Människans tungor är fulla av huggormsgift

Deras strupe är en öppen grav, sina tungor använder de till svek. De har huggormsgift
 bakom sina läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. ” – Rom 3:13-14

Nej, människan är inte innerst inne god. Det är bara att lyssna på vad som kommer ur din och min mun för att inse det. Paulus har precis talat om att alla människor är syndare. Det spelar ingen roll varifrån i världen man kommer, vi lider alla av samma problem, Synden. Synden finns i människans hjärtan och det som finns i en människas hjärta kommer också ur deras mun. Paulus ger ett exempel på hur alla människor har syndat, och det är att peka på människans tungor och hur man talar.

Han citerar ett stycke från gamla testamentet som beskriver detta. Människans tunga är som en öppen grav. En grav är en plats där döda lik ligger och som stinker illa. När sedan graven öppnar kommer denna lukt ut. Det är på detta sättet som människans tunga är, som en öppen grav som luktar illa. Våra ord luktar illa och de är som huggormsgift. Likt huggormsgift så dödar våra ord andra människor. Vi sviker varandra. Lovar en sak men håller det inte. Talar illa om andra som inte är närvarande i rummet, så fort de kommer in i rummet blir det tyst. Tungan används till förbannelser och bitterhet, hat, skvaller, hån, nedlåtande kommentarer. Tungan används till att säga en sak inför en person men säga en annan sak om dem bakom deras rygg. Tungan används till att svära, förbanna, häda och ljuga och allt som är ont. Ja, det är som Paulus säger, att tungan är som en öppen grav och huggormsgift kommer ur våra tungor. Det är något alla människor någon gång varit skyldiga till. Varför är det så mycket problem i relationer? Det är på grund av människans tunga. Varför har vi så mycket bråk och kiv i familjer och i samhället? Det är på grund av människans tunga. Människan är inte god i sig själv, utan ond, och tungan visar våran ondska. Vi behöver en frälsare från våran ondska och någon som förlåter oss våran ondska. Vi kan inte försöka gottgöra våra gärningar genom att försöka ändra oss själva. Även om man skulle ”lyckas” ändra sig själv så är vi ändå skyldiga för vad i har sagt mot våra medmänniskor. ”Men jag säger er: Varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. ” – (Matt 12:36).

Det kommer en domens dag då vi skall stå till svars för våra ord. Vad blir det av oss då? Är det ute för oss? Finns det något hopp för oss? Ja det finns hopp.. Nu finns en Guds rättfärdighet, Jesus Kristus som levde ett felfritt liv. Nu har vi som tror på honom förklarats rättfärdiga. Gud ser oss inte längre som skyldiga och vi kan gå fria på domens dag på grund av vad Jesus Kristus har gjort för oss. En gåva från Gud är det till arma syndare som oss. Vi förtjänar det inte utan vi förtjänar Guds dom och vrede. Men på grund av sin kärlek till oss kan vi nu bli rättfärdiga inte genom laggärningar utan genom tron. Detta sker genom att vi vänder oss bort i från synden och vänder oss till Jesus Kristus i tro på Hans namn som frälser oss i från våra synder.

Oanständigt tal på våra läppar

”Låt inget oanständigt tal komma över era läppar” – Ef 4:29

Jakob säger i sitt brev till de heliga att tungan är som en eld och att vi alla felar i vårt tal. Eftersom det är som en eld så är det viktigt att vi inte låter oanständigt tal komma över våra läppar. Tungan eller det som kommer ur den är en reflektion på vad som finns i en människas hjärta (Matt 12:34). Bara genom att lyssna på sitt eget tal så kan man se vad som finns i ens hjärta. Jesus sade också att för varje fåfängt ord vi talar skall vi dömas för på domens dag. Varje enskilt ord vi säger är därför av största vikt.

Därför uppmanar nu Paulus Efesierna att inte låta oanständigt tal komma över deras läppar utan deras tal skall vara ett yttre bevis på att något har skett i hjärtat. Vi läser gång på gång i skriften att frälsningen förändrar våra hjärtan och när nu hjärtat har förändrats så kommer också vårt tal att förändras (Matt 12:34). Vad är då ”oanständigt tal”. Paulus ger många exempel som följer i texten och ändå in i kapitel 5. ”Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska.” (vers 31) ”Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt (grova vitsar).” (Ef 5:3-4).

Vidare allt annat som är av ondo så som skvaller, förtal, skryt, hädelser, missbruk av Gud namn etc. Vi som tidigare levde i mörkret och på denna världens sätt och talade som denna värld lever nu i ljuset och då skall vi även representera ljuset genom att inte låta något oanständigt tal komma över våra läppar. Dock är det som Jakob säger också att vi alla har felat här så vi är alla i stort behov av Jesu blod och hans rening från synden. Vi behöver vara oerhört försiktiga med våra ord.