Det sjunde budordet – Du skall inte begå äktenskapsbrott. Vad innebär det?

Du skall inte begå äktenskapsbrott. ” – 2 Mos 20:14

Josef förstod att det var fel att ligga med en annan mans kvinna redan innan lagen var given och han flydde undan Potifars hustru. Likaså Job förstod att det var fel redan innan denna lag gavs. Job slöt nämligen ett förbund med sina ögon att inte se på en ung kvinna (Job 31:1).

Äktenskapsbrott innebär att man som gift bryter sitt äktenskapslöfte om att älska i nöd och lust, antingen genom att man inte tar sitt ansvar som man, eller att man som en kvinna inte underordnar sig sin man, eller att man rent av bryter äktenskapet av någon annan orsak än otukt. Äktenskapsbrott innebär också att man är otrogen sin partner på något sätt. Det kan till och med vara genom att bara flörta med en annan person.

Job förstod det på samma sätt som Jesus undervisade om äktenskapsbrott. ” Ni har hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott  Jag säger er: Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. ” (Matt 5:27-28). Bara att titta på en kvinna eller en man och i sitt hjärta känna begär till denna person, som du inte är gift med är att begå, otrohet mot din nuvarande make eller maka. Äktenskapsbrott är därför inte bara en yttre handling utan något som finns i en människas hjärta. Du kan alltså vara helt trogen till det yttre men ändå begå denna synd.

Äktenskapsbrott kan begås andligen. I Hosea bok läser vi om hur avgudadyrkan kallades äktenskapsbrott. Bibeln liknar vår relation till Gud vid ett äktenskap. Därför begår vi äktenskapsbrott om vi är otrogna mot Herren. I Jakob 4:4 läser vi de världsliga kallas för ”Äktenskapsbrytare”,”Otrogna”. Om vi därför lever i världslighet och älskar denna världens ting är vi andliga äktenskapsbrytare och behöver omvända oss till Herren.

Lever du i äktenskapsbrott så vänd dig till Herren och hans nåd för att få upprättelse och rening från dina synder.