Vad är lagens syfte?

Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro ” – Gal 3:24

Lagens syfte var att visa oss att vi är syndare och i behov av en frälsare. Ingen människa kan någonsin bli frälst genom att försöka hålla lagen, eftersom alla har syndat. Lagen kommer enbart att fördöma dig och visa dig att du förtjänar att straffas i enlighet med lagen. Därför var den bara en övervakare som vittnade om Jesus Kristus, den perfekte som höll hela lagen och därmed kunde vara en medlare för våra synder inför Gud.

Bibeln säger att om vi ens bryter mot ett enda bud i lagen men håller resten så är vi ändå överträdare av hela lagen och skyldiga. Ingen domare i en domstol som är hederlig och inte korrupt skulle låta en skyldig människa frias. Jesus tog därför detta straffet inför domaren så att var och en som tror kan bli rättfärdiga inför Gud.

När man därför sätter sin tro på Jesus så upprätthåller man lagen. När Jesus bor i våra hjärtan så har han förvandlat våra hjärtan, så att man nu i stället följer Guds bud och kan göra det, eftersom Jesu Ande bor i oss. Lagen är inte nu längre vår övervakare som fördömer oss, eftersom det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus.

Vi följer istället Guds bud av hjärtat och tjänar honom av kärlek till hans bud. Vi kan säga som Paulus ”Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. ” (Rom 7:12). Vi har därför dött bort från lagens väg att bli frälsta, för den var bara en övervakare fram till Kristus. I stället blir vi frälsta genom nåd och tro, och när vi är frälsta genom nåd, ja, då håller vi Guds bud..

Att växa till i nåd och kunskap

”Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. ” – 2 Petr 3:18

Bibeln jämför det andliga livet med det naturliga livet. Vi föds och vi växer men vi behöver mat för att växa och inte dö. Likadant är det andligt. Vi föds på nytt enligt Guds vilja genom att vi hör evangelium och kommer till tro. Då blir vi födda på nytt, oavsett om vi är 20 år eller 80 år när detta sker så är vi andliga bäbisar och behöver andlig mjölk för att växa. När vi dricker den andliga mjölken så blir vi barn, sedan blir vi unga män för att slutligen bli fäder och äldre i tron. Denna tillväxt sker dock inte automatiskt utan vi uppmanas i skriften att ”Väx till i nåd”. Det betyder att växa till i vår frälsning, i vår karaktär och i våra gåvor vi har. En del kristna stannar i barnstadiet eftersom de inte växer till i nåden och kunskapen om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hur kan vi då växa i nåden? Vi gör detta genom att äta den andliga maten, läsa Guds ord, höra på Guds ord och meditera över Guds ord. Men också genom bönen. Be Herrens bön och böner i enlighet med skriften. Be ut skriften. Läs den och be att det du läser skall bli en verklighet i ditt liv. Det är så vi växer i nåden. Det stannar dock inte bara där utan vi skall också växa till i Kunskapen om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Även detta gör vi på samma sätt som tidigare. Genom ordet och bönen. Kunskap är alltså inte att förkasta. En del verkar vara lite emot kunskap. Bibeln är dock inte emot Kunskap i sig. Vi behöver Kunskap om vem Jesus är. Detta för att bevara os s i tron så att vi inte faller in i villoläror som presenterar en annan Jesus. Vi behöver också Kunskap för att inte stanna i barnastadiet där vi ständigt är beroende av fäder. Vi behöver kunskap för att kunna vara fäder för andra och lärjungaträna andra som är yngre i tron. ”Mitt folk går under i brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap, skall också jag förkasta dig, så att du inte längre är min präst. Du glömde din Guds undervisning, därför skall också jag glömma dina barn. ” (Hosea 4:6) Utan kunskap går vi under och om vi förkastar undervisningen så går vi under.
Vi behöver alltså växa till i nåd och kunskap. Låt oss inte bli missmodiga över att vi växer till så långsamt ibland, ett barn blir inte en äldre på en dag utan det sker långsamt. Likadant är det att växa i nåden. Det tar tid att bygga en andlig karaktär och erfarenhet hos en troende. Likadant är det med oss det tar tid, men låt oss därför inte försumma att växa till i nåden och kunskapen.