Faran med människobud

”Och för pengarna må du köpa vad du önskar, nötboskap, småboskap, vin, starka drycker eller vad du i övrigt kan önska. Du skall sedan äta där inför Herrens , din Guds, ansikte och glädja dig med ditt husfolk. ” 5 Mos 14:26
När lagen om tionde gavs så var det detta som gällde om man inte kunde föra sin säd till platsen. Man skulle köpa vin, starka drycker och kött och vad man ville ha. Detta skulle man äta och dricka inför Herren. Jag älskar denna vers för den tar död på så mycket lagiskhet och människobud som finns inom våra kyrkor. Den tar död på en felaktig bild av tiondet. Den tar död på alla form av alkohol förbud och all form av kött förbud och versen till och med använder det som en del i att tillbe Gud !. Mat och dryck är inte orent. Vad man äter och dricker gör dig inte oren. Jesus kallades oren av fariséerna ” och då säger ni: Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare!” (Luk 6:34). Men Jesus var inte oren han höll lagen perfekt och syndade aldrig. Fariséerna dock syndade genom att hitta på människobud som var påhittade och inte bud befallna av Gud själv. Nu finns det en balans i allt. Bibeln förbjuder fylleri, men inte att dricka alkohol. Bibeln förbjuder frosseri men inte att äta kött. Allt skall göras med måtta och allt är rent ty det renas genom bön (1 Tim 4:5). Jag har själv under många år gjort mig skyldig till att följa människobud och snabbt döma dem som inte följde dem. Jag kunde besöka folk och såg jag en lättöl i kylskåpet dömde jag ut dem som syndare. Lås oss därför hålla oss borta från alla människobud. Jesus varnade skarpt för dem (Markus 7:7-8). Låt oss inte heller döma varandra för vad vi äter eller dricker eller gör med Guds skapelse. Låt oss även hålla oss borta från att tillverka människobud som inte är Guds bud och lägga tunga bördor på folk.

Människobud och Fariséeism

Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud ” – Mark 7:7

Fariséerna på Jesu tid var den tidens religiösa ledare. Hade du frågat Jesu lärjungar vem som var den mest andlige ledaren innan Jesus kom så hade man säkert nämnt namnet på någon farisée. Problemet med dessa fariséer enligt Jesus var att deras tillbedjan av Gud var värdelös. Jesus dömde de alla till Gehenna. Problemet var att de inte trodde på Gud utan istället var man moralister. Man förkunnade mäniskobud och lade dessa som bördor på folket. Om folket bara följde deras traditioner och människobud var de behagliga inför Gud. Men dessa människobud var inte Guds lagar utan bara folk som hade tvistat skriften och hittat på egna bud. Detta var så farligt att Jesus gick hårt emot denna grupp av folk. Han kallar dem för ”hycklare”, ”djävulens barn”, ”huggormsyngel” Vi som troende idag måste se upp för all form av människobud. Vi får inte göra saker till synd som inte är det och tvinga på det på folk. Då gör vi samma fel som fariséerna gjorde. Istället skall vi vara tydliga med det som bibeln verkligen säger är synd, d.v.s. brott mot Guds lag och vara fria i allt annat.