Doktriner och lära är viktigt

Väx i stället i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag. Amen. – 2 Petr 3:18

Doktriner är viktigt. Det kristna livet handlar inte enbart om hur vi skall leva utan också om vad vi skall tro. Vi skall leva heligt och växa till i nåd, men vi glömmer ofta bort att vi också skall växa till i kunskap. Så fort vi talar om kunskap om Jesus så är vi inne på doktriner. Det är oundvikligt att därför säga att man är kristen men inte bryr sig om teologi. Om du inte bryr dig om teologi och doktriner hur skall du då kunna svara på frågan ”Vem är Jesus?”, som du säger att du tror på , ”Vad innebär det att han är en frälsare”. Så fort du börjar svar de de frågorna är vi genast inne på ämnet lära, doktriner. Ordet kunskap till och med syftar på att veta något. Hur kan man veta något om kristen tro utan att tala om teologi och doktriner?. Därför att växa andligen innebär även att växa till i doktriner och lära. När man är en ny troende så vet man kanske inte så mycket, men vad som oroar mig är när man stöter folk som säger sig ha varit kristna i 20 år men inte kan något om doktriner, då har man ju inte växt något alls och då bör man fråga sig själv om man ens känner Jesus?.

Vi som troende behöver därför flitigt studera skriften för att växa till i kunskap. Vi som församlingar behöver vara doktrinära och inte bara predika evangeliets grunder om Jesu död och uppståndelse om vi vill att folket skall växa (Hebr 6:1-2). Vi som predikanter skall ständigt studera skriften för att få en bättre förståelse av bibelns lära. Jag kan av erfarenhet säga att ibland kommer man inse att man har haft fel under många år. Man kanske har hört något och lärt sig något. Sedan får man ljus över något i skriften och studerar ämnet och inser plötsligt att man har fel. Jag känner nog ingen kristen som aldrig kommer till insikten att man har haft fel? Det handlar givetvis inte om evangeliets grundläggande sanningar utan om andra saker i skriften men har sett lite felaktigt på genom åren. Detta är vad det innebär att växa andligen. Man växer i karaktär, i liv, i bönen men man växer också i lära och blir mer djup och för mer kunskap genom åren.

Växer du till i kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus? Det är tecknet på att du växer.

Var noga med dig själv och din lära

Var noga med dig själv och din undervisning och håll troget ut med detta. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig. – 1 Tim 4:16

Paulus hade precis sagt till Timoteus att han skulle fortsätta att undervisa församlingen men när man undervisar så är det inte bara att stå och säga vad som helst eller vara slarvig i det man gör utan Timoteus uppmanas nu till två saker. För det första uppmanas han att Vara nog med sig själv. Detta syftar på hur han lever och att han skall vara ett föredöme för andra troende ”var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, tro och renhet.”.

Han skulle inte enbart vara en förkunnare som sedan levde ett liv i motsats till det han lärde ut utan han skulle vara noga med sig själv. Så att hans uppträdande i ord var ett gott föredöme och inget han behövde skämmas. Likaså skulle hans tro vara befäst och stark så att det var ett föredöme för anda. Han skulle också vara noga med sig själv så att han vandrade i kärleken och inte i kärlekslöshet. Timoteus livsstil var alltså viktigt och det är något som bibeln lär oss som troende hela tiden, att vi skall vara noggranna med hur vi lever inför andra människor. Det andra var att han skulle vara noga med sin undervisning. Undervisningen skulle vara i enlighet med det som han hade lärt sig och inte avvika. Men att vara noga med undervisningen syftar också på att den måste vara tydlig så att man inte börjar förvirra sina får med massor av tveksamheter utan man skall hålla sig till den sunda läran. Det är nämligen enbart den sunda läran som leder till frälsning och därför skulle han vara noga med vad han undervisade så att han gav rätt lära som leder till frälsning både för honom och för de som lyssnar. I vår tid finns så många strömmar och så många olika läror att det krävs en extra tydlighet. Det krävs att man till och med går emot felaktiga syner med hjälp av skriften så att folk inte trillar in i felaktigheter. Vi behöver alltså vara noga både på oss själva och hur vi lever våra liv men också vad det är vi undervisar.