Vikten av att göra allt i enlighet med Guds ord (4 Moseboken 20)

Predikan av Josef Löwdin

29/3-2020, Göteborg

lyssna på predikan

1 Israels barn, hela församlingen, kom in i öknen Zin i den första månaden,  och folket stannade i Kadesh. Där dog Mirjam, och där begravdes hon.

2 Och församlingen saknade vatten, och därför slöt de sig samman mot Mose och Aron. 3 Folket klagade på Mose och sade: ”Om vi ändå hade fått dö när våra bröder dog inför Herrens ansikte! 4 Varför har ni låtit Herrens församling komma in i denna öken, så att vi och vår boskap måste dö här? 5 Varför har ni fört oss upp ur Egypten och låtit oss komma till denna hemska plats? Här växer varken säd eller fikon, vindruvor eller granatäpplen, och här finns inget vatten att dricka.”

6 Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ner på sina ansikten. Då visade sig Herrens härlighet för dem. 7 Och Herren talade till Mose. Han sade: 8 ”Ta staven och kalla samman församlingen, du och din bror Aron, och tala till klippan  inför deras ögon, och den ska ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger församlingen och dess boskap att dricka.”

9 Då tog Mose staven som låg inför Herrens ansikte, så som han hade befallt honom. 10 Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan, och han sade till dem: ”Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?” 11 Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan, och mycket vatten kom ut så att både folket och boskapen fick dricka.

12 Men Herren sade till Mose och Aron: ”Eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, ska ni inte få föra in denna församling i det land som jag gett dem.”

13 Detta var Meribas  vatten, där Israels barn tvistade med Herren och där han visade sig helig bland dem.


22
 Och Israels barn, hela församlingen, bröt upp från Kadesh och kom till berget Hor. 23 Herren talade då till Mose och Aron på berget Hor vid gränsen till Edoms land. Han sade: 24 ”Aron ska samlas till sitt folk. Han ska inte komma in i det land som jag har gett åt Israels barn, för ni trotsade min befallning vid Meribas vatten. 25 Ta Aron och hans son Eleasar och för dem upp på berget Hor, 26 och ta av Aron hans kläder och sätt dem på hans son Eleasar. Aron kommer att samlas till sitt folk och dö där.”

27 Mose gjorde som Herren hade befallt, och de steg upp på berget Hor inför ögonen på hela församlingen. 28 Mose tog av Aron hans kläder och satte dem på hans son Eleasar. Och Aron dog där uppe på bergets topp. Sedan steg Mose och Eleasar ner från berget. 29 När hela församlingen såg att Aron var död, sörjde hela Israel honom i trettio dagar.”

Israel har blivit befriade i från Egypten och är på väg till landet som Gud har lovat dem. Israel har börjat bli otåliga av alla de provningar som Gud för dem igenom när de vandrar i öknen.

De har börjat klaga på Mose och att de hade det mycket bättre i Egypten med godare mat. Folket har mer och mer börjat vända sig emot Mose och Aron.

Till och med hans syster Miriam hade vänt sig emot Mose och eftersom hon klagade hade Herren slagit henne med spetälska som gjorde att hon dog.

Det är här vi kommer in i historien i vers 1. De hade kommit fram mitt ute i öknen, där dog Miriam och nu skulle de begrava henne och då behövde de stanna där ett tag för att utföra denna begravning.

I vers 2 så ser vi att de saknade vatten och började gå emot Mose. Människans syndanatur visar sig, men börjar klaga och man villa hitta någon som är syndabocken för att man har hamnat i denna situationen.

Sådan är människan det finns alltid någon man vill klaga på och ställa till svars för ens elände.

Vers 3 till 5 ser vi hur detta kommer fram.

De börjar klaga för att Mose och Aron hade fört dem ut mitt ut i öknen där det varken fanns mat eller dryck.

De säger att det hade varit bättre om de hade låtit dem dö istället för att hamna i denna situationen. Situationen drabbade inte enbart dem utan den drabbade även boskapen som inte hade mat eller vatten.

Deras situation i öknen var alltså svår men i stället för att förtrösta på Herren så klagade de på Mose och Aron att de hade försatt dem i denna situation.

Så här är det med våra liv. Gud tar oss ut i öken vandring för att pröva vår tro och se att tron håller provet.

Saker och ting kommer inte gå som man har tänkt sig och frestelsen finns att man börjar klaga på omständigheterna istället för att förtrösta på Herren.

Mose hade dock sin förtröstan på Herren eftersom hade visste att Herren som tagit dem ut ur Egypten också skulle vara trogen och ta dem hela vägen hem till löftes landet.

I vers 6 läser vi ”Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ner på sina ansikten. Då visade sig Herrens härlighet för dem. ”

Mose agerade helt korrekt i denna svåra situation. Han sökte Guds hjälp och guds vägledning för hur han skulle hantera detta.

Det var ingen lätt situation och vi hamnar ibland i väldigt svåra situationer då vi behöver göra som Mose och söka Guds ansikte och vänta på Herren.

Herren gav Mose ett svar om hur han skulle agera. Vi läser i vers 7 och framåt :

 7 Och Herren talade till Mose. Han sade: 8 ”Ta staven och kalla samman församlingen, du och din bror Aron, och tala till klippan  inför deras ögon, och den ska ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger församlingen och dess boskap att dricka.”

Mose får ett ord i från Herren som är lösningen på deras problem. Herren säger till Mose att han skall tala till klippan när Israel ser på och då skulle vattnet komma fram.

Detta är vad vi alla behöver i våra liv. Vi behöver ett ord i från Gud in i våran situation. Det är därför vi har bibeln för där står det vi behöver. Bibeln är Guds ord till oss idag.

Sedan kan det finnas situationer när man behöver en direkt vägledning i från Herren och då finns det principer i från Guds ord hur man finner en sådan vägledning.

Mose hade nu ordet som skulle rädda dem. Han hade lösningen på problemet som skulle lugna stormen och den svåra situation de var i.

9 Då tog Mose staven som låg inför Herrens ansikte, så som han hade befallt honom. 10 Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan, och han sade till dem: ”Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?” 

Mose följer Herrens instruktion och samlar folket framför klippan så att de skall få se med egna ögon hur Herren agerar åter igen och återigen räddar dem, vilket hade skett så många gånger redan.

Mose agerar helt i tro på att Herren skall verka och säger till folket ” ”Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?”

Detta är en man med en stark tro som är helt övertygad om att det han nu kommer att göra kommer att få vatten att forsa fram ur klippan.

Han hade en förtröstan på Guds ord och Guds löfte. Han tvekade inte för då hade han inte agerat med så stort förtroende och sagt sådana ord.

Mose lyder alltså Herren i detta men han lyder inte Herren i allt utan nu går han sin egen väg och gör saker på sitt sätt istället.

Vers 11.  Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan, och mycket vatten kom ut så att både folket och boskapen fick dricka.”

Mose slog på klippan två gånger och det kom vatten och Herren hade verkat och gett folket vatten. Men Herren hade ju sagt till Mose i vers 8 att han skulle tala till klippan.

Istället slog Mose på klippan. Mose var olydig mot Herren. Men ändå välsignade Herren folket.

Resultatet av att de inte var helt 100% lydiga i detta utan gjorde det på sitt sätt blev följande :

12 Men Herren sade till Mose och Aron: ”Eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, ska ni inte få föra in denna församling i det land som jag gett dem.”

13 Detta var Meribas  vatten, där Israels barn tvistade med Herren och där han visade sig helig bland dem.

Straffet för denna olydnad var att varken Mose eller Aron skulle få vara med att föra med Israels barn in i löftes landet.

Vi ser redan i vers 22 framåt ser vi hur Aron dör .

22 Och Israels barn, hela församlingen, bröt upp från Kadesh och kom till berget Hor. 23 Herren talade då till Mose och Aron på berget Hor vid gränsen till Edoms land. Han sade: 24 ”Aron ska samlas till sitt folk. Han ska inte komma in i det land som jag har gett åt Israels barn, för ni trotsade min befallning vid Meribas vatten. 25 Ta Aron och hans son Eleasar och för dem upp på berget Hor, 26 och ta av Aron hans kläder och sätt dem på hans son Eleasar. Aron kommer att samlas till sitt folk och dö där.”

27 Mose gjorde som Herren hade befallt, och de steg upp på berget Hor inför ögonen på hela församlingen. 28 Mose tog av Aron hans kläder och satte dem på hans son Eleasar. Och Aron dog där uppe på bergets topp. Sedan steg Mose och Eleasar ner från berget. 29 När hela församlingen såg att Aron var död, sörjde hela Israel honom i trettio dagar.””

Sedan precis innan de kommer fram till löftes landet dör även Mose och inte han fick följa med in i landet som Gu hade lovat Israel.

Detta är en lektion för oss idag och en varning till oss. Jag skall nu ge lite lektioner och lärdomar i från denna berättelse som är väldigt självklara för oss och som vi kan ta varning av i vår tid.

1).Det första vi kan lära oss är att Mose missade Guds välsignelse men inte frälsningen.

Mose inte tappade sin frälsning på grund av sin olydnad.

Vi läser i Hebreerbrevet kapitel 11 att Mose var en tron man som agerade i tro och genom tron är vi förklarade rättfärdiga enligt skriften.

Istället för att förstå denna lärdom så handlar det om att Mose och Aron missade det Gud hade för dem i livet.

Gud hade lovat ett löftes land men de fick inte komma in i det landet på grund av deras olydnad. Lektionen vi kan lära oss här är alltså om vi är olydiga emot Herren så kan vi missa det Herren har för våra liv.

Vi skall inte ha en felaktig syn på Guds suveränitet som säger att det spelar ingen roll vad jag gör eftersom Gud har förutbestämt det hela.

Nej, en korrekt syn är att om vi inte lyder Herren så är det Guds vilja att vi går miste om saker och hamnar snett.

Det är precis det som skedde med Aron och Mose. De lydde inte Herren. Herren hade sagt att Mose skulle tala till klippan men istället slog han två gånger på dem och därför missade det Gud hade för honom i livet.

Min, vän hur tragiskt är det inte om vi missar det Gud har för oss i våra liv. Det är min bön till Herren.

Herre låt mig inte stå där på domens dag inför dig, frälst och ett evigt liv men inse att ja missade så mycket av det Gud hade för mig på grund av olydnad.

Det borde vara våran bön inför honom och det borde vi leva för. Vi borde ha evigheten inför våra ögon så att vi inte går miste om lönen.

Var lär bibeln detta kanske du tänker? Låt oss gå till 1 Kor 3:10-15:

Men var och en måste se till hur han bygger. 11 För en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, vilken är Jesus Kristus. 12 Om nu någon bygger på denna grund med guld, silver, ädla stenar, trä, hö eller strå, 13 så ska vars och ens verk bli uppenbarat. För den dagen ska göra det klart, eftersom den ska uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är ska elden pröva. 14 Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. 15 Men om hans verk brinner upp, så ska han lida förlust. Men han själv ska bli frälst, men såsom genom eld.  (1 Kor 3:10-15)

Låt ingen av oss gå miste om lönen och se hur verket bränns upp när vi står inför Kristi domstol.

Frälsningen har vi men det finns också en lön i himlen att inte gå miste om.

  1. Det andra vi kan lära oss är att Gud vill att saker skall ske på hans sätt.

Gud hade sagt till Mose exakt hur de skulle göra. De gjorde en sak rätt och det var att samla folket framför klippan.

Gud hade också sagt att Mose skulle tala till klippan men Mose gjorde det på ett annat sätt.

Alltså vi ser här att Gud har sina ordningar på hur saker och ting skall vara och göra.

Vi behöver alltså förtrösta helt på att Guds vägar fungerar. Om Herren säger något genom sitt ord så behöver vi tro på det och inte försöka göra saker och ting på ett annat sätt.

Detta är inget oviktigt alls. I vår tid och även i våra egna liv ibland så är vi så oförsiktiga. Vi resonerar att man kan göra det lite annorlunda eller på sitt eget sätt.

Folk kan även komma till de som är noggranna med att följa skriften exakt och kalla de fariséer och kärlekslösa eller till och med stolta.

Men vi finner här en princip i från skriften att Gud faktiskt är en Gud av ordning och han bryr sig om vi följer hans sätt eller om vi gör det på vårt egna sätt.

Allt som jag befaller er ska ni vara noga med att följa. Du ska inte lägga något till det och inte ta något därifrån. ” (5 Mos 12:32)

Det här var precis vad Mose inte gjorde. Gud hade sagt exakt hur han skulle göra men han gjorde det lite annorlunda. Han gjorde på sitt eget sätt.

Folk som därför kommer och säger att man kan göra på lite olika sätt vet inte vad de pratar om. Bibeln har sin modell.

Den ger oss instruktioner för hur vi skall uppfostra våra barn. Den ger oss instruktioner för hur vi skall vinna andra människor. Den ger oss instruktioner hur en församling skall se ut.

Den ger instruktioner att en kvinna inte skall vara en pastor . Den ger instruktioner för att det är männen som skall högläsa ut skriften på gudstjänsten.

Den ger oss instruktioner för hur vår lovsång och tillbedjan skall vara. Den ger oss instruktioner för hur vi skall leva våra liv.

Den ger instruktioner för hur nattvarden skall utformas och vet du vad? Folk blev sjuka och till och med dog när man inte följde de instruktionerna. Detta är nya testamentet lika mycket som i det gamla. Guds principer försvinner inte.

Gud ändras inte från ena testamentet till det andra. Han är alltid den samme.

Ändå i vår tid tar många väldigt lätt på detta och tar sig friheten att göra lite som man vill.

Vi måste följa Guds instruktioner och göra allt utifrån den modell som Herren har givit oss. När vi försöker vinna människor för Herren så måste man följa bibelns modell och kan inte hitta på egna metoder.

I vår tid hör man ständigt om nya metoder och modeller och många av dessa kan ha en viss sanning i sig. Men Mose var nära det Gud hade sagt också. Han var befallen att tala till klippan men han slog på den istället.

Han gick alltså inte och slog på en palm i stället utan på klippan. Han var alltså nära men ändå gjorde han det inte efter hur Gud hade utformat det.

Jag tänker på det här med nattvarden till exempel. Vi är inte fria att göra som vi vill.

Jag såg någon som kom med en ny syn. Hans argument var lite att nattvarden är egentligen en middag och till den kan vem som helst komma och deltaga.

Det spelar ingen roll om man är en kristen eller inte. Alla kan deltaga. Det är en märklig syn eftersom folk dog i skriften eller blev sjuka då de tog nattvarden på ett ovärdigt sätt.

I den svenska baptiströrelsen var det en splittring över denna frågan i början på 1900 – talet. Baptisterna höll en syn att enbart troendedöpta och medlemmar i församlingen fick ta nattvarden och ingen annan.

Det fanns dock en baptistförsamling som gick i från detta och började öppna upp sina nattvarden. Ledaren för den församlingen hette Lewi Pethrus.

Eftersom baptisterna förstod skriften att man kan inte göra lite som man vill utan man måste vara noggrann med att följa Guds ord i allt, så uteslöt man Lewi Pethrus och hans församling ur baptistsamfundet och pingströrelsen grundades i Sverige.

Folk förr i tiden var inte så accepterande mot främmande metoder och läror som folk i vår tid är där allt hamnar om acceptans oavsett hur man gör och vad man tror.

Jag tänker på alla missionsorganisationer. Det låter ju bra i sig men det är inte efter Guds modell för Guds modell är att det är en församling som skall driva missionsarbetet.

Jag tänker på alla ekumeniska projekt som inte heller är bibliskt eftersom bibeln säger att man skall hålla sig borta i från surdegen.

Du kan alltså inte arbeta tillsammans med surdegen och ha ett ekumeniskt projekt.

Jag tänker på alla modeller man har för att försöka nå våra barn och ungdomar.

Istället för att följa vad bibeln säger här så lägger man över ansvaret på någon annan eller leder barnen in i sådant som skadar dem.

Att följa Guds instruktioner är viktigt annars missar man löftes landet. Följer man inte Guds modell ,då får man ta straffet för det.

Många församlingar kan fungera bra ett tag men om man inte följer Herrens instruktioner så kan det gå illa kanske inte direkt men inom någon generation.

Många kristna kan hamna helt snett för man inte följer Guds instruktioner och Guds vägar i skriften. Jag tänker på folk som hamnar i skilsmässa eftersom de inte har sökt Herrens vilja först om vem de skall gifta sig med.

Jag hörde om en ung man som fick erfara Herrens disciplin i sitt liv. Herren hade länge verkat i hans samvete över något där han levde i olydnad till Herren.

Mannan lyssnade inte på samvetet och helt plötsligt började den ena saken efter den andra gå illa i hans liv.

Han insåg då att det var på grund av hans olydnad och att han inte hade hörsammat när Herren hade tagit itu med honom.

Så är det saker kan gå illa i livet på grund av olydnad. Är man ett Guds barn kommer Gud inte tillåta olydnad utan om man hamnar snett kommer Herren att disciplinera genom att låta olika saker drabba en.

Detta är väldigt viktigt att vi lyder Herren och hans instruktioner för vår egen skull. Det är alltid för det bästa för oss.

3). Det tredje vi kan lära oss ifrån denna berättelse det är att Gud kan välsigna andra trotts vår olydnad.

Mose talade inte till klippan som Herren hade befallt, istället så slog han på den två gånger. Ändå valde Herren att välsigna Israels folk med vattnet.

Det lär oss att en kristen människa eller vem som helst kan erfara Herrens välsignelser trotts att man är olydig.

Jag såg en ung kille här i Sverige på internet som var stolt upp över öronen. Det var en äldre erfaren man som konfronterade denne unga man för han tyckte att hans teologi var helt uppåt väggarna.

Denna unga man svarade ungefär så här ”Hur många har du lett till tro det senaste året? Jag har lett många till tro.”

Svaret var kaxigt och arrogant tycker jag, men jag tror inte denna unga man förstår att även om man leder folk till tro är det inget tecken på att allt är väl.

Mose gjorde ju inte exakt som Herren hade sagt men ändå forsade vattnet fram till Israels folk. Så kan det vara en person kan se folk komma till tro och se Guds välsignelser på olika sätt.

En person kan till och med predika allt korrekt och vara en välsignelse för många men ändå vara olydig mot Herren och missa lönen.

Vi ser detta jättemycket i vår tid om pastorer som helt tydligt kan predika bra och välsigna många men sedan kan de göra saker som är helt emot skriften.

De kan föra in saker in i Kristi kropp som orsakar mycket skada men trotts det kan de uppleva enorma välsignelser på andra ställen.

Till exempel Billy Graham. Han har varit till en stor välsignelse för många men vad han har gjort har orsakat enorm skada i Kristi kropp i sin mission att vara enig med katoliker och starta den ekumeniska rörelsen.

Vi har även inom den reformerta rörelsen flertalet, stora kändisar som för in saker som är förödande och vållar så mycket skada.

Vi skall alltså inte imponeras av vattnet som forsar fram ut klippan om metoden det sker på inte är i enlighet med vad Herren har befallt.

Det finns en slags fascination över intellekt och berömdhet i Kristi kropp att man släpper allt och bara följer efter.

En församling kan erfara att vattnet forsar ner för klippan trotts att man inte följer Herrens instruktioner.

En missionsorganisation är inte bibliskt men Herren kan ändå välsigna deras arbete, eftersom de försöker vinna själar så kan vattnet forsa även om deras sätt att arbeta inte alls är bibliskt.

Charles Spurgeon till exempel kritiserade organisationerna som fanns under hans tid och pekade på att det de gör inte är bibliskt, utan det är församlingens ansvar att bedriva missionsarbete inte någon enskild organisation.

Jag har till exempel personligen blivit väldigt välsignad av flertalet missionsorganisationer, men det de gör är inte bibliskt.

Bara för att vi ser vattnet komma och det verkar som att Herren välsignar ett arbete så betyder det ingenting egentligen eftersom Herren är god så låter han det ske ändå.

Israels barn var törstiga och behövde vatten och Herren gav dem vattnet oavsett om metoden var i enligt med Guds vilja eller inte. Men Mose och Aron missade löfteslandet eftersom metoden inte var i enlighet med skriften.

Därför måste vår mentalitet som troende vara att vi måste göra allt efter Herrens instruktioner. Varken lägga till något eller ta bort något. Mentaliteten som råder idag verkar mer vara ”Låt oss göra det som fungerar”.

Många har fallit in i den fällan. Herren testar och prövar vår uthållighet och när man inte inser det, och inte ser något hända, så frestas  man att ändra metod och då kan  Herren låta vattnet komma ändå även om man var olydig.

Vi kan applicera detta på våra egna liv min vän. Man kan  en välsignelse i från Herren trotts att man är fel ute.

Hur viktigt är det inte med lydnad inför Herren. Hur tragiskt vore det inte att se ens verk brinna upp på domens dag. Frälst men oj vad man kommer att få skämmas.

Borde inte vi lära oss att frukta Herren av denna berättelse? Borde inte denna berättelse få oss att ta lydnad på mer allvar och inte ha en sådan mentalitet som säger att man kan göra på olika sätt.

Nej min vän låt oss leva ett liv där vi i allt ärar Herren vår Gud. Må ingen av oss gå miste om lönen på grund av att vi inte lyder ordet och gör saker och ting i enlighet med skriften.

Friköpta till ett nytt liv (1 Petr 1:18-25)

Predikan av Josef Löwdin 7/7-2019, Göteborg

18. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från ert meningslösa liv som ni tagit över från era fäder, 19. utan med Kristi dyrbara blod, som av ett felfritt lamm utan fläck. . 20. Detta blev han ju förutbestämd till före världens skapelse, men som i dessa sista tider blev uppenbarad för er skull, 21. ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, för att er tro och ert hopp ska vara till Gud. 22. När ni har renat era själar i sanningens lydnad genom Anden, till uppriktig broderlig kärlek, ska ni älska varandra innerligt av ett rent hjärta, 23. födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består i evighet. 24. För allt kött är som gräs, och alla människors härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar bort och blommorna faller av. 25. Men Herrens ord förblir i evighet. Och detta är det ord som har blivit predikat för er.

Lägg därför bort all ondska, allt svek och hyckleri och avund och allt förtal.”

Vi har tidigare gått igenom inledningen på detta brev skrivet av Petrus troligtvis till judar som bodde kringspridda runt om i Asien.

De fick genomgå många prövningar och lidanden när deras tro testades. Vi har även sett att vi som de som kallade att vara heliga eftersom Gud är helig.

Orsaken till detta som vi alla måste leva, är att Jesus Kristus har friköpt oss, och fött oss på nytt till ett nytt liv. Inte till ett liv som denna världen lever utan till ett liv i helighet.

Nu fortsätter Petrus att tala om varför vi måste genomgå prövningar och varför vi skall vara heliga. Dagens text börjar med orden i vers 18 :

Ni vet att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta”

Denna värld vi i dag lever i skall inte finnas kvar för evigt. Allt vi nu ser, träd, hus, städer, hundar, pengar, kläder skall en dag försvinna.

Bibeln talar om detta. Gud skall förstöra denna världen när syndens mått är nått. Det finns en gräns för hur länge Gud kommer att tolerera ondskan i denna världen och då kommer slutet. Då skall silver och guld förstöras.

Silvret och guldet är förgängliga ting. De kommer inte finns kvar för evigt. Silvret och guldet det här talar om, handlar om pengar. Av silver och av guld på den tiden gjorde man alla mynten man handlade med.

Detta är förgängliga ting som en dag kommer att försvinna. När pengarna man handlar med inte finns kvar kan man inte längre köpa något, och det kommer inte heller finnas något att köpa.

Eftersom silvret och guldet är förgängligt och skapat kan man inte köpa något som består in i evigheten med det utan man måste betala med något annat.

Jesus Kristus har köpt åt sig ett folk som skall tillhöra honom. I bibeln används ofta termen ”friköpa” som vi ser här i texten.

Det syftar på att man blir fri i från något och att en annan har köpt dig fri. Detta friköpande har inte skett med pengar, med silver och guld som en dag skall förgöras utan friköpandet har skett på ett helt annat sätt.

Men vad har vi då blivit friköpta ifrån ? Vi har blivit friköpta i från ett liv i slaveri till synden, Vi läser vidare här :

som ni blev friköpta från ert meningslösa liv som ni tagit över från era fäder,

Våra liv var meningslösa innan vi blev frälsta. Livet har ingen mening utan frälsningen, utan livet är bara ett tomt jagande efter ingenting. En del jagar ära och berömmelse, Andra jagar lycka i livet.

Andra jagar status och pengar och andra vill leva sina liv på sitt eget sätt och få ut så mycket av det som möjligt, men under ytan är allt detta meningslöst.

Vi levde liv i synd och njutningar. Vi levde för oss själva och gick våra egna vägar. Allt det som i våra ögon såg rätt ut var det vi gjorde. Men allt var bara meningslöst och utan värde inför evigheten.

I denna text adresseras speciellt judarna och därför läser vi ”ert meningslösa liv som ni tagit över från era fäder”

fäderna är ofta en term som syftar på de äldstes traditioner och undervisning, och här syftar det på de cermoniella lagarna som gavs genom Moses som förts vidare av deras fäder..

Även dessa traditioner och lagar var meningslösa. Cermoniella lagarna hade bara ett syfte att peka på Kristus och när Kristus kom sattes de ur spel.

De äldstes stadgar och traditioner var bara yttre människobud så som att man måste tvätta händerna innan man äter. Allt detta var bara meningslöst och kunde inte frälsa någon.

Vi har nu blivit friköpta bort i från vårt gamla meningslösa liv till ett nytt liv. Livet vi tidigare levde skall vi nu lägga bakom oss, och vi skall leva ett helt nytt liv på livets alla områden.

Detta friköpande skedde med något mycket mer värdefullt än pengar som kommer att en dag försvinna, och som vi alla vet är så osäkert.

Det har ju hänt i världens historia att pengar, och guldet fullständigt tappar sitt värde och folk förlorar alla sina besparingar.

Friköpandet av våra själar har istället skett med Jesu egna blod som vi läser i vers 18 ”utan med Kristi dyrbara blod, som av ett felfritt lamm utan fläck.”

Enbart någons blod kunde betala vad vi var skyldiga. Mänskligheten på grund av sin synd förtjänar inte att leva. Vi finner detta om och om igen i skriften hur skriften vittnar om att syndens lön är döden.

Vi kan ta ett exempel med Noas ark. Människans ondska var så stor på jorden så Gud ångrade att han ens skapade människan och bestämde sig för att utrota alla utom en enda familj. Synden krävde människans blod.

Eftersom det krävdes blod för synden, så krävs det blod för att försona för människans synd.

Bockars och kalvars blod kunde inte försona för människan utan det behövde vara ett felfritt offer. Ett offer som aldrig hade syndat.

Enbart en som aldrig hade syndat kunde ta syndarens plats och utgjuta sitt blod i syndarens ställe.

I gamla testamentet finner vi att alla offer lamm som offrades till Gud som ett syndoffer skulle vara ett år gammalt och fläckfritt.

Allt detta är en bild på Jesus. Jesus var det offerlamm som tager bort världens synd och som försonade världen med sitt egna blod.

Jesu blod kallas därför här i texten för dyrbart, eftersom Jesus var syndfri så hade hans blod ett värde. Ingen annan människa kunde göra detta syndoffer eftersom alla har syndat och gått miste om härligheten i från Gud.

Jesus är Gud och Gud kan inte synda och Jesus blev en människa för att som ett felfritt lamm friköpa var och en som tror, till ett nytt liv bort i från det gamla meningslösa livet.

Vers 20 ”Detta blev han ju förutbestämd till före världens skapelse,”

Redan innan Gud skapade människan så var Jesus förutbestämt till att bli detta syndfria offer som skulle friköpa de som tror i från deras synder.

Detta var ingen plan B när Gud såg att människan föll i synd utan vi ser här väldigt tydligt att före människan ens var skapad så var Jesu offer på korset förutbestämt.

Gud visste att människan skulle synda och planerade Jesu syndoffer. Gud visste om allt men valde ändå att skapa människan trotts all synd de skulle begå.

Världen vi lever i trotts allt elände vi ser runt omkring oss blev tillåten av Gud. Gud har allt under kontroll och allt i sin hand. Gud har inte tappat kontrollen över sin skapelse.

Redan när Adam och Eva begick den första synden, så var Jesus redan innan det planerad men hölls dold i många tusen år.

Vidare… Lagen genom djuroffren och cermonierna vittnade om Jesus. Profeterna profeterade om att han skulle komma men vi läser :

men som i dessa sista tider blev uppenbarad för er skull” .

Det var alltså först flera tusen år senare som Jesus Kristus uppenbarades för oss. Det är genom tron på evangeliet som vi blir friköpa genom att blicka tillbaka på vad som har skett.

De i gamla testamentet blev frälsta genom tron som blickade framåt mot Jesus Kristus som skulle komma. De visste att offren bara pekade framåt emot något annat. Medans vi har fått allt uppenbarat för oss i varje detalj.

Genom tron allena kan vi bli frälsta och var och en som blivit frälst är den som sett detta evangelium i skriften för Petrus säger till oss i vers 21 :

ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, för att er tro och ert hopp ska vara till Gud. ”

Denna tro baseras på två saker. Jesus har dött för våra synder som ett syndfritt offer vilket vi har sett, men också att Gud har uppväckt Jesus i från det döda vilket vi nu ser här.

När Gud uppväckte Jesus från det döda gav han Jesus härlighet står det här. Vad betyder det?

Det syftar på den dignitet som Jesus har på hans makt och på hans ära.

Alltså på att Jesus är värdig att tillbedjas för vad han har gjort för oss.

Den härlighet Jesus nu har blivit given är vad vi baserar vår tro och vårt hopp på.

Människor i den här världen sätter sitt hopp och sin tro till annat som inte gjort något för dem. Man ser all denna idol tillbedjan i världen. Folk tillber sina idoler och fyller arenor när deras favorit artist skall uppträda.

Men vad har artisten gjort för dem? Egentligen ingenting. Andra tillber sina gudar som bara kräver lydnad men aldrig gjort något för dem.

Vi tillber en Gud som gjort något för oss. Gjort något stort som ingen annan någonsin gjort. Offrat Jesus för att friköpa oss i från våra synder och sätta oss fri i från synden.

Det är helt fantastiskt, helt fantastisk. Vilket budskap av kärlek till oss människor.

Vidare i vers 22 ”När ni har renat era själar i sanningens lydnad genom Anden,

När vi tror på evangelium så blir våra själar renade. Detta sker genom sanningens lydnad genom Anden läser vi.

Alltså detta syftar på lydnad till budskapet. När man tror på evangeliet så blir man lydig tron. Sedan finns en annan lydnad också till det ny livet men det är resultatet av ett nytt liv. Tron frälser oss.

När vi kommer till tro så är det Anden som renar och helgar oss genom tron. Termen ”genom Anden” här finns inte med i moderna översättningarna men finns med i de äldre.

”Genom Anden” som finns med i äldre översättningar har ingen betydelse för innehållet i texten. Men det är tydligare i de äldre översättningarna.

Folkbibeln säger : Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek.”.

Det låter lite som att det är gärningen med kärlek i sig som är frälsande. Vi vet att gärningar inte kan rena någon själ utan syskon kärleken är resultatet av att vi redan blivit renade genom Anden.

Folkbibeln översätter fel här. Det skall översättas ”till uppriktig syskonkärlek” i stället. Det är vad det grekiska ordet betyder. På detta sättet översätter reformationsbibeln det hela när vi läser vidare.

Resten av vers 22 säger ” till uppriktig broderlig kärlek, ska ni älska varandra innerligt av ett rent hjärta”

Vi har alltså blivit renade för att Älska varandra. Det blir en stor skillnad här mot moderna översättningar. Det blir väldigt tydligt här att först sker frälsningen genom tron och sedan kommer det nya livet vi skall leva.

Nu är vi kallade att älska varandra på tre olika sätt. Det första som nämns här är att vi skall älska varandra uppriktigt.

Uppriktighet här syftar på äkthet. Alltså något som är fritt i från hyckleri. Det handlar om att man inte spelar ett spel för galleriet. Ett exempel är att man bara säger snälla ord men i praktiken är ens handlingar motsatta.

1 Joh 3:18 säger till oss  Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning.

En sann kärlek handlar inte alltså om att gå runt och säga till folk att man älskar dem. Jag minns minns en gång jag såg på nyheterna och någon hade vunnit en grammis.

Jag hörde denna person tacka alla och slutligen säga orden ”Jag älskar er”. Jag tror inte han älskar alla. De älskar att vara i centrum att bli hyllade och att tjäna pengar. Sann kärlek innehåller handling och inte bara ord.

Nästa ord vi finner här är att vi skall älska med ett rent hjärta. Alltså du kan älska med handlingar men inte med ett rent hjärta. En person kan göra en kärleksgärning emot en annan av fel motiv.

Ett exempel: morallagen säger till oss att om vår grannes oxe hamnar på vift skall man föra den tillbaka till vår granne. Detta kan göras med rätt motiv eller med fel motiv.

Rätt motiv är att det är inte din oxe och du vill att din granne skall ha tillbaka den eftersom han äger den. Fel motiv kan vara att du vet att det är din grannes oxe, och du för tillbaka oxen men du gör det för att du hoppas på en belöning för att du förde oxen tillbaka.

Hjärtat måste vara rent inför Gud och handlingen måste ske av ett rent hjärta.

Det tredje ordet vi finner är att vi skall älska innerligt.

Detta ordet för innerligt i grekiskan kan betyda många grejer. Det kan betyda uthålligt, det kan betyda med passion och entusiasm. Det kan betyda med uppmärksamhet.

Vi kan alltså säga att vi skall älska varandra med handlingar, som är av rena motiv och göra sådana med uthållighet, passion och uppmärksamhet emot varandra.

Vers 23 ”födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består i evighet.”

Vi har blivit födda på nytt av något oförgängligt. Åter igen argumenterar Petrus för att frälsningen inte är ett verk av något som kan förstöras. Först friköpandet av Jesu blod och här pånyttfödelsen genom Guds levande ord.

Petrus övergår nu ifrån att tala om tron till att börja tala om pånyttfödelsen. Det visar att de inte är samma sak. Först kommer tron sedan nu kommer pånyttfödelsen.

Det finns olika steg i hur frälsningen går till. Allt sker inte bara i en enda sekund utan frälsningen är ofta en process som börjar med att ett frö sås.

Detta leder till att ögonen öppnas för sanning, som leder till att tron föds, och när man tror och omvänder sig så sker pånyttfödelsen av hjärtat.

Petrus här säger att denna pånyttfödelsen sker just genom Guds levande ord. Ingen människa kan bli född på nytt utan att först läsa Guds ord, eller höra Guds ord.

Ett vatten dop kan inte föda någon på nytt. En vision kan inte föda någon på nytt utan man måste höra och förstå Guds levande ord.

En del argumenterar och säger men Paulus såg ju Jesus på vägen till Damaskus och blev frälst genom den visionen.

Vi behöver förstå att Paulus var laglärd. Paulus kunde skriften men hade inte sanningen uppenbarad för sig. Paulus förföljde de kristna vilket betyder att han måste ha vetat vad de trodde på.

Först när Jesus uppenbarar sig i en vision förstår han att den vägen är sanningen. Han hade alltså hört sanningen men förkastade den fram till han såg Jesus på vägen till Damaskus.

Människan måste alltså först höra Guds ord förkunnas innan man kan bli född på nytt. Detta har vi som blivit frälsta erfarit. Vi har hört Guds ord som består för evigt och genom det kom vi till tro och det födde oss på nytt.

Vers 24 ”För allt kött är som gräs, och alla människors härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar bort och blommorna faller av. ”

Allt kött är som gräs. Vad Petrus menar här är inte kött du köper i affären även om det också är kött. Och det grekiska ordet kan syfta på djurkött också. Det är inte vad som syftas på utan han syftar på människan här.

Alla människor är som gräs, och vi vet att gräs vissnar bort, eller om det är varmt kan gräset brinna upp. Gräs består inte i evigheter utan det vissnar och det kommer nytt gräs. Så är det med människan. Det föds människor, de dör och och det kommer nya människor.

Vi som finns här inne i dag kommer inte finns på denna jord längre om 150 år, istället har det kommit nya människor som bor i våra lägenheter och tar över våra prylar.

Sedan har vi människans härlighet som är som blommorna i gräset. Blommorna är vackra, luktar gott men även de faller av och dör ut när säsongen är över och så kommer det nya blommor.

Detta syftar på allt det fina vi kan se hos människan. All visdom, all uppfinningsrikedom, alla goda egenskaper. Alla vackra ögon och håruppsättningar. Allt detta kommer att försvinna precis som blommorna faller av.

Vi lever inte för evigt men det finns något som aldrig kommer att försvinna och det ser vi i nästa vers 25 ” Men Herrens ord förblir i evighet.”

Gud ord kommer aldrig att förgås. Himmel och jord skall försvinna men Guds ord kommer att finnas kvar. Människan skall förmultna som en blomma men inte Guds ord.

De som översatte våra första svenska biblar år 1703 är i dag döda. De finns inte mer och ingen minns deras namn. De var som gräset och blommorna. Men Guds ord som de översatte finns kvar.

Denna bibeltext jag predikar idag kommer aldrig att försvinna. Den kommer finns kvar och många kommer att predika detta bibelstycke efter att jag har dött också.

Slutet av vers 25 ”Och detta är det ord som har blivit predikat för er.”

Detta ord som födde oss på nytt har blivit predikat för oss. Vi kan därför fortsätta att predika ordet för genom ordet kommer fler att födas på nytt. Speciellt i områden där ingen har hört ordet.

Det finns många invandrar grupper i Sverige idag som aldrig hört ordet predikas som vi kan försöka nå ut. Om vi inte går ut med ordet kommer ingen heller att bli född på nytt.

Ordet som har fött oss på nytt får inte bara bli något vi behåller för oss själva utan skall vara något vi regelbundet och konstant predikar för människor på olika sätt.

Guds ord är kraften som frälser människor. Det är vad som har förvandlat våra liv. Många av oss kan vittna om vilket kraft och effekt Guds ord har haft i våra hjärtan.

Liv som vi tidigare hade älskar vi inte längre utan vi har fått nya passioner i livet. För någon Söndag sedan satt två bröder här efter gudstjänsten och berättade om hur Gud har förvandlat deras liv.

I detta fallet talade de om fotboll och när de blev frälsta slutade de att spela i sina lag och att idag bryr de sig ingenting om fotboll.

Andra har sagt hur de levde ett liv i superi, på krogen och levde runt men när de blev frälsta försvann allt sådant intresse, och även intresset att umgås med de gamla kompisarna som fortsatte att leva detta livet.

Det nya livet vi har genom tron som fött oss på nytt genom ordet vi hörde skall verkligen vara något som förändrar oss om det är en sann tro.

Det innebär att man lägger bort något som man inte längre älskar, vi finner några exempel i nästa vers som är första versen i kapitel två.

Lägg därför bort all ondska, allt svek och hyckleri och avund och allt förtal.”

På grund av det nya livet skall vi lägga av oss det gamla livet. När Petrus säger att vi skall lägga bort någonting så betyder det att vi som kristna fortfarande kan ha sådana här saker i våra liv.

Det betyder att vi måste bekämpa sådant här och att vi inte är fullkomliga. Det betyder att sådana här saker kan försvinna för en tag men sedan komma tillbaka senare igen.

Det betyder att det finns saker som inte passar det nya livet vi har. Det finns saker som är motsatt emot den kallelse vi har och det finns saker som ger oss ett dåligt vittnesbörd inför världen.

Vad är det då vi skall lägga bort i från oss? Här nämns först all ondska. Denna ondska som vi skall lägga av oss innefattar både handlingar, ord och även tankar.

Det är ganska skrämmande i vår tid när världen har blivit mer och mer digital hur mycket ondska som kommer fram ur människans hjärta, när de sitter bakom ett tangentbord och kan vara anonyma eller i vissa fall även använda sina namn.

Det är elaka kommentarer, ondska i all form som kommer fram, hån och förakt, fräckheter emot andra, illvilja emot andra etc. Ondskan är stor i många människors hjärtan.

Alla människor är i grunden onda säger bibeln. Det betyder att alla människor är mer eller mindre onda. Alla är det inte på samma nivå men ondskan finns i varje människas hjärtan.

Många kan till det yttre vara polerade men denna ondska vi skall lägga bort innefattar också det som finns i våra tankar. Det som bara varje enskild människa kan känna till om sig själv, det som ingen annan ser.

Ondskan syftar inte bara på onda handlingar emot andra genom handlingar och ord utan, även det som finns i våra tankar.

För det andra nämns här allt svek. Det här handlar om falskhet i olika former. Det handlar om att ens ord måste vara i enlighet med ens agerande.

Det kan handla om att man begår bedrägerier av olika slag. Man säger att ens pengar man samlar in går till en sak men i verkligheten går de till något annat.

Våra ord måste vara i enlighet med vårt handlade i alla situationer. Det får inte finnas någon falskhet eller svek i oss. Lovar man något skall man göra allt för att hålla det.

För det tredje nämns här hyckleriet. Hyckleri betyder att man spelar ett spel för galleriet. Alltså man är som en skådespelare som spelar en viss roll bara men i verkligheten är något annat.

Detta hyckleriet är riktat både emot Gud och emot andra människor. Vi som kristna måste vara äkta och inte spela ett spel för galleriet.

Skillnaden mellan hycklerit och falskhet är inte så stor men hyckleri handlar med om att bekänna sig till något man inte är.

Det kan handla om att måla upp en bild av sig själv som inte stämmer. Man kanske målar upp sig själv som from och god fast man inte är det. Det handlar även om att man inte lever på ett sätt som ens bekännelse säger att man skall leva.

Det sista som nämns här är förtal. Förtal innebär att man ljuger om en annan människa på ett sätt så att deras rykte skadas.

Det tåls att poängteras i vår tid för många idag kallar det förtal om man kritiserar någon eller något.

Att kritisera är inte samma sak som att förtala. En kritik baseras på något någon säger eller gör.

Medans förtal handlar om lösa grejer som det inte finns någon grund för. Samtidigt handlar förtal om att tala sönder någons karaktär även om det man säger är sant. Man får alltså vara försiktig med vad man säger om andra.

Texten tidigare i detta stycke sade till oss att vara heliga. Här har vi en del av vad det innebär att vara helig.

Älska varandra innerligt och lägga bort, ondska, svek, hyckleri samt förtal. Detta är inte en heltäckande lista men det är några saker som nämns som vi var och här inne behöver lyssna till.

Är detta vad vi strävar efter i våra liv? Strävar vi efter mer kärlek till varandra. Strävar vi efter att lägga bort all form av ondska, svek, falskheter, hyckleri samt förtal?

Det är det nya livet vi skall leva och låta oss leva på detta sättet.