Tio olika orsaker till varför vi får lida (1 Petr 4:12-19)

Predikan av Josef Löwdin

22/12-2019, Göteborg

Länk till ljudfil

12. Älskade, förundra er inte över den eld som ni får gå igenom för att ni ska bli prövade, som om det hände er något ovanligt. 13. Utan gläd er eftersom ni får dela Kristi lidande, så att ni också får jubla av glädje när hans härlighet blir uppenbarad. 14. Saliga är ni, om ni för Kristi namns skull blir hånade, eftersom härlighetens och Guds Ande vilar över er. Med hänsyn till dem smädas han, men med hänsyn till er förhärligas han. 15. Men ingen av er ska lida som en mördare eller tjuv eller en förbrytare eller som en som blandar sig i andras angelägenheter. 16. Men om någon får lida som en kristen, ska han inte skämmas utan prisa Gud för den sakens skull. 17. För tiden är inne att domen ska börja med Guds hus. Men om det börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 18. Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, var ska då den ogudaktige och syndaren hamna? 19. Därför ska de som lider efter Guds vilja anförtro sina själar åt honom såsom åt en trofast Skapare, medan de gör det som är gott. ” (1 Petr 4:12-19)

Varför måste vi lida? Kan man inte bara leva här i världen utan att behöva lida? En man jag mötte i Nordstan när jag delade ut traktater ansåg att han inte hade några som helst skyldigheter inför Gud.

Däremot ansåg han att Gud hade skyldigheter emot honom och ta bort lidandet han fick genomgå i sitt ben år ut och år in.

Sanningen är den att oavsett om vi är troende eller inte, får vi alla lida här i världen. Ingen av oss undgår det. Men som en troende kommer vi få genomgå andra typer av lidanden som icke troende inte går igenom.

Lidanden är inget vi behöver skämmas över utan skall vara något som är fullt normalt för varje Kristen.

Vi skall kolla på lite olika orsaker till lidanden jag kommer att ta upp tio olika orsaker och tre av dem finns i dagens text.

Först tänkte jag bara kommentera två versar i texten :

För tiden är inne att domen ska börja med Guds hus. Men om det börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 18. Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, var ska då den ogudaktige och syndaren hamna? (vers 17-18)

Gud har sina vägar och sitt sätt att agera. Om vi läser vårt gamla testamente så började alltid först domen i Guds hus.

Vi finner i Hesekiel 9:6-7 följande :  Till de andra hörde jag honom säga: ”Följ honom in i staden och slå folket. Visa ingen skonsamhet och ha inget förbarmande! 6 Döda åldringar, unga män, unga kvinnor, späda barn och vuxna kvinnor. Ni ska döda för att förgöra, men rör ingen som har korset på sig. Börja vid min helgedom” Då började de med de äldste som stod framför tempelhuset. 7 Han sade till dem: ”Orena tempelbyggnaden och fyll förgårdarna med slagna. Dra ut!” Och de drog ut och slog folket i staden.

Domen inte bara började i Israel utan den började i Guds helgedom. När sedan domen var klar över Guds hus och Guds folk Israel så vände Gud sig till hednafolken.

Vad detta handlar om i relation till lidande är att Petrus skriver mest troligen här till judar och en tid av lidande skulle drabba Jerusalem och Israel år 70 när templet föll och Israel jämnades med marken. Men först skulle domen börja med judarna för att sedan gå över till att komma över resten av världen. Petrus refererar alltså till en historisk händelse som låg nära inpå dem.

Denna synen håller många bibelkommentatorer, men andra håller en annan syn som jag tycker passar bättre in här.

När Petrus talar om Guds dom här så handlar det inte om en bestraffning, utan mera att Gud tillåter lidandet att ske i Guds hus först, innan Han senare skall döma dem som orsakar ens lidande.

Men det handlar också om att Gud först agerar i sin församling innan han agerar i samhället.

Vi ser detta så tydligt om och om igen genom historien.

Vi finner till exempel hur kristendomen har påverkat hela nationer. Nu finns det ju dem som med svärdet har tvingat på kristendomen, och det skall man inte göra och det är inte det jag talar om.

Men vi kan ta England och Sverige som exempel. Helt onekligen har länderna fått se framgång efter att kristendomen har kommit in i länderna.

När Gud verkade mäktigt i folkens själar så har den kristna moralen och värderingarna kommit upp på politisk nivå och förändrat ett land på djupet.

Sverige idag är inte som det var på 1700 talet på grund av de folkväckelser vi har haft. Men när kyrkan börjar falla och domen sker i Guds hus först så kommer det även att påverka samhället.

Vi ser detta ske i Sverige. Vi ser ett land i förfall som mer och mer smulas sönder och det har börjat i kyrkorna. Det som skulle vara världens ljus har slutat att vara en sanningen pelare och därför förfaller också samhället.

Det finns många samhällskritiska röster där ute som ser förfallet i samhället men du hör de aldrig tala om det egentliga problemet att Guds folk måste gå tillbaka till Gud.

Du hör de aldrig säga att svensken måste söka Herren för det är den enda vägen framåt. Så är det domen börjar alltid i Guds hus.

När Guds folk vägrar omvända sig i från sin falska väg vad sker då? Jo uppenbarelseboken gör det tydligt för oss att Guds flyttar på ljusstaken. När den är borta så blir förfallet bara värre och värre och domen sker.

Domen som börjar i Guds hus och den sker genom att Gud utlämnar oss åt våra egna vägar och det sprider sig sedan ut i samhället och där blir det ännu värre än vad det blir i en kyrka.

Om den rättfärdige men nöd och näppe blir frälst genom alla lidanden han får gå igenom. Hur skall det det gå för de som inte har Jesus. Det är ute med dem helt klart. Det finns inget hopp för dem om inte en omvändelse sker..

Låt oss nu börja titta på olika orsaker till att vi får lida. De tre första finner vi i dagens text.

Älskade, förundra er inte över den eld som ni får gå igenom för att ni ska bli prövade, som om det hände er något ovanligt.” (vers 12).

 1. Den troende måste lida för att hans tro skall prövas.

Utan tro är det omöjligt att behaga Gud säger skriften och därför kommer vår tro att få gå igenom eld för att stärkas och prövas.

Klarar man att gå igenom eld så är det en äkta stark tro som aldrig kommer att försvinna. Då är det en sann tro och en sådan tro som behagar Gud.

Det var inte så länge sedan ett kändare namn inom den evangeliska rörelsen som har skrivit flertalet böcker gick ut publikt och sade att han inte längre vill kalla sig en troende.

Allt detta kom direkt efter en period då han hade genomgått många svårigheter och lidanden i livet.

Jesus sade till oss att detta kommer att ske, när han talade om liknelsen om de fyra jordmånarna.

Det ordet som föll på stenig mark hade ingen rot i sig. Så fort det kom lite lidanden så höll personen bort i från sin bekännelse.

Gud låter oss alltså genomgå olika prövningar av olika slag för en äkta tro måste klara av att gå igenom eld utan att förstöras.

Gud kommer sända lidanden och prövningar av olika slag för att vi skall leva av tro och bli styrka i vår tro. Vi skall inte förundras över detta eller se det som något ovanligt utan det är något som måste ske och som vi inte kommer undan. Det är dock för vårat eget bästa eftersom det styrker en äkta tro och skalar bort en falsk tro.

Utan gläd er eftersom ni får dela Kristi lidande, så att ni också får jubla av glädje när hans härlighet blir uppenbarad. 14. Saliga är ni, om ni för Kristi namns skull blir hånade, eftersom härlighetens och Guds Ande vilar över er.” (vers 13-14)

 1. Den troende får lida på grund av förföljelse.

Temat i hela det första Petrusbrevet är lidande på grund av att man är en Jesu efterföljare. Den stunden man blir en troende kommer man att få lida förföljelse. Det är för att man har nya fiender som man inte tidigare hade innan man var en troende.

Man befinner sig nu på Guds territorier och man får djävulen som sin fiende som gör allt för att få oss på fall. Vi har människor som tidigare inte sade något om oss, som nu kan börja förfölja oss på grund av vår tro.

Vi har köttet och frestelserna som ständigt förföljer oss och vill få oss på fall. Min vän som en kristen förvänta dig inte en enkelt väg in i himmelriket. Förvänta dig en smal väg med många faror och sidovägar som fienden vill få in dig på.

Förvänta dig att bli hånad och föraktad eftersom du tillhör Kristus. Ibland behöver man inte ens säga att man är en kristen det kommer emot dig ändå.

Jag minns en gång jag stod och delade traktater och jag gav till en tjej som gick förbi. Hon läste inte ens traktatet utan tog det och slog det på min arm.

Han var arg på mig bara för att jag delade kristna traktater utan att hon ens hade läst eller jag hade sagt ett enda ord.

Men ingen av er ska lida som en mördare eller tjuv eller en förbrytare eller som en som blandar sig i andras angelägenheter.” (vers 15)

 1. De troende får lida på grund av att man syndar och Gud fostrar oss.

Petrus vill inte att någon av oss skall få lida på grund av att vi syndar. Om du stjäl så kommer du att få lida. Om du t.e.x fifflar med skatten så kommer du troligen att åka dit, än värre det kan komma till kännedom för alla du känner och på grund av detta kan man få lida.

Kung David var en man efter Guds hjärta men han begick ett mord som han aldrig skulle ha begått.

Det hela var resultatet av att han hade begått ett äktenskapsbrott och varit med en annan mans hustru.

När han sedan försökte dölja sitt äktenskapsbrott så mördade han kallblodigt Batsebas man så att han själv kunde gifta sig med henne.

Denna synd förlåt Gud när David omvände sig men konsekvensen av dess synd blev oerhörd.

Han fick lida på grund av att han var en mördare.

Först dog ett av hans barn. Sedan blev en av hans flickor våldtagen. Efter det började hans söner mörda varandra. För att sedan skulle Absalom en av hans söner göra uppror emot David.

För att slutligen skulle Davids rike bli delat i två delar. Davids mord kostade honom oerhört. Han fick lida på grund av sin synd.

Många idag får lida på grund av sina synder och lidandet upphör aldrig. Det upphörde inte för David. Han var frälst absolut. Han var en man efter Guds hjärta men synden förstörde hela hans liv.

Likadant är det idag när folk begår äktenskapsbrott eller andra synder så kan man få lida resten av livet på grund av detta. Bekänner man det inför Herren blir man förlåten men konsekvenserna brukar finnas kvar.

Hur mycket gudsfruktan borde inte denna vetskap ge till oss? Hur mycket borde vi inte fly undan synden när vi vet vad den kan göra med oss?

Sedan har vi annat lidande som kommer drabbar oss, som vi inte finner i dagens text men låt mig lista upp dem alla.

 1. Lidande på grund av att vi lever i en fallen värld.

18. För jag menar att denna tidens lidanden inte är värda att jämföras med den härlighet som ska uppenbaras i oss. 19. För med brinnande längtan väntar skapelsen på Guds söners uppenbarelse. 20. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan på grund av honom som lade den därunder med en förhoppning, 21. att också skapelsen en gång ska bli befriad från förgängelsens slaveri till Guds barns härliga frihet. 22. För vi vet att hela skapelsen tillsammans suckar och våndas ända till nu. 23. Och inte bara den, utan också vi själva, som har Andens förstlingsfrukt, suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. ” (Rom 8:18-23)

Denna världen är fallen på grund av människans synd och på grund av det får människor lida. Själva skapelsen själv längtar efter att få bli befriad.

Vi alla kan drabbas av katastrofer och sjukdomar på grund av detta. Allt lidande är inte på grund av en personlig synd man har begått.

Denna värld är lagd under en förbannelse sedan Adams och Eva synd. Gud förbannade den, och den kommer vara förbannad tills världens undergång.

Människan får helt enkelt så vad man har skördat. Vi sådde synd och nu får vi tillbaka lidande på grund av det vi och våra förfäder har gjort.

Du kan jämföra detta med att om du alltid äter Godis så kommer dina tänder att förstöras och ibland även roten på tanden och det gör ont.

Människan sår ondska i denna världen och får skörda lidanden. Detta drabbar även de troende som lever i denna världen. När Eva syndade så sade Gud att kvinnans smärta skall vara svår när de föder barn. Alla kvinnor drabbas av detta på grund av att världen är förbannad.

  1. Lidande för att vi skall växa andligen

Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2. Genom honom har vi också fått tillträde genom tron till denna nåd

som vi står i, och vi gläder* oss i hoppet om Guds härlighet. 3. Och inte bara det, utan vi gläder* oss också i lidandet, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, 4. och tålamod erfarenhet och erfarenhet hopp. 5. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som är given till oss.” – (Rom 5:1-5)

Här läser vi att i vers tre att lidandet ger oss tålamod och sedan ger det oss erfarenhet. Ibland förstår vi inte varför vi får lida.

Det ger oss uthållighet och det som krävs för att kunna vara effektiv i Guds rike. Det ger oss också en erfarenhet så att nästa gång vi får lida har vi redan gått igenom detta förut och vi vet att Herren kommer ta oss igenom det hela.

Tålamodet framförallt är viktigt det är något Gud arbetar in i våra liv genom att vi får lida. Genom svårigheter blir vi mer tålmodiga med andra människor och mer uthålliga i arbetet för Herren.

En del får gå igenom svåra sjukdomar och det gör att deras karaktär förändras och de blir allt mer tålmodiga då de blir vana vid lidandet.

  1. Vi får lida så att vi senare kan hjälpa andra.

3. Välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, 4. som tröstar oss i all vår nöd*, för att vi med den tröst vi själva får av Gud ska kunna trösta andra i all den nöd ” – (2 Kor 1:3-4)

Ibland får vi lida så att vi senare kan hjälpa andra i livet som får gå igenom svårigheter. Jag har fått erfara det flera gånger att saker man själv har fått gå igenom kan man använda för att uppmuntra andra.

Gud låter oss alltså få gå igenom allt möjligt för att senare det skall kunna vara till nytta för andra.

  1. De troende får lida så att vi inte skall förtrösta på oss själva

8. För vi vill inte, bröder, att ni ska vara okunniga om den nöd som vi fick utstå i Asien. Vi blev så nedtyngda långt över vår förmåga, så att vi till och med misströstade om livet. 9. Ja, vi hade inom oss själva fällt dödsdomen över oss, för att vi inte skulle förtrösta på oss själva utan på Gud, som uppväcker de döda, 10. han som har räddat och räddar oss ur en sådan dödsnöd” – (2 Kor 1:8-10)

Ibland får man gå igenom svåra saker så att vi skall ha vår förtröstan helt på Herren. Detta är en regel i allt det kristna livet.

När vi evangeliserar, när man planterar en församling och när man bedriver mission av olik slag så är A och O att man helt förtröstar på Herren och hans löften. Därför låter Han oss gå igenom lidanden för att vi skall ha vår fulla förtröstan på Honom.

I Paulus fall blev det så extremt att han till och med trodde han skulle dö när han var ute på missionsfältet, han säger att detta skedde för att de helt skulle förtrösta på Herren som håller oss i livet.

   1. Vi får lida för att vi skall hållas ödmjuka

7.Och för att jag inte skulle förhäva mig över de utomordentligt höga uppenbarelserna, fick jag en törntagg* i köttet, en Satans ängel som ska slå mig, för att jag inte ska förhäva mig. 8. Angående denna bad jag till Herren tre gånger att den skulle vika ifrån mig. 9. Men han sa till mig: Min nåd är dig nog, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av mina svagheter, för att Kristi kraft ska vila över mig. 10. Därför är jag vid gott mod, i svaghet, i förakt, i nöd, i förföljelser, i svårigheter för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark” – (2 Kor 12:7-10)

Det är debatterat vad denna törntagg var för något, men texten säger till oss vad det är det var något som kom emot Paulus och som Gud tillät och inte tog bort för att det skulle hålla honom ödmjuk. Det var hån och förakt, svagheter, förföljelser och nöd.

Det var för att hålla Paulus svag så att han inte skulle förhäva sig. En människa som har det bra på livets alla områden kommer att förhäva sig för man kan berömma sig av det ena eller det andra.

”Jag har så bra hälsa eftersom jag motionerar och äter rätt” Kan en del hävda. ”Jag har ett bra jobb eftersom jag är så bra kan andra hävda”.

Gud vill dock att vi skall vara ödmjuka och inse att allt vi har är enbart på grund av Gud och Gud kan sända saker i vår våg för att hålla oss svaga på olika sätt så att all vår berömmelse skall ske av Kristus.

Ödmjukhetens väg är bibelns väg. En människa kan inte sitta på höga hästar och ha en hög syn på sig själv. En människa måste vara ödmjukad för att Kristi kraft skall kunna vila över en.

Paulus kunde därför vara vid gott mod när han fick gå igenom nöd och förföljelser. Så är det med oss hur mycket motstånd får man inte möta som en kristen när man följer honom?

Gud kommer låta det finnas en törntagg där i form av motstånd för att vi skall vara ödmjuka. Paulus hade kopparsmeden Alexander som ställde till det för honom och ”hade gjort honom mycket ont”.

Det var en del av hans törntagg. Människor som går emot och förföljer och gör livet surt för dig.

Det kan vara sådana som ger dig sömnlösa nätter eller andra saker som folk kommer emot dig med. Allt detta tillåts av Gud för att hålla oss ödmjuka.

9).Vi får lida på grund av djävulens attacker emot oss

Herren sade till Åklagaren: ”Lade du märke till min tjänare Job? På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Han står fortfarande fast i sin fromhet fastän du uppeggade mig mot honom för att förgöra honom utan skäl.”

4 Åklagaren svarade Herren: ”Hud för hud. Allt man äger ger man ju för att rädda sitt liv. 5 Men räck ut din hand och rör vid hans kött och ben. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet.” 6 Herren sade till Åklagaren: ”Nåväl, han är i din hand. Men du måste skona hans liv.” – (Job 2:3-6)

Job blev attackerad av Djävulen eller åklagaren som han liknas vid i detta skriftställe. Det är viktigt att notera att djävulen kunde inte härja fritt utan behövde först tillåtelse i från Gud innan han kunde attackera Job och det fanns även en begränsning.

Djävulen fick inte ta Jobs liv utan var tvungen att låta honom leva.

Det Job fick gå igenom var inga trevliga saker. Först förlorade han sin boskap och allt han ägde. Sedan dog hans barn och slutligen blev han allvarligt sjuk.

Men i allt detta syndade inte Job. Djävulen attackerar oss på olika sätt men även det är under Guds kontroll.

Gud hade ett syfte med att han tillät djävulen attackera Job. Hela syftet var att Job skulle lära känna Gud bättre.

 1. Vi får lida för att genomföra Guds syften

Och när han gick vidare, såg han en man som var född blind. 2. Och hans lärjungar frågade honom och sa: Rabbi, vem syndade, denne eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? 3. Jesus svarade: Varken denne eller hans föräldrar har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.” – (John 9:1-3)

Denna blind födda mans lidande hade inget att göra med synden. Utan hela syftet med lidandet var att han skulle bli botad och Gud skulle visa sina gärningar igenom det hela.

Ibland kan en troende få lida för att Gud senare skall visa sin makt genom att göra ett mirakel.

Vi kan inte alltid veta fullt ut orsaken till att vi får lida det kan vara någon av dessa orsaker.

Om vi har syndat tror jag nog vi vet när vi får lida för det men annars vet vi inte alltid förens efteråt.

Får vi lida behöver vi inte grubbla allt för mycket över det hela utan istället agera som Petrus säger till oss i detta brevet på flertalet ställen.

Vers 13-14 om vi läser dem igen säger till oss ”Utan gläd er eftersom ni får dela Kristi lidande, så att ni också får jubla av glädje när hans härlighet blir uppenbarad. 14. Saliga är ni, om ni för Kristi namns skull blir hånade, eftersom härlighetens och Guds Ande vilar över er.”

Attityden vi skall ha är att glädja oss när vi får lida, men det är ofta något vårat kött inte vill göra. Den fallna människan vill klaga över sitt lidande men om vi lider för rätt saker på grund av förföljelse eller annat som inte beror på att vi har syndat så skall vi glädja oss.

Jag minns en gång en kvinna när vi satt några troende tillsammans och pratade om detta med lidande och glädje så kommenterade denna kvinnan ”Ni är inte kloka skall jag vara glad över lidande?”

Men det är ju precis vad bibeln lär oss. Mina bröder gläd er om ni får bära Kristi lidande säger skriften. Det är inget att vara ledsen över om folk hånar och föraktar dig.

Snarare borde det vara tvärtom. Om du är populär och aldrig får något motstånd för din tro så säger Jesus till dig ”Ve dig när alla talar väl om dig” (Luk 6:24)

Vi skall inte bara glädja oss utan vers 19 säger till oss ”Därför ska de som lider efter Guds vilja anförtro sina själar åt honom såsom åt en trofast Skapare, medan de gör det som är gott. ”

När vi lider, för att vi gör det som är rätt. Gör goda gärningar emot vår nästa, predikar evangeliet eller står upp för sanningen så skall vi anförtro våra själar åt Herren. Alltså vi lider för Herren.

Vi lider inte på grund av dumhet utan på grund av det goda. Vi skall även fortsätta att göra det goda och inte sluta bara för att man får lida.

Jag läste om en man i Kina där det har varit mycket förföljelse emot kristna som hade blivit tillfångatagen för sin tro.

När de kom till honom och ville att han skulle förneka tron så gjorde han det eftersom han inte ville lida.

Det är vad Jesus har sagt till oss att när lidandet kommer så kommer många på fall. Men de som inte kommer på fall kommer bära mycket frukt.

Min vän ge aldrig upp. Håll ut i lidandet. Oavsett vilket lidande du får gå igenom så fortsätt att göra gott.

Det är lätt att bli missmodig i en tid som denna när man står upp för sanningen. Folk kommer att gå emot dig eftersom sanningen har många fiender.

Jag kan garantera dig att om du predikar urvattnat i vår tid och aldrig säger någon sanning till någon så kommer du få många vänner. Men så fort du står upp för vad bibeln säger är sant så kommer vägen att bli smal och folk kommer att se snett på dig.

Men vi får inte böja vår nacke inför det obehagliga utan behöver be om Herrens kraft att genomgå lidandet.

Hånade för Kristi skull (1 Petr 4:1-11)

Predikan av Josef Löwdin.

Göteborg 8/12-2019

länk till ljudfilen

Då nu Kristus har lidit i köttet för oss, så ska ni beväpna er med samma sinne, för den som har lidit i köttet har slutat synda, 2. för att han under den tid som är kvar i köttet inte längre ska leva efter människors begär utan efter Guds vilja. 3. För det är nog att vi under den förflutna tiden av vårt liv har gjort hedningarnas vilja, när vi levde i lösaktighet, begär, fylleri, frosseri, dryckeslag och i avskyvärd avgudadyrkan. 4. Därför är de förvånade och hånar er, när ni inte följer med dem till samma ström av utsvävningar. 5. De ska avlägga räkenskap inför honom som är redo att döma levande och döda. 6. Därför blev ju också evangelium predikat för de döda, för att de visserligen skulle bli dömda enligt människor i köttet, men leva enligt Gud i anden. 7. Men slutet på allting är nu nära. Var därför vaksamma och nyktra i era böner. 8. Men framför allt, ha en brinnande kärlek till varandra, för kärleken ska överskyla många synder. 9. Var gästvänliga mot varandra utan att klaga, . 10. tjäna varandra, i enlighet med den nådegåva som var och en har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11. Om någon talar, så ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon har en tjänst, så ska han tjäna efter den förmåga som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och herraväldet* i evigheternas evigheter. Amen. ”

Temat i hela första petrusbrevet handlar om ett liv under en period av lidande. Det finns olika typer av lidande som vi måste gå igenom för olika syften.

Lidandet som de fick genomgå i detta brevet handlar om ett lidande eftersom de är kristna. Det handlar alltså om förföljelse i form av hån och förakt..

Det är något vi inte undkommer utan vägen in i det eviga livet består av många lidanden. Redan när Paulus predikade för hedningarna så sade han till dem att ”de måste genomgå många lidanden för att komma in i Guds rike” (Apg 14:22).

Lidandets väg är Kristi väg och den vägen vi måste vandra på. I detta sammanhang var det för att de Kristna hade lämnat det gamla livet bakom sig.

Samhället såg därför de kristna som lite udda och konstiga som inte längre hade del i hur alla andra levde sina liv, och därmed fick man utstå mycket hån och förakt av andra.

Vers 1. ”Då nu Kristus har lidit i köttet för oss,

Petrus pekar ständigt på hur Kristus har lidit för oss. Kristus är våran förebild som vi ständigt måste fästa vår blick på.

Han slaktades på ett kors och när han levde fick han ständigt mottaga hugg i från fariseérna som ständigt motsade sig allt han gjorde.

Jesu liv på jorden var ett stort lidande som pågick under flera år för att sluta i att han fick bli fastspikad på ett kors. Ett lidande han bad om det var möjligt få slippa.

Nu eftersom Kristus har lidit för oss och Kristus bor i oss genom pånyttfödelsen, borde vi då inte förvänta oss att också få lida så som Kristus har lidit?

Inte på exakt samma sätt, men att vi får gå igenom ett liv av lidande av olika slag.

Jo det är precis vad vi skall förvänta oss och precis vad som är en verklighet för varje sant troende.

så ska ni beväpna er med samma sinne, ”

Vi behöver ha samma sinne som Kristus har och vara beredda på all form av lidande men även ha uthållighet genom lidandet för det är Guds vilja att vi skall genomgå lidanden.

Inte för att Gud är elak emot oss, utan för att det är Guds vilja att vi skall genomgå olika typer av lidanden.

En del lidanden är för det bästa för oss. Det finns flera sådana exempel i skriften och jag tänkte vi kan, om Gud vill titta närmare på detta en annan gång, men låt mig ge några exempel.

När vi får lida så kan det ibland vara för att hålla oss ödmjuka så att vi inte skall förhäva oss. Det är av godo och inte av ondo. När vi får lida kan det ibland vara för att vi senare skall kunna uppmuntra andra som får genomgå det.

När vi får lida så växer i andlig karaktär och uthållighet och det är också av det goda. Så lidande leder för det mesta till något gott för oss, och därför skall vi inte se det som något negativt utan med glädje bära Jesu lidande i våra liv, och ha ett sådant sinnelag att lidande leder till något gott för oss.

för den som har lidit i köttet har slutat synda”

Innebär detta att alla som lider är syndfria och aldrig mer syndar? Eller vad innebär det när vi läser här att de som lider har slutat synda?

En del menar att detta syftar på Jesus eftersom endast han var syndfri. Men jag tror inte alls det syftar på Jesus här.

Eftersom då kan man tolka det som att Jesus en gång har syndat men när han fick lida så slutade han synda. En sådan tolkning vore felaktig eftersom Jesus aldrig syndade i hela sitt liv.

Istället tror jag det syftar på oss som troende och vår nya position. När vi blev födda på nytt så blev syndens makt bruten i våra liv. Paulus säger till de troende i Rom att ”synden skall inte längre råda över er”.

Vi som tidigare var syndare har nu genom Jesus Kristus fått syndens makt befriad i våra liv. Det betyder inte att vi är syndfria och aldrig syndar, men att makten är bruten och vi mer och mer helgas och lever ett liv efter Guds vilja.

Vi har alltså slutat synda genom frälsningen och därför får vi lida i köttet, alltså med våra fysiska kroppar. Det innebär att vårt kött alltså i detta fallet inte våran syndafulla natur utan våra kroppar får lida.

Vi får gå igenom sjukdomar, saker i våra känslor och tankar som är lidanden för oss. Detta drabbar varje Guds barn mer eller mindre men det är inget som någon av oss undkommer.

Vers 2 ” för att han under den tid som är kvar i köttet inte längre ska leva efter människors begär utan efter Guds vilja.”

Orsaken till att Gud låter oss genomgå lidanden av olika slag är att vi inte skall följa efter människors begär. Gud använder lidande för att helga oss och för att fostra oss.

Det är en av Guds vägar att arbeta i våra liv, för att vi inte längre skall följa efter de gamla begären.

Termen här ”den tid som är kvar i köttet” syftar på våra jordiska liv här och nu.

Ofta när vi ser ordet ”kött” så handlar det om den syndfulla naturen som krigar emot Anden.

I detta fallet är det inte så utan det syftar på våra kroppar.

Vi har alltså de gamla begären som krigar emot oss.

Vi finner detta om och om igen i nya testamentet att vi skall döda de gamla begären som krigar emot oss. De vill komma fram.

Dessa begären följer de icke troende eftersom de vill det, och är förslavade under dem.

Vi skall däremot följa Guds vilja och leva heligt och i enlighet med det nya livet. Eftersom vi lever detta nya livet får vi också lida hån och förakt.

Vi blir hånade för vår tro. Vi blir hånade för att vi inte är som dem. Vi är ett Guds egendomsfolk avskiljda till att leva för Gud och livet är annorlunda än det var tidigare.

Tidigare levde vi ett helt annat liv och följde efter dessa ”människans begär” som vi läser om. Petrus ger oss nu några exempel :

 1. För det är nog att vi under den förflutna tiden av vårt liv har gjort hedningarnas vilja, när vi levde i lösaktighet, begär, fylleri, frosseri, dryckeslag och i avskyvärd avgudadyrkan.

Alla levde kanske inte exakt så som Petrus beskriver nu, men han ger några exempel. Jag personligen levde till exempel inte i alla dessa men det betyder inte att jag inte syndade för jag begick många synder och följde mina begär.

Först nämner Petrus här lösaktighet. Den här termen är en bred term som syftar på att man inte bryr sig om moral eller strikta regler. Det kan innebära ett liv i otukt men inte bara det utan all form av omoraliskt liv.

Det syftar på sådana som gör lite vad de vill. De kanske festar loss om helgen och sedan går med en annan kvinna över natten som inte är deras egna fru.

Det syftar på sådana som anser sig ha rätten att säga och tala precis hur man vill om andra och till andra där man släpper på all moral.

Den huvudsakliga betydelsen är någon som inte gillar moraliska regler och bryter emot dem och det kan appliceras på mycket.. Folkbibeln översätter det med ordet orgier och det ju en del av det.

Sedan har vi nästa ord begär. Det här syftar inte på alla begär för det finns naturliga begär. Jag gick igenom detta i min predikan om det tionde budordet och du kan gå tillbaka och lyssna på den.

Men för att ta det lite kort igen så finns det naturliga begär så som att äta och dessa begär är det inget fel i att följa efter. Vi behöver ju alla äta, Men när bibeln talar om begär som något negativt så handlar det om onda begär.

Att äta är ett naturligt begär men att frossa är ett ont begär. Begären det syftar på här är att följa efter sina onda begär. Följa efter girighet, frosseri, otukt, hat, illvilja etc. Alla begär som är av ondo sådana begär följde vi tidigare.

Nästa ord Petrus här använder är fylleri. Detta ord är ganska tydligt vad det betyder. Detta ord finns dock bara här i grekiskan och på inget annat ställe i hela nya testamentet.

Det handlar om att dricka för mycket vin i en sådan grad att man blir berusad. På den tiden krävdes det en hel del vin för att bli berusad då man tror att det absolut starkaste man kunde få vin var runt 14% alkohol enbart. Jämförbart mot dagens 75%.

En del experter i ämnet menar att vinet på den tiden även om det kunde nå 14% ofta inte var högre än 4%.

Du kunde alltså bli berusad och full av att dricka vinet på den tiden men det krävdes att du drack en hel del. Den här termen handlar om hälla i sig vin i en sådan mängd att du blir berusad och full.

Nästa ord Petrus använder är väldigt intressant ordet som reformationsbibeln här använder frosseri anser jag missar helt vad det handlar om. Folkbiblens översättning är mycket bättre de använder ordet ”vilda fester”.

Termen i sig går inte riktigt att översätta till ett modernt ord men KJV ord ”revelry” är helt korrekt låt mig förklara vad detta handlar om. Det grekiska ordet ”komos” har flera olika betydelser.

En av betydelserna är en gatufestival som man höll i en by eller i en stad då man var halvberusad och tände facklor och spelade musik till ära för en grekisk gud.

Denna gud som man ärade var vinets gud och teaterns gud. Namnet på guden syftar även på buller och högljuddhet.

Den andra betydelsen av handlar om att släppa loss eller om en högljudd tillställning och sammankomst.

I vår tid kan man full applicera detta på högljudda sammankomster där man släpper loss och som har med underhållning att göra.

Vi har t.ex rock, pop och hipphopp konserter som är en modern version av detta. Där man fullständigt släpper loss för man hyllar sin artists musik.

Eller vilken annan tillställning som helst där man släpper loss. Ordets betydelse är alltså en konstrast mot Andens frukt som är självbehärskning. Ordet handlar om att släppa loss och sin kontroll över att vara behärskad.

Därför är det en stor tragedi vi nu ser ske inne i Guds hus som som skall vara en plats för vördnad att detta kommer in i så många kyrkor.

Man tar in dessa konserter och fullständigt släpper loss och spelar hög musik och kallar det kristen glädje och kristen lovsång.

Bibeln lär oss att vi skall visa vördnad för Guds hus.Mina sabbater ska ni hålla, och för min helgedom ska ni visa vördnad. Jag är Herren. (3 Mos 19:30)

för Gud är inte oordningens Gud utan fridens. – 1 Kor 14:33

På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan,  – Hebr 12:28

Det är väldigt tydligt när man kollar i skriften att dessa musik generar är emot Gud och Guds ordningar. Det är en stor skillnad på till exempel klassisk musik och rock musiken.

Du ser inte folk i en klassisk konster fullständigt släppa loss med alkohol och allt som tillkommer.

Utan folk sitter där stilla på sina platser. Du ser inte heller texter som går emot Gud för det finns inga texter alls om det inte är en opera det vill säga..

Det är stor skillnad på denna moderna musiken och klassisk musik. Den klassiska musiken har ingen agenda mot Gud och hans ordningar.

Den moderna musiken kan inte användas i Guds hus eller för Guds ära för den har en agenda emot Gud inte bara i sina texter utan också i sin kultur och i sin livsstil.

Nästa ord Petrus använder dryckeslag, finns även det bara på detta ställe i hela nya testamentet.

Vi har redan haft fylleri med så Petrus måste ju mena något annat här än att dricka sig berusad annars hade han inte använt två helt olika ord.

Vad Petrus här menar handlar om ett socialt drickande av alkohol.

Fundamentalisterna har rätt att en kristen skall inte gå till en bar för socialt drickande.

Umgås inte med drinkare eller med dem som frossar i kött, ” (Ords 22:30)

Bibeln är inte emot att man dricker alkohol i sig som medicin eller till maten. Vad som menas här är att ta del i vad de gör i att sitta och enbart dricka alkohol.

Bibeln är emot att man blir berusad, och att man umgås med drinkarna i ett socialt drickande som tex en bankett som KJV översätter detta ord, eller en pubbrunda.

Jag minns när jag var relativt nyfrälst så ville mina arbetskamrater ta med mig till puben och till discot. Jag brukade följa med dem, men hela tiden inom mig kände man att detta var fel och jag undrade vad jag gjorde här.

Jag minns på ett diskotek så var det så hög musik, och alla drack alkohol och jag brukade bara köpa en cola. Men jag stod där och undrade vad gör jag här egentligen?.

Jag kunde inte prata med någon. Jag dansar inte och dricker ingen alkohol och när man beställer en läsk, kollar de på en som om man vore i från Mars. Men så är det, det är ingen värld för oss.

Jag såg en video på internet med tre kända teologer som skulle diskutera teologi över en öl. Det var ett socialt drickande som får många bröder och systrar på fall när man ser detta.

Detta är vad vi ser komma i från USA hela tiden. Pastorer med sina öl och tatueringar. Det är de moderna libertinerna.

Vi tar inte längre del i deras avgudadyrkan och deras fester och därför kommer de också håna oss. Jag minns hur mina arbetskamrater brukade håna mig när jag sade att jag inte längre ville följa med.

Vers 4” Därför är de förvånade och hånar er, när ni inte följer med dem till samma ström av utsvävningar.”

Om vi inte är som dem, kommer de kanske att se ner på oss och håna oss för att vi inte längre gör det de gör.

Samhället har ett grupptryck och har alltid haft, att alla skall vara på ett visst sätt, och är man inte som alla andra så blir man hånad. Det är inte annorlunda idag än hur det var på den tiden.

De kristna på den tiden ville inte längre deltaga i drickandet och de vilda festerna. Det är likadant med oss.

När vi inte längre går med dem till baren efter jobbet eller följer med till den där rock konserten eller när vi inte längre dricker oss berusade med dem, så kommer en del av dem håna dig.

Det är absolut inget att vara förvånad över alls. Vi skall alltså inte vara sådana som ger efter för grupptryck. Och att vara en efterföljare till Jesus kommer att kosta dig många av dina gamla vänner,

De kommer nu tycka du är tråkig som inte längre vill deltaga i deras avgudadyrkan och deras dryckenskaper.

Istället får man nya vänner i sin nya familj församlingen där man är många tillsammans som inte ger efter för grupptrycket.

 1. De ska avlägga räkenskap inför honom som är redo att döma levande och döda.

De som lever så, och lever som de vill, och inte följer Guds vägar kommer att en dag avlägga räkenskap inför Gud. Man kommer få redogöra för varje handling inför Gud.

De liksom vi, men skillnaden är att de kommer bli dömda för sitt liv. Jesus skall en dag döma dem när Jesus kommer tillbaka.

De som då är levande skall dömas och de som är döda skall dömas. Alla skall dömas av Gud. Ingen kommer undan.

Då kommer alla de som plågat dig med sina hån att få vad de förtjänar. Herren skall ta itu med var och en. Det borde ge oss en lättnad redan nu när vi tänker på det.

Du kanske får lida 70 år här i livet men dagen kommer de Herren skall hämnas på var och en som hånat dig och orsakat lidandet i ditt liv.

6. Därför blev ju också evangelium predikat för de döda, för att de visserligen skulle bli dömda enligt människor i köttet, men leva enligt Gud i anden.

Det finns två tolkningar av den här versen. Den första att det handlar om hedningarna som nu är döda men det stämmer inte riktigt med sammanhanget.

Den andra tolkningen som är mer trolig här och som passar in i sammanhanget är att detta handlar om de nu troende. De som blir hånade för sin tro.

Därför blev evangeliet predikat för de andligt döda. Bibeln beskriver alla som andligt döda innan frälsningen. För att de visserligen skulle bli dömda efter människor i köttet.

Alltså vi alla dör en dag som en konsekvens av våran synd. Ingen troende undkommer den domen. För att de skulle leva enligt Gud i anden.

Alltså vi var andligt döda men också vi är dömda till att en dag dö fysiskt. Men evangeliet predikat för oss gjorde oss levande i anden.

Jag tror det är det enda sättet vi kan förstå denna annars mycket svåra vers som många tolkar olika 7. Men slutet på allting är nu nära. Var därför vaksamma och nyktra i era böner.

En dag skall lidandet ta slut och slutet på allt det där är nära. Vårat liv här på jorden är så kort. Bibeln säger att en människas liv varar 70 år men om krafter orkar 80 år.

Det är nog snittet över världen hur länge man lever. En del blir äldre och andra blir yngre. Eftersom livet är så kort och slutet på allting år så nära så skall vi vara vaksamma och nyktra i våra böner.

Vi finner här två ord. Det första vaksamhet handlar om att ha ett sunt sinnelag. Det handlar om att man tänker klart i andliga ting.

Det handlar om att man tar till vara på sig själv och på doktrinen. Tron handlar om lära och liv båda de två hänger ihop. Blir läran fel blir också livet fel. Men man behöver också vaka så att man lever i läran och stannar vaksam.

Om man inte har ett sunt sinne kommer inte heller livet vara sunt. Man kommer falla in i dåliga beroenden, frestelser och även synder.

Sinnet behövs hållas vaksamt för att undvika sådant. Om vi inte vakar över oss själva kommer vi falla in i dåliga saker som kommer förstöra våra liv.

Nästa ord här är att vi skall vara nyktra. Det syftar på nykterhet i från alkohol men också andligen att vi skall inte bli andligt berusade med dåliga saker. Det är alltså närbesläktat med det förra ordet.

Det är särskilt viktigt i vår tid för om vi läser vår bibel så finner vi i gamla testamentet hur prästerna och profeterna raglade av vinet.

Men också de raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar, de stapplar när de skipar rätt. (Jes 28:7)

I vår tid handlar det om en andlig berusning där man inte ser klart. Mångas liv faller sönder och samman och många får inte den andliga föda de behöver.

Vargar och falska profeter har tagit över på grund av att prästerna och profeterna alltså en bild på Guds folk är berusade.

Må vi inte vara sådana som är berusade andligt utan må vi vara nyktra och vaksamma så att vi inte faller.

Våra böner hänger på att vi är vaksamma och nyktra. Så att vi i våra böner fokuserar på rätt saker. Sådant som är i enlighet med Guds vilja.

Är man inte vaken och nykter kommer inte heller bönerna att vara det. Och man kommer be, om man ens ber, om saker som inte är i linje med vad som ligger på Guds hjärta i våra liv och i vår tid.

 1. Men framför allt, ha en brinnande kärlek till varandra, för kärleken ska överskyla många synder.

Ännu mer viktigt är att ha en brinnande kärlek till varandra. Ordet brinnande betyder att den inte upphör. Våran kärlek till varandra skall aldrig upphöra.

Oavsett vad som sker måste broderskärleken vara brinnande i vår hjärtan. Det är det viktigaste av allt. Missar man detta så missar man allt. För kärleken överskyler många synder.

Kärleken övertäcker alla synder står det i Ords 10:12 och det är vad den gör. Det var Jesu kärlek till oss som fick Honom att ta på sig våra synder.

Om en broder gör oss illa och bekänner det så släpper vi det och håller inte det emot honom. Kristus håller inte våra gamla synder emot oss. Han håller bara saker vi inte omvänder oss ifrån emot oss.

Vandrar vi i kärlek till varandra kommer vi inte vara upptagna med konflikter och kiv och allt sådant utan det överskyls.

Vi måste tänka på alla de gånger vi har syndat emot Gud och han är nådefull emot oss. Alla de gånger vi sårat Jesus men hans blod renar oss i från det när vi bekänner det.

På samma sätt skall vi behandla våra bröder om de bekänner sina synder. Vi skall vandra i kärleken.

Det är förvånande många gånger när man hör om kristna som är gifta men ligger i konflikt med varandra. Då vandrar man absolut inte i kärleken till varandra.

9. Var gästvänliga mot varandra utan att klaga, .

Var gästvänliga mot varandra utan att klaga. Ordet för gästvänlig syftar först och främst på att gilla att ha främmande folk hemma hos sig. Alltså inte folk man redan känner utan totalt främlingar.

I detta sammanhang handlar det dock om att gilla att ha varandra på besök. Visa gästvänlighet. Men framför allt om det kommer någon ny till kyrkan att man är snabb att bjuda hem dem till en själv.

Det har bägge betydelserna och i den kulturen var det också vanligt att man tog emot främlingar i sina hem vilket inte alls är så vanligt i Sverige.

Vi skall visa denna gästvänlighet emot varandra utan att klaga. ”Det kostar så mycket att ständigt ha gäster. Eller ”Det tar så mycket tid att alltid laga mat till massa folk”.

Eller ”Om jag har gäster måste jag städa så ofta” Nej, nej, visa gästvänlighet utan att klaga. Speciellt emot de som är nya i församlingen.

10. tjäna varandra, i enlighet med den nådegåva som var och en har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11. Om någon talar, så ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon har en tjänst, så ska han tjäna efter den förmåga som Gud ger,

Herren har gett oss olika nådegåvor. Syftet med dem är att tjäna varandra. Nådegåvor är för varandras uppbyggelse det är syftet med dem och alla troende har olika gåvor vi kan tjäna varandra med.

Nådegåvorna är många olika och de är av olika karaktär. Till exempel någon kan ha fått en gåva att utöva barmhärtighet.

Det är sådana som har en förmåga och gåva given av Herren att besöka de sjuka och de som går igenom svårigheter i församlingen. De har en förmåga att visa sådana barmhärtighet.

Alla troende har inte denna gåva och alla troende har inte samma gåvor det är viktigt att vi förstår det så vi inte börjar kalla varandra kärlekslösa för att alla inte är som just du.

Andra har en gåva att uppmuntra och trösta och säga de rätta orden i rätt tid. Medans andra har en gåva att förmana och kunna tillrättavisa folk som far snett.

Sedan finns de som har en gåva att kunna undervisa i ordet och de som talar ordet skall tala i enlighet med Guds ord. Alla som predikar eller undervisar av något slag vilket vi alla gör mer eller mindre.

Alla skall åtminstone undervisa sina egna barn måste tala i enlighet med ordet. Man kan alltså inte ge sina egna tankar som avviker i från ordet.

Om någon har en tjänst, kanske en diakon eller missionär eller arbetar med något annat i församlingen genom evangelisation eller vad det än må vara så skall man göra det utefter sin egen förmåga och inte jämföra sig med andra.

så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och herraväldet* i evigheternas evigheter. Amen. ”

Det är på detta sättet som Herren blir ärad. Herren äras alltså när vi följer hans ord och talar och agerar i enlighet med det.. I dag finns en felaktig syn här som säger att vi skall göra allt för Herrens ära.

Röka en cigarett för Herrens ära. Tatuera sig för Herrens ära och se en film för Herrens ära.

Men det är tvärtom vi skall följa skriften i allt och på det sättet ärar vi Herren.

Ingen ärar Herren genom att göra sådant som får andra på fall eller se på saker som inte är uppbyggliga. Vi måste i stället använda våra gåvor på rätt sätt och använda dem i enlighet med skriften.

På det sättet blir Herren ärad. För honom tillhör makten och äran i evigheternas evighet Amen.