Det finns ingen frid för de ogudaktiga

Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger Herren. – Jes 48:22

Ett liv utan Herren kommer inte medföra en sann lycka i livet, istället kommer det medföra ett liv i ofrid. Vad Jesaja syftar på är de som lever ett liv utan Gud, ett liv där man inte följer Guds bud, ett liv där man inte förtröstar på Herren, ett liv där man inte räknar med Herren. Allt detta kommer att medföra ofrid. Ordet för frid är ett gammalt ord som betyder fred. Vad som syftas på är att de ogudaktiga kommer att leva ett liv i stridigheter, konflikter. Först och främst mot Herren, man strider emot Herrens väg inom sig och därmed finns ingen frid i livet vilket resulterar i att man inte lever i fred med sina medmänniskor runt omkring sig.

Vi ser resultatet av detta i Sverige idag. Vi ser familjer som inte håller sams utan splittras, vi ser män och kvinnor som inte kan hålla sams och går skilda vägar, vi finner konflikter mellan grannar och vänner och mellan kollegor och mellan främlingar allt är ett resultat av att man lever ett ogudaktigt liv (Rom 3:17). Det syftar även på ett tillstånd av frid i hjärtat en trygghet i vardagen. Människan utan Gud kommer inte finna någon frid i sina hjärtan. De kan söka inom new age och nyandlighet av olika slag men friden där är inte permanent. De kan söka i nöjen som får dem att för stunden känna sig glada och fridfulla eller söka sig till alkoholen. Inget av detta kommer dock att skapa en varaktig frid i en människas hjärta. Det som ytterst sätt skapar denna ofrid i en människas liv är synden och upproret emot Gud.

Lösningen på problemet för att finna den sanna friden i livet är att gå Herrens vägar och leva ett gudfruktigt liv genom att komma till Gud genom den enda vägen vi kan komma till Gud. Jesus sade ”Jag är vägen, sanningen och livet och ingen kan komma till Fadern utom genom mig”. Det är bara genom Jesu verk på korset där han utgjöt sin blod för våra synder som vi kan komma till Gud. Kära läsare har du funnit friden med Gud? Om inte, dröj inte med att omvända dig till Gud, dröj inte med att finna friden här i livet. Ditt liv är så kort och du vet inte vilken dag det tar slut. Min vän jag vädjar till dig att försonas med Herren och leva i enlighet med hans bud, Du kommer inte finna frid någon annanstans för det finns ingen frid för de ogudaktiga.

Det sjunde budordet – Du skall inte begå äktenskapsbrott. Vad innebär det?

Du skall inte begå äktenskapsbrott. ” – 2 Mos 20:14

Josef förstod att det var fel att ligga med en annan mans kvinna redan innan lagen var given och han flydde undan Potifars hustru. Likaså Job förstod att det var fel redan innan denna lag gavs. Job slöt nämligen ett förbund med sina ögon att inte se på en ung kvinna (Job 31:1).

Äktenskapsbrott innebär att man som gift bryter sitt äktenskapslöfte om att älska i nöd och lust, antingen genom att man inte tar sitt ansvar som man, eller att man som en kvinna inte underordnar sig sin man, eller att man rent av bryter äktenskapet av någon annan orsak än otukt. Äktenskapsbrott innebär också att man är otrogen sin partner på något sätt. Det kan till och med vara genom att bara flörta med en annan person.

Job förstod det på samma sätt som Jesus undervisade om äktenskapsbrott. ” Ni har hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott  Jag säger er: Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. ” (Matt 5:27-28). Bara att titta på en kvinna eller en man och i sitt hjärta känna begär till denna person, som du inte är gift med är att begå, otrohet mot din nuvarande make eller maka. Äktenskapsbrott är därför inte bara en yttre handling utan något som finns i en människas hjärta. Du kan alltså vara helt trogen till det yttre men ändå begå denna synd.

Äktenskapsbrott kan begås andligen. I Hosea bok läser vi om hur avgudadyrkan kallades äktenskapsbrott. Bibeln liknar vår relation till Gud vid ett äktenskap. Därför begår vi äktenskapsbrott om vi är otrogna mot Herren. I Jakob 4:4 läser vi de världsliga kallas för ”Äktenskapsbrytare”,”Otrogna”. Om vi därför lever i världslighet och älskar denna världens ting är vi andliga äktenskapsbrytare och behöver omvända oss till Herren.

Lever du i äktenskapsbrott så vänd dig till Herren och hans nåd för att få upprättelse och rening från dina synder.