

Jag läste faktiskt här om dagen en artikel som hänvisade till att 5500 olika biologer menade att det mänskliga livet börjar direkt vid befruktningen.

Jag hörde även hur abortdoktorn Leroy Carhart öppet erkänner att aborter är mord men samtidigt säger han att han inte har något problem med det.

Givetvis om man anser det som ett mord skall man inte följa lagarna i detta. Alla lagar som går emot Gud behöver en kristen inte underordna sig.

Men de flesta lagarna i samhället går inte emot Gud utan är direkt instiftade av Gud och dem skall vi lyda. En kristen skall alltså inte vara en som skolstrejkar för klimatet eftersom vårt land har skolplikt.

I Romarbrevet utvecklar Paulus mera än vad Petrus gör och säger att den som går emot överheten, alltså de styrande går emot Gud, eftersom överheten är tillsatt av Gud.

Samhällets lagar är därför viktiga att följa oavsett om den är stor eller liten. Att följa en hastighets begränsning är lika viktigt som någon annan lag.

Vi som kristna kan inte ha en attityd av att ”det där är en små sak” och bara fokusera på de stora lagarna som gör att man hamnar i fängelse.

Vi skall följa lagar för vårt eget bästa men också för vårt kristna vittnesbörds skull. En representant för Jesus på denna jorden kan inte vara den som får dåligt rykte för fortkörningar och rattfylleri.

15. För detta är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på de oförståndiga människornas okunnighet. 16. Ni är ju fria, men använd inte friheten som en täckmantel för ondskan, utan som Guds tjänare.

Vi läser till och med här att det är Guds vilja att vi skall lyda våran överhet. Det kallas vidare här att det är att ”göra gott”. Vi gör alltså något gott när vi underordnar oss våran överhet. Det tystar munnen på de som vill attackera de kristna.

Varför är det så? Jo för om du är lydig i samhället finns inget att anklaga dig för rättsligt så att säga. Det tystar munnen på de okunniga och oförståndiga.

Det syftar inte på sådana som är okunniga om lagarna i samhället utan det syftar på sådana som är okunniga om Gud och det som har med Gud att göra. För att sådana inte skall kunna attackera oss.

Om vi vill leva ett liv i Guds vilja och ära honom så kan man börja här, med detta. Följ lagarna i samhället.

I vers 16 läser vi att vi är fria. Med denna frihet menas att vi är fria i från synden genom evangeliet. Det syftar inte på att vi är fria att använda friheten som en täckmantel för att leva hur som helst, vilket är vad Petrus säger.

Tydligen under den tiden precis som det finns idag fanns det folk som missbrukade Guds nåd för ett liv i utsvävningar. Ett liv där man argumenterar att eftersom vi är fria kan vi göra precis vad vi vill.

Kristen frihet har alltid genom alla tider tvistats av villolärare som vill surfa på nåden. Även i vår tid har detta blivit ett problem där folk argumenterar ”samhällslagarna är inte så viktiga. Jag kan göra hur jag vill och jag har Gud på min sida”.

Det är precis vad vi inte kan göra för det är inte Guds vilja. Om vi missbrukar den sanna friheten och agerar lite hur vi vill så kommer folk att smäda oss och Guds namn blir smädat och det är inte Guds vilja.

Denna friheten missbrukas även till att gå emot Gud. En del hävdar att vi nu är fria och det är inte så viktigt vad Gud anser och säger. Versen här säger att vi istället skall använda friheten till att tjäna Gud inte gå emot honom.

Underordnade gäller och i tjänst inför Gud. Det syftar inte enbart på kungar och de som är över oss. Vi kan inte surfa på nåden och kalla det kristen frihet. Sådant är en falsk frihet.

  1. Hedra alla, älska bröderna, frukta Gud, ära kungen.

Vi skall hedra alla. Att hedra betyder i grekiskan att vörda, ära eller att uppskatta vilket och är en synonym för ordet hedra.

Vi kan applicera det på vad vi tidigare har läst att vi skall hedra dem över oss och visa dem all respekt men det betyder inte enbart det.

Som kristna skall vi hedra alla som är värda heder. Världen älskar att kritisera allt och alla för det minsta lilla. Men vi behöver uppskatta folk för det de gör som är gott oavsett vilka de är.

Svenskar i allmänhet är väldigt dåliga på att visa sin uppskattning och tacksamhet emot andra. Jag minns en gång när jag hittade en mobil telefon jag såg till att mobilen kom i rätta händer.

Jag hörde inte ett ljud i från dem efter att mobilen kom till rätta. Det kändes lite konstigt faktiskt men samtidigt är det en bra måttstock att vända till sig själv. Uppskattar vi det andra gör för oss?

Hedrar vi folk för det som de bör hedras för? Oavsett vilka de är eller vad de har gjort emot dig. Vi behöver också älska bröderna. Detta är en självklarhet så jag behöver inte säga något om detta.

Sedan läser vi att vi skall frukta Gud. Det här är ett helt ämne i sig om allt vad det betyder. Gudsfruktan är något som har börjar försvinna mer och mer i vårt samhälle.

Att frukta Gud är att visa respekt inför Gud, en vördnad men det kan också betyda en rädsla men en sund rädsla. Det har att göra med att man lever i en attityd av att underordna sig hans vilja och en fruktan för att inte göra det..

Men det betyder också att visa respekt inför Gud. Det fanns en tid i Sverige då icke kristna inte ville svära inför Kristna för det fanns en gudsfruktan nedlagd i dem även om de inte var troende.

Det fanns en tid i Sverige då man kunde gå in i en kyrka och Gudsfruktan var i luften. Folk satt tysta och inväntade gudstjänsten. En del bad tyst för sig själva, andra läste sina biblar men det fanns en gudsfruktan i luften.

Detta är nästan helt borta i vår tid. Folk kommer till kyrkan och börjar prata vilt med alla man ser om vad som hänt under veckan.

Det är visserligen inget fel med det i sig men det finns en tid för allt. Det finns en tid att tillbe Gud och höra hans ord och den tiden skall man behandla med respekt och största allvar.

Vi ser väldigt lite av sådant i vår tid faktiskt och det är något vi behöver gå tillbaka till. Jag besökte en gång i kyrka i Mölndal som var sådan.

Du kom in i rummet och alla satt helt tysta och bad eller läste sina biblar. Alla var äldre människor. De var inte heller så många. Max 20 stycken men det fanns en fruktan för Gud i rummet.

Gudsfruktan inte att visa honom vördnad och respekt när vi skall tillbe honom utan det handlar om att hata det som är ont och följa Honom med hela ens liv..

Vi läser vidare att vi skall ära kungen. Det ordet som används här i grekiskan är samma som när det står ”hedra alla”. Det är alltså ingen skillnad här vi skall ära, hedra och vörda kungen.

Vi har ingen kung i Sverige som har makten men detta syftar på de styrande i landet. Oavsett vad vi tycker om dem eller vilka de är skall vi hedra dem.

Man kanske inte står bakom allt de gör men man kan hedra det goda de gör. Vi kan visa respekt för dem ändå. Eftersom de är representanter för Guds auktoritet. Gud har satt auktoriteter på denna jorden för att peka på hans egna auktoritet.

Paulus begick den synden att han började förbanna en ledare för sitt folk vilket var emot lagen. När han fick reda på att det var en överstepräst ångrade han sig.

Givetvis ansåg han att denna överstepräst var en vitkalkad grav men likväl var det fel av honom att säga de. För han förbannade en ledare för folket vilket var fel.

Paulus förolämpade istället för att hedra. Vi ser detta mycket idag speciellt i sociala medier där folk försöker göra sig lustiga och roliga över de styrande i landet och förolämpar dem.

Du ser sällan folk som säger något positivt och hedrar dem utan när folk väl säger något är det av den förolämpande arten.

Detta gäller mot alla människor vi skall inte förolämpa varandra utan visa uppskattning och hedra människan när de gör något bra.

Nu finns det folk som kanske tänker. Skall jag verkligen underordna sådana som behandlar mig så illa?.

Du vet inte vad regeringen har gjort emot mig eller vad min chef gjorde emot mig. Du vet inte hur orättvist behandlad jag har blivit. Det för mig till den andra punkten.

2. Den troendes lydnad även mot de orättvisa

  1. Ni tjänare, underordna er era herrar med all fruktan, inte bara de goda och milda, utan också de orättvisa.

Petrus tar nu upp ämnet de som är tjänare och hur de skall relatera till sina Herrar. Petrus tar nu specifikt upp arbetare och arbetsgivare. Eller på den tiden kallades det tjänare och arbetsgivaren kallades för herre med litet ”h”.

Vi skall inte bara underordna oss de som är goda och milda utan även de orättvisa. Ordet kan även betyda ”de perversa”, eller de tjurskalliga, eller oresonliga.

Det handlar om arbetsgivare som inte är bra helt enkelt, men även sådana skall man underordna sig. Sådana som behandlar dig dåligt och orättvist skall vi ändå underordna oss.

Sådana chefer finns där ute och en del av er kanske har råkat ut för sådana som inte alls är rättvisa och behandlar dig dåligt.

De kanske säger saker om dig som inte är sanna. Men hur skall vi relatera till dem ? Vi skall underordna oss. Vi skall inte agera som rebeller som tar strid emot dem.

Detta kanske låter helt absurt i mångas öron i vår tid. Det kan man till viss del förstå men vi måste förstå att Jesus Kristus blev orättvist behandlad liv ändå underordnade han sig högre auktoriteter.

När vi underordnar oss dem som behandlar oss orättvist så vittnar vi om evangeliet med våra liv. Vi vittnar om en annan väg än den vägen denna världen vandrar på.

De flesta som blir orättvist behandlade skulle nog ta till stridens väg men vi skall i stället agera som Kristus agerade och det för mig till den tredje punkten.

  1. Orsaken till lydnaden.
  1. För det är nåd, om någon för samvetets skull inför Gud uthärdar svårigheter när han får lida orättvist. 20. För vad är det värt för beröm om ni står ut med att bli slagna för era synder? Men om ni har tålamod när ni lider för att ni gör det goda, då är det nåd inför Gud. 21. För till detta blev ni kallade, eftersom också Kristus led för oss och lämnande oss en förebild, för att ni ska följa efter i hans fotspår, 22. han som inte gjorde någon synd, inte heller fanns svek i hans mun..23. När han blev smädad, smädade han inte tillbaka. När han led, hotade han inte utan överlämnade det åt honom som dömer rättvist. 24. Våra synder bar han själv i sin kropp upp på träet, för att vi, som har dött från synderna, skulle leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit helade. 25. För ni var som får som gått vilse, men nu har ni vänt om till Herden och till honom som vakar över era själar.

Guds nåd visar sig till oss genom att den ger oss kraft att genomgå svårigheter. Petrus nämner här de som får lida orättvisa för samvetets skull. Alltså de har gjort det rätta och inget som är fel men får ändå lida för det.

Det kan alltså vara kungen i landet, eller en arbetsgivare som behandlar dig orättvist och genom det får du lida. Om man uthärdar dessa lidanden så är det Guds nåd. Det är Gud som gett dig styrka att genomgå dem och uthärda dem.

Det finns inget berömvärt att bli straffad när man har begått en synd. Men om man har agerat rätt och gjort det goda då är det en nåd i från Gud att man uthärdar lidandet.

Det är precis vad Jesus Kristus gjorde. Han gjorde ständigt det rätta men blev ändå orättvist behandlad och folket mördade till slut honom.

Den ena efter den andre anklagade Jesus för olika saker men han hade inte begått något fel. Han hade enbart gjort det rätta hela vägen.

Men detta mina vänner är våran kallelse i livet att när vi får lida orättvist så smädar vi inte tillbaka eller hugger tillbaka. Kristus lämnade sitt egna liv som ett exempel och som ett fotspår vi skall följa.

Vi skall inte vandra hämndens eller stridens väg utan fårens väg. Vi skall underordna oss och göra det goda men får vi lida för det så är det Guds nåd om vi uthärdar.

Många får lida för att de syndar. Det är en sak. Om du kör för fort och får böter då är det ditt egna fel att du får lida för det.

Eller om du bryter mot Sveriges lag och får ta dess konsekvenser då kan man inte hävda att man får lida orättvist.

Orättvis behandling är när du får lida för att du har gjort det rätta. Kristus syndande inte och gjorde inget fel ändå fick han lida.

Vi läser i vers 22 att hans läppar bar inte på något svek. Ofta i samhället och jag tror vi alla känner igen oss kan folk håna en för att man säger de rätta sakerna med sina läppar. De hånar en och kallar en ”the good guy” när man försvarar rättvisan.

Jesus talade aldrig något svek och det var därför han var så hatad av den falska religionens människor.

Tänk på när han stod där och blev dömd till döden så smädade han inte dem som utlämnade honom. Istället bad han på korset ”Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör”.

Det borde vara vår bön mot dem som behandlar oss orättvist. Det är inte alltid det lättaste men det är en nåd i från Gud att kunna leva så.

När Kristus fick lida hotade han inte dem som plågade honom utan överlämnade dem åt Gud som dömer rättvist.

När vi får lida orättvist av andra skall vi inte heller hota tillbaka utan överlämna det åt domen. Gud skall döma var och en som orsakar lidande i ditt liv.

Allt detta är givet som ett exempel för att att följa efter. Detta är att vandra i Jesu fotspår. Detta är att följa Jesus.

Våra synder bar han själv i sin kropp upp på träet, för att vi, som har dött från synderna, skulle leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit helade.” (vers 24)

Jesus Kristus bar våra synder upp på korsets trä för att vi skall dö bort i från synden. Detta är orsaken och motivationen till underordnande.

Vi underordnar oss högre auktoriteter eftersom Kristus underordnande sig Fadern och gick i döden för världens synd.

Han gav sig själv och offrade sitt egna liv för att frälsa oss och ge oss ett exempel. När vi ser hur Kristus har behandlat oss så skall vi behandla andra på samma sätt.

Vi läser också att vi är helade genom hans sår. Betyder detta att en kristen aldrig kan vara sjuk? Betyder det att Jesus dog för att bota oss i från varje sjukdom?

Detta är en favoritvers för trosrörelsen och all framgångsteologi som säger det är Guds vilja att vi skall vara rika och helade i från sjukdomar.

Nu tror jag absolut att Kristna skall ha den hälsa man behöver för att kunna tjäna Gud, och att vi kan be Gud om en bra hälsa. Men vad det inte betyder är att vi alltid blir helade för det.

Denna vers syftar först och främst på helande i från synden för det är vad hela sammanhanget pratar om. Jesu Kristi sår på korset hans smärta på korset var för att hela oss i från synden.

Med det sagt betyder det inte att Gud inte kan hela folk idag eller gör det eller att vi inte skall be om hälsa. Visst kan han det, men han dog inte för vår hälsa, utan för våra synder.

Jag läste här om dagen hur till och med Benny Hinn som år ut och år in har predikat detta falska framgångs evangelium har öppet erkänt att han har förkunnat ett falskt evangelium.

Detta kom en tid efter att hans brorson Costi Hinn hade skrivit en bok emot honom och avslöjat hans teologi men framförallt hans lyxliv.

Om Benny Hinn menar allvar eller ej återstår att se. Det är ett falskt evangelium att påstå utifrån denna vers att Jesus dog för att hela oss i från olika sjukdomar och att hävda att det är evangeliet!.

Det är ingen fara att gå igenom detta livet med lite sjukdomar, vad som är en fara att att dö med synd i livet. Synden är vad som dömer oss medans en sjukdom bara förkortar livet.

Synden är vad som behöver helas i våra hjärtan och genom Jesu sår har i nu blivit helande i från synden.

Vi som var vilse får och hade gått snett har nu fått en herde för våra liv. Inte bara en herde utan en herde som vakar över våra själar vilket vi ser i den sista versen.

Det är en fantastisk sanning och uppmuntran att veta att Jesus vakar över våra själar. Vi har en som sitter på Faderns högra sida och dag ut och dag in ber för oss och för våra själar.

Detta borde motivera oss ännu mera till att underordna oss Guds auktoriteter eftersom han vakar över oss och vill vårt bästa.