Tankar inför det nya året

Jag brukar inte avge några nyårslöften eftersom löften är ibland svåra att hålla och kan man inte hålla något skall man inte heller lova något.

Bibeln säger :”Dröj inte att infria det löfte du har gett åt Gud, ty han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar! Det är bättre att du inte lovar något än att du lovar och inte håller det. Låt inte din mun vara orsak till att din kropp syndar och säg inte inför sändebudet att löftet var förhastat. Vill du att Gud skall bli vred för dina ords skull och förstöra dina händers verk? ” (Pred 5:3-5).

Ge löften isig är inget fel det gör vi ju när vi gifter oss men det är något man skall vara oerhört försiktig med och kan man inte hålla det skall man inte ge något löfte.

Gud är dock ingen människa och kan inte ljuga. Allt han säger är sanning och allt han lovar uppfyller han. Så låt oss titta på ett löfte han har givit oss genom Aposteln Paulus som gäller för det nya året ” Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag” – Fil 1:6.
Om Gud har påbörjat ett verk i dig till frälsning så kommer han också att fullborda detta verk och år 2017 kommer också vara en process i detta verk som Herren utför. Det kanske blir ditt tuffaste år hittills och du kanske får gå igenom många svårigheter men i allt detta kom ihåg att Herrens verk som han har påbörjat i dig kommer han också att fullborda, och svårigheterna är bara en del av en längre process som längre fram leder till det eviga livet tillsammans med vår skapare. Allt samverkar alltid till det bästa för oss även om det för stunden kanske inte verkar så. Det nya året blir därför alltid gott för oss även om det kanske inte känns så. Ha därför ett nytt välsignat år,