Det sjätte budordet och dess betydelse för oss idag.

Predikan av Josef Löwdin

10/2-2019, Göteborg

lyssna på ljudfilen här…

Du ska inte mörda. ” – 2 Mos 20:13

I denna vers framför oss läser vi att vi inte skall mörda. Det är dock viktigt att vi förklarar vad detta innebär, eftersom det är en del dödande i bibeln. I bland det sker på Guds befallning, och i bland är det Gud själv som dödar människor.

Samtidigt har vi dessa ord framför oss. ”Du skall inte mörda” . Låt oss därför kolla på skillnaden här så att vi får en korrekt förståelse

Det finns ett rättfärdigt dödade och ett orättfärdigt dödande. De skiljer sig åt.

Mord definieras i en ordlista som att med uppstått döda någon, men att det finns undantag.

Dessa undantag kan vara till exempel vid ett krig. Eller om en polis tvingas att skjuta någon till döds.

Syftet med att inte mörda, är att det är en Guds skapelse man dödar, och vars liv man släcker. Människan har ett värde i sig eftersom det är en Guds skapelse i Guds avbild.

Bibeln förbjuder oss inte att döda djur men den förbjuder oss att mörda människor.

Det betyder inte att Gud inte bryr sig om djuren heller.

För det gör han. Ta t.ex. när Noa byggde arken så skulle en hane och en hona av varje djurart räddas , så att de inte skulle utlånas med floden.

När Gud hotade att förstöra Nineveh och skickade profeten Jona för att varna dem. När folket omvänder sig blir Jona arg på Gud. Gud säger i sista versen i Jona bok till Jona som ett svar :

Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, och dessutom många djur?

Gud bryr sig alltså om djuren också. Men det finns inget förbud mot att döda djur för att äta dem, de är inte Guds avbild, eftersom i bibeln gavs vissa djur till att ätas.

Vi människor är inte djur, vi är inga apor och vi har ett annat värde än vad djuren har. Det finns en befallning att vi inte skall mörda andra människor för det är vad detta budet syftar på. Budet inkluderar inte ”Du skall inte döda djur”.

Gud såg mord som ett väldigt allvarligt brott, såpass allvarligt att Han sade att det förtjänar dödsstraff för den som tar en människas liv.

Den som spiller människoblod, hans blod ska utgjutas av människor, för Gud har gjort människan till sin avbild.– 1 Mos 9:6.

Denna vers är väldigt viktig för att förstå detta jag kommer att tala om idag, så låt oss börja med att lägga grunden här.

Denna versen säger oss två saker.

Det första den säger är att du skall inte mörda.

Grunden för att man inte skall mörda är för att varje människa är Guds avbild, och har därmed ett stort värde inför Gud och borde ha samma värde inför människan.

Det talas mycket om människovärdet i vårt samhälle och det är helt korrekt. Människan är Guds avbild och har därför ett värde i det.

Det andra denna versen säger oss är att om någon mördar en annan människa, av honom skall det krävas att han dödas. Denna vers lär oss alltså att dödsstraffet för mord är helt i enlighet med Guds vilja.

Det är detta som sker mycket i det gamla testamentet där vi finner mycket dödade.

Mycket av dödandet i bibeln var ett rättfärdigt dödande som inte klassades under kategorin mord.

Herren som är skaparen har själv rätten att ta en människas liv, lika mycket som han gav en människa liv. Människan har dock inte den rätten att döda hur som helst utan det sker under landets egna lagar..

1.Några exempel när dödande var tillåtet.

Det bästa stället för att få klarhet i detta är att studera Davids liv. David var en man efter Guds hjärta och var rättfärdig och gjorde både rätt och fel i detta.

Under hela David liv dödade han mängder av människor men det var bara för ett mord som Gud höll honom ansvarig.

Låt oss börja med en berättelse i från 1 Samuelsboken kapitel 17. I denna väldigt kända berättelse läser vi om David och Goliat.

Israel låg i krig med sina fiender som förtryckte dem. Filistéerna hade en jätte som nu utmanade Israel i en duell. Den som vann duellen skulle också bli vinnaren i kriget och förloraren skulle bli slavar till vinnaren.

Hela denna berättelse handlar helt om självförsvar. Landet var under attack och nu stod en jätte där som de behövde besegra, för att bli av med fienden. Ingen vågar utmana Goliat utom David.

David som är en liten pojke och inte har någon erfarenhet av strid mot människor, ställs emot den enorma Goliat. David vinner och dödar Goliat och Israel blir befriade i från förtrycket och fienden.

Här var det alltså ett självförsvarskrig och i detta fall räknades det inte som ett mord när man dödade en annan människa. Detta det sjätte budordet gällde därför inte vid självförsvars krig.

Om en främmande makt skulle invadera Sverige, så har Sverige rätt att försvara sig, och döda sina fiender som angriper utan att man bryter emot det sjätte budordet.

Nästa exempel hämtar jag i från första Samuelsboken kapitel 30.

I detta kapitel blir David och hans gäng angripna av ett gäng rövare. När Davids krigare inte var på plats. Dessa rövare kidnappar alla deras fruar med deras barn.

David blir helt förkrossad och frågar Herren om han skall leta reda på rövarna och föra tillbaka fruarna och barnen? Herren svarade : Jaga dem, för du kommer att hinna upp dem och rädda alla.”.

David lyckas med sina fyrahundra män finna dessa rövarna och de dödar var och en av Amalekiterna och befriar fruarna och barnen.

Här sker allt först efter att David hade rådfrågat Herren. Det var därför helt rättfärdigt här att döda dem eftersom Mose lag krävde dödsstraff för kidnappare.

Nu var detta en lag specifikt för Israel, men det var ändå ett rättfärdigt dödande. Det var i enlighet med landets lagar, och det var på grund av att kvinnorna hade rövats bort.

Vi kan applicera detta på vår tid. IS attackerade för några år sedan delar av Syrien och Irak. Då kidnappade man kvinnor och barn och förde bort dem.

Då beslutade flera länder bland annat USA att gripa in och hjälpa till att befria dem och förstöra IS. USA agerade helt korrekt här, för hade man inte gripit in hade aldrig dessa kvinnor räddats i från IS.

Det var själva poängen med denna berättelse i från Davids liv. Det handlade om att måna om kvinnornas bästa och beskydda det som tillhör andra män.

Det var därför en kärleksgärning för David och hans män att befria dessa kvinnor, och för att göra det behövde man döda alla dessa män.

Det finns många exempel, men vi kan ta ett sista exempel i från 2 Samuelsboken kapitel 4. I denna berättelse var det Rimmons söner, Rekab och Baana som tog sig in i Ish-Bosets hus för ett annat ärende än att mörda.

När de såg Ish-Boset i sängen och visste att han var Sauls son, och Davids fiende tänkte dem att de kunde ta sig rätten att mörda honom.

När de hade huggit huvudet av Ish-Boset och tog med honom till Kung David, trodde dem att de hade handlat helt rätt.

De hade inte handlat rätt utan de hade begått ett kallblodigt mord, och Kung David svarade med att döda dem som ett dödsstraff emot deras synd.

Kung Davids agerande var inte fel, han agerade helt i enlighet med landet lagar, men deras mord var fel.

2. Några exempel när dödande var fel.

David begick ett mord som var felaktigt och som Gud höll honom ansvarig för. Det var inte när han upprätthåll lag och ordning eller dödade i Krig eller utifrån vad lagen sade. Utan han dödade en oskyldig man vid namn Uria.

Berättelsen om Uria finner vi 1 2 Samuelsboken kapitel 11 i denna historia har David begått en synd genom att vara med Urias fru som blev gravid, medan Uria var ute i krig.

David försökte dölja sin synd genom att befalla att Uria skulle skickas längst fram i kriget, och de andra soldaterna skulle dra sig undan så att Uria skulle dö. Detta var ett överlagt mord, som var ett brott emot det sjätte budordet.

Det fanns ingen anledning att döda Uria. Han hade inte gjort något som gjorde att han förtjänade att dö. Herren straffade David för hans synd.

Saul som var Davids fiende begick ofta mord som var helt emot vad landets lagar tillät. Vid ett tillfälle mördade han alla prästerna i landet och drog på sig Herrens vrede.

Detta var ett tydligt mord och inte bara mord utan ett massmord. Prästerna hade inte gjort något som de förtjänade att dö för. De var oskyldiga.

Vi kan dra som en slutsats av detta att allt dödande inte är fel, och ett brott emot det sjätte budordet.

Det som är synden är när dödandet inte är rättfärdigt, när det sker på en felaktig grund.

När man utgjuter en oskyldig mans blod, som är det som syftas på i det sjätte budordet. Paulus själv säger :

Men om jag nu är en lagbrytare eller har gjort något som är värt döden, så vägrar jag inte att dö. Men om det som de anklagar mig för är utan grund, så kan ingen utlämna mig åt dem. ” – (Apg 25:11)

Alltså om Paulus var skyldig till något som förtjänade att dö för, så skulle han acceptera det och ta dödsstraffet. Paulus såg det inte som fel om han dö skulle för något ont han hade gjort.

Det är också viktigt att poängtera att enbart de styrande i landet kan bestämma detta. Vi som medborgare i Sverige kan inte gå runt och mörda folk bara för att vi anser att de förtjänar det, utan sådant måste en stat själva bestämma.

Många lagar i Sverige är för milda och icke bibliska. Det borde åtminstone vara dödsstraff för mord i detta landet, eftersom man dödar en person som är skapad i Guds avbild..

3. Den vidare betydelsen av detta budordet.

När detta budordet säger att vi inte skall mörda, så har det också en vidare och djupare betydelse. Det betyder inte enbart att man släcker någons liv, utan bibeln undervisar oss mera i detta ämne, låt oss kolla på dessa saker.

Var och en som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv bestående i sig.” – 1 Joh 3:15

Om vi går runt och bär på hat emot någon broder så är vi en mördare. Med ordet broder här syftar inte på vårt kött och blod utan på andra kristna i tron.

Att hata någon innebär att man tycker så pass illa om någon, att om man hade kunnat, om det hade varit tillåtet, mördat en sådan person, eller att man önskar deras död. Därför likställs hat med mord, eftersom det sker i hjärtat.

Även om det är i hjärtat och inte utageras så är det en synd som likställs med mord. Det är eftersom synden är ett problem i hjärtat vilket ibland, men inte alltid leder till en yttre handling.

Framförallt leder det till en yttre handling då man verbalt kan mörda en sådan person genom att förstöra deras liv.

Ni har hört att det blev sagt till dem i forna tider: Du skall inte dräpa, och den som dräper, han blir skyldig under domen. Men jag säger er, att var och en som blir vred på sin broder utan giltigt skäl1, han blir skyldig under domen, och den som säger: Ditt dumhuvud till sin broder, han är skyldig inför Stora rådet. Men den som säger: Din dåre, han är skyldig till helvetets eld ”. (Matt 5:21-22)

Jesus ger en klar och tydlig förklaring att mord inte enbart är en yttre handling utan ett problem i en människas hjärta, som yttrar sig i våra ord och handlingar mot våra medmänniskor.

Om du blir arg på någon utan en giltig orsak. Alltså att bli arg i sig är inte fel, men om orsaken inte är giltig så är man lika skyldig som en mördare är.

Jesus säger vidare här att kalla någon för ett ”dumhuvud” är man lika skyldig som en mördare. Mord kopplas alltså här till att kalla någon för ett dumhuvud, eller idiot som en del översätter det.

Slutligen säger Jesus att om man kallar någon för en dåre, så är man skyldig till helvetets eld. Här likställer Jesus att kalla någon för en dåre vid mord.

Dåre här behöver förklaras för på andra ställen i skriften talas om dårar och dårskap. T.ex. Paulus kallar de kristna i Galatien för dåraktiga. Han mördade inte här.

Vad detta betyder är när man anser att någon är såpass dåraktigt dum att man förtjänar helvetet. Det är alltså någon man säger i vrede mot någon man anser är ond.

Tungan människan som använder kan vara ett mordvapen. Vi läser ” Men tungan kan ingen människa tämja. Den är ostyrig och ond och full av dödligt gift. 9. Med den välsignar vi Gud och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. ” (Jak 3:8-9)

Tungan här beskrivs som något som inte går att styra. Den är ond och full av dödligt gift. Med dödligt gift här betyder att den producerar ord som är så pass gifta att dem dödar.

Det betyder inte att bara för någon säger något, så faller folk runt omkring dig ner döda vid din sida. Utan vad som menas är att det förstör en annan människa så pass mycket, så att det likställs med att döda en annan människa.

Det är precis som när man kallar någon en dåre eller ett dumhuvud. I Jakobsbrevet dock går det djupare än så. Det talar om att tungan är som en eld som kan bränna upp en hel skog.

Sådan är människans tunga, den kan mörda folk, den kan mörda deras rykte och kan förstöra en hel människas liv.

Detta ser vi mycket av i vårt samhälle idag och jag tror vi alla har varit med om detta. Någon säger något om en person som givetvis inte stämmer, och det sprids runt som om det vore en sanning och personen blir genom detta helt mördad i anseende.

Vi behöver förstå att det är inte fel i sig att prata om andra personer eller till andra personer så länge man håller sig till sanningen och talar i mildhet. Paulus nämner namn på folk som förstörde, och deras namn finns i bibeln i dag.

Vi känner alla till kopparsmeden Alexander utan att veta vem det var. Hymenes likaså. De på den tiden visste nog alla precis vem det var. Paulus syndade inte här.

Hur många gånger har det inte skett att en person målas ut felaktigt för något som inte stämmer? Jag har varit med om det många gånger och jag tror vi alla har sett detta.

Om man går runt och bär på vrede eller ilska emot folk så kan tungan användas till att man säger hårda ord till en annan person, som kan skada den personen eller göra att saker och ting blir värre.

Genom tungan startas krig kanske inte med vapen men med våra ord och vi går runt och dödar folk i vår närhet. I debatter på sociala medier händer det att folk fullständigt börjar mörda varandra och såga varandra till knölarna med sina ord.

Relationer kan totalt förstöras på grund av det dödliga giftet som kommer i från våra tungor. Ytterst sätt är det hjärtat som är problemet men vad hjärtat är fullt av det talar tungan.

Endast Gud kan förändra våra hjärtan så att vi inte håller på att döda varandra med vår tunga.

En annan sak som leder till mord är avundsjuka. Det grekiska ordet för avund betyder att man brinner av en stark känsla efter att ha något som någon annan har.

Eftersom han gillar inte att den andra personen har en position, eller äger eller gör något som en själv inte har.

Sådant leder till mord och att man går runt och försöker smutsa ner den andre inför alla bara för att själv må bra.

Jag såg detta väldigt nyligen hur en person som är avundsjuk på sina kompisar, började tala illa om dem inför alla andra. Det hela ledde till en förstörd relation.

Då denne person hade i stort sätt genom sina ord gått runt och dödat alla andra av sina kompisar, som personen var avundsjuk på. Det slutade med att personens kompisar övergav denna person, då de kände sig dödade av denne.

Vi behöver därför rannsaka våra hjärtan och om vi upptäcker tendenser till bitterhet, avund, illvilja emot andra behöver vi omedelbart gå till korset och be att Herren tar bort sådant så att det inte leder till att vi går runt och dödar folk med våra läppar.

4. Aborter är mord.

Aborter ses av många idag som en normal lösning på att man har levt ett liv i sexuell omoral. I stället för att binda sig och bli man och hustru man har barn tillsammans. Så ser många det som en utväg att begå en abort när får en oönskad graviditet.

Visst det finns fall när kvinnans liv är i fara och man behöver göra ett sådant ingrepp för att rädda kvinnans liv.

Många aborter begås inte av den orsaken, utan de flesta begås helt enkelt på att man inte vill ha barnet och man beslutar sig då för att döda barnet genom att få hjärtat att sluta slå.

Ett foster har ett hjärta som slår redan efter 5-6 veckor. Det är precis när man fått reda på att man är gravid. Redan då är det ett liv som formas i en moders mage. Redan då är det en Guds skapelse och en Guds avbild som har börjat utvecklas.

Beslutar man då att avsluta detta hjärtslag så är det inget annat än ett mord. Hur kan man påstå att stoppa ett hjärtslag på ett foster, inte skulle vara något annat än att döda en människa?

I en artikel i en svensk tidning var det en debattör som sade följande :

Ja, abort stoppar ett hjärta som slår. Men än sedan? Jag kan omöjligt tycka att det är fel att stoppa det hjärtat, inte när jag vet att vi pratar om en pytteliten grodd som faktiskt inte ens har något medvetande. Om man tänker på det så är det väl egentligen inte särskilt farligt.

Skulle vi resonera likadant om vi såg ett foster som en Guds skapelse i Guds avbild? Detta tankesätt utgår helt i från en ateistisk världsbild. En värld utan Gud.

Om en person är förståndshandikappad och inte har mycket medvetande, är det ändå okej att mörda denna personen? Skulle vi resonera likadant om det var vi själva som blev mördade i vår moders mage?

Om en person skulle vara tillfälligt medvetslös efter låt oss säga en trafik olycka. Är det då också okej att mörda?? Argumentationen baserar inte alls på människans värde.

Jag hörde en dag på nyheterna hur en barnmorska beskrev det i termer som att ”avsluta ett liv”, ”Stoppa ett hjärta som slår”. De är väl medvetna om vad de gör.

Jag läste en artikel om Abby Johnson, hon brukade vara chef för en abort klinik i USA som har genomfört 22.000 aborter. En dag förändrades allt för henne.

Hon var inne i rummet där en abort genomfördes, på en som var i 13:e veckan. Då fick hon se hur fostret kämpade för sitt liv för att inte dö när barnmorskan skulle avsluta livet. Efter detta sade Abby upp sig som chef och är nu emot aborter istället.

Jag hörde en gång en ung tjej på bussen som pratade högljutt inför sin kompis om sitt liv. Hon var uppskattningsvis 14-15 år. Hon sade att hon har blivit gravid flera gånger redan och att hon har gjort två aborter av denna orsaken att hon inte ville ha barnet. Vad tragiskt!

De flesta aborter i vår tid beror på att människan lever i sexuell synd och inte vill ha barnet och därmed bestämmer man att mörda det.

Det finns fall när en abort kan behövs göras, då en kvinnas liv är i fara. Detta är dock inte hur det är hos många som beslutar sig för att stoppa ett hjärta som slår.

Mord som vi har sett är något som vi alla kan begå på olika sätt , och redan när en person är i vuxen ålder så finns det saker i ens hjärta som leder till att vi dödar varandra med våra ord och handlingar. De kommer inte försvinna om vi inte tar itu med dem och börjar bekämpa dem.

Vi behöver därför hata dessa synder så att vi bekämpar den.

Detta finns i allas hjärtan och vi behöver segra över dessa saker annars är det som Jesus säger att vi är i fara för helvetets lågor.

Är du ett Guds barn, bor Guds Ande inom dig och vi har kraften att genom bön segra över detta. Bibeln lär oss :

Låt all bitterhet och häftighet och vrede och skrikande och hädelse tillsammans med all ondska vara långt borta från er. 32. Och var i stället vänliga och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som också Gud i Kristus har förlåtit er. ” (Ef 4:31-32).

Vi måste ta upp kampen emot sådant här eller så kommer det att förstöra oss själva eller andra i vår närhet.

Vi kan be för andra människor som vi är avundsjuka på eller som vi på andra sätt vill kalla dårar eller bli arga på utan orsak. Genom att be för sådana utvecklas en kärlek till dem i stället.

Vi behöver också komma i håg vår egna syndfullhet, det hjälper oss att lättare förlåta andra och inte låta dåliga saker gro i våra hjärtan.

En människa som inte ser sina egna syndfullhet kan aldrig bli frälst. En människa som inte kommer till korset med sin syndfullhet kan aldrig bli fri i från synden.

Därför tänk på de gånger du själv har haft dessa saker i ditt hjärta, då blir det lättare att förlåta andra också.

Det sjätte budordet – Du skall inte mörda

Du skall inte mörda ” – 2 Mos 20:13

Detta budord finns nedlagt i människan redan i skapelsen. Redan innan lagen gavs så finner vi hur barnmorskorna i 2 Mo 1:15-17. Vägrar döda små barn på kungens befallning. De förstod att det var fel att mörda. Mörda är dock inte samma sak som att döda. Redan när det första mordet skedde sade Gud att mord är fel och var och en som mördar en annan människan skall straffas med döden. Så detta budord handlar om mord och inte om dödande i sig.

I bibeln är det mycket dödade genom krig och genom att t.e.x Kung David tillämpande dödsstraff mot mördare, och om vi inte förstår att dödande var ok så länge det skedde i enlighet med lagen eller i krig så kommer vi misstolka vad detta budordet lär oss. Det är mord det talar om, orättfärdigt dödande. Det handlar om att döda någon när man inte har rätt till det. Du kan alltså inte bara gå runt på stan och döda alla du vill eller alla du anser förtjänar att dö. Det är vad detta bud förbjuder. De enda som har rätten att ta en människas liv är Herren själv eller staten men då enbart i enlighet med Guds lag. Allt annat dödade är en synd och fel.

Denna lag talar dock inte enbart om en yttre handling där man tar en människas liv utan det talar även om ett inre hat i ens hjärta emot någon annan. 1 Joh 3:15 talar om att den som hatar sin broder han är en mördare och en sådan person har inget evigt liv i sig.

Jesus också undervisade samma sak men med andra ord när han förklarar denna lag. ” Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda , och Den som mördar är skyldig inför domstolen 22 Jag säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger ’idiot ’ till sin broder är skyldig inför Rådet , och den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Gehenna . (Matt 5:21-22). Om du därför känner en vrede mot en broder som är hatisk då är du en mördare och skyldig inför domstolen och riskerar att hamna i det brinnande gehenna om man inte omvänder sig.

Om vi därför säger att vi vandrar i kärlek men bär på hat mot en broder. Då ljuger vi och vandrar inte i ljuset utan i mörkret och vi är mördar, inte till det yttre men i våra hjärtan. Lägg därför bort all form av mord och låt oss i stället vandra i kärlek till varandra.