Andra budordet – Inte göra bildstoder som man tillber

Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 5 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. ” – 2 Mos 20:4-5

När Gud sade till Jakob att gå till Betel och tillbe Herren så säger han till sitt husfolk att göra sig av med bildstoderna på främmande gudar. (1 Mos 35:1-4) Hur Kunde Jakob förstå detta när det inte fanns någon lag som sade att det var fel med bildstoder?. Jo för precis som med alla de tio budorden så fanns det nedlagt i skapelsen och i människan en känsla av vad som är rätt och vad som är fel.

Vad detta budord innebär är att inte göra sig någon bildstod av något och tillbe det. Vi finner redan tidigt precis efter Mose mottagit detta budord hur Israels folk gjorde sig en guldkalv och sade ”Detta är din gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land.” (2 Mos 32:4) . De avbildade alltså gud som en kalv och dansade runt den och tillbad den vilket upptände Guds vrede emot dem.

Detta innebär att vi inte skall göra bilder på gud, Jesus och den Helige Ande på något sätt varken fysiskt eller i våra tankar. Vi skall inte ha barnbiblar med bilder på Jesus inte heller tavlor eller några bilder på något som föreställer Jesus. Inte heller ha Jesus filmer eller någon bild av Jesus. (5 Mos 4:15-16) Vad man gör är att skapar bilder av egna fantasier av någon man tillber, dessa bilder fastnar i våra tankar och dyker upp i tillbedjan. Gud är Ande och den som tillber Honom skall tillbe i Ande och sanning och inte i bild form.

Vi finner hur prästerna under Hesekiels tid ristade in bilder på kräldjur och fyrfotadjur på väggarna i templet prästerna tände rökelse inför dessa bilder (Hes 8:8-11). Vilket upptände Guds vrede mot Israel och fick honom att döda en tredjedel av landets invånare. Det står inte direkt att de tillbad bilderna men de tände rökelse vilket man gjorde när man tillbad Gud. Templet var en plats av tillbedjan som skulle vara rent vilket det inte nu var.

Vi skall därför inte ha målningar i kyrkan eller kors eller några bilder på något samtidigt som man tillber Herren. De gamla puritanerna gick in i katolska kyrkor och förstörde alla sådana bilder inne i kyrkorna precis som Israels barn i bibeln gick runt och krossade avgudaaltaren.

Det fanns i bibeln folk som vägrade tillbe bildstoder. När Kung Nebukannesar satte upp en staty av sig själv och tvingade folket att tillbe den. Det fanns tre män som vägrade göra detta. De blev kastade i en brinnande ugn men Gud bevarade dem och upphöjde dem, eftersom de följde Guds bud. (Daniel kapitel 3).

Vi skall alltså inte göra oss någon staty av någon eller något som vi bugar inför eller tillber. I Nordkorea tvingas alla att buga inför en staty av deras diktator precis som på Kung Nebukanessars tid. Detta skall vi inte göra. Inte heller skall man böja sig eller be till Mariastatyer, buddhastatyer, ikoner eller något annat som är avbildat, vad det än må vara.

Klaga inte under livets omständigheter

Klaga inte heller som några av dem gjorde – de dödades av fördärvaren. ” – 1 Kor 10:10

Människan i sin syndfulla natur är benägen till att klaga. En del mer än andra. En del är som klagomaskiner som alltid finner något att klaga på. Vi som kristna skall dock inte vara några klagomaskiner utan andens frukt är tacksamhet. Vi skall vara tacksamma i alla livets omständigheter. Israels barn dock under Mose tid som nämns i denna vers de var inte tacksamma. Vi läser ” Folket började högljutt klaga inför Herren hur illa de hade det. Då Herren hörde det, upptändes hans vrede och hans eld började brinna ibland dem och förtärde dem som var ytterst i lägret. ” (4 Mos 11:1). De ansåg att de hade det illa ställt. De fick varje dag bara manna att äta och blev uttråkade. De började nu sakna maten i från Egypten. De saknade fisken, purjolöken och frukterna. De saknade de fina maten de hade där men här i öknen fick de bara manna att äta.

De ropade nu till Herren och klagade inför Herren vilket upptände Guds vrede emot dem så att några dog. Mose gick inför Gud och bad Herren ge dem kött att äta. Herren svarade att han skulle ge dem kött men att de skulle få så mycket kött att de skulle tröttna på det också. Herren var inte glad över deras klagande men gav dem kött att äta. Men medans de åt köttet så slog Herrens vrede dem igen ” Men medan de ännu hade köttet mellan tänderna och det ännu var otuggat, upptändes Herrens vrede mot folket, och Herren slog dem med en mycket svår plåga. ”. Genom dessa varningar ser vi Guds attityd emot klagande. Herren vet vad som är bäst för oss och ger oss vårt bästa men när vi inte inser det utan börjar klaga över livets omständigheter så går vi emot Herren och anser att vi vet bättre än honom. Detta agerande är en form av uppror emot Herren och därför är det något vi blir varnade för i skriften. Klagande tillhör den gamla upproriska människan som vi har blivit av med när vi blev födda på nytt och en ny skapelse i Kristus. Nu har vi Guds Ande och Andens frukt är just det motsatta, tacksamhet. Har du svårt att vara tacksam i livet och känner att du klagar på allt möjligt? Då behöver du inse att detta är inte behagligt vår Herre men också att genom korset och Jesu blod som utgjöts för våra synder behöver vi inte längre leva detta livet där vi ständigt klagar på allt möjligt. I stället kan vi nu vandra i Anden och i tacksam. Därför låt oss vandra i Anden och inte i köttet. Låt oss inte klaga som en del av Israels barn gjorde utan låt oss leva för Guds ära och ett liv behagligt inför honom.