Vad säger bibeln om coronaviruset?

Predikan av Josef Löwdin

15/3-2020, Göteborg

lyssna på predikan

För folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och epidemier och jordbävningar på många platser. Men allt detta är början till födslovärkarna. ” (Matt 24:7-8)

Jag tänkte att idag skall vi adressera detta med vad bibeln säger om epidemier och sådant som coronaviruset som just nu sprids lavinartat över hela världen och troligen kommer bli en pandemi.

Coronaviruset är överallt runt omkring oss på varje nyhetsrapportering och det är vad hela samhället pratar om runt om i hela världen.

Jag har följt detta under en längre tid för att se vart det hela skulle ta vägen. Detta virus är inte som en influensa.

Eftersom detta är ett nytt virus så finns det ingen som är immun emot detta virus utan precis vem som helst kan drabbas av detta virus.

Det finns inte heller något vaccin emot detta virus så man kan inte alls jämföra det med en influensa.

Skillnaden mot en influensa är att det här är dubbelt så smittsamt som en vanlig influensa. Det är också dödligare.

Man vet inte exakt hur dödligt det är men som det ser ut i dagsläget dör cirka 0,7% av alla som får detta virus. Vid en vanlig influensa dör cirka 0.1%.

Det är alltså dubbelt så smittsamt och dödar runt sju gånger mer än en vanlig influensa. Dessutom kan det skapa en svår lunginflammation vilket gör att många behöver en respirator för att få hjälp med att andas.

Det blir alltså därför vid ett utbrott en extrem belastning på sjukvården och det är därför vi nu ser något vi sällan har skådat i vår tid.

Allt är just nu väldigt dramatiskt där man sätter hela länder i karantän och där folk inte får gå ut bara för att stopp denna smittan.

Vi vet inte ännu hur mycket det kommer drabba vårt land och om vi får se vad både Kina, Italien, USA, Spanien och Portugal har sett där man behöver stänga ner vissa städer eller som i Italiens fall hela landet.

Jag har hört och sett doktorer vittna om att detta drabbar inte bara de äldre utan även yngre. Det finns fall i Kina där unga friska dör av detta viruset och de vet inte varför.

De fallen är dock inte så många utan det är mestadels de äldre som dör i detta och de som har en underliggande sjukdom.

En sak är dock tydligt. Det här är en epidemi som vi har märkt även påverkar hela världens ekonomi och får allt i gungning.

Hur skall vi som kristna tänka i detta?. Vad säger skriften till oss och hur bör vi agera?

Jesus säger här i denna profetia vad som skulle ske i framtiden. Denna profetia har en dubbel uppfyllelse som många profetior i skriften har. En samtida och en längre fram.

Vi finner ett exempel på detta i Hosea kapitel 11.

När Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. 2 Men ju mer man kallar dem, desto mer drar de sig undan. De offrar åt baalerna och tänder rökelse åt avgudabilderna. 3 Ändå var det jag som lärde Efraim att gå och som tog dem i mina armar. Men de förstod inte att jag ville hela dem. ” (Hos 11:1-13)

Här ser vi att Herren talar om Israel under profeten Hoseas tid. Det var en samtida profetia men samtidigt ser vi i vers ett att Gud kallar sin son ut ur Egypten.

Det här är en profetia om Jesus som var i Egypten som spädbarn när de tvingades fly ur i från Herodes.

En profetia i bibeln kan ibland ha flera uppfyllelser och denna profetia Jesus pratar om här är en sådan.

Vi vet att år 70 föll Israel och templet och då uppfylldes det som står i denna profetia med att judarna flydde upp till bergen och en stor vedermöda skedde, de såg alla dessa tecken som Jesus listar innan det skedde.

Men detta kommer återupprepas igen i den sista tiden för en av frågorna Jesu lärjungar ställer till Jesus är följande ”vad är tecknet på din återkomst?” och ”tidsålderns slut?”.

Detta profetia har alltså en applikation på den yttersta tiden och vad som måste ske innan Jesus kommer tillbaka.

Detta är något Jesus sade för länge sedan skulle ske och vi har genom tiden i från att han sade det ändå fram till vår tid sett alla dessa tecken i varje generation.

Dessa tecken är falska profeter, krig, rykten om krig, hungersnöd, jordbävningar och ordet vi i dag skall tala om nämligen epidemier.

Ett av tecknen han ger här i vers 7 är Epidemier, för att sedan säga att ”allt detta är bara början”.Denna Corona epidemi är inte jordens undergång utan det kommer bli mycket värre.

Alla dessa saker har alltid funnits sedan denna profetia gavs. Det är alltså inget nytt med epidemier och kanske inte den sista vi ser heller.

Vad är roten till dessa epidemier ? Varför sker dem och varför stoppar inte Gud bara dem? Roten till dessa epidemier är Guds vrede över synden.

De händer inte bara så där utan någon anledning utan Gud låter dem komma, för att varna människan, att det finns något mycket värre som väntar om man inte vänder om till Gud.

Synden är grundproblemet, utan synden i världen hade det inte funnits några sjukdomar. Hade det inte funnits någon synd i den här världen hade det inte heller funnits något lidande.

Lidande vittnar om att det finns en rot till problemet. Det finns något som ställer till det för människan och det är vår egen synd emot Gud.

Det är därför sjukdomsepidemier finns och de inte bara finns utan Gud själv antingen låter dem ske eller ligger aktivt bakom dem.

Gud agerar nämligen på dessa två sätt att han ligger bakom eller tillåter något att ske.Vi finner i bibeln på flertalet ställen hur Gud aktivt ligger bakom sjukdom på grund av människans synd.

I femte Moseboken 28 och vers 22 säger Guds ord :

Herren ska slå dig med tärande sjukdom, feber och hetta, med brand och svärd, med sot och rost. Det ska förfölja dig tills du förgås.

Om Israels barn var olydiga mot Herren skulle sjukdomar och bland annat feber drabba dem. Nu var denna profetia om Israels barn men vi kan inte hävda att det bara gäller dem..

För vi ser flera gånger i Skriften hur Gud straffar även icke judar för deras olydnad emot Guds bud.

På samma sätt läser vi i slutet av bibeln i uppenbarelseboken 22 och vers 18

Om någon lägger något till detta, så ska Gud på honom lägga de plågor som är skrivna i denna bok.

Om någon alltså lägger till något ur skriften så skall plågorna som beskrivts i uppenbarelseboken drabba den personen.

Gud sänder alltså sjukdomar för att visa sin vrede emot all olydad emot Honom. Sjukdoms epidemier är ett uttryck av Guds vrede. Coronaviruset är Guds vrede över världen!

 Herren slog kungen så att han blev spetälsk  för hela livet. ” (2 Kung 15:5)

I detta fallet var det Kung Asarja som Gud slog med spetälska. Kung Asarja gjorde det som var rätt i Herrens ögon.

Alltså han var en gudfruktig man, men han avskaffade inte avgudaoffer höjderna och på grund av det slog Herren Honom med spetälska.

Spetälska var en fruktansvärd sjukdom som var vanlig under bibelns tid. När man läser om spetälskan så påminner den mycket om hur dagens coronavirus smittar.

Spetälskan var mycket smittsam och man behövde isolera de som hade denna sjukdom genom att ta ut dem utanför staden. Inte heller kunde man röra vid dem eller något de hade vidrört för att undvika att bli smittad.

Spetälskan på den tiden skapade den tidens karantän. Detta med karantän är alltså inget nytt utan det finns redan i bibeln och det var så man gjorde för att stoppa smittan.

Gud som är vår skapare har makten över sjukdom. Han har makten att slå folk med sjukdom och han har makten att ta bort sjukdomen.

Sjukdomar är ett av många sätt för Gud att visa sin vrede emot mänskligheten. Gud är vred varje dag mot de ogudaktiga läser vi i Psalm 7:12.

Varje dag går Gud runt på jorden och visar sin vrede emot människan på olika sätt. Gud är inte bara vred vissa stunder på de ogudaktiga utan Han är vred varje dag.

Sjukdomar är bara ett av alla sätt. Slår han inte med sjukdomar så visar han sin vrede på andra andra sätt.

Det finns mängder av sätt Gud kan visa sin vrede och jag är övertygad att det vi nu ser är en liten , väldigt liten portion av Guds vrede som just nu går runt varje dag över hela världen.

Gud gör detta för han vill varna människan. Gud varnar för syndens konsekvenser. Vi skall alla dö och sjukdom visar människan att något är fel i deras liv. Kroppen är sjuk och sjukdom leder till död.

Inte alla leder till död men nästan alla som dör gör det på grund av en sjukdom när de är gamla. Sjukdom är alltså en bild på att synden dödar oss andligen och vår relation med Gud.

Sjukdom visar att det finns en dom i från Gud som är mycket värre än detta vi nu ser. Om människan inte vänder om i från sina synder kommer domen att drabba, och den dagen man dör och skall stå inför Herren Domaren är det redan försent.

Det vi ser nu är ingenting mot vad bibeln beskriver där folk skall önska sig vara döda på grund av alla de plågor Gud häller över dem.

I Uppenbarelseboken läser vi om att en tredjedel av jorden befolkning dör av de olika plågorna Gud sänder över jorden.

Coronaviruset må skapa problem i samhället men det är ingenting mot när Gud häller ut sina vredes skålar över människans synd.

 

Att vi får se denna våg av sjukdomsepidemier just nu är inte så förvånande då vi ser hur världen mer och mer har gått ifrån Gud. Vi ser en värld som föraktar Guds lag och bud som mer och mer blir sekulariserad och ateistisk.

Gud varnar just nu för sin kommande stora vredes dag. Det gör han genom att visa en del av sin vrede och vad den kan åstadkomma.

Hur fruktansvärt är det inte när Gud visar sin vrede? Människan försöker på alla sätt att motverka, och när man väl lyckas inser man inte att det var Gud som tog bort plågan i från människan.

Vi som troende behöver därför inte vara oroliga för Herren har lovat att beskydda sitt folk mitt under vreden.

Vi finner redan i gamla testamentet när Gud hällde tio olika plågor över Egypten på grund av deras avgudadyrkan hur plågorna inte drabbade Israels folk.

De var beskyddade. Inget hände dem. Nu även om Guds vrede går runt varje dag betyder inte detta att vi som kristna är immuna mot alla virus i denna värld.

Kristna kan bli sjuka och kristna kan dö men inte på grund av Guds vrede utan av helt andra orsaker.

Mitt under Guds vrede så kan Guds folk sättas på prov. Gud kan tillåta att man blir sjuk för att att visa sin ära.

När Jesus hörde detta, sa han: Denna sjukdom är inte till döds, utan till Guds ära, för att Guds Son ska bli förhärligad genom den.” – (John 11:4).

Det finns alltså tillfällen då Gud tillåter även Guds barn att blir sjuka för sin äras skull. Det finns mängder av olika orsaker till att vi kan bli sjuka och jag tar upp det i predikan ”tio orsaker till lidande”.

Du kan gå tillbaka och lyssna på den om du undrar mer över detta.Vi kan alltså drabbas av Coronaviruset och kristna kan även dö.

Det finns många gudfruktiga genom tiderna som drabbats av pesten och dött. Men vi skall inte se det som Guds vrede över oss, utan snarare att Gud tar hem oss till härligheten vilket är mycket bättre.

Vi alla dör någon dag och de flesta dör i sjukdomar. Men för världen som inte har Gud finns inget annat än Guds vrede och Gud låter sådant här ske för att han vill att människan skall omvända sig till Honom.

Och människorna blev brända av stark hetta, men de hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor, och de omvände sig inte så att de gav honom äran. 10 Och den femte ängeln* tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker och de bet sig i tungan av smärtan. 11 Och de hädade Gud i himlen för sina plågor och sina bölder, men omvände sig inte från sina gärningar. ” (Upp 16:9-11)

När Guds änglar tömmer Guds vredes skålar över jorden är det för att de skall omvända sig. Men jag ser att det är mycket som det står här.

Trotts att människan ser detta virus gå runt så vänder de sig inte till Gud som har makten att stoppa detta virus.

Kollar man på nyheter så hör man aldrig någon expert säga att vi måste omvända oss till Gud som har makten över detta virus.

I stället försöker man på egen hand med sina metoder. Visst kanske man kommer lyckas men det kommer komma nya epidemier och nya epidemier. Det kommer inte ta slut utan det kommer fortsätta ända tills Jesus kommer åter.

Vi som troende skall inte nu vara fullständigt fatalister utan vi behöver ju också ta vårt ansvar att inte sprida smittan vidare.

Om någon har Corona behöver man ju inte stå framför den personen och säga till den att hosta dig i ansiktet. Nej, Kung David flydde när hans liv var i fara.

Tvätta därför dina händer innan du skall äta och efter du har varit ute. Jag tror absolut allt är I Guds händer men låt oss inte bli fatalister.

Några ord av tröst för oss som är Guds barn.

Psalm 91.

Den som sitter under den Allra­ högstes beskydd ska förbli under den Allsmäktiges skugga. 2 Jag ska säga om HERREN: Han är min tillflykt och min borg, min Gud, på honom ska jag förtrösta. 3 Sannerligen, han ska rädda dig från fågelfångarens snara och från dödlig pest. 4 Han ska betäcka dig med sina fjädrar, och under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans sanning ska vara din sköld och skärm. 5 Du ska inte frukta för nattens fasor, eller för den pil som flyger om dagen, 6 inte heller för pesten som går fram i mörkret, eller för ödeläggelsen som härjar mitt på dagen. 7 Tusen kan falla vid din sida och tiotusen vid din högra sida, men det ska inte drabba dig. 8 Du ska bara se det med egna ögon, och bevittna hur de ogudaktiga får sitt straff. 9 För HERREN är ditt skydd*, du har gjort den Allrahögste till din tillflykt. 10 Ingen olycka ska drabba dig, inte heller ska någon plåga komma nära ditt tält. 11 För han ska ge sina änglar befallning om dig, att bevara dig på alla dina vägar. 12 De ska bära dig på sina händer, så att du inte stöter din fot mot någon sten. 13 Du ska gå fram över lejon och huggormar, du ska trampa på det unga lejonet och ormen*. 14 Eftersom han hängivet älskar mig* därför ska jag befria honom. Jag vill beskydda honom, för han känner mitt namn. 15 Han ska ropa på mig och jag ska svara honom. Jag ska vara med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. 16 Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.

Här ser vi att de som tillhör Herren kan vila tryggt i hans skugga. Han skall bevara oss i från pesten. Han skall bevara oss i från all plåga och han skall vara med oss i nöden.

Vi kan ha vår förtröstan på Herren och hans beskydd. Herren har makten över detta och kan beskydda oss.

Vi läser även här hur vi skall bevittna med egna ögon hur de ogudaktiga får sina straff genom pesten eller sjukdomar kan man säga, genom ödeläggelse och genom fasor om natten.

Herren kommer befria dem som han älskar eftersom vi känner hans namn. Min vän detta är ett löfte i från Herren.

Även om tio tusen faller på din sida så skall det inte hända dig. Alltså ingen dödlig sjukdom skall drabba dig förenns det är det är den tiden Herren har bestämt att nu skall du hem till honom.

Med andra ord. Ingenting kommer att ske som inte Herren har kontroll över eller vill skall ske med ditt liv.

Om det blir som för Job och man förlorar familjemedlemmar. Må så ske men i allt hade Gud ett syfte för Job.

Men vi kan lita på Herrens löften och vila tryggt i hans händer. Han skall beskydda oss och bevara oss mitt i allt som sker.

Folket där ute som inte har Gud har inte detta beskydd. De har inte denna trygghet och det är därför vi ser den panik där ute som har uppstått.

Det är bara att gå till en affär så ser man att det finns ingen ravioli eller inget ris, inget toapapper. Folk bunkrar på grund av rädsla. Livet utan Gud är sådant fullt av fruktan.

Rädd borde man vara men rädd för rätt saker. Rädd för Gud istället för att vara rädd för att vara utan toapapper. Detta är en ”Act of God”.

Det finns något som kallas en ”Act of God” och det är en oförutsedd händelse som man inte kan kontrollera.

Det är intressant att till och med icke troende i världen kallar händelser som inte orsakas av människor för en ”Act of God”.

Trots det så vänder man sig inte tillbaka till Gud. Nu är verkligen tiden för svensken att vända sig tillbaka till Gud.

Nu när vi ser allt som sker runt omkring oss och den enorma oro som finns i samhället är det verkligen tid att omvända sig innan det är försent.

Vi hör ständigt hur vi skall tvätta händerna eller använda handsprit för att undvika att bli sjuka. Varför det? Jo tvål och handsprit dödar bakterierna.

Det är sådant som används för att hålla händerna rena och skydda dig. På samma sätt fick det ett botemedel och ett skydd emot den andliga sjukdomen som är synden och det är Jesus Kristus.

Jesus renar oss i från synden precis som tvål och handsprit renar våra händer. Det är den sanna lösningen. Svensken behöver omvända sig till Jesus.

Som Guds barn skall vi inte frukta. Vi behöver inte vara rädda för vi vet att Gud tar hand om oss och att inget sker oss som Herren inte vill.

” Vi vet också att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.  ” (Rom 8:28)

För de troende som älskar Herren samverkar allt till det bästa. Jag hörde i från Kina att där som man normalt sett inte som kristen kan öppet dela traktater och sprida den kristna tron.

Det var på grund av att de som håller i ordning i samhället var så upptagna med att hålla koll på viruset så att man kunde göra så.

Alltså mitt i allt samverkade allt till det bästa för de troende. Läser man Gamla testamentet ser man att det är alltid i djupa kriser som Guds folk har återvänt till Herren och i sådana tider som det har skett väckelse.

Ingenstans vad jag känner till i världens historia har Herren verkat med väckelse när allt har varit väl ute i samhället, utan det har alltid varit under tider av oro och turbulens och av olika händelser så som t.e.x förföljelser av de kristna, krig, hungersnöd eller andra katastrofer som Herren har låtit väckelse ske.

Det som nu sker ber jag skall blir till det bästa. Må Herren använda detta för att föra hans folk närmare Honom och använda det för att föra själar till frälsning.

Detta är också ett tecken på att vi närmar oss Herrens återkomst. Vi vet inte exakt när Han kommer tillbaka men epidemier är ett tecken på att tiden närmar sig mer och mer.

Detta borde alltså ge hopp mitt i allt som nu sker. Vi närmar oss Jesu Återkomst.Tänk dig själv vilken dag det skall bli.

En dag när Domaren skall komma och döma allt i denna världen. Varje människa skall stå till svars för sina synder.

Vi skall få se honom och vara med honom i evigheternas evigheter. Då finns det inga mer sjukdomar eller sorger.

Allt lidande här på jorden varar bara en kort stund. Då skall vi slippa plågas av att se allt elände som synden skapar.

Det är synden som skapar allt detta elände i världen för människan. När Jesus gör slut på allt och ger oss en ny himmel och en ny jord behöver vi inte längre se det.

Samtidigt är det många som kommer lida nu och hamna på sjukhus. Även om vi vet orsaken till det hela måste vi visa medlidande och tänka på dem som lider som om det vore vi själva som fick genomgå det hela.

Speciellt alla de troende som kan drabbas av denna epidemi. Var inte rädd för detta. Förtrösta på Herren han kommer beskydda dig och bevara dig.

Botemedlet finns i att vända sig till Jesus. Han botade de sjuka och det är en bild på att han tar bort synden ur människans liv.

Det spelar ingen roll vem man är, utan alla kan komma till Jesus och få syndernas förlåtelse. En del kommer att dö av denna epidemi men min bön är att ingen skall dö utan att först ha tagit emot Jesus och fått syndernas förlåtelse.

Det är det viktigaste i detta livet att varje människa finner Jesus. Ha din förtröstan på Honom,

Gud har makten över varje sjukdom även över Coronaviruset. Han kan hålla det borta i från dig men han kan också tillåta det.

Tillåter han det så sker det av en orsak. Min vän med om Gud är för dig vem kan då vara emot dig?

Kanske skall Gud ge omvändelse – omvändelsens gåva

  • Och en Herrens tjänare ska inte strida, utan vara mild mot alla, lämpad för att undervisa, tålig när han får lida, och i mildhet tillrättavisa dem som säger emot. Kanske Gud en gång ska ge dem omvändelse så att de inser sanningen, 26. och att de nyktrar till och kommer loss ur djävulens snara, de som är fångade av honom för att göra hans vilja.” 2 Tim 2:24-26

Omvändelsen är en gåva i från Gud och omvändelsen är i Guds händer lika mycket som i människans. Visst kallar Gud alla till omvändelse men utan att anden verkar i en människas hjärta kommer de inte se sitt behov av omvändelse.

I detta stycke finner vi hur Paulus säger till Timoteus att tillrättavisa sina motståndare som är fast i djävulens snara och gör djävulens vilja genom att gå emot sanningen..

Det kontroversiella med denna texten är att det står att ” Kanske Gud en gång ska ge dem omvändelse så att de inser sanningen”. Det verkar alltså som att orsaken till att en människan nyktrar till och inser sanningen är att Gud ger dem omvändelsen genom att han låter anden verka så att de kommer till insikt.

Jag tror att så är det bokstavligen också. Jag tror inte heller omvändelsen är en garanti för vi läser att Gud kanske skall låta detta ske. Kanske betyder kanske.

En del menar att Gud kanske skall låta Timoteus ord vara det som för dem till insikt men förklarar bort att omvändelsen är en gåva.

Problemet med den tolkningen är att vi först läser att Gud kanske skall ge omvändelsen och sedan kommer de till insikt du kan alltså inte separera dem..

Orsaken att de kommer till insikt är att Gud har gett dem omvändelsen, eller sinnesändringen som menas. Deras sinnen ändras angående att de gick emot sanningen och den sinnesändringen kommer genom insikten Gud ger. Alltså är det en gåva.

Vi ser här som på så många andra ställen i skriften. Guds fulla suveränitet men också människans ansvar. Människan är fullt ansvarig att omvända sig samtidigt finner vi att Gud är så suverän att han ”kanske” ger dem omvändelsen. Alltså han kan neka eller ge den.