Matoffret och dess betydelse för oss idag (3 Mos 2)

Predikan av Josef Löwdin

16/2-2020, Göteborg

länk till predikan

1 När någon vill bära fram ett matoffer  åt Herren, ska hans offer bestå av fint mjöl. Han ska hälla olja på det och lägga rökelse ovanpå. 2 Han ska bära fram det till Arons söner, prästerna, och prästen ska ta en handfull av mjölet och oljan samt all rökelsen och bränna det på altaret som ett påminnelseoffer. Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.

3 Det som är över av matoffret ska tillhöra Aron och hans söner . Bland Herrens eldsoffer är det högheligt.

4 När du vill bära fram ett matoffer av det som bakas i ugn, ska det vara av fint mjöl, osyrade kakor blandade med olja och osyrade tunnkakor smorda med olja. 5 Om ditt offer är ett matoffer som tillreds på plåt, ska det vara av fint mjöl, osyrat och blandat med olja. 6 Du ska bryta sönder det i stycken och hälla olja på det. Det är ett matoffer. 7 

Om ditt offer är ett matoffer som tillreds i panna, ska det tillredas av fint mjöl med olja. 8 Varje matoffer som är tillrett på något av dessa sätt ska du föra fram till Herren. Det ska bäras fram till prästen och han ska ta det till altaret. 9 Sedan ska prästen ta den del av matoffret som utgör påminnelseoffret och bränna det på altaret. Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. 10 Det som blir över av matoffret ska tillhöra Aron och hans söner. Bland Herrens eldsoffer är det högheligt.

11 Inget matoffer som ni bär fram åt Herren ska vara syrat, för ni ska inte bränna något av surdeg  eller honung som eldsoffer åt Herren. 12 Som förstlingsoffer ska ni bära fram sådant åt Herren, men på altaret får det inte komma för att vara en ljuvlig doft. 13 Alla dina matoffer ska du beströ med salt . Du ska inte låta saltet i din Guds förbund fattas på ditt matoffer. Till alla dina offer ska du offra salt.

14 Om du vill bära fram ett matoffer åt Herren av den första skörden, ska du till ett sådant matoffer bära fram ax av grönskuren säd, rostade över eld och sönderstötta. 15 Du ska hälla olja på offret och lägga rökelse på det. Det är ett matoffer. 16 Prästen ska som påminnelseoffer bränna en del av de sönderstötta axen och oljan tillsammans med all rökelsen. Det är ett eldsoffer åt Herren.”

Vi har kollat på brännoffret och sett hur det offret pekar på Jesus Kristus.

Men vi såg också vad de olika delarna i offret symboliserar, och hur allt handlar om vår andliga gudstjänst inför Gud, och hur vi offrar våra liv som ett brännoffer inför Gud.

Vi skall nu kolla på matoffret som är lite unikt av alla de fem olika offren, eftersom detta är det enda offret där inget liv offras. Det finns inga djur med i det här offret utan det handlar helt och hållet om mat.

Detta offer precis som brännoffret handlar om att det är ett offer som luktar väl inför Gud. Dessa båda offer som handlar om en väldoft, talar om människans lydnad inför Gud.

När vi lever våra liv i lydnad till Herren så är det ett välbehagligt välluktande offer till Gud. När vi tittar på detta offer så skall vi alltså leta efter lektioner för oss idag som handlar om hur vi kan lyda Herren.

Men givetvis skall vi också kolla på hur detta offer även kan appliceras på Herren Jesus Kristus som var vad alla offer pekade fram emot.

Det skulle komma ett slutgiltigt offer som upphävde de prästliga offren. Det offret var Jesus Kristus som var det perfekta offret för oss.

Vers 1 ”När någon vill bära fram ett matoffer  åt Herren, ska hans offer bestå av fint mjöl. Han ska hälla olja på det och lägga rökelse ovanpå. ”

Om man ville bära fram ett mat offer skulle man ta fram fint mjöl, och hälla olja, och ovanpå allt skulle det läggas en rökelse.

Dessa tre saker har olika betydelser som vi kan applicera på vårt andliga liv.

Först har vi det fina mjölet.

Vad används mjöl till? Jo det är vad som håller samman och skapar en deg, eller en smet.

Till exempel om du gör pannkakor måste du ha med mjöl för att göra så att pannkakan håller samman.

Om du bara skulle hålla i ägg och mjölk, men inget mjöl så skulle du inte få en konsistens som gör att pannkakan håller ihop .

På samma sätt är det när du bakar bröd. Du måste ha med mjölet utan mjölet kan du inte göra ett bröd.

Vad mjölet alltså handlar om är vad som håller uppe vår kristna tro. Då talar vi om ordet. Ordet i två former. Ordet Jesus Kristus och det skrivna Guds ordet.

Först Jesus Kristus. Utan honom kan vi inte leva våra kristna liv alls. Det är Jesus som är hela vår tro. Han är hörnstenen i bygget och han är ordet.

För att kunna bära fram ett offer inför Gud måste man alltså komma genom Jesus Kristus för han är enda vägen till Gud. Här ser vi frälsningen.

Sedan har vi ordet som Guds ord. Vi som troende och lärjungar till Jesus är helt beroende av Guds ord för vår andliga tillväxt.

Utan mjölet blir det ingen pannkaka och utan ordet blir livet också en enda obrukbar smet. Vi är fullt beroende av Guds ord som vår vägledning i livet och som vår högsta auktoritet.

Det är genom Guds ord som vi kan veta Guds vilja. Det är genom Guds ord vi kan lära Jesus bättre. Det är genom Guds ord vi disciplineras och lär oss.

Guds ord är alltså lika viktigt för oss som allt mjöl är för brödet. Vi behöver därför ställa oss den frågan om vi ser ordet som en viktig del av våra liv ?

Mjöl talar även om något som är söndersmulat. När man tillverkar fint mjöl så smular man sönder vetet för att få det att bli till mjöl.

Återigen pekar detta på Kristus hur han blev söndersmulad och krossad på korset. Vi läser om Jesus i Jesaja 53 att det var Guds vilja att krossa Jesus.

Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. ” (Jes 53:10)

Men det talar också om hur vi behöver bli söndersmulade och ödmjukade inför Gud. När mjölet tillverkas så renas det, och allt smuts tas bort i i från vetet, så att smutset inte kommer med i mjölet.

Vi behöver alltså vara ödmjuka och krossade inför Gud. Det är det offer Herren vill ha en ödmjuk och en förkrossad ande.

Det handlar alltså om att vi som troende kommer behöva gå igenom prövningar och frestelser för att det skall hålla oss ödmjuka, krossade och rena inför Gud så att vi är fullt beroende av Honom.

Sedan finner vi oljan

Oljan i skriften är alltid en symbol för den Helige Ande. Det talar om att vi måste leva vårt liv ledda av den Helige Ande.

Vi behöver vandra i anden och inte efter köttet. Vi behöver se till att vi inte släcker anden eller bedrövar den Helige Ande för att vi skall leva välbehagligt inför Gud.

Det handlar även om helgelsen som sker genom Anden. Utan oljan i vårt liv så tillhör vi inte Kristus. Alla troende har dock oljan i sitt liv. Den som inte har Guds Ande tillhör inte Gud sade Paulus.

Oljan är alltså som oljan är i en motor. Det är de kristnas drivmedel. Vi behöver vara ledda av den Helige Ande varje dag i våra liv och låta oss helgas av Honom.

Sedan finner vi rökelse

Vilket är något som luktar gott och anledningen till rökelsen är för det skall symbolisera det som doftar gott inför Gud.

Det handlar om alla de goda gärningar vi som troende gör och som Gud har förberett åt oss för att vi skall vandra i dem (Ef 2:10)

Men rökelsen är också något som är en bild på Jesu offer på korset. Han offrades och hans offer var en välbehaglig doft inför Gud.

såsom också Kristus har älskat oss och utgivit sig själv för oss som en gåva och ett offer åt Gud, till en välbehaglig doft ” (Ef 5:2)

Det är också värt att notera att när Jesus föddes så kom en av de vise männen fram med just rökelse som en gåva åt Jesus. Det pekar givetvis fram på att Jesus uppfyllde lagen och rökelsens funktion.

I dag behöver ingen tända rökelser eftersom Kristus var det ljuvliga offret som luktade gott inför Herren.

När vi dessutom vandrar i de goda gärningarna som var förberedda av Gud till oss så är det ett offer och rökelse går upp till himlen som doftar gott inför Gud.

Vers 2 ” Han ska bära fram det till Arons söner, prästerna, och prästen ska ta en handfull av mjölet och oljan samt all rökelsen och bränna det på altaret som ett påminnelseoffer. Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.”

Matoffret skulle bäras fram till prästen. Av den som offrar genom prästen går offret upp som en ljuvlig doft inför Gud.

Här ser vi de tre som är med i det hela. Den som offrar vilket är vi. Sedan har du prästen som är medlaren och sist har vi Gud som är mottagaren av offret.

Prästen här är en förebild på Jesus som i nya testamentet beskrivs som översteprästen. Han var den sanna medlaren mellan människan och Gud.

Maria är ingen medlare eller ingen annan heller utan endast Jesus är denna medlaren. Sedan läser vi här att matoffret också skall vara ett påminnelseoffer. Vi läser inget om vad det skulle påminna dem om.

Generellt när vi läser om påminnelseoffer så handlar det om att de skall påminnas om att Herren hade befriat dem i från Egypten. Ett påminnelseoffer handlar alltså tror jag personligen om att påminnas om frälsningen vi har tagit emot.

Matoffret skulle alltså offras som ett påminnelseoffer det betyder att allt vi gör inför Gud. Alla goda gärningar vi gör inför Gud måste ske utav tacksägelse inför Gud för hans frälsning.

Vers 3 –

Det som är över av matoffret ska tillhöra Aron och hans söner . Bland Herrens eldsoffer är det högheligt.”

Prästerna hade ingen del av Israels land. De skulle istället leva av den mat som kom in genom tiondet. Här ser vi en del av hur prästerna försörjdes. De fick den mat som blev över av matoffret att leva av.

Det var för de fick ingen egen tomt där de kunde odla utan de skulle istället vara i heltids tjänst inför Herren.

Denna princip lär även Paulus oss i nya testamentet där han i 1 kor 9 argumenterar för att den som predikar evangeliet också skall ha rätt att leva av det, alltså ha en ekonomisk försörjning för det.

Paulus hade dock inte tagit ut denna rätten utan ville vara ett gott exempel och arbetade själv för sitt eget bröd och försörjde för de som åkte med honom.

Vers 4. –

När du vill bära fram ett matoffer av det som bakas i ugn, ska det vara av fint mjöl, osyrade kakor blandade med olja och osyrade tunnkakor smorda med olja

Det fanns lite olika matoffer. Det första här skulle bakas i en ugn. Det handlar alltså om bröd här. Här finner vi återigen en koppling till Jesus Kristus som beskriver sig själv som livets bröd.

Jag är livets bröd.” (Joh 6:48)

Men det påminner oss också om nattvarden där brödet symboliserar Jesu kropp. En annan sak vi finner här är att brödet skulle vara osyrat.

I nya testamentet finner vi att detta liknas vid två olika tillfällen. Vi finner varningar för surdegen.

Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? ”1 Kor 5:6

I detta sammanhang talar Paulus om synden. En man hade begått en synd och om de inte tog itu med det hela så skulle hela deras församling försurad.

Faktum var att lite surdeg hade redan syrat ner hela församlingen. De hade inte tagit itu med problemet utan tillät fritt en som levde i incest att vara med i nattvarden i församlingen.

Vi finner detta ske på många platser att där man inte tar itu med synden så faller en hel församling. Hur många församlingar har inte fallit på grund av surdegen?

Vi finner ju detta i uppenbarelseboken där Jesus varnar dem att om de inte tog itu med synder och läror i församlingen så skulle ljusstaken flytta på sig.

Alltså församlingen kan finnas kvar och ha tusentals medlemmar men Jesus har redan försvunnit sedan länge. Det är vad lite surdeg gör med en församling om man inte omvänder sig.

Lite surdeg syrar hela degen.(Gal 5:9)

Nästa ställe finner vi här. I brevet här talar Paulus om att falsk doktrin hade fått församlingen på villovägar. De hade börjat tro att man måste omskära sig för att bli frälst.

Denna surdeg hade fått dem att vandra efter köttet och inte efter Anden. Det finns många doktriner i dag som är som en surdeg som förstör oss och våra församlingar.

Det finns exempel i genom historien hur bibel sunda starka församlingar inom en enda generation har fallit på grund av falsk lära.

Även i vår tid bevittnar vi just nu hur mitt framför ögonen på oss sydstatsbaptisterna i USA faller och många församlingar väljer att lämna samfundet på grund av fallet.

Det börjar alltid eller ofta i det lilla och sedan går det vidare. Folk som en gång varit emot något börjar plötsligt ändra sig. Lite surdeg syrar ner en hel deg.

Vi måste låta oss varnas för det står skrivet. ”Därför ska den som menar sig stå, se till att han inte faller. . (1 Kor 10:12)

Det kan hända vem eller vilka som helst. Vi måste se upp för surdegen mina vänner. Det finns så mycket av den varan där ute på internet. Det är väldigt svåra tider.

När var i tonåren så fanns knappt internet. Det började komma då och församlingar var mer skyddade. Men nu kan allt gå väldigt fort och hur kommer surdegen in i våra liv?

Jo, Paulus varnar i 1 Kor 15:33 ”Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor ”.

De kristna i Korinth hade börjat förneka Jesu uppståndelse. Hur kunde de hamna där? Hur kunde det gå så snett? Jo de var i dåligt sällskap vilket fördärvade dem. De hade lyssnat till och tagit in surdegen.

På samma sätt är det idag och än värre idag. Det finns mängder av folk som använder internet och böcker för att sprida sin surdeg.

De kan även ha mängder av följare och på grund av deras populäritet kommer det in i församlingar och surdegen förstör hela degen.

Vi måste se upp för synden och för det falska bägge två kommer förstöra degen. Bägge två kan förstöra våra egna liv. Se upp för surdegen!

Därför när man offrar ett matoffer måste brödet vara oysrat. Det finns ingen plats inför Gud för synd och falsk doktrin.

Men även Jesus som beskriver sig själv som livets bröd var fri i från all form av surdeg. Hos Honom fanns den inte. Han var helt ren. Må vi följa Kristus och vara rena i från surdegen precis som han var ren.

Vers 5-6

5 Om ditt offer är ett matoffer som tillreds på plåt, ska det vara av fint mjöl, osyrat och blandat med olja. 6 Du ska bryta sönder det i stycken och hälla olja på det. Det är ett matoffer. 

Här finner vi samma saker igen förutom att istället för en ugn kunde brödet tillredas på en plåt.

Men vi ser här att brödet skulle brytas sönder och det skulle hällas olja på det.Här ser vi åter igen en förebild på Jesus Kristus.

Livets bröd som bröts sönder för våra synder. Det är också i nattvarden vi bryter sönder bröt. Sedan finner vi åter igen hur vi måste vara sönderbrutna och att oljan hälls över oss.

Vi ser här hur oljan skulle hällas över det sönderbrutna medans i vers fyra stod det att prästen skulle smörja kakorna med oljan.

Även här ser vi Jesus Kristus som den smorde. Kristus betyder den smorde. Kungar smorde man på huvudet med olja och här skulle kakan smörjas med olja i vers fyra. Medans här i vers sex skulle oljan hällas över brödet.

Vers 7-9

Om ditt offer är ett matoffer som tillreds i panna, ska det tillredas av fint mjöl med olja. 8 Varje matoffer som är tillrett på något av dessa sätt ska du föra fram till Herren. Det ska bäras fram till prästen och han ska ta det till altaret. 9 Sedan ska prästen ta den del av matoffret som utgör påminnelseoffret och bränna det på altaret. Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.”

Skillnaden här emot tidigare är att här var offret tillrett på en panna medans tidigare var det på en plåt eller i en ugn.

Jag tror alla tillredning sätt symboliserar olika aspekter på Jesus Kristi offer. Jesu offer hade olika aspekter.

Han öppnade vägen till Gud, Han försonade synd. Han tog bort slaktoffer och matoffer. Han kom med ett nytt förbund och Han uppfyllde profetior.

Jag tror att brödet tillreds på olika sätt är en symbol på de olika aspekterna på Jesu offer. Det symboliseras genom att brödet tillreds på olika sätt.

Vers 11

Inget matoffer som ni bär fram åt Herren ska vara syrat, för ni ska inte bränna något av surdeg eller honung som eldsoffer åt Herren.”

Inget av offren fick innehålla syra. Det har vi redan kollat på att vi måste hålla syran borta i från våra liv.

Sedan finner vi nästa befallning. Man fick inte bränna någon honung i ett brännoffer. Varför det? Vad symboliserar honungen just här?.

Vi vet att om vi läser skriften så ses honung som något gott och Johannes döparen levde på honung. Men just här fick inte honungen vara med.

Därmed tror jag det symboliserar allt det goda i världen som är till frestelser för oss. Alltså sådant som kan få oss på fall.

En frestelse kan se ut som honung men det kan vara dåligt för oss. Vi kan likna det vid ögonens begär, alltså all världslighet.

Men inte bara världens frestelser och lockelser utan all form av frestelse till synd och av sådant som skadar våra själar.

Det finns absolut saker som är oskyldiga här i världen men även det oskyldiga kan fresta oss och bli ett beroende som är skadligt för oss.

Det symboliserar därför den skada det söta som ögonen lockas av kan bringa. Vi måste därför se upp för frestelserna och lockelserna som vill få oss förslavade och under dess makt.

Allt är tillåtet säger Paulus men jag skall inte låta något få makten över mig. Så allt som vill få makten över oss och snärja oss kan liknas vid honungen och därför kunde inte det has med i offret.

Lika mycket som vi behöver rensa surdegen och se upp för den kan vi inte ha med honungen i offret.

Vers 12-13

12 Som förstlingsoffer ska ni bära fram sådant åt Herren, men på altaret får det inte komma för att vara en ljuvlig doft. 13 Alla dina matoffer ska du beströ med salt . Du ska inte låta saltet i din Guds förbund fattas på ditt matoffer. Till alla dina offer ska du offra salt.

Nu finner vi ingrediens som måste finnas med, nämligen saltet. Alla offer måste innehålla salt och fick inte vara utan saltet.

Saltet finner vi omtalat på flera ställen i nya testamentet och genom att kolla på de verserna kan vi förstå varför det är viktigt.

Saltets funktion var att bevara köttet i från att ruttna. Eftersom det inte fanns kylskåp på den tiden brukade man hälla salt i kött och fisk så att det skulle få en längre hållbarhet.

Men om saltet förlorar sin sälta så är det helt värdelöst.

Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra!” ” – Mark 9:50

Vi behöver alltså leva heliga liv. Utan helighet blir våra liv ruttna precis som kött utan saltet. När vi lever heligt så håller vi frid med varandra.

Det finns inget värre än när kristna inom samma församling börjar bråka om positioner eller börja ljuga om varandra etc. Vi behöver saltet alltså ett heligt liv på livets alla områden.

Förlorar vi det heliga livet har vi förlorat allt, vi har då har vi ruttnat och vi har ingenting att erbjuda den fallna förlorade världen runt omkring oss.

Låt ert tal alltid vara präglat av nåd*, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.– Kol 4:6

Vårat tal måste vara kryddat med salt. Det innebär att vårat tal måste vara i enlighet med Guds sanningar. Om man tappar saltet här så blir allt ruttet och korrupt.

Evangeliet måste hållas saltat när man förkunnar det. Doktriner måste bevaras salta. Också våra ord måste bevaras salta. Våra ord för inte vara ruttna utan måste vara sådant som anstår en kristen.

Låt inget oanständigt tal komma ur er mun, utan bara det som är gott till uppbyggelse, där det behövs, så att det ger nåd åt dem som hör på.  ” (Ef 4:29)

Om vårat tal inte är anständigt, alltså sådant som passar de heliga så har det förlorat saltet. Låt oss inte bryta ner varandra utan istället vara till uppmuntran för varandra.

Det offer Herren vill ha är en tunga som talar det som är rätt och sant, där saltet får flöda. Det behagar inte Herren att komma med en tunga som talar det som är orent, lögnaktigt och som bryter ner.

Är det så våran tunga är eller vad är det som kommer ur våra munnar?

14 Om du vill bära fram ett matoffer åt Herren av den första skörden, ska du till ett sådant matoffer bära fram ax av grönskuren säd, rostade över eld och sönderstötta. 15 Du ska hälla olja på offret och lägga rökelse på det. Det är ett matoffer. 16 Prästen ska som påminnelseoffer bränna en del av de sönderstötta axen och oljan tillsammans med all rökelsen. Det är ett eldsoffer åt Herren.”

Slutligen så finner vi att det första av skörden skulle bäras fram som ett offer. Det var alltså det bästa av din skörd och även detta är en bild på Jesus Kristus som beskrivs som förstlingen av Paulus.

Men nu har Kristus uppstått från de döda och har blivit förstlingen (förstlingsfrukten, grek) av de som somnat in. 21 För eftersom döden kom genom en människa, så kom också genom en människa de dödas uppståndelse. 22 För såsom alla dör i Adam, så ska också alla i Kristus göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen (förstlingsfrukten, grek), sedan de som tillhör Kristus vid hans återkomst. ” (1 Kor 15:20-23)

Men som vi har sett så finns det även en applikation för oss i dag i alla dessa offer. Vi offrar inte på det sättet man gjorde under det gamla förbundet det är upphävt.

Istället har vi här en princip av givande. När det talar om det första av din säd så talar det om givandet. Vi finner tiondet i gamla testamentet som också talade om att ge det första av sin säd.

Nu lär detta oss idag att vi skall ge av vårt bästa till Herren. Jag håller inte teologin att vi måste sälja allt vi har och äger, men jag tror absolut att Gud älskar en glad givare och att vi skall dela med oss av vad vi har av ett glatt hjärta.

Det är två områden det nya testamentet uppmanar oss att ge till. Det första är till de fattiga. Det är något man inte får glömma och när Paulus besökte apostlarna i Jerusalem var det något de påminde honom om att ”tänka på de fattiga”.

Fattiga i denna värld som har mindre än dig och som man kan dela med sig av. Har man det knapert själv behöver man ju inte göra det, men har man överflöd så skall vi hjälpa de fattiga med våra ägodelar och medel.

Nya testamentet talar även om att utrusta för mission och de som arbetar för evangeliet. Det är alltså bibliskt att ge till Guds verk. Detta görs genom att ge till den lokala församlingen när det finns behov av det hela.

Både dessa är viktiga principer för att att följa om vi vill ge ett matoffer till Herren i denna tid. Må vi alla vara glad givare när vi stöter på ett behov.

När vi ser alla dessa offer i skriften så skall vi komma ihåg att det pekar på Jesus Kristus det slutliga offret. Vi behöver alltså finna Kristus i alla offer.

Vi behöver inte följa detta offer genom att baka bröd och bränna det till Gud och ha alla dessa ingredienser, utan det var en förebild och en skugga på det som skulle komma Jesus Kristus själv.

Men det lär oss också något om vårt andliga offer till Gud i vår tid, och hur vi idag skall leva våra liv som en ljuvlig väldoft inför Gud.

Må vi alla ta vara på matoffret och leva ut dess applikationer till oss idag. Må vi ha blicken fäst på Kristus men också ta vara på oss själva.

Må vi vara mjölet och leva med oljan. Må vi se upp för syran och för honungen och må saltet alltid finnas med i allt vi gör och må vi vara glada givare . Amen.

 

Sedan har vi ordet som Guds ord. Vi som troende och lärjungar till Jesus är helt beroende av Guds ord för vår andliga tillväxt.

Utan mjölet blir det ingen pannkaka och utan ordet blir livet också en enda obrukbar smet. Vi är fullt beroende av Guds ord som vår vägledning i livet och som vår högsta auktoritet.

Det är genom Guds ord som vi kan veta Guds vilja. Det är genom Guds ord vi kan lära Jesus bättre. Det är genom Guds ord vi disciplineras och lär oss.

Guds ord är alltså lika viktigt för oss som allt mjöl är för brödet. Vi behöver därför ställa oss den frågan om vi ser ordet som en viktig del av våra liv ?

Mjöl talar även om något som är söndersmulat. När man tillverkar fint mjöl så smular man sönder vetet för att få det att bli till mjöl.

Återigen pekar detta på Kristus hur han blev söndersmulad och krossad på korset. Vi läser om Jesus i Jesaja 53 att det var Guds vilja att krossa Jesus.

Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. ” (Jes 53:10)

Men det talar också om hur vi behöver bli söndersmulade och ödmjukade inför Gud. När mjölet tillverkas så renas det, och allt smuts tas bort i i från vetet, så att smutset inte kommer med i mjölet.

Vi behöver alltså vara ödmjuka och krossade inför Gud. Det är det offer Herren vill ha en ödmjuk och en förkrossad ande.

Det handlar alltså om att vi som troende kommer behöva gå igenom prövningar och frestelser för att det skall hålla oss ödmjuka, krossade och rena inför Gud så att vi är fullt beroende av Honom.

Sedan finner vi oljan

Oljan i skriften är alltid en symbol för den Helige Ande. Det talar om att vi måste leva vårt liv ledda av den Helige Ande.

Vi behöver vandra i anden och inte efter köttet. Vi behöver se till att vi inte släcker anden eller bedrövar den Helige Ande för att vi skall leva välbehagligt inför Gud.

Det handlar även om helgelsen som sker genom Anden. Utan oljan i vårt liv så tillhör vi inte Kristus. Alla troende har dock oljan i sitt liv. Den som inte har Guds Ande tillhör inte Gud sade Paulus.

Oljan är alltså som oljan är i en motor. Det är de kristnas drivmedel. Vi behöver vara ledda av den Helige Ande varje dag i våra liv och låta oss helgas av Honom.

Sedan finner vi rökelse

Vilket är något som luktar gott och anledningen till rökelsen är för det skall symbolisera det som doftar gott inför Gud.

Det handlar om alla de goda gärningar vi som troende gör och som Gud har förberett åt oss för att vi skall vandra i dem (Ef 2:10)

Men rökelsen är också något som är en bild på Jesu offer på korset. Han offrades och hans offer var en välbehaglig doft inför Gud.

såsom också Kristus har älskat oss och utgivit sig själv för oss som en gåva och ett offer åt Gud, till en välbehaglig doft ” (Ef 5:2)

Det är också värt att notera att när Jesus föddes så kom en av de vise männen fram med just rökelse som en gåva åt Jesus. Det pekar givetvis fram på att Jesus uppfyllde lagen och rökelsens funktion.

I dag behöver ingen tända rökelser eftersom Kristus var det ljuvliga offret som luktade gott inför Herren.

När vi dessutom vandrar i de goda gärningarna som var förberedda av Gud till oss så är det ett offer och rökelse går upp till himlen som doftar gott inför Gud.

Vers 2 ” Han ska bära fram det till Arons söner, prästerna, och prästen ska ta en handfull av mjölet och oljan samt all rökelsen och bränna det på altaret som ett påminnelseoffer. Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.”

Matoffret skulle bäras fram till prästen. Av den som offrar genom prästen går offret upp som en ljuvlig doft inför Gud.

Här ser vi de tre som är med i det hela. Den som offrar vilket är vi. Sedan har du prästen som är medlaren och sist har vi Gud som är mottagaren av offret.

Prästen här är en förebild på Jesus som i nya testamentet beskrivs som översteprästen. Han var den sanna medlaren mellan människan och Gud.

Maria är ingen medlare eller ingen annan heller utan endast Jesus är denna medlaren. Sedan läser vi här att matoffret också skall vara ett påminnelseoffer. Vi läser inget om vad det skulle påminna dem om.

Generellt när vi läser om påminnelseoffer så handlar det om att de skall påminnas om att Herren hade befriat dem i från Egypten. Ett påminnelseoffer handlar alltså tror jag personligen om att påminnas om frälsningen vi har tagit emot.

Matoffret skulle alltså offras som ett påminnelseoffer det betyder att allt vi gör inför Gud. Alla goda gärningar vi gör inför Gud måste ske utav tacksägelse inför Gud för hans frälsning.

Vers 3 –

Det som är över av matoffret ska tillhöra Aron och hans söner . Bland Herrens eldsoffer är det högheligt.”

Prästerna hade ingen del av Israels land. De skulle istället leva av den mat som kom in genom tiondet. Här ser vi en del av hur prästerna försörjdes. De fick den mat som blev över av matoffret att leva av.

Det var för de fick ingen egen tomt där de kunde odla utan de skulle istället vara i heltids tjänst inför Herren.

Denna princip lär även Paulus oss i nya testamentet där han i 1 kor 9 argumenterar för att den som predikar evangeliet också skall ha rätt att leva av det, alltså ha en ekonomisk försörjning för det.

Paulus hade dock inte tagit ut denna rätten utan ville vara ett gott exempel och arbetade själv för sitt eget bröd och försörjde för de som åkte med honom.

Vers 4. –

När du vill bära fram ett matoffer av det som bakas i ugn, ska det vara av fint mjöl, osyrade kakor blandade med olja och osyrade tunnkakor smorda med olja

Det fanns lite olika matoffer. Det första här skulle bakas i en ugn. Det handlar alltså om bröd här. Här finner vi återigen en koppling till Jesus Kristus som beskriver sig själv som livets bröd.

Jag är livets bröd.” (Joh 6:48)

Men det påminner oss också om nattvarden där brödet symboliserar Jesu kropp. En annan sak vi finner här är att brödet skulle vara osyrat.

I nya testamentet finner vi att detta liknas vid två olika tillfällen. Vi finner varningar för surdegen.

Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? ”1 Kor 5:6

I detta sammanhang talar Paulus om synden. En man hade begått en synd och om de inte tog itu med det hela så skulle hela deras församling försurad.

Faktum var att lite surdeg hade redan syrat ner hela församlingen. De hade inte tagit itu med problemet utan tillät fritt en som levde i incest att vara med i nattvarden i församlingen.

Vi finner detta ske på många platser att där man inte tar itu med synden så faller en hel församling. Hur många församlingar har inte fallit på grund av surdegen?

Vi finner ju detta i uppenbarelseboken där Jesus varnar dem att om de inte tog itu med synder och läror i församlingen så skulle ljusstaken flytta på sig.

Alltså församlingen kan finnas kvar och ha tusentals medlemmar men Jesus har redan försvunnit sedan länge. Det är vad lite surdeg gör med en församling om man inte omvänder sig.

Lite surdeg syrar hela degen.(Gal 5:9)

Nästa ställe finner vi här. I brevet här talar Paulus om att falsk doktrin hade fått församlingen på villovägar. De hade börjat tro att man måste omskära sig för att bli frälst.

Denna surdeg hade fått dem att vandra efter köttet och inte efter Anden. Det finns många doktriner i dag som är som en surdeg som förstör oss och våra församlingar.

Det finns exempel i genom historien hur bibel sunda starka församlingar inom en enda generation har fallit på grund av falsk lära.

Även i vår tid bevittnar vi just nu hur mitt framför ögonen på oss sydstatsbaptisterna i USA faller och många församlingar väljer att lämna samfundet på grund av fallet.

Det börjar alltid eller ofta i det lilla och sedan går det vidare. Folk som en gång varit emot något börjar plötsligt ändra sig. Lite surdeg syrar ner en hel deg.

Vi måste låta oss varnas för det står skrivet. ”Därför ska den som menar sig stå, se till att han inte faller. . (1 Kor 10:12)

Det kan hända vem eller vilka som helst. Vi måste se upp för surdegen mina vänner. Det finns så mycket av den varan där ute på internet. Det är väldigt svåra tider.

När var i tonåren så fanns knappt internet. Det började komma då och församlingar var mer skyddade. Men nu kan allt gå väldigt fort och hur kommer surdegen in i våra liv?

Jo, Paulus varnar i 1 Kor 15:33 ”Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor ”.

De kristna i Korinth hade börjat förneka Jesu uppståndelse. Hur kunde de hamna där? Hur kunde det gå så snett? Jo de var i dåligt sällskap vilket fördärvade dem. De hade lyssnat till och tagit in surdegen.

På samma sätt är det idag och än värre idag. Det finns mängder av folk som använder internet och böcker för att sprida sin surdeg.

De kan även ha mängder av följare och på grund av deras populäritet kommer det in i församlingar och surdegen förstör hela degen.

Vi måste se upp för synden och för det falska bägge två kommer förstöra degen. Bägge två kan förstöra våra egna liv. Se upp för surdegen!

Därför när man offrar ett matoffer måste brödet vara oysrat. Det finns ingen plats inför Gud för synd och falsk doktrin.

Men även Jesus som beskriver sig själv som livets bröd var fri i från all form av surdeg. Hos Honom fanns den inte. Han var helt ren. Må vi följa Kristus och vara rena i från surdegen precis som han var ren.

Vers 5-6

5 Om ditt offer är ett matoffer som tillreds på plåt, ska det vara av fint mjöl, osyrat och blandat med olja. 6 Du ska bryta sönder det i stycken och hälla olja på det. Det är ett matoffer. 

Här finner vi samma saker igen förutom att istället för en ugn kunde brödet tillredas på en plåt.

Men vi ser här att brödet skulle brytas sönder och det skulle hällas olja på det.Här ser vi åter igen en förebild på Jesus Kristus.

Livets bröd som bröts sönder för våra synder. Det är också i nattvarden vi bryter sönder bröt. Sedan finner vi åter igen hur vi måste vara sönderbrutna och att oljan hälls över oss.

Vi ser här hur oljan skulle hällas över det sönderbrutna medans i vers fyra stod det att prästen skulle smörja kakorna med oljan.

Även här ser vi Jesus Kristus som den smorde. Kristus betyder den smorde. Kungar smorde man på huvudet med olja och här skulle kakan smörjas med olja i vers fyra. Medans här i vers sex skulle oljan hällas över brödet.

Vers 7-9

Om ditt offer är ett matoffer som tillreds i panna, ska det tillredas av fint mjöl med olja. 8 Varje matoffer som är tillrett på något av dessa sätt ska du föra fram till Herren. Det ska bäras fram till prästen och han ska ta det till altaret. 9 Sedan ska prästen ta den del av matoffret som utgör påminnelseoffret och bränna det på altaret. Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.”

Skillnaden här emot tidigare är att här var offret tillrett på en panna medans tidigare var det på en plåt eller i en ugn.

Jag tror alla tillredning sätt symboliserar olika aspekter på Jesus Kristi offer. Jesu offer hade olika aspekter.

Han öppnade vägen till Gud, Han försonade synd. Han tog bort slaktoffer och matoffer. Han kom med ett nytt förbund och Han uppfyllde profetior.

Jag tror att brödet tillreds på olika sätt är en symbol på de olika aspekterna på Jesu offer. Det symboliseras genom att brödet tillreds på olika sätt.

Vers 11

Inget matoffer som ni bär fram åt Herren ska vara syrat, för ni ska inte bränna något av surdeg eller honung som eldsoffer åt Herren.”

Inget av offren fick innehålla syra. Det har vi redan kollat på att vi måste hålla syran borta i från våra liv.

Sedan finner vi nästa befallning. Man fick inte bränna någon honung i ett brännoffer. Varför det? Vad symboliserar honungen just här?.

Vi vet att om vi läser skriften så ses honung som något gott och Johannes döparen levde på honung. Men just här fick inte honungen vara med.

Därmed tror jag det symboliserar allt det goda i världen som är till frestelser för oss. Alltså sådant som kan få oss på fall.

En frestelse kan se ut som honung men det kan vara dåligt för oss. Vi kan likna det vid ögonens begär, alltså all världslighet.

Men inte bara världens frestelser och lockelser utan all form av frestelse till synd och av sådant som skadar våra själar.

Det finns absolut saker som är oskyldiga här i världen men även det oskyldiga kan fresta oss och bli ett beroende som är skadligt för oss.

Det symboliserar därför den skada det söta som ögonen lockas av kan bringa. Vi måste därför se upp för frestelserna och lockelserna som vill få oss förslavade och under dess makt.

Allt är tillåtet säger Paulus men jag skall inte låta något få makten över mig. Så allt som vill få makten över oss och snärja oss kan liknas vid honungen och därför kunde inte det has med i offret.

Lika mycket som vi behöver rensa surdegen och se upp för den kan vi inte ha med honungen i offret.

Vers 12-13

12 Som förstlingsoffer ska ni bära fram sådant åt Herren, men på altaret får det inte komma för att vara en ljuvlig doft. 13 Alla dina matoffer ska du beströ med salt . Du ska inte låta saltet i din Guds förbund fattas på ditt matoffer. Till alla dina offer ska du offra salt.

Nu finner vi ingrediens som måste finnas med, nämligen saltet. Alla offer måste innehålla salt och fick inte vara utan saltet.

Saltet finner vi omtalat på flera ställen i nya testamentet och genom att kolla på de verserna kan vi förstå varför det är viktigt.

Saltets funktion var att bevara köttet i från att ruttna. Eftersom det inte fanns kylskåp på den tiden brukade man hälla salt i kött och fisk så att det skulle få en längre hållbarhet.

Men om saltet förlorar sin sälta så är det helt värdelöst.

Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra!” ” – Mark 9:50

Vi behöver alltså leva heliga liv. Utan helighet blir våra liv ruttna precis som kött utan saltet. När vi lever heligt så håller vi frid med varandra.

Det finns inget värre än när kristna inom samma församling börjar bråka om positioner eller börja ljuga om varandra etc. Vi behöver saltet alltså ett heligt liv på livets alla områden.

Förlorar vi det heliga livet har vi förlorat allt, vi har då har vi ruttnat och vi har ingenting att erbjuda den fallna förlorade världen runt omkring oss.

Låt ert tal alltid vara präglat av nåd*, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.– Kol 4:6

Vårat tal måste vara kryddat med salt. Det innebär att vårat tal måste vara i enlighet med Guds sanningar. Om man tappar saltet här så blir allt ruttet och korrupt.

Evangeliet måste hållas saltat när man förkunnar det. Doktriner måste bevaras salta. Också våra ord måste bevaras salta. Våra ord för inte vara ruttna utan måste vara sådant som anstår en kristen.

Låt inget oanständigt tal komma ur er mun, utan bara det som är gott till uppbyggelse, där det behövs, så att det ger nåd åt dem som hör på.  ” (Ef 4:29)

Om vårat tal inte är anständigt, alltså sådant som passar de heliga så har det förlorat saltet. Låt oss inte bryta ner varandra utan istället vara till uppmuntran för varandra.

Det offer Herren vill ha är en tunga som talar det som är rätt och sant, där saltet får flöda. Det behagar inte Herren att komma med en tunga som talar det som är orent, lögnaktigt och som bryter ner.

Är det så våran tunga är eller vad är det som kommer ur våra munnar?

14 Om du vill bära fram ett matoffer åt Herren av den första skörden, ska du till ett sådant matoffer bära fram ax av grönskuren säd, rostade över eld och sönderstötta. 15 Du ska hälla olja på offret och lägga rökelse på det. Det är ett matoffer. 16 Prästen ska som påminnelseoffer bränna en del av de sönderstötta axen och oljan tillsammans med all rökelsen. Det är ett eldsoffer åt Herren.”

Slutligen så finner vi att det första av skörden skulle bäras fram som ett offer. Det var alltså det bästa av din skörd och även detta är en bild på Jesus Kristus som beskrivs som förstlingen av Paulus.

Men nu har Kristus uppstått från de döda och har blivit förstlingen (förstlingsfrukten, grek) av de som somnat in. 21 För eftersom döden kom genom en människa, så kom också genom en människa de dödas uppståndelse. 22 För såsom alla dör i Adam, så ska också alla i Kristus göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen (förstlingsfrukten, grek), sedan de som tillhör Kristus vid hans återkomst. ” (1 Kor 15:20-23)

Men som vi har sett så finns det även en applikation för oss i dag i alla dessa offer. Vi offrar inte på det sättet man gjorde under det gamla förbundet det är upphävt.

Istället har vi här en princip av givande. När det talar om det första av din säd så talar det om givandet. Vi finner tiondet i gamla testamentet som också talade om att ge det första av sin säd.

Nu lär detta oss idag att vi skall ge av vårt bästa till Herren. Jag håller inte teologin att vi måste sälja allt vi har och äger, men jag tror absolut att Gud älskar en glad givare och att vi skall dela med oss av vad vi har av ett glatt hjärta.

Det är två områden det nya testamentet uppmanar oss att ge till. Det första är till de fattiga. Det är något man inte får glömma och när Paulus besökte apostlarna i Jerusalem var det något de påminde honom om att ”tänka på de fattiga”.

Fattiga i denna värld som har mindre än dig och som man kan dela med sig av. Har man det knapert själv behöver man ju inte göra det, men har man överflöd så skall vi hjälpa de fattiga med våra ägodelar och medel.

Nya testamentet talar även om att utrusta för mission och de som arbetar för evangeliet. Det är alltså bibliskt att ge till Guds verk. Detta görs genom att ge till den lokala församlingen när det finns behov av det hela.

Både dessa är viktiga principer för att att följa om vi vill ge ett matoffer till Herren i denna tid. Må vi alla vara glad givare när vi stöter på ett behov.

När vi ser alla dessa offer i skriften så skall vi komma ihåg att det pekar på Jesus Kristus det slutliga offret. Vi behöver alltså finna Kristus i alla offer.

Vi behöver inte följa detta offer genom att baka bröd och bränna det till Gud och ha alla dessa ingredienser, utan det var en förebild och en skugga på det som skulle komma Jesus Kristus själv.

Men det lär oss också något om vårt andliga offer till Gud i vår tid, och hur vi idag skall leva våra liv som en ljuvlig väldoft inför Gud.

Må vi alla ta vara på matoffret och leva ut dess applikationer till oss idag. Må vi ha blicken fäst på Kristus men också ta vara på oss själva.

Må vi vara mjölet och leva med oljan. Må vi se upp för syran och för honungen och må saltet alltid finnas med i allt vi gör och må vi vara glada givare . Amen.