Vad är lagens syfte?

Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro ” – Gal 3:24

Lagens syfte var att visa oss att vi är syndare och i behov av en frälsare. Ingen människa kan någonsin bli frälst genom att försöka hålla lagen, eftersom alla har syndat. Lagen kommer enbart att fördöma dig och visa dig att du förtjänar att straffas i enlighet med lagen. Därför var den bara en övervakare som vittnade om Jesus Kristus, den perfekte som höll hela lagen och därmed kunde vara en medlare för våra synder inför Gud.

Bibeln säger att om vi ens bryter mot ett enda bud i lagen men håller resten så är vi ändå överträdare av hela lagen och skyldiga. Ingen domare i en domstol som är hederlig och inte korrupt skulle låta en skyldig människa frias. Jesus tog därför detta straffet inför domaren så att var och en som tror kan bli rättfärdiga inför Gud.

När man därför sätter sin tro på Jesus så upprätthåller man lagen. När Jesus bor i våra hjärtan så har han förvandlat våra hjärtan, så att man nu i stället följer Guds bud och kan göra det, eftersom Jesu Ande bor i oss. Lagen är inte nu längre vår övervakare som fördömer oss, eftersom det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus.

Vi följer istället Guds bud av hjärtat och tjänar honom av kärlek till hans bud. Vi kan säga som Paulus ”Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. ” (Rom 7:12). Vi har därför dött bort från lagens väg att bli frälsta, för den var bara en övervakare fram till Kristus. I stället blir vi frälsta genom nåd och tro, och när vi är frälsta genom nåd, ja, då håller vi Guds bud..

Rening från synd i lammets blod

” Blodet skall för er vara ett tecken på de hus där ni är, ty när jag ser blodet skall jag gå förbi er. Ingen straffdom skall drabba er med fördärv, när jag slår Egyptens land. ” – 2 Mos 12:13
 
Gud hade gång på gång förhärdat Faraos hjärta för att komma fram till denna dagen som kallas påsken. Nu skulle den sista straffdomen falla över Egypten innan Israels barn skulle bli fria. Gud sade nu till Mose att varje förstfödd i Egypten skulle dödas av en Herrens Ängel. Denna ängel skulle gå från hus till hus och varje förstfödd skulle dö. Gud dock sade till sitt folk att om de slaktade ett felfritt lamm och tillagade den på ett speciellt sätt, hel och över en öppen eld och strykte blodet på dörrposten på sina hem så skulle Herren Ängeln gå förbi deras hus och ingen straffdom skulle drabba deras familj. Detta var en historisk händelse men det var också här påsken instiftades och den skulle firas varje år i Israel som en påminnelse av denna händelse. Det var dock inte bara en påminnelse utan det blickade framåt mot en annan händelse där lammets blod skulle återigen täcka över synd och hålla straffdomen borta. Denna händelse var när Jesus kom och dog på ett kors. Bibeln liknade Jesus vid ett lamm. Gång på gång läser vi om ett lamm som slaktas och när Johannes döparen såg Jesus sade han ” Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ”Se Guds Lamm som tar bort världens synd! ”. Jesus var även felfritt precis som lammet under påskhögtiden skulle vara. Jesus var Gud i en mänsklig kropp och syndade aldrig. Jesus kunde därför ge sitt liv som ett lamm för sitt folk. Han gav sitt egna blod. Blodet från lammet skulle målas upp på dörrposterna och då skulle Guds straffdom och vrede mot synden passera. På samma sätt är det med Jesu Blod. Det renar oss från all synd och håller Guds straffdom borta ifrån var och en som tror. Guds vrede och straff kan inte drabba en troende eftersom Jesu blod täcker över oss och straffet passerar. Egyptierna dock som inte tillhörde Herren blev drabbade av Guds straffdom. En Herrens ängel slog varje förstfödd i hela landet och de drabbades av stor lands sorg som ledde till att Farao slutligen släppte Israels barn ut ur fångenskapen. Min vän det finns rening i från våra synder och frihet från skuld och skam och den rening är i Jesu Blod som utgjöts på golgata kors för 2000 år sedan. Var och en som omvänder sig och tror evangelium får en del av Jesu blod och drabbas inte av någon straffdom från Herren. Vilken frid ger inte det oss? Vilken glädje och frihet från skulden borde det inte ge oss? Vi kan nu fröjdas över att våra dörrposter har blodet över sig och vi behöver inte frukta domen längre.