Vad är lagens syfte?

Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro ” – Gal 3:24

Lagens syfte var att visa oss att vi är syndare och i behov av en frälsare. Ingen människa kan någonsin bli frälst genom att försöka hålla lagen, eftersom alla har syndat. Lagen kommer enbart att fördöma dig och visa dig att du förtjänar att straffas i enlighet med lagen. Därför var den bara en övervakare som vittnade om Jesus Kristus, den perfekte som höll hela lagen och därmed kunde vara en medlare för våra synder inför Gud.

Bibeln säger att om vi ens bryter mot ett enda bud i lagen men håller resten så är vi ändå överträdare av hela lagen och skyldiga. Ingen domare i en domstol som är hederlig och inte korrupt skulle låta en skyldig människa frias. Jesus tog därför detta straffet inför domaren så att var och en som tror kan bli rättfärdiga inför Gud.

När man därför sätter sin tro på Jesus så upprätthåller man lagen. När Jesus bor i våra hjärtan så har han förvandlat våra hjärtan, så att man nu i stället följer Guds bud och kan göra det, eftersom Jesu Ande bor i oss. Lagen är inte nu längre vår övervakare som fördömer oss, eftersom det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus.

Vi följer istället Guds bud av hjärtat och tjänar honom av kärlek till hans bud. Vi kan säga som Paulus ”Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. ” (Rom 7:12). Vi har därför dött bort från lagens väg att bli frälsta, för den var bara en övervakare fram till Kristus. I stället blir vi frälsta genom nåd och tro, och när vi är frälsta genom nåd, ja, då håller vi Guds bud..

Det sjätte budordet – Du skall inte mörda

Du skall inte mörda ” – 2 Mos 20:13

Detta budord finns nedlagt i människan redan i skapelsen. Redan innan lagen gavs så finner vi hur barnmorskorna i 2 Mo 1:15-17. Vägrar döda små barn på kungens befallning. De förstod att det var fel att mörda. Mörda är dock inte samma sak som att döda. Redan när det första mordet skedde sade Gud att mord är fel och var och en som mördar en annan människan skall straffas med döden. Så detta budord handlar om mord och inte om dödande i sig.

I bibeln är det mycket dödade genom krig och genom att t.e.x Kung David tillämpande dödsstraff mot mördare, och om vi inte förstår att dödande var ok så länge det skedde i enlighet med lagen eller i krig så kommer vi misstolka vad detta budordet lär oss. Det är mord det talar om, orättfärdigt dödande. Det handlar om att döda någon när man inte har rätt till det. Du kan alltså inte bara gå runt på stan och döda alla du vill eller alla du anser förtjänar att dö. Det är vad detta bud förbjuder. De enda som har rätten att ta en människas liv är Herren själv eller staten men då enbart i enlighet med Guds lag. Allt annat dödade är en synd och fel.

Denna lag talar dock inte enbart om en yttre handling där man tar en människas liv utan det talar även om ett inre hat i ens hjärta emot någon annan. 1 Joh 3:15 talar om att den som hatar sin broder han är en mördare och en sådan person har inget evigt liv i sig.

Jesus också undervisade samma sak men med andra ord när han förklarar denna lag. ” Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda , och Den som mördar är skyldig inför domstolen 22 Jag säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger ’idiot ’ till sin broder är skyldig inför Rådet , och den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Gehenna . (Matt 5:21-22). Om du därför känner en vrede mot en broder som är hatisk då är du en mördare och skyldig inför domstolen och riskerar att hamna i det brinnande gehenna om man inte omvänder sig.

Om vi därför säger att vi vandrar i kärlek men bär på hat mot en broder. Då ljuger vi och vandrar inte i ljuset utan i mörkret och vi är mördar, inte till det yttre men i våra hjärtan. Lägg därför bort all form av mord och låt oss i stället vandra i kärlek till varandra.