Uppmuntrande ord till lidande själar

”Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike.” – Apg 14:22

Att vara en Jesu Kristi lärjunge är inget enkelt. Det är en smal väg, det är en väg där vi måste bära vårt kors och följa honom, och denna väg innebär många lidanden.

Vi får lida av många anledningar. Först och främst får vi lida eftersom vi är Jesu lärjungar. Folk tycker inte om våra värderingar, och våran livsstil, och kan därför se ner på oss och håna oss. Du kommer att bli falskt anklagad och lida många oförrätter. Det kommer innebära att vi förlorar många vänner vi tidigare hade, när vi levde i denna världen. Livet kan därför kännas ensamt och bli till ett lidande.

Vi får också lida genom att vi dagligen frestas. Vi plågas av djävulens och hans arméer som vill få oss på fall. Vi får också lida när vi ser synd runt omkring oss i denna världen. Den rättfärdiges själ får även lida när han ser avfallet som sker inom kyrkorna. På Israels tid fick profeterna lida när de såg hur prästerna hade avfallit men de fick också lida när de stod upp för sanningen och predikade rättfärdighet..

Slutligen får vi lida på grund av synden. Syndar vi kommer Herren att fostra oss och detta medför ett lidande i våra liv. Vi får också lida oskyldigt genom sjukdomar och annat lidande, på grund av att vi lever i en syndfull värld Allt händer lika för alla: för den rättfärdige och den ogudaktige, för den gode, den rene och den orene, för den som offrar och den som inte offrar. Det går den gode som det går syndaren, den som svär en ed liksom den som skyr eden.  Detta är något ont i allt som händer under solen, att det går alla lika ” (Pred 9:2-3).

Lidande är något vi måste gå igenom för att komma in i himmelriket. Inget lidande, inget himmelrike. Var därför vid gott mod du broder eller syster som lider för rättfärdighets skull!. Din lön i himlen skall vara stor. Tappa inte modet, var uthållig. Detta är något som måste ske. Det är inget vi kommer undan om vi är Jesu lärjungar. Det är en del av att bära vårt kors. Var vid gott mod. Dagen kommer då alla tårar skall torkas och alla smärtor skall försvinna. Livet här är så kort jämfört med den härlighet som väntar oss i evigheten. Ha blicken fäst på evigheten och på lönen som väntar istället för att ha blicken fäst på lidandet här och nu.

Var alltså vid gott mod under den goda dagen och besinna under den onda dagen

Var alltså vid gott mod under den goda dagen och besinna
under den onda dagen,
 att den ena såväl som den andra har Gud gjort ” – Pred 7:15

Gud kunde ha skapat bara goda dagar för oss människor eller så kunde han gett oss enbart onda dagar. Men det gjorde han inte utan han ger oss både goda och onda dagar och bägge har Herren gjort. Under de goda dagarna är det lätt att vara glad och för dem skall vi prisa Herren för det goda han ger oss. Men under de onda dagarna som Herren ger oss testas människan. En sann troende kommer att besinna sig och vända sig till Gud under de onda dagarna. När Job hade det som värst och hans barn dog vände han sig till Herren och välsignade Herren för det om hade skett utan att han syndande. När Davids fru blev kidnappad vände sig David till Herren och fann sin styrka hos Herren. Men folk som inte har sin förtröstan på Herren och inte litar på att ”allt samverkar till det bästa” kommer att bli bittra och besvikna på Herren. Så skall det inte vara utan även under de onda dagarna skall vi lita på Herren och besinna oss och inte att även dem dagarna har Herren gjort. Paulus hade lärt sig detta och säger ”Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen: att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. ” Paulus litade helt på Gud oavsett omständighet och till den tilliten vill och kommer Gud ta varje troende. Låt oss även under de onda dagarna vara vid gott mod.