Lidande på grund av synden

Så säger Herren: Jag ska sända olyckor över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han ska ligga med dina hustrur mitt på ljusa dagen (2 Sam 12:11)

David fick leva ett liv i lidande. Först fick han lida eftersom han var Guds barn, men senare i livet fick han lida på grund av sin synd.

Synden han begick var hans affär med en kvinna som resulterade i att David mördade hennes man för att försöka dölja synden. David omvände sig i från sin synd och var helt förkrossad över den.

Men trotts att Herren förlät honom och återupprättade honom fick han lida resten av sitt liv på grund av sin synd. Lidandet upphörde inte utan det fortsatte tills dagen han dog.

Vad fick han då gå igenom? Jo först blev hans dotter våldtagen av Davids egna son. Sedan mördar en annan son av David våldtäktsmannen. Sedan blev det revolt i Davids kungahus och hans egna son Absalom gjorde uppror. Sedan blev han till offentligt åtlöje när hans egna son låg med Davids hustrur mitt på ljusa dagen inför folket, så alla kunde se det. Sedan tvingades David på flykt och leva i exil.

Hans lev var fullt av problem på grund av hans synd och det är likadant mot oss i vår tid. Syndar vi får det med sig lidande som vi kanske får leva med resten av livet. Lidandet kanske aldrig kommer att upphöra i våra liv.

Dock har vi som är Guds barn löftet om att en dag skall alla lidanden ta slut när vi kommer in i det eviga riket. Allt på grund av vad Jesus har gjort för oss på korset. Inga mer sorger och besvär inga mer bördor där man bär. Vilken underbar dag det skall bli.

Vi behöver därför taga denna varning till oss och fly undan synden och bekämpa den i våra egna liv genom Anden..

Uppmuntrande ord till lidande själar

”Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike.” – Apg 14:22

Att vara en Jesu Kristi lärjunge är inget enkelt. Det är en smal väg, det är en väg där vi måste bära vårt kors och följa honom, och denna väg innebär många lidanden.

Vi får lida av många anledningar. Först och främst får vi lida eftersom vi är Jesu lärjungar. Folk tycker inte om våra värderingar, och våran livsstil, och kan därför se ner på oss och håna oss. Du kommer att bli falskt anklagad och lida många oförrätter. Det kommer innebära att vi förlorar många vänner vi tidigare hade, när vi levde i denna världen. Livet kan därför kännas ensamt och bli till ett lidande.

Vi får också lida genom att vi dagligen frestas. Vi plågas av djävulens och hans arméer som vill få oss på fall. Vi får också lida när vi ser synd runt omkring oss i denna världen. Den rättfärdiges själ får även lida när han ser avfallet som sker inom kyrkorna. På Israels tid fick profeterna lida när de såg hur prästerna hade avfallit men de fick också lida när de stod upp för sanningen och predikade rättfärdighet..

Slutligen får vi lida på grund av synden. Syndar vi kommer Herren att fostra oss och detta medför ett lidande i våra liv. Vi får också lida oskyldigt genom sjukdomar och annat lidande, på grund av att vi lever i en syndfull värld Allt händer lika för alla: för den rättfärdige och den ogudaktige, för den gode, den rene och den orene, för den som offrar och den som inte offrar. Det går den gode som det går syndaren, den som svär en ed liksom den som skyr eden.  Detta är något ont i allt som händer under solen, att det går alla lika ” (Pred 9:2-3).

Lidande är något vi måste gå igenom för att komma in i himmelriket. Inget lidande, inget himmelrike. Var därför vid gott mod du broder eller syster som lider för rättfärdighets skull!. Din lön i himlen skall vara stor. Tappa inte modet, var uthållig. Detta är något som måste ske. Det är inget vi kommer undan om vi är Jesu lärjungar. Det är en del av att bära vårt kors. Var vid gott mod. Dagen kommer då alla tårar skall torkas och alla smärtor skall försvinna. Livet här är så kort jämfört med den härlighet som väntar oss i evigheten. Ha blicken fäst på evigheten och på lönen som väntar istället för att ha blicken fäst på lidandet här och nu.