Bilder av Jesus är avgudadyrkan (5 Mos 20:4-6)

Predikan av Josef Löwdin
9/12 -2018 , Västra Frölunda

Länk till ljudfil

”Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi.” (Apg 17:29)

” Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. 5 Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, 6 men visar nåd mot tusentals  när man älskar mig och håller mina bud. ” (2 Mos 20:4-6)..

När vi tänker på avgudadyrkan så tänker vi ofta på en staty av något, som man böjer sig inför och ber till.

Vi vet absolut att detta är avgudadyrkan men avgudadyrkan går mycket djupare än så, vilket vi såg förra gången när vi gick igenom vad som är avgudadyrkan.

Likadant är det med det andra budordet, vi tänker att det som är fel är att göra en bildstod och tillbe den. Det andra budordet går djupare än så vilket vi kommer att se idag.

Redan i skapelsen lades det ner i människans hjärta att man inte skall göra sig bildstoder.
Jag hörde i från den som har planterat den första baptistkyrkan i Nepal, David Cloud, att det fanns avgudadyrkare där som nu känner Herren som brukade sitta i naturen och kolla på skapelsen och samtidigt kolla på avgudabilderna i Nepal.

När han såg skapelsen och denna avgudabild tänkte han för sig själv. Den där guden är skapad av en människans händer, men den som har skapat naturen och denna värld och oss människor kan inte vara som den där skapade dockan med många armar.

Detta var en man som aldrig hade hört talas om den kristna tron eller det andra budordet, men redan innan han blev omvänd så hade han den insikten.

Redan långt innan lagen gavs till Mose så hade Jakob denna insikten.

”Gud sade till Jakob: ”Gå upp till Betel och stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig när du flydde för din bror Esau.”
2 Då sade Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom: ”Gör er av med de främmande gudarna som ni har hos er. Rena er och byt kläder. 3 Vi går upp till Betel. Där ska jag resa ett altare åt den Gud som svarade mig när jag var i nöd och som var med mig på vägen jag gick.” 4 Och de gav Jakob alla främmande gudar de hade och alla sina örringar, och Jakob grävde ner dem under terebinten vid Shekem.”

Här kommer Gud och talar till Jakob att han skall resa ett altare åt Herren. Gud säger inget här om att har inte skall ha andra gudar eller göra någon bildstod.

Ändå sade han till sina tjänare att samla in alla husgudarna de hade. Det var statyer helt klart som det syftas på här som Jakob gick och grävde ner..

Jakob förstod att det var fel att ha statyer av andra gudar. Det var nedlagt i hans hjärta redan i skapelsen, vilket alla av de tio budorden är.

I dagens text finner vi ett förbud emot att tillbe och tjäna bilder och att göra bilder av Gud.

Det första vi finner är ” Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud.”

Detta är ett förbud att försöka likna Gud vid något som är skapat. Det första budordet handlar om att inte tillbe andra gudar medans detta budet handlar om att inte tillbe Herren på fel sätt.

Det innebär för det första att göra en avbild som vi tillber eller tjänar
Ett tydligt exempel på detta finner vi i 2 Mos 32:1-4.

”När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aron och sade till honom: ”Kom och gör oss en gud, som ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte.” 2 Då sade Aron till dem: ”Ta guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem till mig.”
3 Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och bar dem till Aron. 4 Han tog emot guldet och formade det med en mejsel och gjorde av det en gjuten  kalv. Och de sade: ”Här är din gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land.”

Israel hade sett Herren verka. Herren hade befriat dem i från Egypten vilken är en bild på världen och frälsningen.. De hade sett Guds hand verka i deras liv och Mose var ledaren som hade fört dem ut i Egypten.

Nu hade Mose gått upp på berget för att mottaga de tio budorden, skriva med Guds egna finger på berget Sinai. Mose dröjde dock och folket blev nu otåliga.

De vill inte vänta på vad Herren hade att säga dem. De ville ha en representation av Gud här och nu.
De bad därför Aron skapa dem en avbild av gud. Aron samlade in guld och formade en guldkalv åt folket och säger i vers 4 ”

”Här är din gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land.”

De hade skapat sig något som skulle representera gud. En avbild av gud i form av en guldkalv. De började dansa och tillbe denna guldkalven som de kallade Israels gud.

Notera att de bad inte till en annan gud utan till Israels Gud och vår Herre. Det var inte bara själva akten av att tillbe guldkalven som var synden utan även att man gjorde en avbild av gud och försökte likna gud vid något.

Aron som hade gjort kalven, men själv inte hade deltagit i avgudaakten var dock lika skyldig till att synda som folket, genom att han, genom att göra kalven ledde folket in i synd.

”Och Mose sade till Aron: ”Vad har folket gjort med dig, eftersom du har förlett dem att begå en så stor synd?” (Vers 21)

Herren dömde folket för att man hade GJORT en representation av gud.
”Och Herren slog folket för att de hade gjort kalven, den som Aron gjorde. ” (vers 35)

Det andra budordet förbjuder alltså inte bara att man gör en bildstod som man ber till, utan det förbjuder även att man gör en representation av gud, även om man inte ber till den.

Detta är väldigt tydligt i 5 Mos 4:15-18

”Eftersom ni inte såg någon gestalt den dag då Herren talade till er på Horeb ur elden ska ni noga akta er, 16 så att ni inte försyndar er genom att ni gör åt er något beläte, något slags avgudabild, en bild av man eller kvinna, eller en bild av något djur på jorden eller någon bevingad fågel som flyger under himlen 18 eller något kräldjur på marken eller någon fisk i vattnet under jorden ”

När Herren hade talat till folket vid berget Horeb hade Herren inte visat sig för dem. De hade bara hört Herrens röst tala.

Det är därför Herren nu varnar dem för att försynda sig genom att de gör en representation av honom. Som en man eller kvinna, som ett djur, en fågel, något kräldjur eller någon fisk.

På inget sätt får Herren avbildas för Han kan inte avbildas. Ingen har någonsin sett Gud och man kan inte avbilda honom på något sett vilket detta budord förbjuder.

Betoningen i denna vers ligger nämligen i början av stycket där det står ”Eftersom ni inte såg någon gestalt den dag då Herren talade till er på Horeb ur elden ska ni noga akta er,”

Eftersom de aldrig såg Gud så skall de inte försöka avbilda honom på något sätt.
Vi kan applicera detta in i vår tid. Vi skall inte göra några bilder av Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Fadern är Gud, Sonen är Gud och Helige Ande är Gud. Vi skall därför inte på något sett försöka avbilda dem. Även om vi inte tillber bilden i sig, utan själva avbildandet som vi har tittat på är en synd.

T.ex inom den ortodoxa kyrkan har man bilder på Jesus, detta är att göra sig en avbild av Jesus.
Jesus går inte att avbilda.

Det fanns inte någonstans i den tidiga kyrkan. Det började komma in i små mängder på 300 talet efter kristus, och när en person ville ha en sådan bild reagerade Eusebius kraftfullt emot det.

Det var först på sjuhundratalet några började med att avbilda Jesus och då kom det starka reaktioner emot det och kyrkorådet kallat second council of Nicea, som samlade 340 ledare år 753 skrev emot det, i sina trosbekännelser, och kallade de som gör bilder på Jesus ytligt eller ens i ens tankar, låt dem vara under en förbannelse…

Westminister katekesen fråga 109 är helt i enlighet med vad man trodde i den tidiga kyrkan

””The sins forbidden in the second commandment are, all devising, counseling, commanding, using, and anywise approving, any religious worship not instated by God himself; tolerating a false religion; the making any representation of God, of all or of any of the three persons, either inwardly in our mind, or outwardly in any kind of image or likeness of any creature whatsoever; all worshipping of it, or God in it or by it; the making of any representation of feigned deities, and all worship of them, or service belonging to them, all superstitious devices, corrupting the worship of God, adding to it, or taking from it, whether invented and taken up of ourselves, or received by tradition from others, though under the title of antiquity, custom, devotion, good intent, or any other pretense whatsoever, simony, sacrilege; all neglect, contempt, hindering, and opposing the worship and ordinances which God hath appointed” (Q. 109). ”

I vår tid har vi fallit så djupt att vi har bilder på Jesus överallt. Inte bara inom den ortodoxa kyrkan och inte bara inom den katolska kyrkan där Jesus statyer är vanligt utan även inom vad som kallas den protestantiska kyrkan.

Vi har Jesus filmer där en skådespelare skall representera Jesus. Nu säger någon. Men Jesus var ju en människa då måste man kunna avbilda det.

Nej, bibeln gör ingen bild av Jesus. Det ger väldigt få beskrivningar av Jesus. Hade Gud velat det så hade det funnits en målning av Jesus i bibeln !

Ingen människa kan representera Jesus. Ingen människa kan spela Jesu roll. Detta är att vanhelga Gud!

Jag hörde om en skådespelare som spelade Jesus i en Jesus film, hur folk efteråt kom för att bli botade av honom. Skådespelaren fick förklara att han inte kan göra det eftersom han inte
är Jesus. Folk kom ändå och avgudade honom.

Vi har också i vår tid många barnbiblar och barnböcker med Jesus bilder. Vi skall inte använda Jesus bilder för att undervisa våra barn. Vi kan göra bilder på Petrus och Petrus om man vill.

Det är inget syndfullt, men att göra en bild av Jesus är en synd. Hur bilden än må vara och hur representationen än må vara.

Vi har den klassiska tavlan med den sista nattvarden, Jag minns den fanns på väggen i mitt hem där jag växte upp. Detta är dock en representation av Jesus och är en synd.

Vad man gör är att man målar upp något heligt som något litet. Man inramar Gud i en liten bild eller representation.

Jag fanns till och med en Jesus bild i en av mina gamla studiebiblar i från Livets ords förlag hemma i min bokhylla. Den studiebibeln flög in i soptunnan när jag såg det.

Jesus är för härlig för att kunna avbilda. Bibeln ger ingen tydlig bild av Honom. Apostlarna gav inte heller någon bild av Honom eller målade av Honom.

De bilder vi finner idag är dessutom hädiska eftersom de ofta innehåller en man med långt hår vilket Paulus säger i 1 kor 11:14 är en skam. Dessa bilder gör en skam av Jesus.

Vi kan inte avbilda Jesus som en människa eller som ett lejon eller som vad som helst. Inte ens i våra tankar skall vi försöka föreställa oss hur han ser ut.

Ibland hör man historier om folk som påstår sig ha sett en bild på Jesus och mötte Honom. Vi skall ta sådan med skeptiskhet eftersom det går emot detta budord. Dessutom är historierna och bilderna olika.

Paulus när han mötte Jesus på Damaskus såg bara ett ljus och kan inte beskriva mera än vad han säger.

Johannes när han mötte Jesus i uppenbarelseboken beskriver han följande :

”och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson, klädd i en hellång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet✱.✱ 14 Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. 15 Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. 16 I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft. ” (Upp 1:1-16).

Kennenth Hagin till exempel i sin bok ”Syner och visioner” målar upp Jesus som en ”sjukskötare med tofflor” vilket inte alls stämmer med Johannes beskrivning,

Du kan inte avbilda detta på något sett. Det är förbjudet. Vi har denna beskrivning det räcker.
Även om du har en viss beskrivning så har du ingen full beskrivning.

Om tusen artister skulle försöka göra en bild av denna beskrivning hade du nog fått tusen olika bilder.

En annan sak som är vanlig i dag är krucifix. Ett krucifix är en staty eller en avbild av Jesus som hänger på ett kors. Krucifixen är vanliga inom den katolska kyrkan men även inom den lutherska kyrkan.

Den lutherska kyrkan gjorde sig aldrig av med det katolska i detta utan behöll dem. Detta är likväl ett brott emot det andra budordet som förbjuder oss att avbilda Gud.

Romersk katolska kyrkan använder bilder för att hjälpa dem att tillbe gud. Detta för det andra budordet finns inte med i de tio budorden i de katolska biblarna. De har tagit bort det och delat på det tionde budet i två delar i stället för att rättfärdiga deras användande av ikoner.

Det andra budordet finns dock med på andra platser i gamla testamentet. (5 Mos 4:15-20)
De kommer inte heller undan ”Men om du vill göra ett altare av stenar åt mig, ska du inte bygga det av huggen sten. För om du rör vid den med din mejsel vanhelgar du stenen. ” (2 Mos 20:25).

Denna vers lär oss att vi kan inte tillbe Gud på fel sätt. Om ett altare byggdes fick inte din mejsel röra vid stenen för det skulle vanhelga altaret.

Detta har en andlig innebörd som betyder att mejseln representerar våra händer verk. Vi får alltså inte hitta på själva sätt att tillbe Herren. Vi får inte komma på egna idéer eller tankar.

Vi kan alltså inte använda ikoner som en hjälp, som skall assistera oss i vår tillbedjan. Detta är Roms avguderi när man försöker tillbe gud med mänskliga händer genom konst.

För många av oss kanske detta är självklart men även inom den evangeliska kyrkan i vår tid går man tillbaka till Rom.

Man hittar på sätt att tillbe Gud som inte finns med i skriften och man tror att konst och artisteri är det som räknas.

Före Jesus rörelsen kom på 1970 talet brukade den evangeliska kyrkan inte ta in konst i kyrkorna. De sjöng psalmer och hymner och andliga sånger som inte tilltalade köttet utan anden.

När Jesus rörelsen kom började man ta in deras musik i kyrkorna och i vår tid har det blivit mera norm än undantag att göra så. På den tiden gick kyrkorna emot det men inte längre.

Nu handlar allt om konst. Jag skall sjunga på ett sätt så att det låter fint. Jag skall spela på ett sätt så att det låter som världen.
Man tror därmed att vårt uppträdande räknas inför Gud och det blir att man går tillbaka till Romersk katolska kyrkan fast i en annan form.

De använder ikoner för att hjälpa dem att tillbe medans kyrkorna idag använder rapp och rock och pop musik för att assistera dem i tillbedjan till Herren.

Man tar in estradörer och lovsångsteam som skall leda det konstnärliga. Vad man gör är att man bryter emot andra budordet.

Andra saker vi finner i vår tid där man skapar något mänskligt som inte finns i skriften är att man använder drama. Jag minns när jag var ung och åkte på en missionsresa.

Teamet där jag åkte med brukade ha ett drama som handlade om Jesu död och uppståndelse. Det skulle presentera evangeliet genom drama.

Vad som då sker är att man tar bort predikan och ersätter det med något annat samt att någon spelar Jesus . ”Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord”.

Predikan är bibelns metod att evangelisera. Inte drama, filmer eller dans.
En gång besökte jag en kyrka där man viftade med flaggor samtidigt som man sjöng sina sånger.

Åter igen här är det människans egna innovationer. Här är det mejseln som rör vid stenen på altaret och bygger om altaret.

Ett annat exempel är när man tänder ett ljus som en del av tillbedjan. De hänvisar till att det är en symbol på Guds ljus och en symbol på Jesu ljus.

Vad läste vi tidigare? Att vi inte skall likna Gud vid något skapat! Eftersom ingen har sett hans gestalt. Du kan inte ta ett ljus och försöka symbolisera Guds ljus. Det blir en ny form av en guldkalv.

Några versar i från nya testamentet om detta. ”Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. ” (Joh 4:24).

Gud är Ande. Vi kan inte tillbe honom efter köttet. Vi kan inte tillbe honom utifrån våra egna förställning och våra egna innovationer. Vi kan inte hålla på att pussa kors och på bilder.

Vi kan enbart tillbe honom i Ande och på det sättet som han säger till oss att tillbe honom.

”Bli inte heller avgudadyrkare som några av dem, som det står skrivet: Folket satte sig för att äta och dricka och reste sig för att roa sig. ” (1 Kor 10:7).

Detta är en referens till ett stycke vi kollade på tidigare, där Israel skapade sig en guldkalv som de tillbad. Det gäller alltså i nya testamentet lika mycket som i det gamla att vi inte skall göra oss någon bildstod eller en avbild av gud.

Det är den första delen av budordet.
Den andra delen är ” Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem” (2 Mos 20:5)

I vers 19 i 5 Mos 4 förklaras detta tydligare ”Och när du lyfter din blick mot himlen och ser solen, månen och stjärnorna, himlens hela härskara, låt dig då inte förledas att tillbe dem och tjäna dem, för Herren din Gud har gett dem åt alla folk under hela himlen som deras del. ”

Här förbjuds tillbedjan eller tjänande av solen, månen, stjärnorna och änglar etc.
I många religioner är detta vanligt att man tillber dessa ting men även i vårt land förekommer det.

Ta till exempel en av låtarna som spelas på TV under julen. Klockan 15 varje Jul samlas mängder av svenskar för att ta del i detta.

Då sänds Kalle Anka och Disney som har skapat detta är kända för att innehålla magi och mycket avguderi. I en snutt där finns det en sång ”Ser du stjärnan i det blå”

I den sången uppmanas man att önska sig något av stjärnorna eftersom stjärnorna har en sällsam makt. Sången går vidare med att ödets fe, kan ge dig vackra gåvor om du bara tror på himlens stjärnor.

Detta är precis vad det andra budordet förbjuder. Du skall inte tillbe stjärnorna eller tjäna dem. Det är precis vad miljoner svenskar sitter och sjunger varje jul och många små barn likaså.

Slutligen skall vi inte heller glömma att rena våra kyrkor i från dessa bilder. Många kyrkor idag har målningar, ikoner och bilder på sina väggar.

I templet fick man inte ha detta. Templet skulle vara rent. Ett exempel på detta finner vi i Hes 8:8-11

”Han sade till mig: ”Män­niskobarn, bryt igenom väggen.” Då bröt jag igenom den och fick nu se en dörr.9 Han sade till mig: ”Gå in och se vilka onda vidrigheter de ägnar sig åt här.” 10 När jag kom in, fick jag se alla slags bilder av vidriga kräldjur och fyrfotadjur liksom Israels folks alla avgudar inristade runt omkring på väggarna. 11 Framför dem stod sjuttio av de äldste i Israel, och Jaasanja, Shafans son, stod mitt ibland dem. Var och en av dem hade sitt rökelsekar i handen, och ljuvlig doft steg upp från rökelsemolnet.”

Märk här vad Herren säger ”Gå in och se vilka onda vidrigheter de ägnar sig åt här.”

Vilken vidrighet var det? ”När jag kom in, fick jag se alla slags bilder av vidriga kräldjur och fyrfotadjur liksom Israels folks alla avgudar inristade runt omkring på väggarna.”

Väggarna i templet hade fått målningar! Dessa målningar var bilder på djur samt bilder på avgudar. Man kanske tänker att de bad till dessa. Det står inget om det i texten. Utan vidrigheten var att man hade bilder på djur och på avgudar.

Så om du bara har bilder på djur så är det en vidrighet om det finns på kyrkans väggar. Det är platsen man skall tillbe Herren och där finns saker som orenar väggarna.

Hade det bara stått bilder på avgudar så hade det varit en sak. Texten säger dock inte att det bara var bilder på avgudar utan även bilder på kräldjur.!

Det är därför en vidrighet när en kyrkas väggar innehåller målningar och ikoner och bilder på Jesus.

Vi fortsätter att läsa:
”Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. ”
Här finner vi orsaken till varför vi inte skall avbilda Herren. Han är en nitisk gud eller en svartsjuk gud som en del översättningar sätter.

Det betyder att han delar inte sina ära med någon annan eller något annat. Han vill ha all ära helt för sig själv och han förtjänar det eftersom han är skaparen.

Vi fortsätter att läsa:

”Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, 6 men visar nåd mot tusentals  när man älskar mig och håller mina bud. ”

När människan gör sig avgudabilder och börjar tillbe dem eller tjäna dem så brukar även ens egna barn följa efter.

Det finns ett ordspråk som säger. ”Barn gör inte vad du säger till dem utan de gör vad du gör”. Detta tror jag är sant och eftersom barnen tar efter sina föräldrar, låter Herren straffet falla även över dem och så går det vidare i nästa led och några led till.

Om vi dock följer Herrens bud här så kommer Herren visa vår familj nåd i många många släktled framöver. Vi finner hur Kung Davids släkt tappade hela Israel och landet delades upp men i flera generationer senare heter det fortfarande ”På grund av min tjänare David skall jag visa er nåd”.

Sadrak, Mesak och Abednego var män som vägrade att böja sig för gudabilderna i Dan 3 och på grund av detta välsignade Herren dem och upphöjde dem.

Kungen hade låtit göra en staty av sig själv som han tvingade alla att tillbe. Resten av Israel kompromissade och tillbad statyn. De som skulle vara Guds folk gav vika

Sadrak, Mesak och Abednego vägrade och blev slängda i den brinnande ugnen.
Väl inne i ugnen räddade Herren dem och beskyddade dem och inte ens ett enda hårstrå gick förlorat och de luktade inte ens rök.

Är det denna mentalitet vi besitter? Även om alla andra gör sig bilder på Gud så skall vi inte hålla falla in i det.

En del som delar ut Jesus filmer rättfärdigar det hela med orden.”Det finns folk som blivit frälsta genom de filmerna”.

Det rättfärdigar inte att vi gör oss guldkalvar i vår tid. Saul var använd av Gud också ändå var Gud emot honom. Moses blev tillsagd att tala till en klippa när de var i öknen och vatten skulle komma. Mose talade inte till klippan utan slog på klippan. Vatten kom ändå.

Det fungerade både för Saul och Mose trotts att de var olydiga mot Herren. Herren höll dem ansvariga för deras synder. Vi kan aldrig rättfärdiga ett brott emot det andra budordet med argumentet att det fungerar.

Vi kan aldrig göra oss Jesus bilder bara för att det fungerar. Vi skall istället vara som Sadrak, Mesak och Abenego som vägrade böja sig ner trotts att alla andra runt omkring dem kompromissade.

Är det en sådan ande vi besitter? Låt oss se till att vi inte gör oss några bildstoder eller tjänar bildstoder.