Vad innebär det att älska Herren?

Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd ” – Matt 22:37

Vad innebär det att älska Herren av hela sitt hjärta sin själ och sitt förstånd? Vårt hjärta är vårt liv så det handlar om vad man gör. Det handlar om hur vi lever våra liv i relation till honom. Det handlar om hur och vad vi talar om Gud ”Ty det hjärtat är fullt av det talar munnen”.

Vår själ är vårt liv så det innebär att inget kan stoppa denna kärleken, den varar för evigt och släcks aldrig ut. Det innebär vår vilja och våra känslor om saker som har med Gud att göra.

Ens förstånd är ens förståelse av Gud och handlar om att älska den han är utifrån en rätt förståelse av Honom. Det betyder att om vi älskar honom så älskar vi det står skrivet om Gud i skriften. Vi accepterar det och inte bara det utan vi älskar det.

Det innebär också att det är kopplat till att hålla hans bud och tillbe honom för den han är, eftersom det är omöjligt att älska Gud samtidigt som man går emot hans bud.. Redan när de tio budorden kom så kopplade Gud ihop kärlek med att hålla hans bud ”när man älskar mig och håller mina bud” (2 Mos 20:6) Vi ser alltså här hur ”älska mig” är kopplat samman med ”håller mina bud”. Du kan alltså inte separera dessa åt. Den som älskar Gud följer hans bud och hans befallningar. Den som inte älskar Gud följer dem inte.

Detta är precis vad Jesus säger till oss också ”om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud” (Joh 14:15). Samt ”Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. ”(Joh 15:10) Jesus höll Guds bud och därmed förblev han i kärleken och vi förblir i hans kärlek om vi håller hans bud.

Kärlek till Gud är alltså kopplat till att följa buden som Gud gav oss. De tio budorden och bud av moralisk art är inte upphävda utan de visar oss vad sann kärlek till Gud innebär och vad sann kärlek mot våran nästa innebär.

Därför skall jag inleda en serie om de tio budorden och hur vi relaterar till dem i vår tid. Häng med..

Ingen ska söka sitt eget bästa, utan den andres.

”Ingen ska söka sitt eget bästa, utan den andres. ” 1 Kor 10:24

När Paulus sade detta talar han i ett sammanhang av mat och dryck men det gäller givetvis allt i livet som oss som kristna. Paulus ger dock ett exempel på vad det innebär att söka de andras bästa och inte sitt eget bästa. när han säger i vers 27 ”Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er utan att ställa frågor för samvetets skull. ”. Tänk dig själv att du blir hembjuden till något och de serverar något du absolut har bestämt dig för att detta äter eller dricker inte jag. Vi föreställer oss att det serveras griskött med öl att dricka. Ditt samvete kanske säger ”Jag äter inte griskött eller dricker inte öl”. Men Paulus hela argumentation är att vi skall inte söka vårt eget bästa utan den andres bästa och av denna orsaken skall vi äta allt som ställs fram åt oss om vi besöker dem som inte delar din tro. De har spenderat tid på att laga mat och handla och duka och allt möjligt. Sedan kommer du och säger ”Tyvärr jag äter inte gris”. Då söker inte du deras bästa utan du söker ditt eget bästa. Detta är fel enligt Paulus och han säger vidare ”utan att för samvetets skull ställa några frågor”. Så även om maten eller drycken du får serverad går emot ditt egna samvete så skall du ändå äta och dricka det med tanke på den andres bästa och inte på ditt eget bästa. Därför skall vi som kristna lära oss att äta all typ av mat. Vad vi äter hemma är en sak men vi behöver lära oss att äta det som ställs fram på tallriken åt oss när vi besöker icke troende. När vi besöker andra skall vi söka den andres bästa och inte vårt eget. Paulus hela argumentation avslutas med orden ”Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, för att de ska bli frälsta. ” (1 Kor 10:32-33). Själva poängen med att kunna äta och dricka vad som helst är att inte stöta sig med någon utan se till deras eget bästa. Därför mina troende syskon. Se inte till ert eget bästa utan till andras bästa när det gäller frågan om mat och dryck. Var inte till en börda för någon utan om du är hembjuden till någon och de serverar något du inte normalt sätt äter eller ger dig något att dricka du normalt sätt inte dricker så ät och drick det med hänsyn till dem som bjudit hem dig så att du inte stöter dig med dem.