Guds underbara nåd

För Guds nåd som ger frälsning har uppenbarats för alla människor. 12. Den lär oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i denna världen

” – Tit 2:11-12

Det finns inget mer underbart än att bli benådad. Att bli benådad innebär att man som en skyldig brottsling blir frikänd i från sitt brott. Egentligen förtjänar var och en av oss att straffas för våra synder här i livet men på grund av Guds nåd frikände han oss genom Jesus Kristus.

Denna nåd betyder inte att man, kan leva hur man vill, och går och gör samma synder igen, utan denna nåd verkar i våra hjärtan, genom kraften av Guds Ande, så pass kraftfullt att den ger oss kraft att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär.

Nåden fostrar oss att kunna leva rättfärdigt och gudfruktigt.

En människa kan därför inte surfa på nåden. Det fanns falska lärare på den tiden som förvrängde Guds nåd till ett liv i utsvävningar. Vi brottas med samma problem i vår tid med lärare som lär oss att vi kan vara frälsta men sedan ändå följa världsliga begär och ogudaktighet utan namnet ”Kristen frihet”. En sådan nåds förkunnelse är falsk.

En sann nåd fostrar oss att säga nej till sådant, om vi inte har en sådan nåd, så har vi inte fått någon nåd alls. Gud är nådefull mot alla som söker honom. Han vill frälsa var och en som kommer till honom och ge honom en sann nåd, en nåd som säger nej till en ogudaktig och världslig livsstil.

Rättfärdighet från Gud utan lag

”Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om,” – Rom 3:21

Judarna hade 613 lagar men dessa lagar var inte tänkta för att visa dem vägen till frälsning ,utan de gavs för att visa på överträdelse och deras oförmåga att frälsa sig själva. Hedningarna dock hade ingen lag alls men lagen fanns i deras samvete, och därför visade även lagen i deras samvete att de är syndare (Rom 2:15). Lagens funktion var alltså aldrig att frälsa någon, utan bara att visa på vår oförmåga att frälsa oss själva. Profeterna visade Israel på deras oförmåga att hålla lagen och profeterade ständigt om att att det skall komma en frälsare. Lagen och profeterna vittnar alltså om något annat, de vittnar om en Rättfärdighet från Gud. Nu har denna rättfärdighet från Gud kommit som inte handlar om lagar och regler utan om tro. Det var Jesus Kristus som var, och är Guds rättfärdighet. Han höll alla lagar perfekt och ingen synd fanns i honom, och han blev vår ställföreträdare på korset då, Han som sann Gud och sann människa dog för våra synder. Så att vi kan bli frälsta TRONS VÄG. Lagens väg kan inte frälsa någon, den kan bara fördöma dig. Om du hela tiden har lagen framför dina ögon kommer den att fördöma dig, men om du har Kristus framför dina ögon genom trons väg kommer det att frälsa dig. Betyder då detta att lagen inte längre gäller? Nej visst inte säger Paulus ”Vi upprätthåller lagen” (Rom 3:31). Lagen är nu skriven i våra hjärtan och med Jesus Kristus i våra liv blir det inte ”Gör inte så, Du skall inte, Du skall inte”. Utan eftersom Kristus har fullbordat allt och uppfyllt allt så har vi dött bort i från lagen, och i stället blir nu den nya attityden ”Jag vill inte mörda”. ”Jag vill inte tala illa om min broder”, ”Jag vill inte skryta”. Trons väg förändrar alltså våra hjärtan och vår attityd vilket aldrig lagens väg kunde göra, utan lagens väg gav oss bara fördömelse. Trons väg visar på rening från all synd och skam. Min vän vandrar du på lagens väg? Då är det dags att komma in i friheten genom att vandra trons väg. Rättfärdighet kan aldrig vinnas genom lagen utan enbart genom tron på Jesus Kristi död och uppståndelse för våra synder. Det är när vi sätter vår förtröstan på honom allena som vi får syndarnas förlåtelse och blir fria från all fördömelse som kommer från lagen. Genom tron väg upprätthåller du lagen i stället för att leva under den eftersom Kristus var den enda som någonsin höll lagen perfekt.