Människans tungor är fulla av huggormsgift

Deras strupe är en öppen grav, sina tungor använder de till svek. De har huggormsgift
 bakom sina läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. ” – Rom 3:13-14

Nej, människan är inte innerst inne god. Det är bara att lyssna på vad som kommer ur din och min mun för att inse det. Paulus har precis talat om att alla människor är syndare. Det spelar ingen roll varifrån i världen man kommer, vi lider alla av samma problem, Synden. Synden finns i människans hjärtan och det som finns i en människas hjärta kommer också ur deras mun. Paulus ger ett exempel på hur alla människor har syndat, och det är att peka på människans tungor och hur man talar.

Han citerar ett stycke från gamla testamentet som beskriver detta. Människans tunga är som en öppen grav. En grav är en plats där döda lik ligger och som stinker illa. När sedan graven öppnar kommer denna lukt ut. Det är på detta sättet som människans tunga är, som en öppen grav som luktar illa. Våra ord luktar illa och de är som huggormsgift. Likt huggormsgift så dödar våra ord andra människor. Vi sviker varandra. Lovar en sak men håller det inte. Talar illa om andra som inte är närvarande i rummet, så fort de kommer in i rummet blir det tyst. Tungan används till förbannelser och bitterhet, hat, skvaller, hån, nedlåtande kommentarer. Tungan används till att säga en sak inför en person men säga en annan sak om dem bakom deras rygg. Tungan används till att svära, förbanna, häda och ljuga och allt som är ont. Ja, det är som Paulus säger, att tungan är som en öppen grav och huggormsgift kommer ur våra tungor. Det är något alla människor någon gång varit skyldiga till. Varför är det så mycket problem i relationer? Det är på grund av människans tunga. Varför har vi så mycket bråk och kiv i familjer och i samhället? Det är på grund av människans tunga. Människan är inte god i sig själv, utan ond, och tungan visar våran ondska. Vi behöver en frälsare från våran ondska och någon som förlåter oss våran ondska. Vi kan inte försöka gottgöra våra gärningar genom att försöka ändra oss själva. Även om man skulle ”lyckas” ändra sig själv så är vi ändå skyldiga för vad i har sagt mot våra medmänniskor. ”Men jag säger er: Varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. ” – (Matt 12:36).

Det kommer en domens dag då vi skall stå till svars för våra ord. Vad blir det av oss då? Är det ute för oss? Finns det något hopp för oss? Ja det finns hopp.. Nu finns en Guds rättfärdighet, Jesus Kristus som levde ett felfritt liv. Nu har vi som tror på honom förklarats rättfärdiga. Gud ser oss inte längre som skyldiga och vi kan gå fria på domens dag på grund av vad Jesus Kristus har gjort för oss. En gåva från Gud är det till arma syndare som oss. Vi förtjänar det inte utan vi förtjänar Guds dom och vrede. Men på grund av sin kärlek till oss kan vi nu bli rättfärdiga inte genom laggärningar utan genom tron. Detta sker genom att vi vänder oss bort i från synden och vänder oss till Jesus Kristus i tro på Hans namn som frälser oss i från våra synder.

Ordets och bönens tjänst

”Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. ” – Apg 6:2-4

Apostlarna hade ett problem. De ägnade alldeles för mycket tid åt att göra tjänst vid borden, d.v.s de gav mat åt hungriga änkor i församlingen. Deras uppgift var inte att hålla på med diakonala grejer utan deras uppgift var att ägna sig åt ordet och bönen. De skulle alltså flitigt studera Guds ord och flitigt be för alla de heliga. Men deras arbete med de fattiga hade tagit över och det var inte bra för dem.

Istället beslutade dem att de skulle utse diakoner som skulle ta hand om det arbetet i församlingen. En diakons uppgift är ju att arbeta med sådant i en församling. Vi som är predikanter får inte glömma av att vår första uppgift förutom att givetvis ta hand om vår egna familj är att ägna oss åt ”Ordet och bönens tjänst”. Eftersom vi konstant skall dela med oss av Guds ord och uppbygga och utrusta de heliga måste vi även konstant äta av ordet för att ha något att ge.

Om vi inte äter av ordet själva kommer vi inte ha något att ge och bara ge torra utläggningar om saker vi inte förstår oss på. Försumma därför inte ordets och bönen tjänst utan lev i den dagligen. Mata dig själv dagligen med Guds ord och lev varje dag i bönen för de heliga. Det är så lät i dessa tider när vi har internet runt oss att andra grejer tar över och tar bort fokus i från det vi egentligen skall hålla på med. Jag har själv många gånger tappat fokus från det man skall syssla med. Men låt oss inte göra det utan låt oss hålla på med ”ordets och bönens tjänst” och låt den som är diakoner och lagda åt det hållet ta hand om de fattiga.