Kanske skall Gud ge omvändelse – omvändelsens gåva

  • Och en Herrens tjänare ska inte strida, utan vara mild mot alla, lämpad för att undervisa, tålig när han får lida, och i mildhet tillrättavisa dem som säger emot. Kanske Gud en gång ska ge dem omvändelse så att de inser sanningen, 26. och att de nyktrar till och kommer loss ur djävulens snara, de som är fångade av honom för att göra hans vilja.” 2 Tim 2:24-26

Omvändelsen är en gåva i från Gud och omvändelsen är i Guds händer lika mycket som i människans. Visst kallar Gud alla till omvändelse men utan att anden verkar i en människas hjärta kommer de inte se sitt behov av omvändelse.

I detta stycke finner vi hur Paulus säger till Timoteus att tillrättavisa sina motståndare som är fast i djävulens snara och gör djävulens vilja genom att gå emot sanningen..

Det kontroversiella med denna texten är att det står att ” Kanske Gud en gång ska ge dem omvändelse så att de inser sanningen”. Det verkar alltså som att orsaken till att en människan nyktrar till och inser sanningen är att Gud ger dem omvändelsen genom att han låter anden verka så att de kommer till insikt.

Jag tror att så är det bokstavligen också. Jag tror inte heller omvändelsen är en garanti för vi läser att Gud kanske skall låta detta ske. Kanske betyder kanske.

En del menar att Gud kanske skall låta Timoteus ord vara det som för dem till insikt men förklarar bort att omvändelsen är en gåva.

Problemet med den tolkningen är att vi först läser att Gud kanske skall ge omvändelsen och sedan kommer de till insikt du kan alltså inte separera dem..

Orsaken att de kommer till insikt är att Gud har gett dem omvändelsen, eller sinnesändringen som menas. Deras sinnen ändras angående att de gick emot sanningen och den sinnesändringen kommer genom insikten Gud ger. Alltså är det en gåva.

Vi ser här som på så många andra ställen i skriften. Guds fulla suveränitet men också människans ansvar. Människan är fullt ansvarig att omvända sig samtidigt finner vi att Gud är så suverän att han ”kanske” ger dem omvändelsen. Alltså han kan neka eller ge den.

Omvänd er och tro på evangeliet

Omvänd er och tro på evangeliet! ” – Markus 1:15

Jag minns hur jag gång på gång i mina yngre dagar brukade gå på möte efter möte där ”10 blev frälsta”, ”70 blev frälsta” etc. Jag brukade även kolla om de började gå i kyrkan eller ej. Men fann sällan någon av dessa göra det. Jag fick lära mig att orsaken att man inte såg dem i kyrkan var att det berodde på att man inte följde upp dem inom 24 timmar. Andra får se folk fatta ett beslut och få dem att döpa sig men sedan försvinner dem ändå. Vad beror detta på ? Problemet är att vi förkunnar evangelium helt fel och vi försöker få folk att be en bön eller räcka upp en hand istället för att uppmana till omvändelse och tro . Vad innebär det att omvända sig och tro? Omvändelse innebär en sinnesförändring. Vårt sinne ändrar vi inte själva utan det är ett verk av Herren som vi kallar pånyttfödelsen. Det sker en förändring i hjärtat vilket också förändrar ens sinne. Sinnets attityd mot synden och Jesus förändras. Förut innan vi hade fått omvändelsens gåva så var våra sinnen fulla av synd. Vi kunde vara giriga och tänka på att få ut mera pengar. Vi hade sinnen fulla av avund och självhävdelse och hat. Sinnets attityd mot synden ändras nu. När vi blivit föda på nytt så vill vi inte längre vara giriga eller avundas eller ha hatiska tankar. Hjärtat har blivit förändrat och vi har fått en ny natur. Istället vill vi leva i rättfärdighet och följa vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Detta är vad omvändelsen gör. Den vänder sig bort i från synden och dess sinnelag till Jesus Kristus och till att vilja leva för Honom. Men folk uppmanas även att tro. Detta handlar om en förtröstan på Jesus Kristus. Förtröstan på vem han är och på vad han har gjort. Jesus har dött för sitt folks synder, tagit våra synder på sig så att synden inte längre skall tillräknas oss. En förtröstan på att Gud har uppväckt Jesus från det döda för att han skall regera över sin församling som Herre och för att vi skall få del av hans uppståndelse på den yttersta dagen. Detta är vad frälsningen handlar om. Att omvända sig och tro. Har en människan gjort det så har ju sinnet förändrats och man kommer till kyrkan och söker gemenskap med andra troende. Först när vi ser att en människa har omvänt sig och kommit till tro kan vi säga att de har blivit frälsta och först då bör vi döpa dem. Låt oss därför inte vara så snabba med att säga ”70 st blev frälsta igår” för det blir en lögn om det inte stämmer. Låt oss återgå till att förkunna att folk måste omvända sig och tro och lägga bort denna ”avgörande kristendom” som vi har hamnat i, där allt handlar om att leda folk i en bön eller få dem att räcka upp en hand på ett möte. Frälsningen sker inte så. Frälsningen är ett övernaturligt verk av Gud där Han förändrar en människans hjärta där en människa förs till omvändelse och tro. I bibeln predikade man ”Omvänd er och tro evangeliet!”. Låt oss följa bibelns exempel.