Tankar inför det nya året

Jag brukar inte avge några nyårslöften eftersom löften är ibland svåra att hålla och kan man inte hålla något skall man inte heller lova något.

Bibeln säger :”Dröj inte att infria det löfte du har gett åt Gud, ty han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar! Det är bättre att du inte lovar något än att du lovar och inte håller det. Låt inte din mun vara orsak till att din kropp syndar och säg inte inför sändebudet att löftet var förhastat. Vill du att Gud skall bli vred för dina ords skull och förstöra dina händers verk? ” (Pred 5:3-5).

Ge löften isig är inget fel det gör vi ju när vi gifter oss men det är något man skall vara oerhört försiktig med och kan man inte hålla det skall man inte ge något löfte.

Gud är dock ingen människa och kan inte ljuga. Allt han säger är sanning och allt han lovar uppfyller han. Så låt oss titta på ett löfte han har givit oss genom Aposteln Paulus som gäller för det nya året ” Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag” – Fil 1:6.
Om Gud har påbörjat ett verk i dig till frälsning så kommer han också att fullborda detta verk och år 2017 kommer också vara en process i detta verk som Herren utför. Det kanske blir ditt tuffaste år hittills och du kanske får gå igenom många svårigheter men i allt detta kom ihåg att Herrens verk som han har påbörjat i dig kommer han också att fullborda, och svårigheterna är bara en del av en längre process som längre fram leder till det eviga livet tillsammans med vår skapare. Allt samverkar alltid till det bästa för oss även om det för stunden kanske inte verkar så. Det nya året blir därför alltid gott för oss även om det kanske inte känns så. Ha därför ett nytt välsignat år,

En rättfärdig mans död (Mark 6:14-29)

Predikad av Josef Löwdin den 30 Juli 2013

14 Jesu namn hade nu blivit känt, och kung Herodes* fick höra att det var Johannes Döparen som hade uppstått från de döda och att dessa krafter därför verkade i honom. 15 En del sade att han var Elia, och andra att han var en profet, lik någon av profeterna. 16 När Herodes hörde detta sade han: ”Johannes, han som jag har halshuggit, har uppstått.

17 Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse för Herodias skull, hustru till hans bror Filippus. Henne hade Herodes gift sig med, 18 men Johannes hade sagt till honom: ”Det är inte tillåtet* för dig att ha din brors hustru.” 19 Herodias hatade honom och ville döda honom, men hon kunde inte, 20 eftersom Herodes hade respekt för Johannes. Han visste att Johannes var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. Och när han hörde honom blev han många gånger villrådig. Ändå lyssnade han gärna på honom.
21 Så kom en dag ett lämpligt tillfälle, när Herodes firade sin födelsedag och ställde till fest för sina stormän och överstar och de främsta männen i Galileen. 22 Då kom Herodias dotter in och dansade, och Herodes och hans bordsgästerblev så förtjusta att kungen sade till den lilla flickan: ”Be mig om vad du vill, så skall du få det.” 23 Han svor på det och sade till henne: ”Allt vad du ber om skall jag ge dig, ända till hälften av mitt rike.” 24 Då gick hon ut och frågade sin mor: ”Vad skall jag be om?” Hon svarade: ”Johannes Döparens huvud.” 25 Flickan skyndade in till kungen och bad: ”Jag vill att du genast ger mig Johannes Döparens huvud på ett fat.” 26 Kungen blev mycket bedrövad över sin ed inför gästerna, men han ville inte avvisa henne. 27 Han skickade därför genast i väg en bödel och befallde honom att bära fram Johannes Döparens huvud. Denne gick då och halshögg Johannes i fängelset. 28 Och han bar fram hans huvud på ett fat och gav det åt den lilla flickan, och hon gav det åt sin mamma. 29 Johannes lärjungar fick höra det, och de kom och tog hans döda kropp och lade den i en grav.

Dagens text börjar bakifrån. Den börjar med att berätta om Jesus och hur Herodes trodde att det var Johannes Döparen som uppstått från det döda. Sedan går texten tillbaka och beskriver om hur denne Johannes Döparen hade blivit dödad.

Jesu namn hade nu blivit känt, och kung Herodes* fick höra att det var Johannes Döparen som hade uppstått från de döda och att dessa krafter därför verkade i honom. 15 En del sade att han var Elia, och andra att han var en profet, lik någon av profeterna. 16 När Herodes hörde detta sade han: ”Johannes, han som jag har halshuggit, har uppstått.”

Ryktet om Jesus hade nu nått Kung Herodes, men folket visste inte vem Jesus var och folk hade olika åsikter. Vi ser i vers 15 hur en del trodde att han var Elia och Andra trodde att han var en profet. Men Herodes själv trodde att det var Johannes döparen som hade uppstått.

Av detta kan vi lära oss en del grejer:

Det första vi kan se är att den mänskliga naturen som är död inte kan tro att Jesus är Gud. Om folk ens tror att Jesus har funnits så tror man ofta allting annat om honom.. En profet säger en del, En morallärare säger andra, Elia säger andra. Men få tror att han verkligen är Gud.

Frågan är vad tror du om Jesus tror du att han är Gud? Tror du att han kom för att frälsa oss från våra synder?

Varken Herodes eller de flesta som levde då trodde det. Det såg och hörde om alla mirakler och de hörde hans undervisning. Men ändå trodde de inte. Så ofta säger folk ”om jag bara får ett bevis så skall jag tro” Men inga bevis i världen räcker. Gud måste uppväcka en död person för att han skall kunna tro att Jesus var Gud.

Det andra vi kan se är att Herodes såg Johannes som något speciellt.

Eftersom han trodde att Jesus var Johannes som hade uppstått från det döda så visar det att han hade respekt och såg Jesus som något stort.

Men trotts detta ser vi inte någonstans att Herodes omvände sig eller lyssnade på vad Johannes sade. Han hörde honom förkunna men han tog inte emot vad han sade. Han såg honom som något stort men det frälste honom inte.

Många gör på samma sätt med Jesus som Herodes gjorde. Man ser Jesus som något stort och man hör hans förkunnelse men ändå så omvänder man sig inte. Man vet innerst inne att det var något med den där personen Jesus men många använder istället Jesu namn som en svordom.

Frågan är hur ser vi på Jesus ?

Är vi som Herodes eller är vi som de som blir frälsta och ser Jesus som Gud och den enda frälsaren i från våra synder?

17 Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse för Herodias skull, hustru till hans bror Filippus. Henne hade Herodes gift sig med, 18 men Johannes hade sagt till honom: ”Det är inte tillåtet* för dig att ha din brors hustru.” 19 Herodias hatade honom och ville döda honom, men hon kunde inte, 20 eftersom Herodes hade respekt för Johannes. Han visste att Johannes var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. Och när han hörde honom blev han många gånger villrådig. Ändå lyssnade han gärna på honom.

I detta stycke finns flera lärdomar som vi bör låta sjunka ned i våra hjärtan.

Det första vi ser är att Herodes arresterade Johannes.

-Att en profet blev arresterad var inget nytt utan något som många profeter och Jesu lärjungar fick vara med om. Som kristna skall vi inte bli förvånade om vi blir arresterade. Inte alla blir det och blev det i bibeln men många blev det. Men bibeln lovar ingen lätt resa genom det kristna livet.

Det kommer att kosta dig något, om du inte blir fängslad som Johannes är det andra saker det kommer att kosta dig. Det kan kosta dig vänner och familjemedlemmar. Det kan kosta dig anseende i världen och det kan kosta dig bekvämlighet.

Men en sak är säker som Kristen kommer du inte få en enkel resa igenom livet.

En kristendom som inte kostar något är ingen sann kristendom. En kristendom som består av att gå på möten men aldrig kostar dig något är ingen sann kristendom.

För Johannes kostade det honom hans huvud och liv när Herodes hade arresterat honom.

Men oavsett så är Gud med oss och inget kan skilja de sanna kristna från Kristi kärlek. Som Daniel läste förra veckan Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?” – Rom 8:35

Vi behöver inte oroa oss över kostnaden utan Guds kärlek är med oss.

Det andra vi ser är varför Johannes arresterades.

Vi läser i vers 19men Johannes hade sagt till honom: ”Det är inte tillåtet* för dig att ha din brors hustru.”

Johannes hade förkunnat lagen för folk och Herodias tyckte inte om detta och ville döda honom. Herodes själv verkade inte själv bry sig så mycket om det men hans fru retade sig på Johannes förkunnelse. Vi kan se på andra ställen hur Johannes döparens förkunnelse är anstötlig. ”

”Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? ” – Luk 3:7

Detta sade Johannes till folk som kom för att döpas men som inte bar omvändelsens frukt.

Johannes förkunnelse bestod alltså i att förkunna lagen som vi ser här med Herodes. Johannes pekade på budet du skall inte begår äktenskapsbrott.

Johannes förkunnelse bestod i att förkunna Guds vrede och peka på att sann omvändelse innebär att man bär frukt och överger sina synder.

Detta var vad Johannes förkunnade och för detta retade Herodias upp sig och lät fängsla honom.

Vi som är trogna detta budskap som bibeln lär och som Johannes förkunnade kan vänta oss att inte alltid bli populära. I vers 19 Det står att Herodias hatade Johannes.

Vi bör inte förvänta oss mindre ”Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er. ” – 1 Joh 3:13

Utan när folk hatar oss för budskapet vi predikar så kan vi glädja oss.

10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.
11 Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. 12 Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. ”
– Matt 5:10-11

Vi bör rannsaka oss själva om folk hatar oss för vad vi förkunnar om vi glädjer oss över det?

Är du glad när folk hatar dig för vad du predikar?

Din lön i himlen är stor om folk hatar dig. Sluta inte upp att förkunna Guds evangelium utan fortsätt i Johannes och Jesu fotspår.

Det tredje vi kan se är att Herodes tyckte om Johannes.

Tidigare såg vi att Herodias hatade Johannes och att vi inte skall bli förvånade om folk hatar oss.

Men här i vers 20 läser vi att Herodes hade respekt för Johannes.

Hans respekt var så stor att han inte ville se Johannes förlora livet. Han gillade alltså Johannes och lyssnade gärna på vad han hade att säga.

Med detta kan vi konstantera att inte alla kommer att hata dig utan det kommer finnas folk runt om dig som även kommer att tycka om dig.

De (Apostlarna) prisade Gud och var omtyckta av allt folket” – Apg 2:47

När Robert Murray M´Cheyne dog så samlades många i byn där han var pastor och sörjde över hans död. Han var omtyckt i sin by.

Martin Luther när han blev bannlyst så var det en en högt uppsatt man som hette Fredrick som gömde honom från hans förföljare. Och han vägrade utlämna Luther till döden när Påven ville döda Luther.

Så även om en del kommer att hata oss så är det inte alla. En del kommer att gilla oss också och kommer vara som Herodes. De vill gärna skydda oss och inte se oss döda.

Låt oss inte tror att alla måste hata oss för att saker skall vara bibliska. För så är det inte.. De tog inte emot Johannes förkunnelse, budskapet som Johannes predikade gillade inte heller Herodes, vi läser i vers 20 hur han många gånger blev villrådig över det Johannes sade..

Men inte alla hatade honom vilket vi kan se i detta fall med Herodes.

Det fjärde och sista kan vi se är att Herodes gärna lyssnade på Johannes förkunnelse.

I vers 20 läser vi att Herodes gärna lyssnade på Johannes. Han blev villrådig när han hörde hans förkunnelse men gillade ändå att lyssna på den.

Han var en ordets hörare men inte dess görare. Han lyssnade gärna till profetens röst och hans varningar om den kommande domen.

Han lyssnade gärna till honom när han sade att du kan inte leva i äktenskapsbrott med sin brors kvinna utan han måste omvända dig. Då ville inte Herodes omvända sig.

Herodes fick stå ut med denna predikan men ändå gjorde han inte vad han hörde. Han omvände sig inte från sina synder utan fortsatte att leva i dem.

Detta är en varning till oss som regelbundet hör Guds ord. Att om vi lever i uppenbar synd och ändå inte omvänder oss så är vi precis som Herodes. Vi blir ordets hörare men inte dess görare.

Vår tro blir enligt Jakobsbrevet en död tro. En värdelös tro. Det blir en tro som inte är sann.

Vi behöver rannsaka oss själva och se om vi är ordets görare och inte bara dess hörare.

Är du ordets görare och inte bara dess hörare?

21 Så kom en dag ett lämpligt tillfälle, när Herodes firade sin födelsedag och ställde till fest för sina stormän och överstar och de främsta männen i Galileen. 22 Då kom Herodias dotter in och dansade, och Herodes och hans bordsgäster blev så förtjusta att kungen sade till den lilla flickan: ”Be mig om vad du vill, så skall du få det.” 23 Han svor på det och sade till henne: ”Allt vad du ber om skall jag ge dig, ända till hälften av mitt rike.” 24 Då gick hon ut och frågade sin mor: ”Vad skall jag be om?” Hon svarade: ”Johannes Döparens huvud.” 25 Flickan skyndade in till kungen och bad: ”Jag vill att du genast ger mig Johannes Döparens huvud på ett fat.” 26 Kungen blev mycket bedrövad över sin ed inför gästerna, men han ville inte avvisa henne. 27 Han skickade därför genast i väg en bödel och befallde honom att bära fram Johannes Döparens huvud. Denne gick då och halshögg Johannes i fängelset. 28 Och han bar fram hans huvud på ett fat och gav det åt den lilla flickan, och hon gav det åt sin mamma. 29 Johannes lärjungar fick höra det, och de kom och tog hans döda kropp och lade den i en grav.

Det första vi kan se här är faran med att ge löften..

Herodias dotter dansade och publiken tyckte om vad de såg. Nu ger Herodes ett löfte som han senare ångrar. Han lovar Herodias dotter vad som helst ändå upp till halva kungariket.

Detta visar på faran med att ge löften. Löften kan kosta oss dyrt.

Att ge löften är något som många ger och i vissa kulturer är det kultur att tala men inte uppfylla sina löften. Jag har bott i länder där det var vanligt att folk lovade saker och sedan inte brydde sig att uppfylla vad man hade lovat. Och även i Sverige finns det många sådana.

Bibeln lär att man inte skall ge löften som man senare inte kan hålla.

Var inte för snar med din mun och låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Ty Gud är i himlen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. 2 Ty av mycket arbete kommer drömmar och av många ord dåraktigt tal. 3 Dröj inte att infria det löfte du har gett åt Gud, ty han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar! 4 Det är bättre att du inte lovar något än att du lovar och inte håller det. 5 Låt inte din mun vara orsak till att din kropp syndar och säg inte inför sändebudet att löftet var förhastat. Vill du att Gud skall bli vred för dina ords skull och förstöra dina händers verk?– Pred 5:1-5

Så vad vi ser här är att vi skall hålla vad vi lovar och det bästa är att inte ge löften alls.

Det står till och med att vi syndar om vi ger löften som vi senare inte håller.

Herodes syndade inte här eftersom han höll sitt löfte.

Men hur är det med oss. Hur många gånger har inte vi gett löften som vi inte har hållt?.

Om du är en person som lovar mycket men inte håller vad du lovar så behöver du gå inför Gud i kväll och omvända dig. Att inte hålla vad vi lovar är en synd enligt detta stycke.

Det andra vi kan se är hur kärleken till att ha ett bra anseende får folk att synda.

Herodes hade fina gäster hans gäster var som vi läste i vers 21 ” stormän och överstar och de främsta männen i Galileen”.

Det var alltså det finaste och högt uppsatta i det området som var hans gäster.

Man kunde inte ha finare besök med mänskliga ögon sett.

Det är ungefär som om vi skulle ha Zlatan, Fredrik Reinfeldt samt flera uppsatta inom kommunen på besök.

Tänk dig in i denna situationen. Här lovar Herodes något inför all dessa gäster.

Men hans anseende bland gästerna var mer viktigt än att lyda Guds bud.

Han ansåg världen mer viktig än att lida för Gud. I stället låter han döda Johannes, Halshugga honom och bära in honom på ett fat. Allt för att behålla sitt anseende.

Vi kan lära oss något av detta och ta varning av detta. Låt detta sjunka djupt ned i våra hjärtan.

Att lyda Gud är mer viktigt än att ha anseende hos personer. Att ha gott anseende är inte fel det står i bibeln. ”gott anseende bättre än silver och guld ” – Ords 22:1

Och en av en Äldstes kvalifikationer är ett gott anseende ”Han skall också ha gott anseende bland dem som står utanför ”- 1 Tim 3:7

Men problemet är när man blir mer mån om sitt anseende än vad som är rätt enligt Guds lag.

Här så dödade Herodes en person bara för sitt anseende.

Vi behöver rannsaka oss själva och se om vi på något sätt har felat här?

Har vi varit mer måna om vårt anseende än att göra det som är rätt?

Har vi gjort fel eller varit tysta eller på något sett kompromissat med Guds ord bara för att behålla anseendet inför våra vänner?

I så fall har vi gjort precis som Herodes. Låt oss rannsaka oss själva om något i dagens text gäller oss.